Bestuur en organisatie Maatregelen voor meer ruimte voor fietsers

Utrecht nam al enkele maatregelen om fietsers meer ruimte te geven. Zo wordt op veel kruisingen meer groen licht gegeven voor fietsers en hebben we verkeersregelaars ingezet op plekken waar dit nodig was. Verder houdt de gemeente de situatie sinds de opening van de scholen in de gaten. Het eerste beeld is dat het op de meeste plekken goed gaat.

De gemeente blijft de situatie in de stad ook de komende weken nauwkeurig volgen. We nemen maatregelen wanneer de situatie daarom vraagt. We kijken extra goed naar de hoofdfietsroutes en routes naar het centrum, zoals de Nobelstraat, Nachtegaalstraat, Biltstraat en de Amsterdamsestraatweg. De fietspaden zijn hier vrij smal. Daarnaast is de Voorstraat-Wittevrouwenstraat nog tot november afgesloten vanwege werkzaamheden. En er zijn werkzaamheden in de Burgemeester Reigerstraat/Nachtegaalstraat. Binnenkort start de gemeente daarom met een campagne om fietsers meer te spreiden en te stimuleren andere routes te nemen, bijvoorbeeld via de singel.

Als er meer maatregelen bekend worden voor fietsers, komt dat op deze pagina te staan.

Vanaf 1 juni gekleurde alternatieve fietsroutes om drukte te spreiden

Begin mei begonnen we met het opnieuw inrichten van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Op dit moment en de komende periode zijn er ook veel werkzaamheden in Utrecht-Oost. Veel fietsers gebruiken de Lange Jansstraat en Nobelstraat als eerste alternatief voor hun route door de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Maar als iedereen dat doet, wordt het te vol op deze fietspaden. Vanaf 1 juni staan er daarom gekleurde alternatieve routes op straat met meer ruimte voor elkaar.

De roze route kunt u pas in de tweede fase van de werkzaamheden in de Voorstraat gebruiken. Dit is waarschijnlijk in juli. Deze route is nu nog niet nodig, omdat fietsers via de Breedstraat kunnen rijden.

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur

Uw mening