Bestuur en organisatie Maatregelen voor voetgangers en fietsers

Utrecht neemt maatregelen om fietsers en voetgangers in deze coronatijd meer ruimte te geven. Onderstaande 8 maatregelen baseren we op 8 uitgangspunten.

De maatregelen gelden zolang het nodig is om het coronavirus te bestrijden. Deze tijdelijke maatregelen worden nooit zomaar omgezet in definitieve maatregelen. Soms komt er wel vanuit bewoners een vraag om bijvoorbeeld tijdelijk opgeheven parkeerplekken definitief op te heffen. Zoiets besluiten we nooit zonder eerst buurtbewoners mee te laten praten en te informeren.

 1. We monitoren zorgvuldig
 2. In de binnenstad zijn er bij drukte maatregelen voor voetgangers en fietsers
 3. We breiden tijdelijk het voetgangersgebied uit in de binnenstad
 4. Ook op andere drukke plekken in de stad nemen we maatregelen
 5. We passen verkeerslichten aan
 6. We stimuleren fietsers alternatieve routes te nemen
 7. We maken meer ruimte voor fietsers op smalle fietspaden of bij werkzaamheden
 8. We nemen maatregelen rond scholen

   

We monitoren zorgvuldig

We monitoren op verschillende manieren. We gebruiken bijvoorbeeld tellussen onder de grond waarmee we aantallen auto’s en fietsers kunnen meten. Er lopen mensen op straat die ons informatie geven. Zij kijken ook naar vragen en signalen van bewoners. Op het Stationsplein en in Utrecht Science Park hangen telsensoren om personen en voertuigen zoals fietsers te meten. En op drukke kruispunten in de stad staan camera’s om het verkeer beter te kunnen monitoren. De beelden worden niet bewaard en alleen gebruikt voor het beter afstellen van verkeerslichten.

Maatregelen voor voetgangers en fietsers binnenstad (weekenden)

In de binnenstad zijn er op drukke momenten maatregelen voor voetgangers en fietsers. Zoals eenrichtingsverkeer voor voetgangers en meer handhaving op gestalde fietsen die de doorgang belemmeren.

Tijdelijke uitbreiding voetgangersgebied binnenstad

Sinds 27 juni 2020 is het voetgangersgebied in de binnenstad tijdelijk groter.
Lees meer over het voetgangersgebied Binnenstad

Maatregelen op andere drukke plekken

Biltstraat

We namen vanaf eind oktober een aantal maatregelen om meer ruimte te creëren op de voet- en fietspaden van de Biltstraat, tussen de Kruisstraat en Wittevrouwensingel. Zo wijzigden we enkele autoparkeerplekken in stallingsplekken voor fietsers. En we verwijderden metalen beugels bij boombakken en vervingen deze door paaltjes waaraan geen fietsen kunnen worden vastgezet.

Om genoeg ruimte voor de voetganger te hebben, is de regel dat uitstallingen alleen aan de gevelzijde mogen worden geplaatst (en dus niet midden op de stoep of tegen het fietspad aan). Wanneer uitstallingen niet aan deze regel voldoen, zullen we hierop handhaven.

Kanaalstraat en Damstraat

Op de Kanaalstraat en Damstraat is het erg druk. Hierdoor is het moeilijker om 1,5 meter afstand te houden. We willen het de voetgangers en wachtende klanten makkelijker maken om deze afstand te houden.

Daarom hebben we een aantal maatregelen genomen:

 • markering op de stoepen om de loopstrook aan te geven die altijd vrij moet blijven voor voetgangers
 • enkele parkeervakken en laad- en losplekken vrij
 • verplaatsen fietsenrekken of fietsnietjes op een aantal plekken
 • intensiever handhaven.

Merelstraat

Ook op de Merelstraat (bij de Jumbo) hebben we maatregelen genomen om meer loopruimte te maken. Zoals het gebruiken van autoparkeerplekken voor het stallen van fietsen en het rechtzetten van de plantenbakken.

Winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum

Bij winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum hebben we verschillende maatregelen genomen:

 • Plantenbakken in winkelstraten hebben we naar het midden van de straat verplaatst, zodat er 2 duidelijke looprichtingen zijn.
 • De fietsnietjes bij de Blokker (Londenstraat) zijn verplaatst.
 • De prullenbak en witte plantenbakken bij de Londenstraat zijn weggehaald.
 • 2 terrassen op het Brusselplein zijn aangepast om meer loopruimte te maken.

Parkeren van fietsen

Afgelopen juli voerden we op het Brusselplein een fietsparkeerverbod in. In de zomer was het namelijk druk op het Brusselplein en was het moeilijk om de 1,5 meter afstand te houden. Sinds het einde van de zomervakantie is het meestal minder druk op het Brusselplein. Daarmee is het fietsparkeerverbod niet meer nodig. Wel vragen we bezoekers zoveel mogelijk gebruik te maken van de fietsenstallingen rond het Brusselplein, zoals:

 • onder het station;
 • in de overdekte stalling aan de Londenstraat;
 • extra (tijdelijke) plekken bij de Kopenhagenstraat.

Ook leggen we een tijdelijk fietsparkeervak voor kort parkeren aan op het Brusselplein, vlakbij de entree van de supermarkt (Jumbo).

Aanpassingen verkeerslichten

Alle verkeerslichten in Utrecht werken op basis van de hoeveelheid verkeer op de weg. We houden de situatie goed in de gaten. Als het nodig is passen we de verkeerslichten aan. Dat is bijvoorbeeld gedaan bij de kruispunten bij de Bijenkorf, het Ledig Erf en de Marnixlaan.

Alternatieve routes voor fietsers

In Utrecht-Oost zijn er veel werkzaamheden. Kies om drukte te vermijden een alternatieve gekleurde route. Daarvoor hebben we op straat alternatieve routes met kleur aangegeven die u kunt volgen.

Op de kaart zijn deze routes te zien:

 • groene route: Biltstraat-Vleutenseweg
 • roze route: Westplein-Wittevrouwenstraat (vanaf juli)
 • blauwe route: Biltstraat-centraal station Utrecht, via de Brigittenstraat
 • oranje route: Utrecht centraal station-Utrecht Science park

Meer ruimte voor fietsers bij werkzaamheden

Sinds 2 juni 2020 is tijdelijk 1 rijbaan van de Brailledreef afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (auto’s, motors, brommers en vrachtwagens). Deze rijbaan kunnen fietsers gebruiken in de richting van de Einsteindreef. Deze maatregel is nodig om fietsers meer ruimte te geven, zodat zij 1,5 meter afstand kunnen houden. Door werkzaamheden is 1 van de fietspaden namelijk niet bruikbaar. Het gaat om 1 van de 2 rijbanen tussen de Einsteindreef en de Zamenhofdreef (westkant).

Maatregelen rond scholen

De gemeente biedt scholen hulp als er maatregelen in de openbare ruimte nodig zijn.

Bij de opening van de basisscholen en middelbare scholen zijn verkeersregelaars ingezet, die de situatie beheersbaar en veilig hielden. We hebben ook andere aanpassingen bij scholen gedaan, zoals het afzetten van een deel van de weg rondom de school.

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur