Bestuur en organisatie Aangepaste dienstverlening door coronavirus

Onze dienstverlening blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Wel maken we vanwege het coronavirus aanpassingen. Dit doen we om bezoekers en medewerkers te beschermen en verdere verspreiding te voorkomen. We volgen de richtlijnen van de rijksoverheid.

 • Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand
 • Kom niet als u klachten hebt zoals verkoudheid, hoesten of koorts

Online producten aanvragen

Veel producten en diensten kunt u online bij ons aanvragen. Wij vragen u om dit dan ook zo veel mogelijk te doen.

Hebt u een afspraak?

Wij vragen u te komen als de afspraak niet uitgesteld kan worden of belangrijk is.

Komt u niet naar uw afspraak? Zeg deze dan zelf af via de bevestigingsmail. Of neem bij spoed contact op met het telefoonnummer 14 030.

Telefoon

De wachttijd aan de telefoon is langer. Op dit moment is het niet mogelijk om een bericht via WhatsApp naar ons te sturen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Contact met de gemeente via het servicepunt

Spreekt u niet goed Nederlands? Hebt u moeite met lezen? Bent u doof of slechthorend? Vindt u het internet best lastig? Of weet u niet precies waar u uw vraag moet stellen? Neem dan contact op met ons servicepunt.

Gevolgen van het coronavirus op onze dienstverlening, per onderwerp


Burgerzaken

 • Veel producten en diensten kunt u online bij ons aanvragen. Wij vragen u om dit dan ook zo veel mogelijk te doen.
 • U kunt online een afspraak maken voor geboorteaangifte, overlijdensaangifte en registratie RNI.
 • Voor informatie over het gewijzigde beleid rond het afsluiten van een huwelijk vragen we u te bellen met 14 030.
 • Voor al onze andere producten kunt u online geen afspraak maken. U kunt hiervoor wel een afspraak maken door te bellen met 14 030.
 • Hebt u al een afspraak en is het spoed? Bijvoorbeeld aangifte van geboorte of overlijden? Zeg dan uw afspraak niet af.
 • Komt u niet? Zeg dan uw afspraak af via uw bevestigingsmail.

Werk en inkomen

Ik heb een afspraak. Gaat deze door?

We nemen contact op met de mensen die een afspraak hebben. Soms kan een afspraak ook telefonisch. Verzet uw afspraak als u gezondheidsklachten hebt als verkoudheid, hoesten en/of koorts.

Krijg ik mijn uitkering of leefgeld nog van de gemeente?

Wij zorgen ervoor dat de uitkeringen en leefgeld uitbetaald worden.

Wat doe ik als ik een bijstandsuitkering heb aangevraagd?

Hebt u niet genoeg inkomen of vermogen om van te leven en voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Op de pagina bijstandsuitkering aanvragen vindt u deze voorwaarden en helpen we u op weg.

De gemeente neemt na uw aanvraag zo spoedig mogelijk contact met u op. U gaat vervolgens zelf op zoek naar werk (of een opleiding). In deze moeilijke tijd kijken we snel hoe wij u kunnen helpen. Het inloopspreekuur gaat nu niet door. Hebt u vragen? Benader dan uw contactpersoon als u die al hebt of mail naar infospreekuurbijstand@utrecht.nl. Zet in de mail uw naam en telefoonnummer.

Ik heb geldzorgen, waar kan ik terecht?

Met geldzorgen kunt u altijd terecht bij het buurtteam. Dit is de standaard ingang voor schulddienstverlening. Hebt u door corona nu geldzorgen en speelt er verder niks? Dan kunt u nu ook rechtstreeks bellen met schulddienstverlening via 030 286 52 11. Jongeren tussen de 18 en 27 jaar kunnen ook Whatsappen via 06 23 36 50 51.


Wijkbureaus

In deze periode zijn de wijkbureaus alleen per e-mail en telefonisch bereikbaar via 14 030. De wachttijd aan de telefoon kan langer zijn bij de wijkbureaus.

Voor een afspraak met de wijkwethouder (telefonisch of op een andere manier) kunt u het wijkbureau ook benaderen.

Hebt u een idee voor uw buurt? Dien uw aanvraag dan in via www.utrecht.nl/initiatievenfonds of neem gelijk telefonisch contact op. Aanvragen die betrekking hebben op corona, kunnen we mogelijk binnen een week al afhandelen. Vind alle wijkbureaus en de e-mailadressen.


Stadhuis

Het stadhuis is voorlopig gesloten.


Afval

Wilt u op de hoogte blijven van de afvalinzameling? Download dan de Afvalwijzer-app of kijk op deze site of op www.mijnafvalwijzer.nl. Hier vindt u het actuele ophaalrooster van uw afval dat we huis-aan-huis ophalen.

Afvalscheidingsstations

De 3 afvalscheidingsstations zijn open, maar kom alleen als het echt nodig is.

 • Kom alleen.
 • Kom niet als u verkouden bent, koorts hebt, of andere verkoudheidsklachten hebt.
 • Er mogen maximaal 10 auto’s tegelijk het terrein op.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar, dus ook van onze medewerkers.

Sportlocaties

Buitensportaccommodaties kunnen opstarten

Vanaf 11 mei is het voor buitensportverenigingen weer toegestaan om voor alle leeftijden training op te starten. Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar geldt daarbij de voorwaarde dat er alleen georganiseerd en onder begeleiding van een trainer, buurtsportcoach of sportdocent mag worden gesport.

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven hierbij geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten de 1,5 meter afstand wel houden.
 • Boven de 18 jaar mag er nu ook weer worden gesport, met inachtneming van 1,5 meter afstand.

Competities en oefenwedstrijden zijn niet toegestaan.

Binnensportaccommodaties blijven nog gesloten

Clubs zijn volop aan het nadenken hoe ze zich aan de coronamaatregelen kunnen houden. Houd de website van de sportvereniging uit uw buurt in de gaten voor hun actuele nieuws.

Kijk ook op NOCNSF voor protocollen om veilig te sporten

Vragen en antwoorden over sport

Veel verenigingen starten nu langzamerhand hun activiteiten weer op. Meer informatie voor leden is te vinden via de communicatiekanalen van de verenigingen. SportUtrecht maakt een overzicht van de mogelijkheden voor niet-leden.

Dit komt zo snel mogelijk op www.sportstad-utrecht.nl

U kunt weer beginnen met uw reguliere trainingen. We verzoeken u om de trainingsdagen en -tijden door te sturen naar vastgoed@utrecht.nl. Het is belangrijk dat u dit doet. Zo hebben wij een overzicht van welke ruimte nog beschikbaar is. Buiten de aan het vastgoedloket doorgegeven tijden zijn de buitensportaccommodaties gesloten.

Dit is alleen mogelijk met aangepaste trainingsvormen. De begeleiders moeten hier een oplossing voor bedenken. Competitiewedstrijden en oefenwedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.

Ja, dat mag. Iedereen mag vanaf 11 mei weer sporten en bewegen. U moet dan wel 1,5 meter afstand houden. Dit geldt voor iedereen vanaf 13 jaar (kinderen tot en met 12 jaar hoeven dit niet). Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar geldt nog steeds dat zij alleen mogen sporten onder begeleiding van een trainer of andere professional.

Nu sporten en bewegen in de openbare ruimte weer wordt toegestaan, verwachten we dat het drukker wordt op straat. Blijf hierbij goed de 1,5 meter regels handhaven.

Wij vragen u uw eigen verantwoordelijkheid te nemen en op te letten met mogelijke overlast voor de buurt. Denk hierbij aan geluidsoverlast of het ontstaan van té grote groepen. Probeer plekken waar het druk is zo veel mogelijk te vermijden.

 


Markten

De markten gaan (gedeeltelijk) door. Er gelden wel aangescherpte maatregelen.

 • Op de markten is verkoop van etenswaren toegestaan, u mag het eten dat u op de markt koopt alleen niet ter plekke opeten.
 • Verkoop van bloemen en planten en andere non food is toegestaan, wel kunnen de kramen op andere toegewezen plekken staan en er is nog niet voor iedereen plek.
 • De lapjesmarkt (Breedstraat) gaat gedeeltelijk door, de straat is hier te smal om alle kramen toegang te verlenen.
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar de markt. Fietsen meenemen de markt op is niet toegestaan.
 • Ook op de markten geldt: houd bij uw bezoek altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter).
 • Bezoek de markt niet als u verkouden bent of koorts hebt, blijf dan sowieso thuis.

Bijeenkomsten in locaties van de gemeente

Bijeenkomsten in sport- en welzijnsvoorzieningen van de gemeente (sporthallen, buurthuizen) gaan niet door. Tot en met 31 juli kunt u geen sporthal of buurthuis huren.


Buurtteams

 • De dienstverlening van de buurtteams gaat door, maar alle balies zijn voorlopig gesloten.
 • U kunt uw buurtteam bellen en mailen, dan helpen zij u graag verder.
 • Groepsbijeenkomsten en trainingen gaan niet door.

Zie ook www.buurtteamsutrecht.nl/actueel/corona-maatregelen


Jeugdgezondheidszorg/consultatiebureaus

Consultatiebureaus

 • De consultatiebureaus blijven open en de dienstverlening van de Jeugdgezondheidszorg blijft beschikbaar. 
 • De vaccinaties voor zwangere vrouwen en voor kinderen tot en met 4 jaar gaan door.
 • Houd bij uw bezoek altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter).
 • Hebt u of uw kind verkoudheidsklachten of koorts? Neem contact met ons op via 030 - 286 33 00. We maken dan een nieuwe afspraak.
 • Alle overige afspraken voeren we telefonisch uit.

Lees meer informatie op www.jeugdengezinutrecht.nl

Groepsvaccinaties (kinderen tussen 4 en 18 jaar) gaan niet door

Groepsvaccinaties van kinderen tussen 4 en 18 jaar tegen DTP, BMR en HPV gaan voorlopig niet door. Zodra we weer gaan starten met vaccineren brengen wij u op de hoogte.

