College van B en W Brief aan ouderen in Noordwest

De stichting ‘Oog voor Utrecht – Aandacht voor ouderen’ verspreidt op Bevrijdingsdag 2020 een pakket speciaal voor ouderen in de wijk Noordwest. In het pakket zit ook een brief van wijkwethouder Klaas Verschuure. De tekst daarvan leest u hieronder.

Geachte heer, mevrouw,

Op 4 mei herdenken we de gevallenen. Op 5 mei vieren we 75 jaar vrijheid. U heeft misschien zelf de oorlog bewust meegemaakt, of kent de verhalen uit die tijd van vrienden of familie. In de periode na de oorlog was het uw generatie die ons land en onze stad weer opbouwde. Daar zijn wij u nog altijd heel erg dankbaar voor.

Deze tijden van het coronavirus doen ons nog méér beseffen hoe waardevol u en uw generatiegenoten voor ons zijn. Met de corona-maatregelen willen wij oudere en kwetsbare inwoners beschermen. Misschien maakt u zich zorgen over uw eigen gezondheid of die van anderen. Misschien voelt u zich in uw eigen huis eenzaam of afgezonderd. Gelukkig is een van de corona-maatregelen recent aangepast: sinds 29 april jl. kunnen zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder door 1 of 2 vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.

Graag wil ik u met deze brief op het hart drukken: Utrecht is u niet vergeten; de inwoners van onze stad staan om u heen! Als klein teken van grote dank en waardering ontvangt u dit pakket van ‘Oog voor Utrecht’, mede namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht en al onze medewerkers.

Van harte wens ik u sterkte, moed en bovenal goede gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Klaas Verschuure,
Wijkwethouder Noordwest

Hulp en contact Wethouder Klaas Verschuure

Telefoon

14 030

Contactformulier

Stuur een reactie

Postadres

Wethouder Klaas Verschuure
Postbus 16200
3500 CE Utrecht