Stadsgesprek: hoe gaat het met (U)trecht?

Wij horen graag hoe het met u gaat. Hebt u zorgen over uw baan of inkomen of uw maandelijkse energierekening? Welke dagelijkse dingen maakt u mee? Daarom organiseren we iedere maand gesprekken om het hierover te hebben.

Hoe worden de gesprekken gehouden?

We organiseren deze gesprekken zowel op verschillende plekken in de stad als online. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met meer informatie over hoe we het gesprek gaan houden. Bij elk gesprek is een wethouder of burgemeester aanwezig.

Hoe kan ik me aanmelden?

U kunt zich niet zelf aanmelden voor deze gesprekken. We nodigen Utrechters uit op basis van loting. Zo hopen we een goede afspiegeling van de Utrechtse bevolking te spreken. Hebt u een uitnodiging ontvangen voor een gesprek en wilt u meedoen? Meld u dan snel aan. In de uitnodiging staat hoe u dit doet. Per gesprek kunnen maximaal 12 Utrechters deelnemen, er is dus beperkt plek. Het aantal deelnemers per gesprek houden we bewust klein, zodat iedereen aan het woord kan komen.

Wat doen we met de uitkomsten?

Uw verhalen en ervaringen zijn waardevol. De informatie uit deze gesprekken is een aanvulling op bestaande onderzoeken en informatie en andere contacten met de stad. Van elk gesprek maken we een verslag dat we per e-mail delen met de aanwezigen. We houden daarbij rekening met de regels rondom privacy en publiceren geen namen van deelnemers.

Vragen of opmerkingen?

Kunt u niet aan het gesprek deelnemen, maar wilt uw wel uw ervaringen? Of hebt u een vraag? Stuur dan een e-mail naar hoegaathetmetu@utrecht.nl.

Hulp en contact Stadsgesprek 'Hoe gaat het met u?'

Telefoon

14 030

E-mail

hoegaathetmetu@utrecht.nl