College van B en W Werken aan werk

Utrecht wil een stad zijn waar je prettig kunt werken, wonen en verblijven. Werken is een belangrijke voorwaarde voor een gezond en sociaal leven. Daarom werkt Utrecht aan werk en kansen voor zoveel mogelijk mensen.

Utrecht is een economisch vitale stad en is al 2 keer uitgeroepen tot meest competitieve regio van Europa. We willen een stad zijn en blijven die zoveel mogelijk huidige en toekomstige bewoners kwaliteit van leven biedt. De uitdaging is groot. Het inwoneraantal in Utrecht stijgt, waardoor meer banen nodig zijn. Daarnaast staan de grootste werkgelegenheidssectoren in Utrecht onder druk. Daarom werken we aan werk, door slim samen te werken, te experimenteren en hiervan te leren.

Werken aan Werk is 1 van de 3 doelen die voortkomen uit het Coalitieakkoord 2014-2018 van het college. Lees meer over de aanpak in het rapport Werken aan Werk (pdf, 1,7 MB).

Meer werkgelegenheid - Arbeidsmarktmonitor 2017

De Utrechtse Arbeidsmarktmonitor 2017 is uit. Deze derde editie biedt veel goed nieuws:

  • minder werkloosheid
  • meer werkgelegenheid
  • meer bedrijfsvestigingen

De economische groei zet de komende jaren naar verwachting door.
Lees meer in het rapport of bekijk de samenvattende infographic

Onderwijs en aansluiting op arbeidsmarkt

mensen voor doek met tekst "Wij helpen Utrechtse jongeren aan het werk"

Op school willen we jongeren beter toe rusten voor de (vraag op de) arbeidsmarkt Jongeren helpen we aan een stageplek, leerwerkplek of baan. Hiervoor organiseert de gemeente evenementen, waaronder Utrecht Works. Utrecht Works brengt jongeren in contact met bedrijven voor een stageplek of vaste baan.

Utrecht bevordert het halen van een startkwalificatie (een havo-, vwo-, of mbo-diploma niveau 2). Dit om jongeren betere kansen op de arbeidsmarkt te geven. Ook pakt Utrecht voortijdig schoolverlaten aan via de SchoolWerkt-agenda. Meer informatie over onderwijs in Utrecht is te vinden op Kijk op onderwijs.

Begeleiding naar werk en sociaal ondernemen

Utrecht moedigt een arbeidsmarkt aan waarin iedereen mee kan doen en waarvoor sociaal ondernemers zich willen inzetten. Sociaal ondernemers zien een rol voor zichzelf bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Via actieve begeleiding creëert Utrecht kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit gebeurt onder andere door beter samen te werken met sociaal ondernemers. Zij zijn met hun oog voor maatschappelijke problemen belangrijke partners. Utrecht loopt voorop op het gebied van sociaal ondernemerschap met de Social Impact Factory, met Social Impact Bonds en een Social Impact Market. Het beleid op social return heeft meer maatschappelijk gevolg, op een sociale en ondernemende manier. In de infographic Aan de slag met social return in Utrecht (pdf, 225 kB) lees je meer over wat de gemeente Utrecht doet op dit vlak. Via de campagne Alleen talent telt helpt het Werkgeversservicepunt mensen met een beperking aan werk.

Bedrijvigheid en ondernemen

Utrecht bouwt aan een duurzame en toekomstbestendige Utrechtse economie. Dit doet Utrecht door nieuwe bedrijven aan te trekken die verder kunnen groeien. Zij werkt hierin samen met regionale partners en de Economic Board Utrecht. Bestaande bedrijven geven we mogelijkheden om te groeien. Dit door het bieden van een goed vestigingsklimaat en toegang tot voldoende talent. Via het Lokaal Economisch Fonds stelt Utrecht 8 miljoen euro beschikbaar om de economie en de werkgelegenheid aan te moedigen. Een aantal gebieden in de stad heeft meer mogelijkheden om meer werk te creëren. Industrievereniging Lage Weide bestaat in 2016 50 jaar. Aanleiding om zowel het gebied als de werkgelegenheid voor langer tijd aan te pakken. In Overvecht wordt gewerkt aan een versnellingsaanpak (pdf, 459 kB) waar Werk een van de sporen is. Bekijk de video Succesvolle Stagestraat in Overvecht Utrecht.

In het Centrum versterken we de gastvrijheidsfuncties. Zo zetten we Utrecht weer als winkelhart van Nederland neer. Lees meer over wat Utrecht te bieden heeft op het gebied van ondernemen.

Hulp en contact

Telefoon
14 030

Algemene vraag?
Reactieformulier

Contact per collegelid
Contactpagina