Bestuur en organisatie Coronavirus


Testen bij klachten

Bij klachten: blijf thuis en laat u testen.

www.rijksoverheid.nl/coronatest


Laatste nieuws

Update 18-9: Oplopend aantal besmettingen in Utrecht, extra maatregelen noodzakelijk

Het aantal coronabesmettingen in Nederland neemt sinds september zorgwekkend snel toe. Ook in Utrecht. Het gaat vooral om individuele besmettingen en kleine groepen. In ieders voordeel moeten we het aantal besmettingen weer terugdringen.

Burgemeester den Oudsten: “De cijfers lopen nu zo snel op dat er iets moet gebeuren om het tij te keren. Het valt op dat vooral bepaalde groepen jongeren zich minder goed aan de coronamaatregelen houden, waardoor het risico dat zij kwetsbare personen besmetten snel toe neemt. Tegelijk zie ik ook hoe moeilijk het is om vol te houden. Zeker als je niet weet hoe lang het nog duurt, je onzeker bent over studie, baan en toekomst en je beperkt wordt in je dagelijkse bewegingsvrijheid. Dit raakt ons allemaal. We gaan met mensen in gesprek om te horen wat zij nodig hebben en wat zij en wij kunnen doen. Maar feit blijft dat we, om te voorkomen dat we straks voor nog lastiger keuzes komen te staan, nu moeten volhouden en onze verantwoordelijkheid nemen. Alleen samen kunnen we verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.”

Maatregelen horeca en groepsbijeenkomsten maximaal 50 personen

In 6 veiligheidsregio’s, waaronder de Veiligheidsregio Utrecht, gaan op zondag 20 september om 18.00 uur de volgende maatregelen in:

 • Na middernacht mogen geen mensen meer naar binnen bij de horeca. Om 01.00 uur sluit de horeca.
 • Er komt een verbod om met meer dan 50 personen samen te zijn.
 • Voor bijeenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht.

Voor meer informatie over deze maatregelen en over mogelijke uitzonderingen zie de website van de Rijksoverheid.

Gesprek met partners in de stad

Naast de landelijk aangekondigde maatregelen gaat de gemeente de komende tijd in gesprek met een vertegenwoordigers van onder meer sport- en ondernemersverenigingen, onderwijsinstellingen, studentenorganisaties, welzijnsinstellingen, jongerenwerkers en brancheorganisaties om te horen wat zij nodig hebben en wat zij kunnen doen.


Update 18-9: aanpassing noodverordening per 17 september 2020

Vanaf 17 september geldt een aanpassing op de noodverordening voor de Veiligheidsregio Utrecht. Deze wijziging gaat over het niet handhaven op het dragen van een niet-medisch mondkapje voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer. De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op basis van de noodverordening kunnen de handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt en (in het uiterste geval) beboeten.

Bekijk de noodverordening


Update 1-9: landelijke regels blijven onveranderd

Op 1 september was er weer een persconferentie over de situatie met corona in Nederland. Het kabinet maakte bekend dat de landelijke regels rondom corona onveranderd blijven. Vanaf 1 september geeft het Dashboard Coronavirus ook de cijfers per gemeente in het regionale dashboard. Dat helpt om lokaal gerichter maatregelen te kunnen treffen. Zie de cijfers voor de gemeente Utrecht.


Update 21-8: nieuwe noodverordening per 21 augustus 2020

Vanaf 21 augustus geldt een nieuwe noodverordening voor de Veiligheidsregio Utrecht. De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In de noodverordening staan regels die betrekking hebben op introductieactiviteiten voor studenten.

Aanpassing noodverordening introductieactiviteiten studenten

Op basis van de noodverordening mogen studenten niet bij elkaar komen voor introductieactiviteiten. Onderwijsinstellingen, studentensportverenigingen en studieverenigingen hadden al de mogelijkheid om, onder voorwaarden, een ontheffing aan te vragen op dit verbod. Met de aanpassing van de noodverordening is deze mogelijkheid er nu ook voor studentenverenigingen.

Bekijk de regels voor studenten

Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten. Bovendien geeft de regering het dringende advies om bezoek thuis te beperken tot maximaal 6 gasten (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend).

Bekijk de noodverordening

Op basis van de noodverordening kunnen de handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt en (in het uiterste geval) beboeten.


