College van B en W Stadsgesprek Bouwen aan een gezonde toekomst in de praktijk

Kano vaart op water in park met op de achtergrond de stad

Uitnodiging aan de stad

Na 'wat zien we' en 'wat willen we' nu in gesprek over 'wat gaan we doen'

  • Mediaplaza, Jaarbeurs Utrecht
  • Vrijdagmiddag 20 november 2015 van 13.30-17.30 uur
  • Aanmelden graag vóór 16 november

Stadsgesprek Bouwen aan een gezonde toekomst in de praktijk


Waarom deze bijeenkomst?

We nodigen u graag uit voor het stadsgesprek ‘Bouwen aan een gezonde toekomst in de praktijk’ op vrijdagmiddag 20 november 2015. Het is een stadsgesprek over hoe u en andere inwoners en initiatiefnemers concrete invulling geven of willen geven aan gezond leven en wonen in de stad. Namens het college zijn wethouder Lot van Hooijdonk en Victor Everhardt aanwezig. Hieronder treft u het programma van het stadsgesprek aan.

Utrecht heeft in 2030 naar verwachting 400.000 inwoners. Dit willen we bereiken binnen de nu bestaande stadsgrenzen. We willen een stad zijn waar inwoners veerkrachtig en gezond zijn, waar mensen graag wonen, werken en leven. We nodigen u uit daaraan bij te dragen, initiatief te nemen en samen te werken.

De bijeenkomst is er een in een reeks gesprekken met bewoners en organisaties over gezondheid en gezonde stedelijke ontwikkeling van Utrecht. Dit heeft geleid tot het richtinggevende beleidskader interactief document bouwen aan een gezonde toekomst een uitnodiging aan de stad in PDF (PDF/3.7Mb)dat de gemeenteraad in september vaststelde. Gezondheid is een breed begrip en veerkracht is daarbij belangrijk. Gezondheid is van invloed op elk levensdomein én omgekeerd. Gezondheid is belangrijk voor het individu en voor een vitale en duurzame stad. Gezondheid is van maatschappelijke waarde en iedereen draagt daaraan bij. Daarom staat in ons beleid de uitnodiging aan de stad centraal.

Programma

13.30 - inloop
14.00 - welkom door dagvoorzitter Marianne van den Anker en wethouder
            Victor Everhardt
14.15 - pitch over twee initiatieven in de stad, Climate KIC en Samen fit naar
            het WK2018, een initiatief uit Sterrenwijk
14.30 - 1e ronde gesprekstafels
15.15 - pauze
15.30 - 2e ronde gesprekstafels
16.30 - wethouders Victor Everhardt en Lot van Hooijdonk blikken terug op
            de middag
16.50 - lancering van de website van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU)
17.00 - napraten met een drankje


Wie ontmoet u?

We zien in de stad veel inspiratie en draagvlak, betrokkenheid en initiatief om zaken aan te pakken en daarbij coproductie op te zoeken. Aanwezig zijn bestaande en nieuwe contacten in uw of ons netwerk. Mensen met initiatief, expertise en een actieve rol in de wijk en stad. Wij hopen dat u iemand meeneemt die ook een bijdrage wil leveren aan het versterken van gezond leven en wonen in de stad, zodat het netwerk voor gezondheid zich steeds verder uitbreidt.


Wat gaat u doen?

We gaan aan de hand van de hoofdlijnen gezonde stad, gezonde wijk en gezonde start uiteen in twee rondes gesprekstafels. Hierin staan thema's centraal als gezond stedelijk leven, de gezonde samenleving of buurtaanpak, gezonde leefstijl en focus op het jonge kind. U krijgt de gelegenheid om over twee thema's met elkaar in gesprek te gaan. U kiest ter plekke aan welke tafels u plaatsneemt. U kunt twee keer een thema kiezen of tweemaal hetzelfde thema; in dat geval krijgt u nieuwe gesprekspartners. De ideeën en suggesties die u en anderen tijdens een eerdere bijeenkomst hebben ingebracht kunnen als waardevolle bouwstenen bij het tafelgesprek ter inspiratie dienen of om verder op door te bouwen.

Wat is het resultaat?

We brengen initiatiefnemers bij elkaar om samen invulling te geven aan gezond leven en wonen in Utrecht. We nodigen u uit initiatief te nemen, uw netwerk met elkaar te delen en met ons de boodschap en inzet van bouwen aan een gezonde stad te delen en uit te dragen. Aan elke gesprekstafel neemt een aanwezige zelf de leiding in het gesprek en neemt deze iedereen na afloop mee in een mooi idee, initiatief of activiteit dat verder uitgewerkt en opgepakt wordt.

Locatie

Het stadsgesprek vindt plaats in Media Plaza, zaal Supernova Mission (in het hallencomplex van de Jaarbeurs, Croeselaan 6 in Utrecht). Dit is goed bereikbaar met de fiets (te stallen in de Jaarbeursstalling) of met het OV (ligt naast Utrecht CS). Komt u met de auto, denkt u dan aan de milieuzone die van kracht is. Lees het Parkeeradvies rondom de Jaarbeurs

Aanmelden

Graag ontvangen we vóór maandag 16 november a.s. uw aanmelding. Dit kan bij Celma Spitsbaard via emailadres: c.spitsbaard@utrecht.nl. We horen daarbij graag naar welk thema uw voorkeur uitgaat en wie u mee wilt nemen (met naam en e-mailadres). Heeft u een concrete suggestie voor een thema dat u wilt inbrengen, ook dat horen we graag! Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Celma Spitsbaard 030 - 286 00 00.

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
initiatief@utrecht.nl