Burgemeester Welkom vrienden Cursus Erfgoed

Toespraak burgemeester Jan van Zanen

Utrecht, Stadhuis, 16 februari 2017

Dames en heren, welkom in het stadhuis. Eén van de ongeveer 3000 monumentale gebouwen van Utrecht.

Wij zijn ons allemaal bewust van de 3000 rijks- en gemeentelijke monumenten om ons heen. Die met elkaar Utrecht tot de beeldschone stad maken die we kennen en liefhebben. Op de monumentenkaart op de website van de gemeente is te zien hoe dicht, vooral in de  binnenstad, dat netwerk van rode en blauwe schildjes is.

Maar waar ik het met u over wil hebben, dat is een ander, even indrukwekkend netwerk dat, om zo te zeggen, over dat netwerk van Utrechtse monumenten heen ligt. Een netwerk dat bij elkaar wordt gehouden door liefde voor de stad, zijn monumenten en geschiedenis. En dat er toe heeft bijgedragen dat er zoiets tot stand heeft kunnen komen als de cursus Erfgoed die volgende week van start gaat.

Om een indruk te krijgen, zou je ook van dit netwerk een heel behoorlijke Monumentenkaart kunnen maken. Waarop je mensen en instellingen vindt met een hart voor Utrecht als stad van erfgoed en geschiedenis.

Zoals de locaties waar de cursus zal worden gegeven. Van het Academiegebouw tot het Waterliniemuseum. Van Dom Under tot het Rietveld-Schröderhuis.

Zoals de inleiders die de modules verzorgen. Van Renger de Bruin tot Ronald Rommes. Van Liesbeth Helmus tot Annabel Dijkema.

Zoals de vrienden van de cursus, van Architectuurcentrum Aorta tot Oud-Utrecht, van Het Utrechts Archief tot de Universiteit.

Zoals de mensen van het Gilde en het Monumentenfonds die hard hebben gewerkt aan de voorbereiding en de rondleidingen.

Zoals de vrijwilligers die de cursus zelf gaan volgen, die van hen nog betere ambassadeurs van Utrecht zal maken.

Kan lang niet alle locaties, inleiders en vrienden van de cursus noemen, daarvoor is het netwerk simpelweg te dicht en uitgebreid.

Wat wel gezegd moet worden, aan het begin van deze bijeenkomst: zonder de bijdrage van deze vrienden, dus ook van u, was een cursus erfgoed van deze omvang en kwaliteit voor zo weinig geld niet mogelijk geweest. Gelukkig zijn we, in navolging van onze patroonheilige Sint Maarten, hier in Utrecht maal al te graag bereid onze kennis en beleving van de stad met elkaar te delen. En om daar zo veel mogelijk mensen van te laten meegenieten.

Voor ik het woord geef aan wethouder Geldof, zou ik u, als vrienden van de cursus, willen danken voor uw aandeel in dit, ik zou haast zeggen, monumentale initiatief. Een initiatief dat naar meer smaakt en het wellicht verdient een langer leven beschoren te zijn. Want liefde voor je stad, haar geschiedenis en architectuur, daar kun je niet genoeg van hebben.

Maar ik heb begrepen dat u het vandaag met elkaar juist dáárover gaat hebben. Ik hoop van harte dat het een zeer aangenaam en vruchtbaar gesprek zal zijn.