Paulus Jansen In de media

Bouwen aan de stad Utrecht

27-11-2017 | Paulus Jansen: "We bouwen vier keer zoveel als andere steden, maar willen de menselijke maat behouden". Lees het interview in de VG Visie - Wintergasten


Ruim 4000 nieuwe studentenwoningen gepland

08-09-2017 | Interview met DUB, de onafhankelijke nieuwssite van de Universiteit Utrecht over studentenhuisvesting, 6 september 2017. De gemeente Utrecht wil de studenten meer spreiden over de stad. Niet alleen in het centrum, maar ook in Leidsche Rijn en in De Uithof komen woningen. Lees het artikel.


Utrechtse woningbouw naar historische hoogte, 28 augustus 2017

04-09-2017 | Utrecht schrijft de komende 3 jaar geschiedenis met historisch hoge woningbouwcijfers. Dat zegt wethouder Paulus Jansen (Wonen en Ruimtelijke Ordening) in een interview met Cobouw. De resultaten zijn opvallend, omdat Utrecht vooral binnenstedelijk bouwt. Lees het interview.


Paulus Jansen, een SP'er met vrienden bij de VVD, Interview Trouw 23 augustus 2017

04-09-2017 | Paulus Jansen maakte de overstap van het Binnenhof naar het lokaal bestuur. Het ervaren SP-Kamerlid kreeg de post van wethouder in Utrecht. Wat is het verschil? Trouw interviewde hem, in de serie verhalen over politici die nu plaatselijk werken. Lees het interview.


Ik bouw graag morgen al meer woningen

14-10-2016 | In een interview met destadutrecht.nl op 11 oktober blikt de wethouder vooruit op het Podiumgesprek ‘Utrecht, te duur om te wonen’ op 12 oktober 2016. Wethouder Paulus Jansen zou graag meer sociale huurwoningen bouwen maar het bouwen van woningen is volgens hem een relatief traag proces.


Zelfbeheer sporthal Lunetten door basketbalclubs

03-10-2016 | Sinds september 2016 hebben twee basketbalclubs het beheer gekregen over sporthal Lunetten. Op 'SportknowhowXL.nl', een website voor de zakelijke sportmarkt gaat Paulus Jansen in op de pilot zelfbeheer van sportaccommodaties in Utrecht. Lees het artikel.


Nieuwe sportnota onderstreept belang en kracht van sport in Utrecht

21-09-2016 | In vakblad SPORT & STRATEGIE online aandacht voor de recent verschenen sportnota 'Utrecht sportief en gezond'.  De nota formuleert voor de periode 2017-2020
volgens het online artikel 16 'mooie' ambities op het gebied van sportstimulering, accommodaties, topsport, talentontwikkeling en sportevenementen.


Duurzame doelen haal je alleen met de middengroepen

12-09-2016 | Een interview met Paulus Jansen (pdf, 600 kB) in het Impact Magazine dat verschijnt rond de Dutch Green Building Week en het bijbehorende congres dat plaatsvindt op 29 september. Paulus Jansen licht de duurzaamheidsambities van Utrecht toe. Utrecht wil in 2030 energieneutraal zijn.


Steeds meer huurwoningen in Utrecht

12-08-2016 | Wethouder Jansen sprak 29 juni op een congres over woningbouw in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Vlak hiervoor interviewt RTV Utrecht hem hierover. De wethouder geeft aan dat in de gemeente Utrecht steeds meer huurwoningen worden gebouwd. Er is vooral bij starters veel vraag naar huurwoningen. Pensioenfondsen staan te trappelen om daar geld in te steken. Naar het interview.


Een schepje er bovenop bij de bouw van sociale huurwoningen

08-08-2016 |  Op 28 juni is een artikel verschenen over de bouw van sociale huurwoningen. De woningcorporaties hebben weer geld en willen daarom extra sociale huurwoningen bouwen. Wethouder Paulus Jansen hoopt hierover in september overeenstemming te bereiken met de corporaties.
Lees het hele artikel op destadutrecht.nl.


Forse toename woningbouwproductie in Utrecht

13-06-2016 | Op 17 mei 2016 is persbericht (pdf, 90 kB) gepubliceerd over het Meerjaren Perspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO). Utrecht voorziet de komende jaren een forse toename van de woningproductie. Verwacht wordt dat tussen 2016 en 2018 de bouw van 12.000 woningen start. Naar aanleiding van een persgesprek publiceren onder andere De Telegraaf en de Volkskrant een artikel.

  • Artikel Telegraaf 18 mei 2016 (pdf, 2 MB)
  • Artikel Volkskrant 10 juni 2016, hiervan zijn twee versies beschikbaar: 
    • Scan, 499 kB
    • Pdf, 2 MB

Utrecht kiest voor gezonde groei

05-04-2016 | Op 24 maart 2016 presenteert wethouder Paulus Jansen de nieuwe ruimtelijke strategie van Utrecht. Bijgaand persbericht (pdf) wordt verspreid. Hieronder een link naar artikel en reportage op RTV Utrecht. Utrecht: 60.000 nieuwe inwoners in stad huisvesten


SP’er knokt met succes voor duizend sociale huurwoningen

artikel in het AD, SP’er knokt met succes voor duizend sociale huurwoningen

10-02-2016 | Het was de vuurproef Voor SP-wethouder Paulus Jansen: kon hij de Utrechtse woningcorporaties bewegen meer huizen te bouwen? Als er 1 onderwerp is waarover de SP zich de afgelopen jaren druk maakte, dan is het sociale huurwoningen. Keer op keer wezen de socialisten er vanuit de oppositiebank op dat mensen met een kleine beurs de dupe zijn van een gebrek aan woningen, stijgende huren en belabberd onderhoud.
Lees het hele artikel uit het AD
(pdf, 1,1 MB)

 


Ruim helft woningen voldoet niet aan de keuringseisen

22-01-2016 | Op maandag 18 januari 2016 sturen wethouder Paulus Jansen en voorzitter van UNETO-VNI Titia Geertsema een brief naar de Tweede Kamer over de resultaten van de Utrechtse pilot ‘Veilige Gezonde Woning’. Die avond licht wethouder Jansen in het tv-programma RADAR de resultaten van deze pilot toe. Bekijk de tv-uitzending van het programma RADAR.  


Nieuwbouw aan het Queeckhovenplein

01-02-2016 | Op 15 december 2015 is Paulus Jansen aanwezig bij de start van de nieuwbouw aan het Queeckhovenplein en slaat hij samen met directies van Mitros, bouwbedrijf Era, Syntrus Achmea, een omwonende en een toekomstig huurder de eerste paal. Er komen 117 woningen in een mix van sociale huur, middeldure huur en koop.


Wonen in Veemarkt

12-2015 | In het RTL programma ‘LifeStyleExperience’ vertelt Paulus Jansen over wonen in de nieuwbouwwijk Veemarkt in Utrecht.  Het programma werd 6 en 12 december 2015 uitgezonden.


Leeg kantoor ledigt woningnood

02-10-2015 | Volkskrant: Utrecht heeft dit jaar al duizend woningen gecreëerd in leegstaande bedrijfspanden. Zo bestrijdt de gemeente 2 problemen tegelijk.

De vraag naar woningen in het snel groeiende Utrecht is momenteel 'krankzinnig', zoals woonwethouder Paulus Jansen het verwoordt. De woningcorporaties bouwen nauwelijks bij, omdat ze slecht bij kas zitten. Daarom haalt de stad alles uit de kast om transformatie van leegstand vastgoed te stimuleren. Lees het hele artikel uit de Volkskrant (pdf, 156 kB).

 


"Transformeren en bouwprocedures verkorten"

01-10-2015 | NVM Magazine: Paulus Jansen is de eerste SP wethouder in Utrecht. Transformatie is voor hem de komende jaren een sleutelwoord. Niet alleen van het centrum, maar ook van projecten in andere stadsdelen. Verkorting van de bouw- en renovatieprocedures staat bij hem eveneens hoog op de prioriteitenlijst. Lees het artikel op www.nvm.nl/


"Ik geloof sterk in de kracht van een collectieve aanpak"

Wethouder Paulus Janssen in VvE magazine van augustus 2015

29-09-2015 | VvE Magazine, augustus 2015
Paulus Jansen streed als Tweede Kamerlid vele jaren voor een verplichte reservering van VvE's voor groot onderhoud. Minister Blok voerde dit vorig najaar in. Paulus Jansen: "VvE's van Nederland, investeer in onderhoud en energiebesparing. Dat zorgt al snel voor kostenbesparing en verhoogt het comfort en de verkoopwaarde van appartementen". Lees verder (pdf, 153 kB)


"Bouwplannen moeten in de helft van de tijd rond zijn"

Interview met Paulus Jansen op DeStadUtrecht.nl

16-07-2015, Interview op DeStadUtrecht.nl
Ruim een jaar geleden is Paulus Jansen aangetreden als wethouder Wonen en Sport. Wat hij zich na dat eerste jaar in ieder geval heeft voorgenomen is dat de bouwplannen in de helft van de tijd rond moeten zijn.
Lees verder


Naar een gespreid gebruik van binnensportaccommodaties

zomer 2015, Interview VSG Magzine ‘Sport en gemeenten’
Utrecht strijdt tegen de pieken en dalen
Utrecht is een gemeente met een relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. De behoefte aan binnensportaccommodaties is er daardoor niet alleen groter dan in veel andere steden, maar ook nog groeiende. Ongeacht welke norm er wordt gebruikt zal Utrecht in de toekomst daardoor een tekort aan sporthallen krijgen.
Maar is bijbouwen werkelijk de enige optie? Lees verder


Kwaliteitskant van woningen bewaken

Interview woonkwaliteit

Zomer 2015, Woonkwaliteit 2.
Paulus Jansen: "Ik zoek een niet-bureaucratische manier om de kwaliteitskant van woningen te bewaren." Zonder enige moeite is er een rode lijn te ontdekken in het beroepsmatige leven van Paulus Jansen. Altijd stonden bouwen, wonen én de bewonder centraal: in zijn studie, zijn functies bij een bouwbedrijf en adviesbureau, als SP-lid in de Tweede Kamer en ook nu als wethouder in Utrecht. Lees verder


Stadsparel wordt yuppengetto

artikel in Volkskrant 30 maart 2015 over sociale huur, interview Paulus Jansen

30-03-2015, Volkskrant
Wethouder Paulus Jansen spreekt zijn zorg uit over het groeiende tekort aan sociale huurwoningen: in Utrecht nu nog 1.400 maar over 4 jaar 4.000. Dit naar aanleiding van de Woonvisie, die Jansen afgelopen week presenteerde. Geciteerd worden bewoners van Het Nieuwe Woonhuis in oostelijk Utrecht: een rijksmonument uit 1923 dat door huurverhogingen verloren zou kunnen gaan voor sociale huur. Lees verder


'Trendbreuk' bij huurverhoging Utrecht

28-03-2015, AD
Hoewel betaalbare huurwoningen in Utrecht schaars blijven, ziet wethouder Jansen dit jaar één lichtpunt voor huishoudens met een laag inkomen: de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli blijft dit jaar beperkt voor die groep. Verschillende woningcorporaties laten dit jaar de huren maximaal 1,5 procent stijgen. Een flinke matiging ten opzichte van vorige jaren, waar burgemeester en wethouders van Utrecht ook op hebben aangedrongen. 


Minder nieuwbouw, behalve in groeiregio’s

03-01-2015, Cobouw
Paulus Jansen: "Stoppen met nieuwbouw? Zeker niet in Utrecht. In groeiregio’s zal voorlopig nog gebouwd worden. Ontwikkelaars en bouwers doen er goed aan hun inspanningen te richten op renovatie en onderhoud." Lees verder


Tekort goedkope huurwoningen

Schrikken van veel te hoge huur
Schrikken van veel te hoge huur

27-11-2014, DeStadUtrecht.nl
‘Het tekort aan goedkope huurwoningen is een megaprobleem’. Waar kunnen we de Utrechtse wethouders over vier jaar op afrekenen? Wethouder Paulus Jansen van Wonen en Sport moet ervoor zorgen dat er in Utrecht voldoende middeldure huur- en koopwoningen worden bijgebouwd. Maar ook het tekort aan goedkope sociale huurwoningen baart hem zorgen. Lees verder


"Ik houd niet van pappen en nathouden"

Niet pappen en nat houden

11-10-2014, AD Utrechts Nieuwsblad
Interview | Paulus Jansen (60), wethouder van wonen en sport in Utrecht
Paulus Jansen streed als Tweede Kamerlid jarenlang tegen verspilling van overheidsgeld. In mei werd hij de eerste wethouder in Utrecht voor de SP, waar hij het socialistische geluid moet vertolken in de regenboogcoalitie met D66, GroenLinks en VVD. "Ik vraag me steeds af of ik bij elke vergadering moet zijn.'' Lees verder


Nieuwe wijkwethouder voor Zuidwest: Paulus Jansen

16-06-2014, U in de wijk
Wijkwethouder Paulus Jansen loopt met verslaggever Erik van Marissing door de wijk Kanaleneiland. U in de Wijk brengt nieuws van binnenuit. In eigenzinnige programma's laten bewoners van Kanaleneiland het échte gezicht van hun wijk zien.

Nieuwe wijkwethouder voor Zuidwest


Graag Groot Nederlands Studenten Kampioenschap naar Utrecht

Half juni werkten burgemeester Jan van Zanen en sportwethouder Paulus Jansen mee aan een filmpje ter ondersteuning van de ambities van de Sportraad (vertegenwoordiger van studentensportverenigingen) en Mesa Cosa (bestuur studentensport complex Olympos). Zij willen graag het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap in 2016 naar Utrecht halen.


Omfietsen langs tijdelijk ruimtegebrek

Op 24 mei 2014 doet Paulus Jansen tijdens het culturele zondag weekend mee met omfietsen: hij fietst onder andere langs de Werkspoorkathedraal, het Zijdebalenterrein en de Lubro bakkerij, die tot woningbouwlocatie wordt herontwikkeld.

Paulus Jansen tijdens culturele zondag omfietsen
Paulus Jansen tijdens culturele zondag omfietsen
Paulus Jansen tijdens culturele zondag omfietsen

Omfietsen langs tijdelijk ruimtegebrek


‘Bouwregelgeving is niet sexy, daardoor zit er ruimte’

23-05-2014, Cobouw
De ‘eeuwige’ oppositievoerder gaat besturen. Paulus Jansen (SP), het Tweede Kamerlid met bouw in zijn DNA is nu wethouder bouwen en wonen in Utrecht. Koersend op de inhoud, niet zo bezig met het uiterlijk vertoon of politiek door de roeptoeter. Al veertig jaar lid van de tegenpartij en nu toch bestuurder geworden. In een coalitie van SP, VVD, D66 en GroenLinks wil Jansen bewijzen dat een actie- en oppositiepartij ook kan besturen. Lees verder

Hulp en contact Wethouder Paulus Jansen

Telefoon

14 030

Contactformulier

Stuur een reactie

Twitter

@PaulusJansenSP

Postadres

Wethouder Paulus Jansen
Postbus 16200
3500 CE Utrecht