Burgemeester Uitreiking Speld van de Stad Utrecht aan Ben Vos

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Villa Jongerius, 30 november 2018

Geachte oud-raadsleden, lieve collega's (van toen),

Beste Klaas (Gravesteijn), dank voor je vriendelijke welkomstwoorden. Mijn naam is Jan van Zanen, ben voormalig gemeenteraadslid (1990-2002), lid van de vereniging, heb mijn contributie betaald en ben op dit moment werkzaam bij de gemeente.

Terzake.

Persoonlijk lijkt mij het geweldig: helemaal zelf een huis ontwerpen en dat geheel naar jouw wensen laten bouwen, op de manier van Jan Jongerius. Of dat doen samen met je geliefde, zoals dat is gebeurd met het Rietveld-Schröderhuis.

Maar zoals jullie hoorden net in het verhaal van Lennert Middelkoop, gaat dat iets ingewikkelder met het succesvol vormgeven aan een stad. Dat is naar hedendaagse maatstaven alleen mogelijk als een grote hoeveelheid partners op één lijn zit en in de verschillende ontwikkelingsfasen samenwerkt. Als oud-raadsleden vertel ik u wat dat betreft niets nieuws. U weet hoe dat gaat.

Toch wilde ik het nog even noemen als opstapje naar het noemen van de naam van een persoon die een groot deel van zijn leven op die manier, te midden van talloze anderen, mede heeft vormgegeven aan onze stad. U snapt het, ik heb het over Ben Vos.

Ben, als gemeenteraadslid trad je aan vlak nadat Prinses Beatrix Hoog-Catharijne had geopend. Maakte je mee dat het eerste Utrechtse voetgangersgebied er kwam. De protesten in Amelisweerd. De stadsvernieuwing. De bouw van Rijnsweerd. De eerste programcolleges. Burgemeester Vos-Van Gortel noemde in haar afscheidswoordje met name je betrokkenheid bij de aanpak van het (toen vrij nieuwe) drugsprobleem en bij het Gezondheidscentrum Overvecht. Dat is nu ruim 36 jaar geleden en als je iets NIET over die 36 jaar kan zeggen, is het dat je na je raadslidmaatschap naast je betaalde werk stil bent gaan zitten.

Bij het gezondheidscentrum Overvecht ben je nog tot 2007 betrokken gebleven. In voor- en tegenspoed en ook in perioden van reorganisatie en fusie. Je was een aantal jaren voorzitter bij het Centrum Maliebaan, gespecialiseerd in verslavingszorg. Ook dat lag in het verlengde van je raadswerk. En er kwam nog het één en ander bij. Bijvoorbeeld het voorzitterschap van de koepelorganisatie van Utrechtse welzijnsinstellingen (STOUW), en het penningmeesterschap van de Federatie Kindercentra Utrecht. In het verlengde van dat laatste lag je voorzitterschap van de landelijke stichting Het Zieke Kind in Beweging, die tot doel had geld te verzamelen voor sport- en bewegingsmogelijkheden voor gehandicapte kinderen.

Over sport en bewegen gesproken: voorzitter was je ook van de Stichting Vechtse Banen, waarvan je de verzelfstandiging en uitbreiding meemaakte. In 2010 wist het bestuur, onder jouw leiding, een faillissement te voorkomen. Met als gevolg dat de ijsbaan nog steeds bestaat.

Waar ik het vandaag en op deze speciale plek in het bijzonder over wil hebben, is het voorzitterschap dat je 16 jaar hebt bekleed van de Vereniging Oud-Raadsleden. Een voorzitterschap dat opviel doordat je er altijd naar hebt gestreefd de bijeenkomsten niet alleen gezellig, maar ook inhoudelijk interessant en relevant te maken. Ook in moeilijke tijden, zoals na de samenvoeging van Utrecht met de gemeente Vleuten-De Meern (en omgekeerd), wist je raadsleden met succes enthousiast te maken om lid te worden. Zodat onze vereniging nu een bloeiende club is met meer dan 140 leden - m'n complimenten - die, zoals vandaag weer eens blijkt, graag naar de halfjaarlijkse bijeenkomsten komen.

Beste Ben,

Zo zie je hoe jij er, naast je betaalde werk, in bent geslaagd bij te dragen aan het veelkleurige mozaïek genaamd Utrecht, dat we allemaal zo goed kennen en waarvan we zoveel houden. Een stad die zich blijft ontwikkelen, maar tegelijk ook zichzelf blijft: een sociale, verantwoordelijke stad waar plek is voor iedereen.

Het gemeentebestuur heeft besloten, Ben, op grond van je waardevolle bijdragen tot die ontwikkeling, een Speld van de Stad Utrecht aan je toe te kennen. Ter gelegenheid van je afscheid als voorzitter van onze vereniging reik ik die met veel plezier nu aan je uit.

Uw mening