College van B en W Programma en toelichting stadsgesprek

Huizen op en naast water in groene omgeving

Stadsgesprek Utrecht Groeit op 4 november 2015

Voorlopig programma:

19.00 - Zaal open
19.30 - 19.35    Welkom door de dagvoorzitter
19.35 - 19.40    Interview met de wethouder
19.40 - 19.50    Pitch: de kernboodschap
19.50 - 19.55    Foto’s uit de zaal
19.55 - 20.00    Naar de tafels
20.00 - 21.00    Tafelgesprekken
21.00 - 21.25    Plenaire terugkoppeling belangrijkste kansen
21.25 - 21.30    Toelichting op vervolg en afsluiting
21.30 - 22.00    Borrel, wandelgangen en stickers

Toelichting op de gespreksthema’s:

Gezonde verstedelijking

Er zijn ruimtelijke aanpassingen mogelijk die leien tot een gezondere stad. Groei kan die veranderingen stimuleren. In een gezonde stad hebben mensen een leuke baan of zijn  op een andere manier actief bij de samenleving betrokken. Je kunt er fijn wonen in een gezonde leefomgeving, een leefomgeving die uitnodigt tot een gezonde levensstijl. Hoe ziet die er volgens u uit in een stad die groeit? Welke kansen ziet u?

Verdichting

De populariteit van Utrecht groeit. Nederland verwacht ook wat van Utrecht. De stad blijft niet zoals hij nu is. We kiezen ervoor de groei binnen de bestaande stad te laten plaatsvinden. Door Leidsche Rijn af te maken en door ontwikkeling van gebieden zoals het Jaarbeursgebied en de Merwedekanaalzone mogelijk te maken.  Maar ook door slim gebruik te maken van de ruimte in de woongebieden. We willen verdichten zonder getalsmatig grenzen te stellen aan de groei. Dat biedt kansen, maar kan niet zonder randvoorwaarden. Moeten we dan de hoogte in? Kunnen we af met minder groen maar met een betere kwaliteit? Welke kansen ziet u?

Diversiteit

Utrecht heeft veel smaken en er valt wat te kiezen. Dat koesteren we. Tegelijkertijd bestaan er verschillen tussen gebieden die we juist willen voorkomen. In een gezonde en duurzame stad mag bijvoorbeeld Oog in Al anders beleefd worden dan Zuilen, maar beide wijken moeten door de bewoners positief gewaardeerd worden. En dat willen we onderstrepen met ruimtelijke ontwikkeling. Diversiteit zit vaak in combinaties van wonen en zorg, wonen en werken etc. We zijn een jonge stad maar er is ook een toenemend aandeel van mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Hoe gaan we daar mee om in een groeiende stad, vanuit het fysieke domein? Hoe krijgen we meer keuzemogelijkheden voor iedereen in de stad zonder dat dit leidt tot tweedeling? Hoe kunnen we door de groei de mogelijkheden en het welbevinden van alle bewoners vergroten zonder daarbij aan diversiteit in te boeten? Welke kansen ziet u?

Ontmoeting

Een van de belangrijke functies van de stad is dat mensen elkaar daar kunnen ontmoeten. In de buurt, in het park, op het terras, tijdens evenementen. Van oudsher trekt Utrecht, centraal gelegen in Nederland, veel mensen aan die elkaar, privé of in werk, willen zien.
Om te winkelen, te overleggen, te ontspannen. Dat gebeurt vooral in het centrum, maar de drukte verspreidt zich ook over de stad. Het zorgt voor levendigheid, maar soms ook voor overlast. We breiden het centrum uit, om ontmoeting ook in de toekomst te kunnen faciliteren. We zoeken daarbij naar versterking van functies van gebouwen en de openbare ruimte erom heen. Hoe vindt u dat Utrecht ontmoeting in de toekomst moet faciliteren? Moet er meer ruimte m komen om ook in de toekomst grote evenementen als de Tour de France binnen te kunnen halen? Hoe faciliteren we dit?

Mobiliteit

Utrecht groeit door slim gebruik te maken van de ruimte in de stad. Groei betekent dat er meer mensen zullen zijn die zich in de stad willen verplaatsen. En dat er meer goederen en diensten moeten worden aangeboden. Utrecht ís nu goed bereikbaar, maar moet dat in de toekomst ook blijven. Nu al zien we knelpunten ontstaan. Groei maakt een systeemsprong in vervoerssystemen mogelijk, zodat wordt voorkomen dat de vervoersroutes te druk worden. Tegelijkertijd wil het College in grote delen van de openbare ruimte een minder dominante rol van het verkeer.  We zullen daarom scherpe keuzes moeten maken. Hoe denkt u dat we ons veilig kunnen verplaatsen in de groeiende stad zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van de woonomgeving?

Duurzame economie

Economische groei in stad en regio is nodig om de groei van de werkgelegenheid en het voorzieningenniveau gelijke tred te laten houden met de bevolkingsaanwas. Om te kunnen blijven investeren en om kansen te bieden aan iedereen. We zien daarbij dat de economie verandert. Aan de ene kant is in Utrecht steeds meer sprake van een kenniseconomie. Aan de andere kan dragen steeds vaker kleinere initiatieven bij aan economische groei en maken mensen keuzen om minder of anders te consumeren. Wanneer we economische groei faciliteren we door sterk in te zetten op de kenniseconomie, volgt de rest dan vanzelf? Welke kansen biedt groei voor de economische kracht van de stad? Voor wie levert groei werkgelegenheid op? En welke kansen biedt een circulaire economie voor de ruimtelijke ontwikkeling?

Hulp en contact

Telefoon
14 030

E-mail
initiatief@utrecht.nl