College van B en W Stevig investeringspakket voor stad en economie

December 2020

Utrecht is hard geraakt door de coronacrisis. De tienduizend banen waarover ik rond de zomer zei dat ze op het spel stonden, zijn inmiddels daadwerkelijk verdwenen. En dit is waarschijnlijk nog maar het begin van een moeilijke periode. Met de begroting 2021 heeft dit college van burgemeester en wethouders een extra maatregelenpakket voorgesteld van tientallen miljoenen dat met de inzet van partners in de stad tot investeringen leidt van 116,5 miljoen om Utrecht door de crisis te leiden, inwoners en ondernemers perspectief te bieden en schrijnende gevolgen van corona te verlichten.

Stimuleren

Met een waaier aan projecten blijven we werken aan een gezonde, leefbare stad waar ruimte is voor iedereen. We investeren juist nu in de stad om de economie en werkgelegenheid te stimuleren. In totaal investeren we met partners de komende 2 jaar ruim 50 miljoen euro in werkgelegenheid en ondersteunen van talent naar werk. Alleen samen kunnen we de Utrechtse economie steunen. Daarom werken we, zeker in deze tijden, nog intensiever samen met onder meer bedrijven, ondernemers, ondernemersverenigingen, onderwijs- en kennisinstellingen en andere overheden.

Maatregelen

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft in november geraamd dat de werkloosheid in 2021 zal oplopen naar meer dan 6 %. Om de gevolgen in Utrecht zoveel mogelijk te verzachten en werkzoekenden weer snel aan het werk te helpen, investeren wij fors in de economie om negatieve effecten tegen te gaan en economisch herstel in de stad en regio te bevorderen. Een aantal maatregelen:

  • We investeren in sport, cultuur en evenementen en verdubbelen in 2021 het evenementenfonds.
  • Afgelopen periode hebben we gewerkt aan werkgelegenheid die toekomstbestendig is, zoals in de gezondheidszorg, onderwijs, ICT en delen van de bouw, installatiesector en circulaire economie. De komende 2 jaar maken we hiervoor 3,8 miljoen euro vrij en organiseren deze als cofinanciering voor programma‚Äôs van Rijk, werkgevers en andere overheden.
  • In 2020 hebben retailbedrijven zoals de detailhandel het zwaar te verduren. De komende 2 jaar willen we daarom 1,01 miljoen euro extra investeren in de kwetsbare winkelgebieden.
  • Wij ondersteunen MKB bedrijven die willen vernieuwen. In 2020 is daarvoor de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht (ROM Regio Utrecht) opgericht die bedrijven en ondernemers kan ondersteunen. De komende 2 jaar hebben we hiervoor 520.000 euro vrijgemaakt om een storting van partners van in totaal ruim 20 miljoen euro mogelijk te maken.
  • Een sterk vestigingsklimaat is van belang om te zorgen dat bedrijven de ruimte krijgen om goed te kunnen ondernemen. De komende 2 jaar investeren we 1,27 miljoen euro om het vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers te versterken en verwachten dat partners mee investeren.
  • We investeren versneld 28,4 miljoen euro in projecten die de stad leefbaarder maken en werkgelegenheid opleveren.

Klaas Verschuure,

Wethouder Economische Zaken

Hulp en contact Wethouder Klaas Verschuure

Telefoon

14 030

Contactformulier

Stuur een reactie

Postadres

Wethouder Klaas Verschuure
Postbus 16200
3500 CE Utrecht