College van B en W Coalitieakkoord 2018

Het bestuur van de stad Utrecht gaat de komende jaren aan de slag en voert daarbij de maatregelen uit het coalitieakkoord 'Utrecht: ruimte voor iedereen' uit. De wethouders van het nieuwe college van burgemeester en wethouders bestaande uit GroenLinks, D66 en ChristenUnie gaan hier de komende jaren mee aan de slag.

Bekijk het coalitieakkoord 'Utrecht: Ruimte voor iedereen' (pdf, 735 kB)

Voor het maken van dit akkoord fietsten de onderhandelaars de hele stad door. Ze spraken op veel verschillende plekken met elkaar én met inwoners en ondernemers uit de stad, onder meer tijdens de buurtgesprekken in Overvecht en Vleuten-De Meern en tijdens het stadgesprek ‘Met elkaar de stad maken’. Ze kregen ook veel brieven en e-mails. Alle inbreng was inspiratie voor de ambities en maatregelen in dit akkoord en waar het nieuwe college van B en W mee aan de slag gaat.

Van verkiezingen tot coalitie

Plaats van iedereen

De stad groeit en steeds meer mensen wonen en werken in Utrecht. Het college zet zich ervoor in dat iedereen mee kan doen en mee kan delen in die vooruitgang.

Er komt geld voor kansengelijkheid en talentontwikkeling in het onderwijs en voor de aanpak van het lerarentekort. De aanpak van armoede krijgt een stevige impuls. Het college zet zich in tegen discriminatie en werkt aan een toegankelijke stad. Sportvoorzieningen en de middelen voor cultuur groeien mee met de groei van de stad. Er wordt geld vrijgemaakt voor een Jongerencultuurhuis in Overvecht. De coalitie investeert in banen van de toekomst en een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Daarvoor werkt de gemeente samen met partners als EBU, scholen, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Gezonde groei voor iedereen

Om te zorgen dat je in Utrecht betaalbaar kunt wonen, moet er de komende jaren flink veel gebouwd worden binnen de huidige stad. Dat gebeurt duurzaam en de coalitie investeert onder andere in energietransitie in bestaande en nieuwbouw woningen om klimaatneutraal te zijn.

Natuurlijk moet de stad aantrekkelijk en bereikbaar blijven. De coalitie streeft ernaar dat Utrecht fietsstad nummer 1 wordt, met meer ruimte voor de fiets, en investeert daar miljoenen in. Voor de aanleg van regionale fietsverbindingen en de systeemsprong in het openbaar vervoer (Uned) werkt de stad ook nauw samen met de regio en het rijk.

Om de stad leefbaar te houden, komt er extra geld voor groen. Een gezonde leefomgeving met mooie groene en blauwe verbindingen is goed voor mens en dier. Gezond stedelijk leven brengen we de komende jaren in de praktijk.

Kracht van iedereen

Utrecht koestert de kracht van de stad en de initiatieven uit de stad. De komende jaren wordt de wijkparticipatie vernieuwd en werken bestuur en gemeentelijke organisatie meer buurtgericht. De Versnelling Overvecht gaat in een hogere versnelling en we voeren de plannen voor de aanpak van de Amsterdamsestraatweg en de Kanaalstraat uit.

De gemeente werkt met ondernemers, ontwikkelaars, corporaties, maatschappelijke organisaties, partners uit het onderwijs, bedrijven, MKB, EBU, collega gemeenten, provincie en het rijk aan de ambities en opgaven uit dit akkoord. Zo wordt samen gewerkt aan een gezonde toekomst voor de stad en de regio.

Hulp en contact College van B en W

Telefoon

14 030

Algemene vraag

Reactieformulier

Contact per collegelid

Contactpagina

Persvoorlichting en collegecommunicatie

Contactpagina pers