Bestuur en organisatie Nieuwsarchief coronavirus

Op deze pagina staan eerdere updates over het coronavirus.


Eerdere updates

Update 7-5: bloemen en planten terug op de markt

Vanaf 8 mei mogen op markten in de regio weer bloemen en planten verkocht worden. In Utrecht worden weer bloemen en planten verkocht op de Oudegracht, het Vredenburg en het Janskerkhof. Dit kan alleen als de drukte dat toelaat en klanten 1,5 meter afstand kunnen houden. Over de verkoop van andere niet-eetbare producten op markten besluiten we later.


Update 7-5: maatregelen tegen het coronavirus versoepeld

Stap voor stap worden de maatregelen tegen het coronavirus versoepeld. Op www.rijksoverheid.nl staat alle informatie over de versoepelingen per fase. Voor alles blijft gelden: houd afstand, vermijd drukte en was vaak je handen. De gemeente kijkt per stap naar de gevolgen voor de Utrechtse situatie.


Update 6-5: basisscholen en kinderopvang vanaf 11 mei aangepast open

Basisscholen en de kinderopvang gaan vanaf 11 mei open op een aangepaste manier.

Basisscholen

Leerlingen krijgen ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen zij thuiswerk. Het stapsgewijs openen van de scholen helpt om weer onderwijs te geven in de klas. Zodat alle kinderen weer volwaardig onderwijs krijgen. Ook helpt het om kwetsbare kinderen beter in beeld te krijgen. Daarnaast vermindert dat voor een deel de druk bij ouders, waardoor zij meer ruimte krijgen om beter (thuis) te werken. Het is aan scholen zelf hoe ze vanaf 11 mei het onderwijs op hun school invullen.

Speciaal onderwijs

Leerlingen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer alle dagen naar school.

Kinderopvang

De dagopvang voor 0 tot 4 jarigen gaat volledig open. Dat geldt ook voor de gastouderopvang voor 0 tot 12 jarigen. De buitenschoolse opvang (BSO) volgt hetzelfde regime als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders.

Lees meer over de maatregelen en uitzonderingen op de website van de Rijksoverheid

Bekijk wat u als ouder kunt doen als u uw kind afzet bij de school of opvanglocatie


Update 29-4: nieuwe noodverordening

Het kabinet heeft op 21 april besloten de coronamaatregelen een klein beetje te versoepelen. Vanaf vandaag is buiten sporten voor de jeugd weer mogelijk. Dat moet dan wel georganiseerd en onder begeleiding. Het verbod op evenementen is verlengd tot 1 september 2020. De maatregelen zijn vastgelegd in een nieuwe noodverordening voor de Veiligheidsregio Utrecht.

Wat verandert er?

 • Jeugd tot en met 18 jaar mag buiten trainen bij de sportvereniging of onder begeleiding van een coach.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven bij het sporten niet de 1,5 meter aan te houden.  
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten bij het sporten wel 1,5 meter afstand tot anderen houden. Want zij hebben een hogere kans op besmetting. Bij sporten waarbij je dicht bij elkaar in de buurt komt (zoals voetbal, hockey, kickboksen of basketbal) moet de manier van trainen daarom worden aangepast. Sportverenigingen maken daar afspraken over met gemeenten en andere partijen voor buiten sporten en bewegen.
 • Wedstrijden of competities zijn niet toegestaan, toeschouwers ook niet.
 • Het huidige landelijke verbod op evenementen wordt verlengd tot 1 september 2020. Dat betekent, dat evenementen, zoals festivals en straatfeesten, geen doorgang kunnen vinden.

Op basis van de nieuwe noodverordening kunnen de handhavers van de gemeente en de politie controleren of iedereen zich aan de maatregelen houdt. Bekijk de noodverordening van 29 april op vru.nl

Bekijk de vragen en antwoorden over sport


Update 23-4: voor studenten

Onder studenten leven vragen over welke regels voor hen gelden. Er is onderscheid tussen situaties buiten (in de 'publieke ruimte') en situaties in het studentenhuis en de bijbehorende tuinen, balkons, dakterrassen of galerijen. De burgemeester heeft ook een videoboodschap voor alle studenten.

Lees meer over de regels voor studenten


Update 21-4: beperkte versoepeling coronamaatregelen

Het kabinet besloot de meeste maatregelen te verlengen tot en met 19 mei. In de week voor 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Scholen

 • Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal basisonderwijs, en de kinderopvang openen op 11 mei hun deuren.
 • Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Sport

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen vanaf 29 april georganiseerd samen sporten. Ze hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar mogen vanaf 29 april georganiseerd sporten. Ze moeten daarbij 1,5 meter afstand houden.

Wat verandert er niet?

 • Evenementen vormen helaas een risico op te snelle en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september.
 • Kappers en andere beoefenaars van contactberoepen: geen bezoek tot en met 19 mei. Uitzondering hierop zijn tandartsen en mondhygiënisten; zij mogen hun werk wél doen.
 • Verpleeghuizen: geen bezoek tot en met 19 mei.

Lees meer over de maatregelen en uitzonderingen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus


Update 20-4: sporttoestel en voetbalkooi Park Oosterspoorbaan gesloten

De gemeente heeft besloten om de voetbalkooi en het sporttoestel in Park Oosterspoorbaan af te sluiten. Op deze locaties is geconstateerd dat er, ondanks optreden van handhaving en politie, te vaak te veel mensen aanwezig waren. Hierbij werd ook onvoldoende afstand gehouden. Eerder is ook de skatebaan in het Griftpark gesloten om dezelfde reden.


Update 17-4: gevolgen en aanpak coronavirus in Utrecht

Op veel plekken zijn de gevolgen van het coronavirus groot. In de raadsbrief leest u over onze inzet op het gebied van onder andere veiligheid, cultuur, jongeren en onderwijs.

Lees de raadsbrief 'Gevolgen en aanpak coronavirus in Utrecht'


Update 16-4: brief burgemeester huiselijk geweld

Vanwege het coronavirus zitten we vaker thuis dan normaal. Dit kan ervoor zorgen dat spanningen binnenshuis oplopen. Hebt u te maken met agressie, huiselijk geweld of kindermishandeling? Of hebt u hier vermoedens van bij iemand die u kent? Aarzel niet, hulp vragen mag altijd. Dit kan ook anoniem.
Lees de brief van de burgemeester hierover


Update 11-4: voor studenten

Soms krijgen we bij de gemeente signalen dat de regels voor studentenhuizen niet helemaal duidelijk zijn. Daarnaast reizen veel studenten heen en weer tussen hun ouders en studentenhuizen en vragen zich af wat wijsheid is. Voor de zekerheid zetten we hier de regels voor studenten onder elkaar:

 • Studenten die in een huis of studentenflat wonen, vallen niet onder het begrip ‘gemeenschappelijk huishouden’ uit de noodverordening.
 • Dit betekent dat  voor studenten buiten dezelfde regels gelden als voor ieder ander. Dat wil zeggen: studenten moeten 1,5 meter afstand houden tot anderen als ze buiten zijn. Bij groepen van meer dan 2 personen die geen 1,5 meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Ook is het houden van bijvoorbeeld een barbecue in de openbare ruimte met meer dan 2 mensen niet toegestaan.
 • In het algemeen geldt voor iedereen het advies om in huis zo min mogelijk (maximaal 3) bezoekers te ontvangen en dan ook binnenshuis 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Zeker in een studentenhuis waar mensen al dicht op elkaar leven geldt het advies om zo min mogelijk bezoekers te ontvangen, dus niet 3 per bewoner! Een groot aantal bezoekers – bijvoorbeeld een feestje – kan bovendien worden gezien als samenkomst. Hiertegen wordt gehandhaafd.
 • Ook voor studenten geldt het advies om zoveel mogelijk thuis (op 1 locatie) te blijven en het openbaar vervoer alleen te gebruiken als het echt niet anders kan.

Lees alle regels over afstand houden op de website van de rijksoverheid


Update 10-4: bericht van burgemeester Jan van Zanen

Helaas moeten we constateren dat het coronavirus in heel Nederland steeds vaker opduikt in verpleeghuizen en wooncentra voor ouderen. Daarmee treft het juist de meest kwetsbare inwoners van onze samenleving. Vandaag werd bekend dat het coronavirus ook in het Utrechtse woonzorgcentrum 'Zuylenstede' is aangetroffen. Naast dat er mensen ziek zijn geworden, zijn ook kwetsbare inwoners overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Mijn gedachten gaan uit naar de overledenen en hun nabestaanden. Er worden maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Dat vraagt inzet van veel mensen, zoals bijvoorbeeld het (zorg)personeel dat zich in deze bijzondere tijden voor deze kwetsbare groep blijft inzetten. Ondanks dat zij wellicht zorgen hebben over hun eigen gezondheid. Daarvoor wil ik mijn waardering en dank uitspreken. 


Update 7-4: brief burgemeester Jan van Zanen aan alle Utrechters

Lege schoolpleinen, winkelstraten waar je een speld kan horen vallen en overal opgestapelde terrasstoelen, terwijl het prachtig lenteweer is. Het is en blijft een bizarre tegenstelling. Dat er nu in de supermarkt standaard een gedesinfecteerd winkelwagentje klaarstaat, is iets waar ik wel aan zou kunnen wennen, tegelijk blijven al deze dingen onwerkelijk.

Lees de hele brief van de burgemeester aan alle Utrechtsers


Update 3-4: extra maatregelen openbare ruimte tegen coronavirus

Utrechtse parken en het groen blijven vooralsnog open. Wel treft de gemeente extra maatregelen in de openbare ruimte om het coronavirus onder controle te krijgen.

 • In de parken en landgoederen worden extra tekstkarren en borden ingezet.
 • Utrecht sluit openbare toiletten. Het water van watertappunten, Join the Pipes, wordt afgesloten. Ook sluiten waterspeeltoestellen in speeltuinen.
 • Het Jaagpad langs de Kromme Rijn is afgesloten voor wandelaars. Het pad is te smal om 1,5 meter afstand te bewaren.
 • Het skatepark in het Griftpark is dicht.

Bekijk het uitgebreide nieuwsbericht


Update 31-3: coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april 2020

De maatregelen van de rijksoverheid tegen het coronavirus zijn verlengd tot en met 28 april 2020. De verlenging van de maatregelen is nodig om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Dit betekent onder meer:

 • sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dicht
 • scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie
 • het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht
 • in de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is
 • blijf dus zoveel mogelijk thuis, houd u aan de regels, houd anderhalve meter afstand en vermijd groepen

Bekijk het nieuwsbericht op de website van de rijksoverheid


Update 27-3: noodverordening en maatregelen

Er is een herziene noodverordening ingesteld. Daardoor kunnen de toezichthouders van de gemeente controleren of iedereen zich aan de regels houdt

Lees de noodverordening en bekijk de maatregelen


Update 27-3: gevolgen coronavirus voor de stad

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor de stad Utrecht? Veel is stil komen te liggen of gaat niet door, met alle gevolgen van dien. De gemeente probeert getroffen Utrechters zoveel mogelijk te helpen, onder andere financieel. Vandaag stuurden we een brief aan de gemeenteraad met onder andere acties die wij nemen samen met partners in de stad en besluiten die wij hebben genomen om de gevolgen van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken voor de stad Utrecht, haar inwoners, instellingen en ondernemers.

Lees de raadsbrief 'Gevolgen en aanpak coronavirus in Utrecht'


Update 24-3: nieuwe regels voor markten en videoboodschap

Markten

Bekijk de regels voor bezoekers van markten

Bekijk de regels voor marktondernemers

Videoboodschap

Gelukkig houden een heleboel mensen zich aan de dringende adviezen rondom het coronavirus, maar nog niet iedereen. We hebben iedereen nodig om de verspreiding van het virus te stoppen. Daarom doen we een beroep op u: blijf zoveel mogelijk thuis en houd afstand! Voor uw eigen gezondheid en voor die van de ander. Let op uzelf, en pas op elkaar.
Bekijk de videoboodschap met o.a. Jan van Zanen en Claudia de Breij en Gerard Ekdom


Update 23-3: rijksoverheid scherpt coronamaatregelen aan

Vandaag heeft de rijksoverheid de coronamaatregelen aangescherpt.
Dat betekent onder meer het volgende.

