Burgemeester Vijfjarig bestaan EET met je hart en uitreiking Domtoren in Goud aan Babs van Geel

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Restaurant Danel, 19 februari 2018

Beste mensen, lieve Babs, geachte burgemeester Potters,

Welkom in restaurant Danel. Welkom lieve senioren uit Utrecht, De Bilt en Bunnik, welkom vrijwilligers en zeer welkom ook horecaondernemers en traiteurs die zoveel steun hebben gegeven.

U bent hier met zijn allen aanwezig voor EET met je hart. Voor het vijfde jaar alweer. Een mijlpaal. Van harte gefeliciteerd met dit eerste lustrum.

EET met je hart is een mooi initiatief. Noodzakelijk ook. En alom gewaardeerd… Een mooi initiatief, omdat EET met je hart mensen samenbrengt. Een restaurant is een van de plekken om elkaar te ontmoeten. Als ik met goed gezelschap lekker wil bijkletsen, gaan we lekker eten. Samen aan tafel voer je de beste gesprekken. Babs van Geel snapte heel goed waar u behoefte aan heeft: Een praatje. Gezelschap. En vooral: gezelligheid. Al deze ingrediënten zitten in EET met je hart.

Naast iets moois is EET met je hart ook noodzakelijk. Helaas noodzakelijk... Want we hebben het hartstikke goed in Nederland: We worden steeds welvarender. We worden steeds gezonder. We worden steeds ouder. En tegelijkertijd worden we steeds eenzamer... "Alleen is maar alleen", zeiden mijn beide grootmoeders vroeger altijd. En bezoek van familie, vrienden en buren is niet altijd (meer) vanzelfsprekend. Zeker als je ouder wordt. Je vriendenkring wordt steeds kleiner. Je bent niet meer zo vief als vroeger. En je wilt anderen niet tot last zijn. Voor een verzetje heb je soms letterlijk een zetje nodig. EET met je hart geeft dat duwtje in de rug.

De teller staat inmiddels op meer dan 12.000 ontmoetingen. Ontmoetingen die soms zelfs uitgroeien tot vriendschappen. Ontmoetingen die levens weer kleur geven. Ontmoetingen die tot stand komen dankzij financiële bijdragen. Ook afgelopen jaar hebben de deelnemende restaurants weer een prachtig bedrag opgehaald. Goed voor veel nieuwe ontmoetingen. De hoogste tijd om het bedrag te onthullen. Dat doe ik graag samen met Babs van Geel en met mijn ambtgenoot Sjoerd Potters, want met bijna € 29.000 is de opbrengst weer hoger dan het vorig jaar. Geweldig bedankt allemaal.

Mevrouw Van Geel, lieve Babs,

Mag ik nog iets tegen u zeggen? Want naast een felicitatie en de fraaie opbrengst heb ik nog iets meegebracht. Ik vertelde al dat EET met je hart een mooi en noodzakelijk initiatief is. En alom gewaardeerd. Actief in 20 gemeenten. Over een paar jaar misschien wel in 50 gemeenten. Met nog meer deelnemende horecazaken. Met nog meer ontmoetingen. En nog meer blije ouderen. Op naar 10 jaar EET met je hart...

Lieve Babs, mevrouw Van Geel,

U bent de drijvende kracht achter EET met je hart. U voelde feilloos aan wat deze mensen willen. U brengt deze mensen bij elkaar aan tafel. U haalt mensen uit een isolement. Dit bewijst dat u iets goeds tot stand heeft gebracht. Alleen hier al in Utrecht, De Bilt (en Bunnik). De deelnemende ondernemers zien dat. De mensen die meedoen zien dat. Het gemeentebestuur van Utrecht bewondert mensen zoals u. Mensen die zo veel betekenen voor de mensen om hen heen. En daarmee voor de hele stad. Daarom heeft het gemeentebestuur besloten een Domtoren in Goud aan u toe te kennen. Van harte gefeliciteerd en zet samen met alle vrijwilligers uw goede werk voort.

Uw mening