Burgemeester Uitreiking Speld van de Stad Utrecht aan Carla van Rest

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Nieuw Welgelegen, 10 januari 2019

Beste mensen van Ladyfit,

Dank u wel dat ik u op dit bijzondere moment mag toespreken. Als mensen afscheid nemen, onderga je een combinatie van gevoelens. Gevoelens van trots. Gevoelens van weemoed. Trots vanwege alles wat de persoon in kwestie heeft gedaan. Weemoed omdat je haar of hem zal moeten missen.

Ook vandaag zijn die twee gevoelens er. En als ik zo om me heen kijk, dan merk ik dat de trots zelfs heel sterk is. Mevrouw Van Rest, beste Carla, ik heb het over u. Van Ladyfit, één van de meest bijzondere sportverenigingen van Utrecht, bent u meer dan tien jaar lang bestuurder geweest. En als ik u zo zie, heeft dat er in elk geval toe geleid dat u zelf nog altijd de indruk van een 'lady' maakt en ook nog behoorlijk 'fit' bent.

U was vanaf 2009 vicevoorzitter en neemt vandaag afscheid van het voorzitterschap dat u in 2017 op u nam. In deze jaren bent u het (opgewekte) gezicht geweest van een vereniging waar vrouwen lekker, onbezorgd en deskundig begeleid kunnen sporten en ook op andere manieren worden begeleid op weg naar een gezonde leefstijl. Daartoe dient een hele reeks aan mogelijke activiteiten en een groot aantal projecten.

U trad op als een zeer verdienstelijk bestuurder, die de stichting ook bij tegenspoed bij elkaar wist te houden. Eén van uw grote verdiensten, mevrouw Van Rest, is bovendien dat u in 2015 de stichting Vrienden van Ladyfit heeft opgericht. Een vrienden(en vriendinnen)stichting is voor een moderne vereniging onontbeerlijk, zo’n stichting creëert draagvlak en verruimt de mogelijkheden. Mede dankzij u heeft Ladyfit zo'n professionele Vriendenstichting gekregen.

Verder is uw naam verbonden aan succesvolle projecten van Ladyfit, zoals 'Gezinnen in hun kracht' en 'Proeftuinen'. En aan de samenwerking met het project 'Taal Doet Meer'. En misschien mag ik ook nog iets zeggen over de locatie waar een groot deel van de activiteiten van Ladyfit plaatsvinden, namelijk Nieuw-Welgelegen. U bent, mevrouw Van Rest, namens Ladyfit vele jaren medeparticipant en bestuurder geweest van de stichting waarin alles wat hier gebeurt wordt gecoördineerd en afgestemd.

Ook bij Nieuw-Welgelegen kent men u als een betrokken bestuurder, die in de samenwerking veel levenservaring, tijd en energie heeft gestoken en Nieuw Welgelegen altijd bleef zien als een accommodatie voor iedereen. Uw grote kracht was telkens weer, dat u de organisaties om u heen met elkaar wist te verbinden. Ook op moeilijke momenten. Er zijn zelfs stemmen die beweren dat Ladyfit en de samenwerking op Nieuw-Welgelegen zonder u niet waren blijven voortbestaan.

Vergelijkbare herinneringen aan u heeft een andere organisatie in de stad, het stedelijke adviesorgaan voor interculturalisatie Saluti, mevrouw Van Rest. Daar was u tussen 2002 en 2009 voorzitter. En wat voor één. U liet Saluti bloeien, kende als een geboren netwerkster iedereen in de stad, creëerde om u heen een zeer opbouwende sfeer en hield de gemeente en anderen scherp met een groot aantal adviezen en signaleringsbrieven.

Mevrouw Van Rest, ik zei net al dat er bij een afscheid als het uwe (vast en zeker ook bij uzelf) gevoelens spelen zoals trots en weemoed. Maar nogmaals: wie het werk overziet dat u de afgelopen meer dan 10 jaar voor Ladyfit heeft verricht, kan vooral enorm trots zijn. Trots op uw inzet voor Utrechters in een minder kansrijke positie. Op de combinatie van een groot hart en warme betrokkenheid met de pragmatische houding, die u kenmerkt. Op de mogelijkheden die u met uw werk aan vrouwen bood om te bewegen en te sporten. Op de eigenschappen als rust, volharding, daadkracht, humor en charme, die u als bestuurder als dat nodig was in de strijd wierp. Op uw talent als netwerkster en op de nadruk die u altijd bleef leggen op het gemeenschappelijke.

Uw enthousiasme, mevrouw Van Rest, is 'eindeloos en stimulerend', las ik ergens, en ik voeg daaraan toe dat u daarmee niet louter van grote waarde was voor Ladyfit alleen, maar voor de hele stad. Voor het gemeentebestuur reden om te besluiten bij uw afscheid een Speld van de Stad Utrecht aan u toe te kennen. Van harte gefeliciteerd.

Uw mening