College van B en W Kees Diepeveen (Groenlinks)

 

Kees Diepeveen

Over de wethouder

Wethouder Diepeveen verving in 2015 wethouder Jongerius en is het nieuwste lid van het College van Burgermeester en Wethouders. Voordat Diepeveen naar Utrecht kwam is hij 11 jaar stadsdeelwethouder geweest in Amsterdam-Noord. Diepeveen woont samen met zijn vrouw in Utrecht en heeft 4 (stief)kinderen.

Kees Diepeveen is verantwoordelijk voor de portefeuilles:

 • Zorg en maatschappelijke opvang
 • Opvang asielzoekers
 • Welzijn
 • Utrecht zijn we samen
 • Wijkgericht werken en participatie
 • Initiatieven
 • Cultuur
 • Wijk Noordwest
 • Amsterdamsestraatweg

Als wethouder probeer ik mensen dichter bij elkaar te brengen. Door in te zetten op cultuur, zorg, welzijn en participatie kan ik bijdragen aan het verbinden van alle Utrechters. Utrecht maken en zijn wij immers samen!

Utrecht maken en zijn wij samen

“Toen ik begon als wethouder in Utrecht zag ik een gelukkige, gevarieerde en hoog opgeleide stad. Dit is ook zo, maar dit geldt niet voor iedere inwoner van Utrecht. Niet iedereen kan goed meedoen en heeft dezelfde kansen, bijvoorbeeld door discriminatie, een beperking, eenzaamheid of afzijdigheid. Hierdoor vindt niet iedere Utrechter makkelijk aansluiting bij de andere inwoners van de stad.

Ik denk dat dit anders kan, zeker in een stad die zoveel te bieden heeft. Utrechters zouden in onze groeiende stad niet uit elkaar maar juist naar elkaar toe moeten groeien. Als wethouder probeer ik mensen dichter bij elkaar te brengen. Door in te zetten op cultuur, zorg, welzijn en participatie kan ik bijdragen aan het verbinden van alle Utrechters. Utrecht maken en zijn wij immers samen! Graag hoor ik uw ideeën tijdens mijn wijkspreekuur, via k.diepeveen@utrecht.nl of op twitter @kdiepeveen!”

Waar ik trots op ben

 • Plan Einstein: een woonproject waar jongeren en vluchtelingen wonen en waar zij samen met buurtbewoners activiteiten ondernemen en bouwen aan een prettige leefomgeving.
 • Uitbreiding van de hulp bij het huishouden van 78 uur naar 105 uur per jaar.
 • Meer maatwerk voor inwoners die hulp bij het huishouden nodig hebben: iedere inwoner die gebruik maakt van hulp bij het huishouden krijgt een huisbezoek. Hiermee organiseren wij de zorg dichtbij en in de buurt met meer ruimte voor de professional.
 • Een stevig inhoudelijk en financieel fundament voor de toekomst van TivoliVredenburg.
 • De start van de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg naar een 30 kilometerzone. Dit past in de bredere doelstelling voor een meer aantrekkelijke, levendige en veilige Amsterdamsestraatweg
 • Het indienen van een initiatief bij het Initiatievenfonds makkelijker gemaakt.
 • In 2017 starten 10 trajecten in de Utrechtse wijken waarin samen met bewoners de participatie wordt vernieuwd.
 • Een uitgebreid cultureel programma in Leidsche Rijn Centrum.
 • Voor de periode 2017-2020 een belangrijke basis gelegd voor Utrecht als culturele metropool in wording: structurele subsidie voor 55 Utrechtse culturele instellingen, in 2017 extra middelen voor 7 belangrijke culturele instellingen en aandacht voor Cultuur voor Iedereen & Ruimte voor Talentvolle Makers.

Twitter

Hulp en contact Wethouder Kees Diepeveen

Telefoon

14 030

Contactformulier

Stuur een reactie

Postadres

Wethouder Kees Diepeveen
Postbus 16200
3500 CE Utrecht