College van B en W Toespraak Opening studiejaar 2018-2019 ROC Midden Nederland

Toespraak Klaas Verschuure, wethouder mbo

Opening studiejaar ROC Midden Nederland, 6 september 2018

Dames en heren, beste mensen,
Allereerst wil ik alle studenten, docenten, medewerkers en bestuursleden van ROC Midden Nederland van harte feliciteren met jullie 3e lustrum! In de afgelopen 15 jaar zijn jullie uitgegroeid tot een grootstedelijk ROC, een enorm belangrijke speler in het onderwijsveld met locaties in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein. En wat ik zo mooi aan jullie vind: wie ik ook spreek, ieder van jullie noemt jullie maatschappelijke opdracht. Jullie helpen jonge mensen om goed voorbereid de stap te maken naar hun werkzame leven en een positieve bijdrage te leveren als kritische burgers van onze maatschappij.

Het ROC Midden Nederland geeft daarmee invulling aan een complexe opgave. Jullie bieden maatwerk aan studenten op een breed vlak van niveaus: aan jongeren op het entree-niveau tot hoogwaardige professionals op niveau 4, aan praktische opleidingen op de werkvloer tot opleidingen die veelal op school worden aangeboden, aan jongeren die veel extra ondersteuning nodig hebben tot jongeren die vrijwel zelfstandig de opleiding doorlopen. Wij prijzen ons in Utrecht dan ook gelukkig met een onderwijsinstelling zoals het ROC Midden Nederland en met de 1.800 excellente medewerkers die zich dagelijks inzetten voor meer dan 20.000 studenten en cursisten. Vanaf hier wil ik jullie dan ook een groot compliment geven voor de wijze waarop jullie 'Samenwerken aan Succes'.

In Utrecht hebben wij sowieso prachtig beroepsonderwijs: onmisbaar voor onze stad en onze regio. Het is zoals Koning Willem-Alexander zei bij de landelijke opening van het mbo-studiejaar: “Het zijn mbo’ers die Nederland laten draaien.”
Utrecht groeit: binnenkort verwelkomt onze stad de 350 duizendste inwoner. Maar ook bedrijven weten de weg naar onze regio steeds beter te vinden: grote en kleinere mkb-bedrijven. En ook start-ups en scale-ups voelen zich thuis in Utrecht, vanwege ons sprankelende vestigingsklimaat. In Utrecht gebeurt het!
Dat zie je ook aan de werkgelegenheid: de werkloosheid daalt en het aantal banen stijgt. Maar ook het aantal vacatures stijgt. We zien dat sommige sectoren moeite hebben om goed opgeleide mensen te vinden. Ik denk bijvoorbeeld aan de zorg waar verpleeg- en verzorgingshuizen staan te springen om personeel, of aan de horeca. Al die nieuwe gezellige restaurants en cafés hebben voor de bediening of in de keuken personeel hard nodig. Denk aan de bouw, bijvoorbeeld bij de grote renovatieprojecten in Overvecht of voor de grote bouwplannen in onze stad. En juist in al die sectoren zijn het de mbo’ers die het hardst nodig zijn.

Toen in het voorjaar de onderhandelingen begonnen voor een nieuw coalitieakkoord, heb ik mij persoonlijk hard gemaakt voor meer aandacht voor het mbo. En, ja… dat geef ik hier ruiterlijk toe… ik wilde graag zélf de eerste, Utrechtse wethouder mbo worden. Zelf heb ik het niet altijd even gemakkelijk gehad op school. Ik ben  dyslectisch. Maar ik had gelukkig fantastische docenten en een geweldige mentor, van wie ik alle steun kreeg. Zij zagen waar mijn kracht zat. Ik kreeg de kans om me te ontwikkelen. En daar ben ik hun nog steeds dankbaar voor. Jongeren verdienen het om gezien te worden. Om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Of je nu liever met je hoofd, of met je handen werkt. Het is geweldig om te zien dat juist mbo-opleidingen daar speciaal aandacht aan besteden. Het ROC Midden Nederland is daar een uitstekend voorbeeld van. Ik vind het daarom ook echt heel gaaf om de eerste wethouder mbo in Utrecht te zijn en om hier vandaag te mogen spreken.

