College van B en W Stadsgesprek: hoe gaat het met (U)trecht?

Het coronavirus heeft het dagelijks leven van iedereen veranderd. We werken zoveel mogelijk thuis, we beperken onze sociale contacten en houden afstand van elkaar. Burgemeester en wethouders van Utrecht vinden het belangrijk om ook in deze tijd in contact te blijven met de inwoners van Utrecht.

Waarom houden we deze gesprekken?

Graag horen we wat de coronatijd voor u betekent en hoe u deze (corona)tijd beleeft. Misschien bent u zelf ziek geweest, heeft u zorgen over uw baan of inkomen of kunt u door de coronamaatregelen niet meer op bezoek bij mensen die u dierbaar zijn. Ook horen we graag hoe u het volhoudt, op welke manier u de moed erin houdt en of u misschien juist bijzondere dingen meemaakt in coronatijd.

Hoe worden de gesprekken gehouden?

Het liefst zouden we deze gesprekken organiseren op een locatie in de stad, Dat is door de coronamaatregelen nu helaas (nog) niet mogelijk. Om het gesprek toch te kunnen voeren, kiezen we voor digitale gesprekken via uw computer, tablet of smartphone. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met uitleg en een link waarmee u kunt deelnemen aan het gesprek. U hoeft geen programma te installeren op uw computer, tablet of smartphone. Bij elk gesprek is 1 bestuurder aanwezig (wethouder of de burgemeester).

Hoe kan ik me aanmelden?

U kunt zich niet zelf aanmelden voor deze gesprekken. We nodigen Utrechters uit op basis van loting. Zo hopen we een goede afspiegeling van de Utrechtse bevolking te spreken. Ook voeren we gesprekken met specifieke doelgroepen (bijv. studenten of thuiswonende ouderen) die we uitnodigen via verschillende netwerken in de stad. Heeft u een uitnodiging ontvangen voor een gesprek en wilt u meedoen? Meld u dan snel aan. In de uitnodiging staat hoe u zich aan kunt melden. Per gesprek kunnen maximaal 12 Utrechters deelnemen, er is dus beperkt plek. Het aantal deelnemers per gesprek houden we bewust klein, zodat iedereen aan het woord kan komen.

Wat doen we met de uitkomsten?

Uw verhalen en ervaringen zijn waardevol en geven ons meer inzicht in de gevolgen van het coronavirus. De informatie uit deze gesprekken is een aanvulling op feitelijk informatie, bestaande onderzoeken en andere contacten met de stad. Van elk gesprek maken we een verslag dat we delen met de aanwezigen. We houden daarbij rekening met de regels rondom privacy en publiceren geen namen van deelnemers.

Utrecht en corona in cijfers

Naast deze gesprekken monitoren we op verschillende manieren de gevolgen van corona voor de stad en haar inwoners. Wilt u er meer over lezen? Lees dan de resultaten van het onderzoek onder het bewonerspanel over de gevolgen van het coronavirus.

Vragen of opmerkingen?

Kunt u niet aan het gesprek deelnemen, maar wilt uw wel uw ervaringen delen over het leven in coronatijd? Of hebt u een vraag? Stuur dan een e-mail naar: hoegaathetmetu@utrecht.nl.

Hulp en contact Stadsgesprek

Telefoon

14 030

E-mail

hoegaathetmetu@utrecht.nl