Bestuur en organisatie Meer ruimte voor voetgangers en fietsers

We monitoren zorgvuldig

We monitoren op verschillende manieren. We gebruiken bijvoorbeeld tellussen onder de grond waarmee we aantallen auto’s en fietsers kunnen meten. Er lopen mensen op straat die ons informatie geven. Zij kijken ook naar vragen en signalen van bewoners. In de binnenstad hangen binnenkort telsensoren om personen en voertuigen zoals fietsers te meten. En op drukke kruispunten in de stad staan camera’s om het verkeer beter te kunnen monitoren. De beelden worden niet bewaard en alleen gebruikt voor het beter afstellen van verkeerslichten.

Maatregelen voor voetgangers en fietsers binnenstad (weekenden)

In de binnenstad zijn er in de weekenden maatregelen voor voetgangers en fietsers. Zoals eenrichtingsverkeer voor voetgangers en meer handhaving op gestalde fietsen die de doorgang belemmeren.

Tijdelijke uitbreiding voetgangersgebied binnenstad

Sinds 27 juni 2020 is het voetgangersgebied in de binnenstad tijdelijk groter.
Lees meer over het voetgangersgebied Binnenstad

Maatregelen op andere drukke plekken

Kanaalstraat en Damstraat

Op de Kanaalstraat en Damstraat is het erg druk. Hierdoor is het moeilijker om 1,5 meter afstand te houden. We willen het de voetgangers en wachtende klanten makkelijker maken om deze afstand te houden.

Daarom hebben we een aantal maatregelen genomen:

 • markering op de stoepen om de loopstrook aan te geven die altijd vrij moet blijven voor voetgangers
 • enkele parkeervakken en laad- en losplekken vrij
 • verplaatsen fietsenrekken of fietsnietjes op een aantal plekken
 • intensiever handhaven.

Merelstraat

Ook op de Merelstraat (bij de Jumbo) hebben we we maatregelen genomen om meer loopruimte te maken. Zoals het gebruiken van autoparkeerplekken voor het stallen van fietsen en het rechtzetten van de plantenbakken.

Winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum

Bij winkelcentrum Leidsche Rijn Centrum hebben we maatregelen genomen om iedereen voldoende ruimte te geven om 1,5 meter afstand te houden:

 • verplaatsen van de plantenbakken naar het midden van de straat in een aantal winkelstraten
 • verplaatsen van de fietsnietjes bij de Blokker (Londenstraat)
 • weghalen van de prullenbak en witte plantenbakken bij de Londenstraat (prullenbak komt terug op het plein uit de loopstroom.)
 • aanpassen 2 terrassen op het Brusselplein om meer loopruimte te maken.

Parkeren van fietsen

Op het Brusselplein horen (gestalde) fietsen niet thuis. U kunt hier uw fiets stallen:

 • onder het station
 • in de overdekte stalling aan de Londenstraat
 • extra (tijdelijke) plekken in de Kopenhagenstraat.

We plaatsten hierover informatieborden en zetten fietscoaches in.

Aanpassingen verkeerslichten

Alle verkeerslichten in Utrecht werken op basis van de hoeveelheid verkeer op de weg. Omdat er nu minder verkeer is, is iedereen sneller aan de beurt. We houden de situatie wordt goed in de gaten. Als het nodig is passen we de verkeerslichten aan.

Omdat er nu weer meer verkeer komt hebben we de afgelopen tijd al aanpassingen gedaan. Voor voetgangers en fietsers zijn verkeerslichten beter afgesteld. Bijvoorbeeld bij de kruispunten bij de Bijenkorf, het Ledig Erf en de Marnixlaan.

Alternatieve routes voor fietsers

We zijn begonnen met het opnieuw inrichten van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Op dit moment en de komende periode zijn er ook veel werkzaamheden in Utrecht-Oost. Veel fietsers gebruiken de Lange Jansstraat en Nobelstraat als eerste alternatief voor hun route door de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Maar als iedereen dat doet, wordt het te vol op deze fietspaden. Daarom hebben we op straat alternatieve routes met kleur aangegeven die u kunt volgen.

Op de kaart zijn deze routes te zien:

 • groene route: Biltstraat-Vleutenseweg
 • roze route: Westplein-Wittevrouwenstraat (vanaf juli)
 • blauwe route: Biltstraat-centraal station Utrecht, via de Brigittenstraat
 • oranje route: Utrecht centraal station-Utrecht Science park

Meer ruimte voor fietsers op smalle fietspaden of bij werkzaamheden

We nemen maatregelen wanneer de situatie daarom vraagt. Zo is sinds 2 juni tijdelijk 1 rijbaan van de Brailledreef afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (auto’s, motors, brommers en vrachtwagens). Deze rijbaan kunnen fietsers gebruiken in de richting van de Einsteindreef. Deze maatregel is nodig om fietsers meer ruimte te geven, zodat zij 1,5 meter afstand kunnen houden. Door werkzaamheden is 1 van de fietspaden namelijk niet bruikbaar. Het gaat om 1 van de 2 rijbanen tussen de Einsteindreef en de Zamenhofdreef (westkant).

Verder kijken we goed naar de hoofdfietsroutes en routes naar het centrum, zoals de Nobelstraat, Nachtegaalstraat en Biltstraat. De fietspaden zijn hier vrij smal en we bereiden hier maatregelen voor.

Maatregelen rond scholen

De gemeente biedt scholen hulp als er maatregelen in de openbare ruimte nodig zijn.

Bij de opening van de basisscholen en middelbare scholen zijn verkeersregelaars ingezet, die de situatie beheersbaar en veilig hielden. We hebben ook andere aanpassingen bij scholen gedaan, zoals het afzetten van een deel van de weg rondom de school. Verder is de gemeente in gesprek met het hoger onderwijs over de start van het nieuwe studiejaar.

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur