Burgemeester Welkom bijeenkomst 2018 'In vrijheid verbonden'

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, TivoliVredenburg, 22 januari 2018

Welkom in Utrecht, Hoogheid, zeer geachte gasten,

Welkom in de stad waar, in de zesde eeuw, op de plaats van de huidige Domkerk de eerste kerk werd gebouwd. Een eeuw later door de missionaris Willibrord gewijd aan de heilige Martinus van Tours.

De stad waar 764 jaar geleden werd begonnen met de bouw van de gotische Domkerk die we nu nog kennen.

Waar in 1579 de Unie van Utrecht werd gesloten, een verbond tussen zeven gewesten, waarin ook gewetensvrijheid was opgenomen.

Waar in 1792, dat wil zeggen rijkelijk laat, de eerste synagoge werd ingericht.

Waar sinds 1853 het hoofd van de Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie is gevestigd.

Waar in 1970 de eerste moskee werd ingericht, in 2016 de eerste Chinees-boeddhistische tempel en vorig jaar, in 2017, de eerste hindoetempel.

Dat klinkt indrukwekkend. Maar het neemt niet weg dat ook in onze stedelijke geschiedenis lang niet altijd alle religies als gelijkwaardig zijn beschouwd. Ook nu nog geeft onze samenleving van tijd tot tijd blijk van religieuze intolerantie, soms zelfs radicalisering. Voor een deel als een reactie op gebeurtenissen elders in de wereld.
Toch staat het er op dit moment met die gelijkwaardigheid misschien wel beter voor dan ooit.

Vrijwel alle geloofsgemeenschappen zijn in ons land en in deze stad vertegenwoordigd en iedereen kan zonder angst een gemeenschap vinden waar hij of zij zich thuisvoelt. Niet alleen tijdens de bijeenkomsten van deze initiatiefgroep, maar ook elders groeien het aantal en de intensiteit van de onderlinge contacten. Het besef neemt toe dat religies verschillen, maar niet minder in staat zijn elkaar te inspireren. Bijvoorbeeld als het gaat om een gedeeld streven naar een betere, meer duurzame wereld.

Met uw gezelschap heten we geen mensen welkom in onze stad die zich van hun geloof afmaken op de manier die de Engelse kardinaal Newman ooit omschreef als: 'godsdienstig zijn op papier'. U put in uw dagelijks leven allen inspiratie uit een levend en actief geloof. Des te indrukwekkender is het, te beseffen dat daar voor u ook bij hoort het contact leggen met en inleven in andersdenkenden en andersgelovigen. De bijeenkomst van vandaag, waarop we tot ons grote plezier Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix zelf mogen verwelkomen, zal dat wederom bevestigen. De bijdrage die u daarmee levert tot een nog toleranter religieus klimaat in ons land en in de wereld, kan niet worden onderschat. Dank u wel.

Uw mening