Burgemeester Uitreiking Speld van de Stad aan Peter Besemer

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

De Meern, Cultureel Centrum De Schalm, 19 juni 2017

Meneer Besemer, dames en heren,

'De toon maakt de muziek', die uitdrukking geldt in alle toonaarden voor u, meneer Besemer. Want met muziek bent u al sinds uw prille jeugd bezig. Als koorknaap in het kinderkoor en later in het jongerenkoor Arsis. Waar u de sterren van de hemel zong, wat op hoog niveau werd gehoord.

Niemand minder dan de aartsengel Uriël genoot van de hemelse klanken van het koor en gaf van harte zijn naam aan het koor dat uit dit jongerenkoor voortkwam. Wellicht door Uriël geïnspireerd (die staat voor moederliefde, welwillendheid en zorgzaamheid), bleef u zich ook later voor dat koor inzetten. Door elke week weer de repetities voor de maandelijkse vieringen voor te bereiden. Maar ook door het repertoire steeds verder uit te breiden door muziek te bewerken voor vierstemmig gebruik. Wat geen kleinigheid is. Maar u doet het met een grote discipline en gedrevenheid. Dezelfde eigenschappen die u tijdens de repetities ook vraagt van de koorleden. Door hen stem- en houdingsoefeningen te laten doen, prepareert u hun stemmen. En dat doet u zodanig dat het koor hemels blijft klinken.

Meneer Besemer, ook buiten het koor Uriël bent u een gedreven vrijwilliger die altijd klaar staat. In de jaren '70 droeg u bij tot kerkdiensten in het hele land, waarvan de collectes werden gebruikt om de Stichting Brasil op Weg te ondersteunen. U was betrokken bij het koor 'Die Aaghten Cantorij' dat deze diensten begeleidde. De stichting financierde projecten zoals het slaan van waterputten en het uitzenden van vrijwilligers naar leprakolonies en landbouwcoöperaties. Van 1978 tot 1990 liet u zich horen als gitarist bij diverse koren. Daarvoor was u zo ongeveer ieder weekend op pad.

Meneer Besemer, dit is een bijzondere repetitieavond, want u viert uw 50-jarig jubileum als zingend lid van de parochie. Voor mij een reden om hier even langs te komen. Maar u begrijpt, dat doe ik uiteraard niet zomaar. Natuurlijk feliciteer ik u met uw jubileum. Maar voor het gemeentebestuur van Utrecht is dit ook een mooie gelegenheid om u eens extra in het zonnetje te zetten. Wat wij op gepaste wijze doen door aan u, op grond van uw verdiensten, de 'Speld van de stad' Utrecht uit te reiken. En de hoop uit te spreken dat de Utrechtse gemeenschap nog lang moge genieten van uw grote vocale en andere kwaliteiten.