Paulus Jansen Cv en nevenfuncties

Ir. P.F.C. (Paulus) Jansen (1954) is sinds 8 mei 2014 wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed, Sport en Dierenwelzijn. Vanaf 2006 was hij lid van de Tweede Kamer namens de SP, meest recent als woordvoerder Energie en Bouwen/ Wonen. Sinds november 2012 was hij tevens voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Kamer.

Jansen studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (1980). Tussen 1978 en 1996 was hij werkzaam in de bouwsector, onder meer bij bouwbedrijf Nevanco Groep BV en ingenieursbureau DHV.

Jansen is sinds 1974 lid van de SP. Tot zijn entree als kamerlid in 2006 was hij onder andere werkzaam als beleidsmedewerker van de Tweede Kamerfractie en  algemeen secretaris/directeur van het landelijk partijbureau. Ook was hij voorzitter van de SP-afdelingen Eindhoven (tot 1984) en bestuurslid van de afdeling Utrecht (1984-2010). Tussen 1995 en 2003 was hij fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten in Utrecht, en van 2001 tot 2007 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Utrecht.

Via zijn twitteraccount @PaulusJansenSP bericht hij bijna dagelijks over thema’s die hem bezighouden en waarvoor hij als wethouder verantwoordelijk is.


Personalia

Geboortedatum: 02-03-1954
Geboorteplaats: Roermond
Burgerlijke staat: Gehuwd, 3 kinderen

Opleiding

 • Bouwkunde, TU Eindhoven, 1980

Werkervaring

 • Wethouder wonen, ruimtelijke ordening, vastgoed, sport, dierenwelzijn (vanaf mei 2014)
 • Lid Tweede Kamer SP (2006-2014)
  - woordvoerder volkshuisvesting, energie/klimaat, water (2006-2010)
  - interim-woordvoerder integratiebeleid (2008)
  - woordvoerder openbaar vervoer, verkeersveiligheid, scheepvaart, milieueffecten verkeer (maart-juni 2010)
  - lid tijdelijke onderzoekscommissie spoor (2011)
  - woordvoerder energie/klimaat, water, ruimtelijke ordening, milieu, wonen (2010-2012)
  - voorzitter klankbordgroep onderzoek kosten en effectiviteit klimaatbeleid (2012)
  - woordvoerder energie, wonen; voorzitter vaste commissie Infrastructuur en Milieu (2012-2014)
 • Fractiemedewerker SP Tweede Kamerfractie (2005-2006)
 • Algemeen secretaris SP (2003-2005)
 • Fractiemedewerker SP Tweede Kamerfractie (1996-2003)
 • Hoofd bouwautomatisering, senior consultant DHV Bouw BV (1989-1996)
 • Hoofd bedrijfsbureau Nevanco Woningbouw Maarssen BV (1988-1989)
 • Hoofd proces- en productontwikkeling Nevanco Groep BV (1984-1988)
 • Extern deskundige stadsvernieuwing wijk Feijenoord/Noordereiland, gemeente Rotterdam (1982-1984)
 • Kostendeskundige/projectmedewerker Werkgroep 2000 Amersfoort (1978-1982)

Activiteiten

 • Voorzitter SP-fractie Provinciale Staten Utrecht (1995-2003)
 • Medewerker SP-fractie gemeenteraad Utrecht (1993-1995)
 • Diverse bestuursfuncties SP afdeling Utrecht (1984-2010)
 • Bestuurslid, afdelingsvoorzitter SP afdeling Eindhoven (1974-1984)
 • Voorzitter SP-fractie gemeenteraad Utrecht (2001-2006)

Q.q. nevenfuncties

  • Lid VNG Commissie Ruimte en Wonen
  • Lid DB VNG afdeling Utrecht
  • Plaatsvervanger AB Recreatieschap Stichtse Groenlanden
  • Plaatsvervangend lid AB Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)

  Niet q.q. nevenfuncties

  • Penningmeester Stichting Machiavelli
  • Voorzitter Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (LOCOV)
  • Voorzitter Strategische Adviesraad TNO Energie
  • Voorzitter Stichting Landelijk Fietsplatform

  Hulp en contact Wethouder Paulus Jansen

  Telefoon

  14 030

  Contactformulier

  Stuur een reactie

  Twitter

  @PaulusJansenSP

  Postadres

  Wethouder Paulus Jansen
  Postbus 16200
  3500 CE Utrecht