 • Alle evenementen en bijeenkomsten (ongeacht het aantal deelnemers) zijn afgelast tot 1 juni 2020.
 • Groepen van 3 of meer mensen buiten mag niet, tenzij de mensen uit hetzelfde gezin komen. Dit geldt niet voor jonge kinderen die buiten spelen.
 • Er mogen maximaal 3 mensen thuis op bezoek komen, die dan onderling 1,5 meter afstand moeten houden.
 • Mensen wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Ze mogen alleen naar buiten om
  • boodschappen te doen,
  • naar het werk in een vitale sector te gaan
  • of voor anderen te zorgen.
 • Een frisse neus halen kan, maar niet in een groep.
 • Buiten, in winkels en in het openbaar vervoer moeten mensen minimaal op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.
 • Kappers en nagelstudio’s sluiten tot 6 april.
 • De burgemeester heeft de bevoegdheid te handhaven op naleving van de regels. Bijvoorbeeld door een boete op te leggen.
 • Als een persoon in het gezin koorts heeft, moet het hele gezin binnen blijven.

Bekijk de uitgebreide informatie en uitleg op de website van de rijksoverheid


Update 22-3: houd minimaal 1,5 meter afstand

Als gemeente roepen we onze inwoners nogmaals om zich te houden aan de maatregelen die het kabinet heeft genomen. Mensen die neusverkouden zijn, die hoesten of koorts hebben, moeten thuis blijven. Mensen die niet ziek zijn mogen naar buiten, maar het is wel heel belangrijk dat iedereen zich dan aan de regels houdt. Dus niet in te grote groepen, elkaar niet aanraken en minimaal 1, 5 meter afstand houden.
Lees meer over de maatregelen voor inwoners


Update 20-3: maatregelen voor inwoners en ondernemers, geen bezoek verpleegtehuizen

Het kabinet heeft aangekondigd dat verpleegtehuizen en woonvoorzieningen worden gesloten voor bezoekers en anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Dit om de bewoners en het verplegend personeel beter te kunnen beschermen.

Lees meer over de maatregelen

We hebben op een rij gezet wat de actuele situatie in Utrecht is rond het coronavirus en de maatregelen die wij als gemeente nemen voor inwoners en ondernemers om gevolgen aan te pakken.

Lees de raadsbrief


Update 17-3: nieuwe economische maatregelen kabinet

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Lees meer op de pagina ondernemers en coronavirus


Update 16-3: dienstverlening blijft beperkt beschikbaar en geen raadsvergaderingen

Geen raadsvergaderingen

Geplande vergaderingen en bijeenkomsten gaan niet door tot en met 7 april. Geen raadsvergaderingen, geen commissievergaderingen, geen informatiebijeenkomsten op 19 en 26 maart en op 2 en 7 april. Noodzakelijke besluiten worden uiteraard genomen, het democratisch proces gaat digitaal door. Meer informatie volgt zo snel mogelijk. 

Dienstverlening

Onze dienstverlening blijft beperkt beschikbaar. Het stadskantoor en het wijkservicecentrum Vleuten-De Meern zijn open. Wel maken we vanwege het coronavirus aanpassingen. We volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid.

Lees meer over onze aangepaste dienstverlening

16-3: Lees de raadsbrief Nieuwe maatregelen bestrijding coronavirus

16-3: Lees de Noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht: ‘Beperking bijeenkomsten ter voorkoming van het virus COVID – 19‘


Update 15-3: nieuwe maatregelen

Er zijn aanvullende maatregelen aangekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De maatregelen gelden voor het hele land en zijn geldig tot en met 6 april.
Bekijk de belangrijkste maatregelen


12-3: Reactie burgemeester Jan van Zanen op coronamaatregelen


Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur

Uw mening