Update 18-8: kabinet past landelijke regels aan

Op 18 augustus paste het kabinet de landelijke regels rondom corona aan. Aanleiding daarvoor is dat meer mensen corona krijgen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Ontvang in uw huis of tuin maximaal 6 mensen
 • Vier feestjes voor grote groepen liever in een zaal, waarbij iedereen een vaste zitplaats heeft. Ook krijgt iedereen bij aankomst vragen over de gezondheid en geven mensen hun adres en telefoonnummer op.
 • Bent u op vakantie geweest in een gebied met veel besmettingen, blijf dan 10 dagen thuis en laat u testen. (Deze periode is teruggebracht van 14 naar 10 dagen).
 • Op scholen blijven kinderen met klachten thuis. Ook als iemand in het gezin corona heeft.
 • Blijf zoveel mogelijk thuiswerken (zonder einddatum).

Meer informatie over deze aanpassing van de regels staat op de website van de Rijksoverheid

Het uitgangspunt blijft:

  • houd 1,5 meter afstand van elkaar, binnen en buiten
  • vermijd drukte
  • was vaak uw handen met zeep
  • hebt u klachten zoals verkoudheid of benauwdheid? Laat u testen

  Update 8-8: nieuwe noodverordening per 8 augustus 2020

  Vanaf 8 augustus geldt een nieuwe noodverordening voor de Veiligheidsregio Utrecht. De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In de noodverordening staan regels die betrekking hebben op onder meer de horeca, het onderwijs, studie- en studentenverenigingen:

  • De horeca werkt binnen én buiten op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), doet een gezondheidscheck en wijst vaste zitplaatsen toe. Daarnaast wordt aan alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam- en contactgegevens achter, zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting.
  • Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren die gericht zijn op de studie of sport. Deze samenkomsten zijn kleinschalig, vinden niet plaats tussen 22.00 uur en 06.00 uur en er wordt geen alcohol verstrekt of gedronken. De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten hun akkoord geven voor de activiteiten. Samenkomsten voor werving en introductie door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.
   Bekijk het programma van de Utrechtse Introductie Tijd 2020

  Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: 1,5 meter afstand houden, handen wassen, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten.

  Op basis van de noodverordening kunnen de handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt en (in het uiterste geval) beboeten.
  De noodverordening vindt u onder Besluiten en publicaties


  Update 7-8: introductie studenten op afstand

  De UIT-dagen en kennismakingstijd voor studenten zijn dit jaar totaal anders dan andere jaren. De kennismaking met de stad, de onderwijsinstellingen en studentenverenigingen is dit jaar vrijwel online.
  Lees meer over de coronamaatregelen voor studenten


  Update 6-8: kabinet scherpt maatregelen aan

  Op 6 augustus kondigde het kabinet een aanscherping van maatregelen af. Aanleiding daarvoor is de toename van het aantal mensen met corona.

  De belangrijkste wijzigingen zijn.

  • Voor studentenverenigingen zijn fysieke bijeenkomsten in het kader van werving en introductie niet toegestaan. Dit betekent dat de activiteiten tijdens de UIT-dagen en de Kennismakingstijd (KMT) in Utrecht uitsluitend digitaal kunnen zijn. De precieze voorwaarden waaronder fysieke informatieve bijeenkomsten van onderwijsinstellingen, sportverenigingen en studieverenigingen mogelijk plaats kunnen vinden, worden nog nader uitgewerkt.
  • Verder wordt horeca verplicht bezoekers vooraf te laten reserveren en te vragen zich te registreren. Bezoekers krijgen een gezondheidscheck en een vaste zitplaats.

  Meer informatie over de extra maatregelen staat op de website van de Rijksoverheid


  Eerdere updates

  Lees de eerdere updates


  Wilt u meer weten?

  RIVM

  Voor het laatste nieuws over het coronavirus en het aantal besmettingen in Utrecht en in Nederland kijkt u op de website van het RIVM.

  Bekijk ook de actuele lijst met vragen en antwoorden op de website van het RIVM. Deze lijst wordt dagelijks aangevuld. Hier leest u bijvoorbeeld wat u kunt doen om de kans op verspreiding zo klein mogelijk te maken.

  Overige vragen

  Op de website van de Rijksoverheid staan onder andere meestgestelde vragen voor scholen, bedrijven en reizigers. Hebt u daarna nog vragen? Bel dan met het landelijk informatienummer: 0800 - 13 51 (8.00 – 20.00 uur).

  Daarnaast vindt u op de website van de Rijksoverheid informatie in Nederlandse Gebarentaal.

  GGD

  Er geldt een meldplicht voor het coronavirus. De huisarts overlegt met de GGD of de patiënt onderzocht moet worden op corona. De GGD doet onderzoek naar met wie besmette patiënten onlangs contact hebben gehad. Meer weten? Ga naar de website van de GGD regio Utrecht.

  Hulp en contact Corona

  Telefoon

  14 030

  Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur