College van B en W Nieuwjaarswens voor de wijk Noordwest

Het is 25 januari, eerder dit jaar. Uit Ondiep, Pijlsweerd en Zuilen zijn bewoners, ondernemers en vrijwilligers bijeen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de wijk Noordwest. Samen met de medewerkers van het wijkbureau Noordwest ben ik aanwezig, namens de gemeente Utrecht. Het is een gezellige bijeenkomst, het is nogal druk. We staan met z’n allen met elkaar te kletsen, terwijl een cameraploeg zich tussen de mensen probeert te wurmen. Ik schud vele handen en wissel de beste wensen uit. Het koor Ondiepse Kanaries zingen voluit hun liedjes en wij zingen uit volle borst mee. Ik overhandig bloemen aan vrijwilligers Bep van Straten en Eric Nijst, via hen bedank ik alle vrijwilligers van Noordwest. We gaan met z’n drietjes op de foto. 'Kunnen jullie wat dichter bij elkaar staan?' vraagt de fotograaf…

Vol optimisme wensten wij elkaar die middag de beste wensen, voorspoed en gezondheid toe. Gezondheid. Wij wisten toen nog niet hoe extra waardevol 'gezondheid' voor ons allen zou worden. Corona heeft een enorme impact gehad op het dagelijkse leven in Noordwest. Gelukkig waren er ook lichtpuntjes; de stichting Oog voor Utrecht die ouderen een hart onder de riem hebben gestoken, ondernemers die de handen ineen hebben geslagen en veel bewoners die hun lokale horeca en winkels steunen. Noemenswaardig is het initiatief Coronahulp Zuilen, die veel betekend hebben voor de wijk en uitgroeide tot het Burennetwerk Zuilen. Ook complimenten voor ons bondgenotennetwerk, die onze ogen en oren in de wijk zijn. En de stadsmakers veiligheid, die zich het hele jaar vrijwillig inzetten voor een veilige wijk en ook tijdens de jaarwisseling actief de wijk in te gaan.

Het is heel spijtig dat dit jaar veel evenementen in Noordwest niet konden doorgaan, maar gelukkig zijn er ook dingen die wel werden georganiseerd. Ondernemersvereniging #ASW030 zorgde voor een mooie kunstroute op de Amsterdamsestraatweg. Speciaal voor ouderen konden de zomeractiviteiten in buurthuis De Beatrix corona-bestendig gewoon doorgaan. En veel buurtoverleggen en buurtcomités bleven elkaar digitaal ontmoeten. Ik noem ook het project 'Noordwest Begroot' waarbij bewoners uit de Bloemen- en Predikantenbuurt enthousiast ideeën voor hun buurt hebben ingediend. Echt geweldig! Er is een wijkplatform opgezet dat met veel energie aan de slag is gegaan en inmiddels bestaat uit een mooie mix van actieve bewoners. Het buurtmagazine 'Zuilen Deelt' zag dit jaar het levenslicht; een mooie aanvulling op de buurtmedia in Noordwest. De buurtkrant 'De Noordwester' in Ondiep en Pijlsweerd viert deze maand hun vijfjarig jubileum.

Laten we met z’n allen ons best doen, zodat we alle vervelende dingen van 2020 snel achter ons kunnen laten. Hopelijk wordt het jaar 2020 in de geschiedenisboekjes bijgeschreven als een extreem bijzonder jaar. Laten we in deze laatste weken van het jaar ons best doen door ons te houden aan de corona-maatregelen.

Ik wens u alvast fijne kerstdagen toe en een veilige jaarwisseling. Zorg goed voor elkaar! Want alleen samen kunnen we van 2021 een beter jaar maken.

Klaas Verschuure,
wijkwethouder Noordwest

Hulp en contact Wethouder Klaas Verschuure

Telefoon

14 030

Contactformulier

Stuur een reactie

Postadres

Wethouder Klaas Verschuure
Postbus 16200
3500 CE Utrecht