Burgemeester Welkom diner restauratie Domkerk

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Domkerk, 22 september 2017

Dames en heren,

Weet niet wat bisschop Hendrik van Vianden, opdrachtgever van de bouw van de Domkerk, er van zou hebben gevonden. Een diner in het hoogkoor van de kerk als welverdiend dankbetoon aan degenen die de komende restauratie van 'zijn' Domkerk financieel mogelijk hebben gemaakt. Wij weten dat er bij het leggen van de eerste steen waarschijnlijk is gezongen, dat er wijwater werd gesprenkeld en een kruis in de grond is gezet om de boze geesten uit de buurt te houden. In gebeden werd Gods hulp gevraagd.

Het werd een bouwproces van bijna twee en een halve eeuw. Gefinancierd door wervingsacties in de parochies en bij weldoeners. Gewezen werd op de mogelijkheid om bedevaarten en andere religieuze straffen af te kopen, of de Dombouw in je testament op te nemen.

Samen met de Domtoren groeide de Domkerk al snel uit tot méér alleen een kerkelijk symbool. Ze werden het waarmerk van de hele stad.

Dat laatste maakt dat je van de Domkerk altijd kan aflezen hoe het met de stad gaat. Zie allereerst ingrijpende gebeurtenissen als de reformatie in 1580 en de instorting van het schip in 1674. Maar meer nog in de 18de en vroege 19de eeuw kon je aan de Domkerk zien hoe de hele stad er bij stond: niet best. Zoals je in de late 19de en 20ste eeuw aan de kerk kon zien dat de stad een nieuw elan kreeg. Dat zich weerspiegelde in een aantal grote restauratieprojecten.

Ook nu staan wij voor zo'n restauratieproject, dames en heren. Het grote bedrag dat nodig is om, naast het reguliere onderhoud, het nodige herstel uit te voeren aan stenen, voeg-, metsel-, stuc- en tegelwerk, is dankzij u bijeengebracht. Ditmaal niet door middel van beden of  aflaten. Wel, naast de bijdragen van het Rijk, de provincie, de gemeente Utrecht, de Protestantse Gemeente en een groot aantal fondsen, door middel van een indrukwekkende crowdfundingsactie, geleid door de Commissie Fondsenwerving, voorgezeten door de heer Kralt.

Namens de stad Utrecht en zijn inwoners, die van hun Domkerk houden (zoals ook wel bleek tijdens de crowdfunding), dank ik een ieder die heeft bijgedragen diep uit ons Utrechtse hart. Dankzij u zal de Domkerk er in het begin van de 21ste eeuw, weer bij staan als een waardig symbool van de eeuwige jeugd van onze mooie en veerkrachtige stad.

Dank u wel en ik wens u zo dadelijk een smakelijk eten.