College van B en W Gabriëlle Haanen (gemeentesecretaris)

Gabrielle Haanen

Nevenfuncties:

  • Lid (secretaris) Raad van Commissarissen Parkstad Limburg Theaters
  • Voorzitter Vereniging Gemeentesecretarissen