College van B en W Kees Diepeveen

"De ontwikkeling van onze stad is meer dan het stapelen van stenen. Het gaat om het bouwen van gemeenschappen waar mensen prettig met elkaar samenleven, in een fijne en gezonde leefomgeving. Daar zet ik me als wethouder vol overtuiging voor in."

Portefeuille

  • Wonen
  • Merwedekanaalzone
  • Grondzaken
  • Markten en havens
  • Openbare ruimte
  • Samen voor Overvecht
  • Wijk Overvecht

Toelichting portefeuille

Onze stad groeit door en dat brengt verdere verstedelijking met zich mee. Dat zien we als kans om onze stad nog aantrekkelijker te maken. Neem de Merwedekanaalzone. Een ontwikkelgebied dichtbij het hart van de stad. Hier komt een complete stadswijk die een toonbeeld is van gezond en duurzaam leven. Met vernieuwende toepassingen van hergebruik, energiewinning, klimaatadaptie en innovatieve mobiliteitsoplossingen. Er komen gemengde buurten waar woonruimte is voor iedereen, zoals studenten, starters, gezinnen en ouderen. Ook wordt het een wijk die bedrijvigheid en werkgelegenheid biedt. De ontwikkeling doen we samen met verschillende partners en in overleg met bewoners. Met elkaar werken we zo aan de toekomst van onze stad.   

In stedelijke gebieden is extra aandacht nodig voor klimaatadaptatie. Dat gaat over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat we de stad aanpassen met oog op het veranderende klimaat? Daarvoor is een goed, doordachte aanpak nodig vanuit de gemeente waarmee we komende jaren verder aan de slag gaan. Het vraagt ook samenwerking met inwoners, die bijvoorbeeld hun tuinen kunnen vergroenen en groene daken kunnen aanleggen. Met als resultaat dat water beter de grond in kan zakken en de leefomgeving koeler wordt, want groen is nu eenmaal koeler dan steen en maakt de leefomgeving ook prettiger.

De wijk Overvecht is een halve eeuw oud (2018). We zetten dan ook in op het toekomstbestendig maken van de wijk, zodat het fijn blijft om er te wonen, te werken en op bezoek te komen. Denk aan de verduurzaming van de huizen die van het gas afgaan, de toevoeging van meer woningen in het middensegment en de komst van een tienercollege en een jongerencultuurhuis. Het verder verbeteren van Overvecht doen we uiteraard samen met onder meer bewoners, woningcorporaties, zorg- en welzijnsinstellingen. We gaan en staan samen voor Overvecht!

Foto's

De foto’s op deze pagina mag u gebruiken voor publicatie. Klik op de foto's voor een hoge resolutie.


Volg mij

Hulp en contact Wethouder Kees Diepeveen

Telefoon

14 030

Contactformulier

Stuur een reactie

Postadres

Wethouder Kees Diepeveen
Postbus 16200
3500 CE Utrecht