Jeroen Kreijkamp 5 jaar Centrummanagement Utrecht (CMU)

Toespraak Jeroen Kreijkamp

Paushuize, 6 maart 2017

Opening

Goedenavond allemaal. Beetje vreemd misschien, maar nu de dagen weer langer worden en de lente in de lucht zit, denk ik terug aan de donkere dagen in de week van Sint Maarten.
Onlangs fietste ik ’s avonds de singel over het centrum in. Onder de verlichte letters door van het Universiteitskwartier en even verder de lichtletters van het Stadhuiskwartier en het Museumkwartier. Sfeervolle verlichting, echt prachtig. Een aanwinst voor de binnenstad. En een van de concrete resultaten van goed gebruik van de OFU gelden uit het Ondernemersfonds door het CMU.
Dank aan Jeroen Roose van Leijden.

Vandaag bestaat het CMU 5 jaar en 5 dagen. Een mooi moment om stil staan bij de resultaten én bij de plannen voor de toekomst. De positie en functie van het CMU is in deze 5 jaar aanzienlijk veranderd en gegroeid.
Gestart als ondernemersvereniging Binnenstad en doorgegroeid naar een professionele belangbehartiger met een brede vertegenwoordiging. Van zelfstandige ondernemer tot vastgoedeigenaar, van filiaalbedrijf tot musea en van horeca tot Universiteit. En alle deelnemers denken mee en dragen bij aan een aantrekkelijke stad en een gastvrij centrum. Hét visitekaartje voor de stad en de regio, nationaal en internationaal.
De agenda van het CMU is in de afgelopen 5 jaren aanzienlijk verbreed. Van hanging baskets tot een strategische agenda voor de ontwikkeling van de centrumkwartieren, van organiseren van de kerstmarkt tot het burgerinitiatief voor de wekelijkse Koopzondagen, van schoonhouden van het winkelgebied tot de ondertekening van het convenant met de gemeente Utrecht voor het verbeteren van de inrichting, beheer en vindbaarheid van het centrum.

Dit korte, en zeker niet volledige, overzicht laat zien dat het CMU en haar leden op zeer uiteenlopende onderwerpen druk aan het werk zijn; van operationele acties tot strategische onderwerpen. Met mooie resultaten, daar mogen jullie trots op zijn!
Ook de samenwerking met de gemeente Utrecht is de afgelopen jaren geïntensiveerd en verbeterd. CMU is voor de gemeente een belangrijke partner. We weten elkaar steeds beter te vinden en werken constructief samen.
Een mooi voorbeeld hiervan is de uitvoering van centrumprojecten die de gemeente Utrecht uitvoert. Denk aan de herinrichtingen van de Domstraat -  Korte Jansstraat, Twijnstraat en de Zadelstraat. Door actief de samenwerking te organiseren tussen gemeente en ondernemers zijn deze herinrichtingen met veel draagvlak en medewerking uitgevoerd. Inmiddels vragen ondernemers uit andere centrumstraten of hun straten ook niet op deze manier kunnen worden aangepakt.
Ook bij andere grote onderwerpen is de bijdrage van CMU van groot belang. Zoals bij de uitbreiding van het winkelwandelgebied, het nieuwe laden en lossen in de binnenstad, project Vindbaarheid en de nieuwe centrumplattegronden, verbeteren van looproutes centrum en de tweede fase ontwikkeling van het Stationsgebied.
Een ander voorbeeld waarin de visie van de gemeente en wensen van CMU elkaar treffen is inzetten op de voetganger en voetgangersvoorzieningen. Persoonlijk ben ik een groot voorstander van zoveel mogelijk voetgangersgebied in de binnenstad.
And last but not least streeft de gemeente naar een goede en directe samenwerking met ondernemers in het centrum. En mogelijk nog belangrijker stimuleert de gemeente de samenwerking tussen ondernemers. De doorontwikkeling van de onderscheidende centrumkwartieren speelt hier een uiterst belangrijke rol in.
Kwartieren ontwikkelen een eigen identiteit. Activiteiten en aanbod passen in het DNA profiel van ieder kwartier. Ook de wijze van ondernemen past in dit DNA en trekt ‘eigen bezoekersgroepen’ die zich herkennen in dit profiel en ook nieuwe bezoekers nemen doelgericht de route nemen naar de kwartieren. Hierdoor binden we bezoekers nog beter aan de stad.

Sense of urgency

Dit alles is uiteraard een grote felicitatie aan 5 jaar CMU! Zoals we allemaal weten is de ontwikkeling van het centrum van groot belang voor de stad en regio. De stad groeit naar 425.000 inwoners, van 29 naar 39 miljoen bezoekers. Dat zijn indrukwekkende cijfers.
Het is voor veel ondernemers moeilijk concurreren met de digitale services die Coolblue en Zalando bieden. Kortom, het winkellandschap staat onder druk.
Ik denk echter dat Utrecht hier het enige goede antwoord op heeft: zorg dat er altijd goede redenen of motieven zijn om naar de stad te komen. En dat lukt hier! Utrecht heeft by far de leukste binnenstad: het is hier altijd gezellig, ook na 18:00u. Naast winkelen en het museumbezoek is er in Utrecht ruimte voor vernieuwende horeca. Ook onze evenementen zorgen voor extra bezoekers.
Hier ligt ook de toekomst voor het CMU. Dit is de uitdaging die we gezamenlijk aangaan met alle vertegenwoordigers in het CMU.

Utrecht Marketing en het Jaar van De Stijl

Wat ik persoonlijk een prachtig voorbeeld vind is het Jaar van De Stijl: Mondriaan to Dutch Design. Een blockbuster evenement voor de stad waarmee we hopelijk veel bezoekers naar de stad weten te verleiden. En met prachtige mogelijkheden om samen met alle partners in het centrum een aantrekkelijk programma op te organiseren en een bijdrage te leveren.
De verlichte Rietveldstoel op de Stadhuisbrug en speciale stijl- banieren in de centrumkwartieren zijn goede voorbeelden hoe in dit geval het CMU een bijdrage levert aan de programmering.
Natuurlijk moeten we de rol van Utrecht Marketing hierbij niet vergeten. Ik kijk uit naar alle mooie dingen die nog gaan komen en hoe we samen het centrum nog beter op de (internationale) kaart gaan zetten. Voor de gemeente is een krachtige samenwerking met een professioneel platform CMU een absolute voorwaarde om het centrum voor de toekomst sterk, vitaal en onderscheidend te houden.
En ook het aantrekken van toeristen hoort hierbij. Met daarbij de focus op bewoners, bezoekers en bedrijven en talent.
Ik ben blij met alle inzet en actieve bijdragen van alle bestuursleden en adviseurs de afgelopen jaren. Namens de gemeente Utrecht ben ik u daar zeer erkentelijk voor; heel erg dank voor uw tijd, betrokkenheid en medewerking.

En ik wil in het bijzonder mijn oprechte dank uitspreken voor de twee trekkers van het CMU de afgelopen jaren. Ten eerste de man die de vooral veel verbinding heeft gelegd tussen de ondernemers van het centrum en tussen ondernemers en de gemeente Utrecht, centrummanager Jeroen Roose van Leijden.
En ten tweede de natuurlijk de voorzitter en drijvende kracht van het CMU en bijna allesweter over het centrum van Utrecht Jacques Blommendaal.