Vaccinatie tegen meningokokken (jongeren van 14 jaar)

De vaccinatie tegen meningokokken (men ACWY) wordt op een andere manier dan de groepsvaccinatie aangeboden. Jongeren (14 jarigen) krijgen hierover een brief.


Leerlingenvervoer

Bericht voor ouders en verzorgers van leerlingen in het VSO

Leerlingenvervoer werkt op dit moment samen met de scholen en met de vervoerder Willemsen de Koning aan de opstart van het vervoer van de VSO leerlingen. Dit kan alleen volgens de richtlijnen van het RIVM en het Koninklijk Nederlands Vervoer.

Deze richtlijnen, voor het vervoer van kinderen vanaf 12 jaar, zijn nog niet bekend. Denk hierbij aan het aantal leerlingen per (taxi-)bus en het wel of niet gebruiken van mondkapjes.

Toelichting hierop is per e-mail naar ouders verzonden. Het is de verwachting dat het vervoer tot en met 12 juni door ouders zelf verzorgd zal moeten worden.

Informatie voor ouders en verzorgers van leerlingen in het S(B)O

De basisscholen zijn gedeeltelijk weer open en het leerlingenvervoer rijdt weer. Het zelf naar school brengen en halen van kinderen door ouders/verzorgers heeft nog steeds de voorkeur. U kunt hiervoor een standaard vergoeding krijgen, afhankelijk van welk vervoer u gebruikt.

De scholen, de chauffeurs, de leerlingen en de vervoerder houden zich aan de voorschriften van het RIVM. We vragen uw begrip en om rekening te houden met de volgende zaken:

 • uw kind wordt misschien niet altijd door dezelfde chauffeur of op dezelfde tijdstip opgehaald. We kunnen nu geen vaste chauffeur garanderen.
 • de zitplaatsen voorin houden we vrij.
 • wilt u 1,5 meter afstand houden van de bus en de chauffeur?
 • u mag niet het voertuig in.
 • de chauffeur doet de gordels om van de leerlingen die dat niet zelf kunnen.
 • is uw kind ziek of verkouden? Dan is het belangrijk dat u hem/haar afmeldt voor het vervoer. Als de chauffeur twijfelt, dan neemt hij/zij contact op met de vervoerder, de school en de gemeente.
 • de richtlijnen die de vervoerder volgt voor leerlingen tot en met 12 jaar oud staan in het protocol Leerlingenvervoer. Lees en volg dit protocol op.

Hebt u vragen over het vervoer van uw kind? Neem contact op met ons via telefoonnummer 030 - 286 26 35 (bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur) of mail naar leerlingenvervoer@utrecht.nl


Vergunningen

Baliebezoek

De balie voor vergunningen (Parkeren, Bouwen & Wonen) is gesloten. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 030. Een vraag over een parkeerproduct kunt u ook stellen via www.utrecht.nl/parkeervraag.

Aanvragen van vergunningen

Aanvragen voor parkeerproducten en bouwvergunningen kunt u blijven doen. Wel kan de afhandeling langer duren.

Leges evenementenvergunning

Organisaties hoeven geen leges te betalen voor een vergunning, als het evenement door het coronavirus niet doorgaat.


Evenementen

Welke evenementen mogen nu nog doorgaan?

Alle evenementen en bijeenkomsten zijn tot 1 september afgelast. Het is de verantwoordelijkheid van de organisatoren om deelnemers te informeren.

Wat adviseert de gemeente over bijeenkomsten die daarna gepland staan?

Het is nu nog te vroeg om daarover uitspraken te doen. We volgen de lijn van het RIVM/de Rijksoverheid.

Is er duidelijkheid over evenementen als de Vuelta?


Toezicht en handhaving

De handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt. We vertrouwen erop dat iedereen dat doet. Bij overtreding van de regels spreken zij mensen aan. Als het te druk wordt in een gebied, kunnen zij bezoekers ook wegsturen. Verbetert het gedrag niet? Dan leggen ze een boete op.


Taxivergunningen

In de Taxiverordening 2018 is opgenomen dat de Utrechtse taxivergunningen van taxichauffeurs vervallen per oktober 2020. Zij kregen destijds een keurmerk van de voormalige keurmerkstichting (STKU). Om in aanmerking te komen voor een nieuwe Utrechtse taxivergunning, moeten taxichauffeurs vóór oktober 2020 een herexamen met positief eindresultaat afronden. Dat is in deze omstandigheden niet uitvoerbaar. Daarom stellen we het certificeringsproces uit en blijven de bestaande vergunningen geldig tot een nieuwe deadline kan worden benoemd. De komende periode wordt, waar mogelijk in overleg met de taxibranche en afhankelijk van eventuele versoepeling van de corona-maatregelen, een voorstel uitgewerkt wanneer we hier verder mee kunnen gaan.

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur

Uw mening