College van B en W Toespraak ‘Hét Miljoenenontbijt, Prinsjesdag 2018’ – PwC, ING, EBU

Toespraak Klaas Verschuure, wethouder Economische Zaken

Opening ‘Hét Miljoenenontbijt, Prinsjesdag 2018’, 21 september 2018

Geachte aanwezigen,
In het bijzonder organisator PwC en gastheer de heer Fentener van Vlissingen: fijn dat wij hier vanochtend in ./Utrecht [Dot Slash Utrecht] bij elkaar zijn.

Utrecht is de snelst groeiende stad, met een jonge en hoog opgeleide bevolking, met het grootste science park en de beste universiteit van Nederland. Daarnaast is de regio Utrecht, na Londen, door de EU uitgeroepen tot de meest competitieve regio van Europa. Het enige voordeel van de eventuele Brexit: Utrecht staat daarna op nummer 1. Genoeg gepocht over Utrecht nu! Want er is geen reden om achterover te leunen. Immers: om competitief te zijn, moet je competitief blijven.

Het huidige college van burgemeester en wethouders van Utrecht hecht veel waarde aan start ups en scale ups. Zij brengen werkgelegenheid mee en innovatie. Uit een meting van eind vorig jaar blijkt dat start ups goed zijn voor bijna 1.700 banen. Daarnaast heeft Utrecht de innovatie hard nodig om de snelle bevolkingsgroei in goede banen te leiden. Voorbeeld: nieuwbouwwijken moeten anders ingericht worden, dan tot nog toe. Nieuwbouwbuurten moeten duurzaam zijn en Moblity as a Service (MaaS) is belangrijk, met zelfrijdend en elektrisch vervoer, etcetera. Zonder de innovatie van het bedrijfsleven en onze start ups kunnen we dat allemaal niet realiseren. Als College van B en W zetten wij daar vol op in.

Waar we nu zijn, is symbolisch voor de behoefte die er sterk was: de behoefte aan een plek. Het is gaaf om te zien dat dit gerealiseerd is: Dot Slash Utrecht staat nu als een huis. Wij kregen als gemeente signalen dat het schortte aan goede huisvesting voor start ups, ondanks bedrijfsverzamelgebouwen zoals JIM, Uco, SIF. Uit onderzoek bleek dat die huisvestingsbehoefte veel breder leefde: een ruimte puur en alleen voor start ups en scale ups. De zoektocht naar een geschikt gebouw viel niet mee. Gelukkig kwamen BORON en de heer Fentener van Vlissingen op ons pad. Zij durfden hun nek uit te steken om het avontuur Dot Slash Utrecht te beginnen. Ik denk dat ik mede namens de andere partners spreek (SHV, Start Up Utrecht, Rabobank en Walvis): veel dank en waardering voor BORON en de heer Fentener van Vlissingen. Graag een warm applaus voor hun uitstekende inzet.

De incubatiefase is goed georganiseerd in Utrecht met maar liefst 5 incubators (allemaal door de gemeente financieel ondersteund; Dutch Game Garden en UtrechtInc.)
Maar de fase daarna is eigenlijk nog interessanter: de fase van de scale-up. We hebben 2 bureaus in de arm genomen om deze begeleiding te verzorgen: Utrechtse Ondernemers Academie en No Nonsancy.

Dames en heren, er gebeurt nog zo ontzettend veel in en om Utrecht. We ondersteunen Start Up Utrecht: ons samenwerkingsverband om het regionale start up ecosysteem te verbeteren. Start ups willen we ook over de grenzen brengen. Binnenkort gaat er een economische missie namens Amsterdam en Utrecht naar München. We nemen vertegenwoordigers mee van 10 start ups. Daarmee geven wij hen de ruimte om ook buiten Nederland contacten te leggen of verder te verdiepen.
Maar ook binnen de gemeentelijke organisatie geven wij ruimte aan start ups. Ik noem hier Start Up In Residence: een programma binnen onze eigen gemeentelijke organisatie, om oplossingen te bedenken voor zaken die we voor kunnen leggen aan start ups. Uit de aanbesteding kwamen maar liefst 76 inzendingen van start ups: 5 hebben inmiddels een opdracht van de gemeente gekregen en met 2 zijn we nog in gesprek.
Afgelopen dinsdag presenteerde het Kabinet de Rijksbegroting voor het komende jaar.
Goed om te weten dat vanaf 2019 een nieuw staatsfonds voor startende bedrijven wordt opgezet, om producten op de internationale markt te brengen of buitenlandse projecten te financieren. Het fonds ‘Invest-NL’ heeft een kapitaal van 2,5 miljard euro. Invest-NL zal ondernemingen ondersteunen bij investeringsprojecten met maatschappelijke en economische baten, en waar nodig meefinancieren.  Ook mooi: het kabinet heeft onlangs een MKB-actieplan gelanceerd. Met dit plan (waarmee € 200 miljoen is gemoeid) wordt extra ingezet op onder meer personeel, financiering, toepassing van innovatie en digitalisering, fiscaliteit en internationale handel. In dit actieplan wordt ook de nodige aandacht besteed aan start ups.
Minder mooi is natuurlijk dat het rijk niet extra investeert in de bereikbaarheid van onze regio. Lokale overheden en het bedrijfsleven kunnen veel dingen voor elkaar krijgen, maar we hebben altijd nog het Rijk nodig voor een goede infrastructuur en een goede bereikbaarheid.

Andere regio’s in Nederland hebben zogenaamde Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Utrecht niet. Nóg niet. We vernamen vaak van ondernemers dat een dergelijk vehikel het Utrechtse ondernemersklimaat kan verrijken. We hebben daarom PwC gevraagd om dit verder te analyseren. Wat blijkt: we missen kansen en hebben echt een Regionaal Ontwikkelingsmaatschappij nodig. In het huidige Collegeakkoord is daarom opgenomen dat we een regionale aanjager van investeringen gaan oprichten. Recent is door provincie, universiteit Utrecht en de gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht een verkenner aangesteld om te onderzoeken hoe we in 2020 een Utrechtse ROM operationeel kunnen hebben. Een ROM waar ook start ups en scale-ups veel voordeel van zullen hebben.

Tenslotte dames en heren,
Afgelopen weekend was ik 100 dagen wethouder van deze mooie stad. In al die 100 dagen, heb ik nog nooit zó vroeg ontbeten met zoveel invloedrijke personen. Behalve dan al die vroege ochtenden dat ik met mijn echtgenote en zoontje van 3 aan het ontbijt zat…

Feit is dat dít ontbijt met u allemaal wel een heel toffe “Start Up” van de dag is: ik wens u een mooie en inspirerende dag toe.

Heel hartelijk dank!
 

Hulp en contact Wethouder Klaas Verschuure

Telefoon

14 030

Contactformulier

Stuur een reactie

Postadres

Wethouder Klaas Verschuure
Postbus 16200
3500 CE Utrecht