College van B en W Coalitieakkoord 2014-2018

De afspraken die het college heeft gemaakt, staan in het coalitieakkoord 2014-2018. Hierin staat bijvoorbeeld welke onderwerpen extra aandacht krijgen en hoe het geld wordt verdeeld.

Utrecht maken we samen

D66, GroenLinks, VVD en SP werken volgens het coalitieakkoord. Hierin hebben zij hun ambities vastgelegd. De gemeenteraad heeft het akkoord goedgekeurd. Het college geeft onder andere extra geld uit aan economische ontwikkeling en werkgelegenheid, onderwijs, duurzaamheid en zorg.

Lees het volledige Coalitieakkoord 2014-2018: Utrecht maken we samen (pdf, 3,7 MB)of bekijk onderstaande samenvatting.

Economische ontwikkeling en werkgelegenheid

De Nederlandse economie trekt aan. Dit merken we ook in Utrecht. Op economisch gebied staat Utrecht erg sterk. De ligging van de stad is gunstig. Ook hebben we de beste onderzoeks- en onderwijsinstellingen, die veel (internationaal) talent aantrekken. Om de economie en de werkgelegenheid verder te stimuleren komt er een Lokaal Economisch Fonds van 8 miljoen euro. Hiermee wil het college ervoor zorgen dat mensen weer aan het werk kunnen. Over 4 jaar willen we dat Utrecht de laagste werkloosheid van Nederland heeft.

Onderwijs

Elke leerling en student verdient goed onderwijs dat stimuleert om zijn of haar talenten maximaal te ontwikkelen. Het college besteedt 2,6 miljoen euro extra aan onderwijs. Het geld is onder andere bedoeld voor:

 • excellentie in het onderwijs op alle niveaus
 • de vestiging van een internationale school
 • passend onderwijs
 • de luchtkwaliteit in scholen

Duurzaamheid

Utrecht wil een duurzame stad worden. Het college stimuleert initiatieven om:

 • minder energie en grondstoffen te gebruiken
 • zoveel mogelijk producten te recyclen
 • energie duurzaam op te wekken
 • de CO2-uitstoot te verminderen

In 2015-2018 krijgt het programma Utrechtse Energie elk jaar 3 miljoen euro om te besteden aan duurzaamheid. Ook gaat het college inwoners ondersteunen die goede ideeën en plannen hebben om de stad duurzamer te maken.

Zorg

De gemeente Utrecht heeft de laatste jaren extra taken gekregen op het gebied van de zorg. Het gaat om:

 • de zorg voor ouderen
 • de jeugdzorg
 • de zorg voor mensen die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, vanwege een beperking of door omstandigheden

Om deze zorg goed te regelen, komt er een fonds van ruim 30 miljoen euro. Met dit geld zorgen we dat de nieuwe taken goed worden geregeld.

Groei van Utrecht

De stad groeit en blijft ook de komende jaren groeien. Om de groei in goede banen te leiden, zijn er een paar aandachtsgebieden:

 • Woningaanbod: er moeten meer woningen komen die de doorstroming stimuleren. Zo kunnen woningzoekenden een plek vinden die past binnen hun budget. Ook letten we erop dat woningcorporaties niet teveel sociale huurwoningen slopen of verkopen.
 • Verkeer: we letten op de leefbaarheid, de volksgezondheid en de luchtkwaliteit in de stad. Dit doen we door het verkeer om bepaalde plekken in de stad heen te leiden.
 • Openbare ruimte: we geven elk jaar 1 miljoen euro extra uit aan het onderhoud van de openbare ruimte.
 • Bestemmingsplan: we gaan flexibeler om met bestemmingsplannen.

Initiatief van inwoners

Utrecht wordt mooier en beter dankzij het initiatief van inwoners. Daarom is er een initiatievenfonds. Met dit fonds willen we inwoners stimuleren om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, de wijk of de stad Utrecht.

Lees meer over het initiatievenfonds.

Hulp en contact College van B en W

Telefoon

14 030

Algemene vraag

Reactieformulier

Contact per collegelid

Contactpagina

Persvoorlichting en collegecommunicatie

Contactpagina pers