Kees Geldof Cv en nevenfuncties

Personalia

Geboortedatum: 21 juli 1959
Burgelijke staat: Ongehuwd

Opleiding

1977-1986    WO Geneeskunde RU Leiden
1971-1977    VWO Christelijke Scholengemeenschap Rijswijk

Werkervaring

 • 2006 - 2014 Lid Gemeenteraad Utrecht, VVD fractie gemeente Utrecht
  Portefeuille:
  • Tot april 2009: bestuurlijke zaken, financiën en veiligheid
  • Vanaf april 2009: fractievoorzitter, met financiën en personeelszaken in portefeuille
  • Lijsttrekker VVD Utrecht gemeenteraadsverkiezingen 2014
   Activiteiten o.a.: ontwikkelen van voorstellen (o.a. tegenbegrotingen 2008 en 2009, 2010, 2011 en 2012)
  • Lid onderhandelingsteam coalitievorming 2009 en 2014
  • Voorzitter van raadssubcommissie Financiën en controle
 • 2004 - 2007 Directeur Bureau MOBG, Stuurgroep Modernisering Opleidingen en Beroepsuitoefening in de Gezondheidszorg (MOBG) te Utrecht
 • 2001 - 2004 Projectmanager Traumacentrum, Medisch Spectrum Twente (MST) te Enschede
 • 1998 – 2001 Manager Stafbureau Zorgontwikkeling, Medisch Spectrum Twente (MST) te Enschede
 • 1992 - 1998 Hoofd afdeling Kwaliteit en Organisatie, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen te Utrecht
 • 1988 – 1992 Beleidsmedewerker Kwaliteit, sectie ziekenhuizen Nationale Ziekenhuisraad te Utrecht
 • 1986 – 1988 Secretaris Medische Technologie, Nederlands Normalisatie-Instituut te Delft

Q.q. nevenfuncties

 • Lid DB en AB Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
 • Lid DB en AB Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Lid DB en AB Plassenraad Plassenschap Loosdrecht e.o.
 • Voorzitter van de Stichting Personeelsfonds Utrechts gemeentepersoneel
 • Voorzitter Commissie van Overleg
 • Voorzitter bestuur Het Utrechts Archief
 • Lid van de Raad van Commissarissen REMU NV
 • Lid College van Arbeidszaken VNG
 • Lid Commissie Dienstverlening en Informatiebeleid VNG
 • Penningmeester Stichting tot Restauratie en Instandhouding van Oudaen

Hulp en contact Wethouder Kees Geldof

Telefoon

14 030

Contactformulier

Stuur een reactie

Postadres

Wethouder Kees Geldof
Postbus 16200
3500 CE Utrecht