Burgemeester Uitreiking Speld van de Stad Utrecht aan Caroline Verhoeff

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Stadskantoor, 13 december 2018

Beste mensen,

Kom even binnen vallen. Heeft u een goed overleg gehad? Heb niks voor de rondvraag. Maar wel iets anders... Voor u... mevrouw Verhoeff. Caroline. Dit is een speciale dag voor u.

En niet zomaar een overleg. Dit was de allerlaatste vergadering voor uw pensioen. Een welverdiend pensioen. Want: jarenlang was u actief in het Utrechtse primair onderwijs. Eerst als docent. Daarna als directeur. En u maakte zich sterk voor goed onderwijs in Utrecht. Voor alle kinderen. En vooral voor de kinderen die het niet makkelijk hadden, minder kansen hadden dan hun leeftijdsgenootjes, zij konden allemaal op u rekenen. U zorgde ervoor dat kinderen het beste uit zichzelf haalden. Natuurlijk... goed je best doen op school. Dat is goed voor later.

Maar u vindt het nog belangrijker dat kinderen goed voor elkaar zijn. Vanaf het begin was u, samen met Leo Pauw - hier ook aanwezig - betrokken bij de Vreedzame School. Een prachtig en waardevol initiatief. Want: op de Vreedzame School is de leraar geen politieagent, maar gewoon docent. Op de Vreedzame School leren kinderen: samen beslissingen te nemen. Samen conflicten op te lossen. Samen conflicten te voorkomen. Kinderen leren zo al vroeg zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar. En voor de gemeenschap. Zo bereiden we kinderen en jongeren voor op meedoen aan onze democratie. Net zo belangrijk als kunnen leren rekenen en schrijven...

Van de Vreedzame School is het een kleine stap naar de Vreedzame Wijk... Want vreedzaam gaat verder dan het klaslokaal, de gymzaal, het schoolplein. U heeft De Vreedzame Wijk vanaf het begin gecoördineerd. U heeft honderden, misschien wel duizenden professionals vertrouwd gemaakt met het concept van de Vreedzame Wijk. Docenten en politieagenten. Badmeesters en jeugdverpleegkundigen. Allemaal leerden zijn van u hoe je samen conflicten oplost. Hoe je de vreedzame boodschap aan anderen doorgeeft. Met resultaat... Meer Vreedzame Scholen. Meer Vreedzame Wijken. En dus: meer Vreedzame Utrechters.

Utrecht is de eerste Vreedzame Stad. Enorm eervol... Is 'Vreedzaam' een Utrechtse uitvinding? Ik durf hier, met u, wij zijn onder elkaar, daar volmondig ja op te zeggen. En ik hoop dat u, mevrouw Verhoeff, dat u - als Amsterdamse - dat ook doet... Wat wel zeker is, is dat Utrecht, de Stad van de Vrede, de perfecte voedingsbodem is voor 'samen vreedzaam leven'.

Mevrouw Verhoeff, u heeft zich daar jarenlang met hart en ziel voor ingezet. Met uw enthousiasme, uw overtuigingskracht, uw charisma maakte u Utrecht een stukje mooier...

Mevrouw Verhoeff, beste Caroline,

Er komt veel moois uit Utrecht. Nijntje is bekend van hier tot Tokio. Iedereen kent de Rietveldstoelen. En... Nederland telt al bijna duizend Vreedzame Scholen. Het aantal Vreedzame Wijken groeit. De vreedzame formule steekt zelfs onze landsgrenzen over. Naar België. En zelfs Japan. Met Nijntje, met de Rietveldstoel, is het vreedzame concept een Utrechts icoon. Mede dankzij u. Dat heeft u als Amsterdamse toch maar mooi voor elkaar gekregen...

Utrecht is u dankbaar. Als vreedzaam boegbeeld bent een inspiratiebron voor velen. U neemt afscheid... maar wij laten u niet met lege handen vertrekken. Ik vind het een grote eer om u, mevrouw Verhoeff, vanwege uw vreedzame verdiensten, namens het gemeentebestuur de Speld van de Stad Utrecht te mogen uitreiken.

Uw mening