Burgemeester Uitreiking zilveren medaille der Maatschappij tot Redding van Drenkelingen aan Emile van Asbeck

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, stadhuis, 1 mei 2017

Beste Emile, Alex, familie Van Asbeck, heren Ter Linden, leden van Histos, dames en heren,

Allereerst, beste Geert-Jan (Ter Linden), welkom in Utrecht en dank voor uw vriendelijke woorden namens de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen. Ik ken u als plaatsvervangend kabinetschef van de gemeente Amsterdam, goed om u dit keer in deze rol te zien.

Voel me vandaag een bevoorrecht mens, want ik mag een ware held de hand schudden. En nog wel een Utrechter. Dat mag wat overdreven klinken. Want voor u is Emile gewoon Emile, niet Superman. Maar dat neemt niet weg dat jij, Emile, een daad hebt verricht die getuigt van moed, van durf en van vriendschap. En volgens Van Dale heet iemand die uitblinkt in moed nu eenmaal een held.

Waarschijnlijk vind je het zelf heel gewoon wat je op 24 januari voor je vriend Axel hebt gedaan. Maar dat is het niet. Het is niet gewoon om hartje winter, volgens de KNMI-statistieken met een buitentemperatuur van 0 graden, in de Kruisvaart te springen.

Dat zat zó. Na een borrelavond bij Histos zag je om 4.00 uur ’s nachts je clubgenoot letterlijk belanden tussen de wal en het sociëteitsschip ‘De oude Buis’, omdat hij de sprong naar de kade niet haalde. Hij klapte daarbij met zijn hoofd tegen het schip. Misschien kwam het door jeugdig bravoure, maar je twijfelde geen moment toen hij niet meer bovenkwam en je sprong er achteraan, het ijskoude water in.

Je had nog wel de tegenwoordigheid van geest om eerst je jas uit te doen en je mobieltje veilig te stellen. Eenmaal in het water, vond je Alex en vatte hem letterlijk bij de kraag. Je slaagde erin hem omhoog te halen en ging daarbij zelf kopje onder. Toen volgde nog een behoorlijk spannend moment. Het beklimmen van de kademuur lukte namelijk niet en je moest naar een talud verderop zwemmen.

Gelukkig konden jullie thuis aan de Balijelaan opwarmen en zijn jullie allebei volledig hersteld. Bovendien zijn jullie een epos rijker, bijvoorbeeld voor bij een biertje aan de bar. Waarbij je toch niet moet vergeten dat het ook anders had kunnen aflopen. Naar ik heb vernomen heeft je heldendaad, Emile, weinig aandacht getrokken en hebben leden en bestuur van Histos er pas de volgende dag over gehoord, toen je je jas en mobiel kwam ophalen.

Maar ik wil je optreden toch niet geruisloos voorbij laten gaan. Sterker nog, vandaag wil ik je graag in het zonnetje zetten. In de ogen van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen is een redder iemand die op het juiste moment beslist om het juiste te doen. Jij hebt dat gedaan, Emile.

Voor mij als burgemeester van Utrecht is het een grote eer om namens de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen een zilveren medaille aan je uit te reiken. Van harte gefeliciteerd.