Gabrielle Haanen (gemeentesecretaris)

Gabrielle Haanen is sinds september 2016 gemeentesecretaris van Utrecht. Zij is algemeen directeur van de ambtelijke organisatie en adviseert het college van B en W. Zij is door het college benoemd.

De gemeentesecretaris zorgt voor verbinding tussen de ambtenaren en het bestuur over de opgaven in de stad. Zij werkt daarbij nauw samen met de bestuurders van de stad, de ambtenaren, de gemeenteraad en samenwerkingspartners in Utrecht, de regio en daar buiten.

Nevenfuncties:

  • Lid (secretaris) Raad van Commissarissen Parkstad Limburg Theaters

Hulp en contact Gemeentesecretaris Gabrielle Haanen

E-mail

secretariaatgemeentesecretaris
@utrecht.nl

Postadres

Gemeentesecretaris Gabrielle Haanen
Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Bezoekadres

Stadskantoor Gemeente Utrecht
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht