College van B en W Agenda Stadsgesprekken

Deelnemers aan een stadsgesprek in Tvoli

Stadsgesprekken

Gehouden stadsgesprekken

9 december 2017 - Stadsgesprek over toegankelijkheid

Utrecht wil een stad zijn waar iedereen mee kan doen en waar we niemand buitensluiten. Dat betekent dat we ook toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Hierover kon u meedenken en meedoen tijdens het stadsgesprek.


29 november 2017 - Stadsgesprek over schetsontwerp Merwede

Op 29 november organiseerden de eigenaren een stadsgesprek over het schetsontwerp Merwede (deelgebied 5). Samen met ontwerpers gingen zij in gesprek met omwonenden, ondernemers en toekomstige bewoners over de verdere invulling van het plan.

Lees meer over dit stadsgesprek


14 november 2017 - Stadsgesprek tegengaan eenzaamheid in de wijk

Op 14 november 2017werd een stadsgesprek over tegengaan eenzaamheid in de wijk gehouden. In de Volksgezondheidsmonitor Utrecht staat dat 11% van de volwassen Utrechters zich eenzaam voelt. De gemeente wil samen met de stad onderzoeken wat de cijfers uit de gezondheidspeiling betekenen en wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat meer Utrechters zich verbonden en van betekenis voelen.


Maart 2017 - Stadsgesprek duurzame energie in Rijnenburg

Hoe kunnen we polder Rijnenburg benutten voor het grootschalig opwekken van duurzame energie? Deze vraag stond centraal in een stadsgesprek met de regio dat de gemeente Utrecht organiseerde op 16 en 25 maart in het Stadskantoor. Lees meer over duurzame energie in Rijnenburg.


16 en 26 november - Opvanglocaties voor asielzoekers

Op 16 en 26 november waren er stadsgesprekken  over opvanglocaties voor asielzoekers. Meer weten? Kijk op www.utrecht.nl/asielzoekers.


24 september 2016 - Stadsgesprek én festival over nieuw en groter centrum

Op zaterdag 24 september hebt u kunnen meedoen aan een ontdekkingstocht naar de ongekende mogelijkheden voor een nieuw en groter centrum. Hoe u het liefst wilt wonen, leven en werken in dit nieuw stukje stadscentrum? Tegelijk hebben we een gratis festival gehouden, waar we hebben geluisterd naar ideeën van de bezoekers.


1 juni 2016 - Stadsgesprek Integratie vluchtelingen

Op woensdag 1 juni 2016 ging de gemeenteraad en het college in gesprek met bewoners, vluchtelingen en professionals over integratie van vluchtelingen. Welke thema’s en dilemma’s spelen hierbij een rol?


28 mei 2016 - Stadsgesprek Energie

Op zaterdag 28 mei was er een Stadsgesprek Energie, waaraan inwoners, ondernemers en belangenbehartigers meededen. Wat is er tijdens dit gesprek besproken?


18 mei 2016 - Stadsgesprek Voetganger

Op woensdag 18 mei organiseerde de gemeente Utrecht het ‘Stadsgesprek Voetganger’. Tijdens het gesprek kwamen meerdere vragen aan bod. Waar kan het voetgangersgebied worden uitgebreid? Hoe doen we dat? Waar moeten we rekening mee houden? De uitkomsten van het gesprek gebruikt de gemeente voor het maken van een voorstel. Lees meer over het stadsgesprek op de pagina Stadsgesprek Voetganger.


24 november 2015 - Stadsgesprek toekomst van de Utrechtse horeca

We hebben met ondernemers en bewoners gesproken over horecaontwikkelingen en trends in Utrecht. Belangrijke vragen waren: Wat is de functie van de horeca in de toekomst? Hoe ziet de horeca van Utrecht er in 2025 uit?


17 november 2015 - Stadsgesprek zelfbeheer door huurders

Huurders willen steeds vaker zeggenschap en zelfbeheer. Huurders en woningcorporaties zijn op 17 november met elkaar in gesprek gebracht om het realiseren van initiatieven tot zelfbeheer van huurders te versnellen.


20 november 2015 - Stadsgesprek Bouwen aan een gezonde toekomst in de praktijk

Tijdens het stadsgesprek 'Bouwen aan een gezonde toekomst in de praktijk' geeft u samen met andere inwoners en initiatiefnemers concrete invulling aan gezond leven en wonen in de stad. U bent van harte welkom op 20 november. Lees meer


4 november 2015 - Stadsgesprek Ruimtelijke strategie

Op 4 november 2015 vond het stadsgesprek 'Utrecht groeit' plaats op het Stadskantoor. Zo’n 120 burgers, investeerders, belangen organisaties en ambtenaren gingen met elkaar in gesprek over de ruimtelijke toekomst van Utrecht. Wilt u alles graag nalezen? Bekijk dan het verslag


16 oktober 2015 - Stadsgesprek Utrecht Works

In Utrecht werken we aan de laagste werkloosheid van Nederland. Daarvoor hebben we elkaar hard nodig. Met name voor jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt blijft het moeilijk om zelfstandig een stage, leerwerkplek of baan te vinden.

Werkgevers, (sociaal) ondernemers, jongeren, bestuurders en betrokkenen uit de onderwijswereld gingen met elkaar in gesprek om ideeën op te doen over hoe jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker aan een stage, leerwerkplek of baan kunnen komen.

Waarom Utrecht Works?
Utrecht Works is een initiatief van Brand New Job, ROC Midden-Nederland, Gemeente Utrecht en Rabobank Utrecht om de jeugdwerkloosheid in Utrecht aan te pakken. Na het stadsgesprek in de ochtend brengt Utrecht Works bedrijven en jongeren via speeddates met elkaar in contact. Zo werken we samen aan werk. Utrecht Works!


9 juni 2015 - Stadsgesprek Ouderenhuisvesting

Tijdens het stadsgesprek over ouderenhuisvesting zijn we actief gaan zoeken naar de groep 70-plussers in Overvecht. Dit is een doelgroep die gewoonlijk niet naar gespreksavonden komt. Ook hebben we gesproken met het netwerk van mantelzorgers, ondersteuners en professionele verzorgers rondom deze groep.
Tijdens deze dag lag de focus op het langer zelfstandig thuis wonen, de rol van de woning, voorzieningen en zorg en ondersteuning daarbij. De rode lijn van de gesprekken, geïllustreerd met quotes en foto's, is terug te vinden in de presentatie (pdf, 3MB) en de daarbij horende brief aan de commissie Stad en Ruimte (pdf, 171 KB).


27 mei 2015 - Stadsgesprek Cultuur

Ongeveer 200 mensen kwamen naar het Stadsgesprek Cultuur om te praten over verschillende thema's van het Utrechtse cultuurbeleid. Aanwezig waren organisaties die de gemeente ondersteunt vanuit de Cultuurnota 2013-2016, en mensen uit de culturele en creatieve sector. Ook raadsleden, fractievertegenwoordigers en leden van de Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 waren aanwezig.
Lees de uitkomsten en het verslag van de bijeenkomst (pdf, 0,9MB)


14 maart 2015 - Stadsgesprek Energie

Utrecht wil voorbereid zijn op de toekomst. Hierbij hoort een andere energievoorziening in de stad: schoon en duurzaam. Dit kan zorgen voor ingrijpende veranderingen. Samen met 150 willekeurige bewoners wil de gemeente het energieplan voor de lange termijn bepalen. Voor het stadsgesprek dat is verspreid over 3 dagen (14 maart, 28 maart en 18 april) worden deelnemers uitgenodigd mee te praten over het energieplan.
Lees meer...


11 maart 2015 - Stadsgesprek over Sociaal Makelaars

In december 2014 en januari 2015 worden ruim honderd één-op-één gesprekken tussen ambtenaren en bewoners gehouden. Onderzoekers van de Hogeschool Utrecht, de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit Utrecht analyseren samen met betrokkenen de opbrengsten van alle gesprekken in februari. Op woensdagavond 11 maart 2015 vindt in het Stadskantoor een stadsgesprek plaats over de bevindingen.
Lees meer...


4 maart 2015 - Stadsgesprek Oude Gracht 245

Tijdens het gesprek ging het over welke functie de stad mist, welke functie Utrechtse inwoners en organisaties het liefst ziet in de panden, maar ook over welke functies men niet wil. De gemeente heeft zo informatie opgehaald, die zij mee heeft genomen in de bestemmingsplanwijziging in februari 2017. De verkoop van het complex is inmiddels begonnen.
Lees meer...


28 januari 2015 - Stadsgesprek Initiatievenfonds

We gaan in gesprek over een aantal aspecten van het Initiatievenfonds, op basis van de informatie die is verzameld tijdens eerdere bijeenkomsten.
Lees meer...


26 januari 2015 - Stadsgesprek Utrecht fietst!

We halen suggesties en informatie op voor het actieplan 'Utrecht fietst!', waarin concrete maatregelen komen te staan die we de komende jaren nemen om Utrecht een betere fietsstad te maken. Er komen diverse fietsonderwerpen aan de orde.
Lees meer...


21 januari 2015 - Stadsgesprek Woonvisie, inclusief ouderenhuisvesting

We onderzoeken met verschillende partijen uit de stad hoe de Utrechtse woningmarkt beter kan gaan functioneren. Dit gebeurt aan de hand van 6 thema’s.
Lees meer...


28 oktober 2014 - Stadsgesprek Culturele voorzieningen Leidsche Rijn centrum

Het in de wijk ontbrekende culturele aanbod inventariseren en bekijken. In gesprek over mogelijke voorzieningen waar bewoners kunnen uitgaan, elkaar kunnen ontmoeten en genieten van het culturele aanbod.


1 oktober 2014/29 oktober 2014 - Stadsgesprek Voortgezet Onderwijs

In oktober 2014 zijn er twee stadsgesprekken gehouden: één over de onderwijsprofessional, één over innovatie in het onderwijs. Ruim 150 deelnemers spraken over hoe we de kwaliteit van het Utrechts voortgezet onderwijs een impuls kunnen geven en excellentie op elk onderwijsniveau kunnen stimuleren.
Lees meer...


16 april 2014 - Stadsgesprek Wij maken Utrecht!

Tijdens het stadsgesprek op 16 april 2014 gingen Utrechters, raadsleden en gemeente met elkaar in gesprek over ideeën en plannen, over de aanpak van de ambities en ook over wat Utrechters daarvoor kunnen doen en hoe de partijen hierin kunnen samenwerken.
Lees meer...


Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
initiatief@utrecht.nl