Als gemeente Utrecht willen wij graag bijdragen aan het verder op de kaart zetten van beroepsonderwijs. We willen de mbo-studenten waarderen op de belangrijke plek die ze innemen op de arbeidsmarkt en speciaal in onze stad. Ik wil ook de contacten tussen het bedrijfsleven en mbo-opleidingen verder stimuleren, zodat zij steeds beter weten wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Een bedrijf kan bijvoorbeeld stages aanbieden, waar mbo’ers werkervaring op kunnen doen. Op die manier snijdt het mes aan 2 kanten: bedrijven halen goede vakkrachten in huis, met de meest actuele kennis. Mbo-studenten kunnen uitstekend werkervaring opdoen: goed voor hun CV maar vooral heel goed voor hun zelfvertrouwen en eigenwaarde.
Natuurlijk weten heel veel bedrijven en mbo-opleidingen elkaar al te vinden. Gelukkig maar! Laten we daarom van elkaar blijven leren. Wat gaat goed, wat kan beter. Op die manier willen we dat er voor iedere mbo-afgestudeerde een plek is op de arbeidsmarkt. En u kent vast ook de verhalen over discriminatie bij sollicitaties.

Wij zijn als gemeente Utrecht zelf ook werkgever. Als werkgever, biedt de gemeente Utrecht ook mbo’ers de ruimte. Zij krijgen de kans om zich bij ons te ontwikkelen. Daarnaast kunnen onze medewerkers ook een mbo-diploma halen. Zo krijgen de medewerkers van de afvalinzameling te maken met allerlei nieuwe, technische ontwikkelingen. Daarom kunnen zij een bij- of omscholing krijgen. Vorig jaar hebben op die manier 40 medewerkers hun mbo-diploma behaald. En daar zijn wij trots op.

Wij gaan binnenkort een stadsgesprek organiseren, waarbij we verschillende partijen willen uitnodigen om samen te bouwen aan een mbo-actieplan. Een belangrijk punt daarbij is: hoe kunnen we de mismatch tussen mbo-opleidingen en de arbeidsmarkt effectief tegengaan. Daarnaast willen we ons ook focussen op het positioneren van het beroepsonderwijs en het inrichten van aantrekkelijke samenwerking tussen het vmbo, het mbo, en het bedrijfsleven.  Wij nodigen opleidingen en bedrijven uit om mee te doen, maar ook maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.
We hebben het Fonds Mismatch Arbeidsmarkt. Dit nieuwe fonds zal gericht worden ingezet op duurzame, lokale banengroei in de sectoren van de toekomst. Een voorbeeld: het inzetten van leer- en werkplaatsen voor mbo-studenten om te werken aan de aanstaande energietransitie in onze wijken. Hoe we dit Fonds Mismatch Arbeidsmarkt het beste kunnen benutten, is ook onderwerp bij het stadsgesprek voor het mbo-actieplan.

Dames en heren, beste mensen,
We staan hier op een fantastische plek, in De Fabrique: heel chic met Q - U - E.  Hier stonden vroeger fabrieksarbeiders te zwoegen. Tijden zijn veranderd, maar wat is gebleven is dat er hier keihard wordt gewerkt. En dat doen wij allemaal op onze eigen manier, in ons eigen vakgebied. Maar laten we ons allemaal blijven inzetten voor het mbo en de mbo-studenten: laten we blijven 'Samenwerken aan Succes'.

Ik wens u een heel fijne avond toe. En uiteraard een mooi en succesvol studiejaar voor alle mbo-studenten!

Dank jullie wel.  

Hulp en contact Wethouder Klaas Verschuure

Telefoon

14 030

Contactformulier

Stuur een reactie

Postadres

Wethouder Klaas Verschuure
Postbus 16200
3500 CE Utrecht