Bestuur en organisatie Maatregelen voor onze huurders

Door het coronavirus zijn organisaties en ondernemers veel omzet misgelopen. Daarom hebben we voor onze huurders een pakket van steunmaatregelen samengesteld.

Huurkorting aanvragen

In het steunpakket maken we onderscheid tussen huurders met een subsidierelatie en huurders zonder subsidierelatie met de gemeente Utrecht. Het uitgangspunt van de maatregelen is dat de pijn van de crisis gezamenlijk gedragen wordt.

Voor huurders zonder subsidierelatie

De steunmaatregelen voor de huurders zonder subsidierelatie gelden van maart 2020 tot en met juni 2022 en zijn opgesplitst in 5 periodes:

  • maart tot en met juni 2020
  • juli tot en met december 2020
  • januari tot en met april 2021
  • mei tot en met september 2021
  • oktober tot en met juni 2022: huurders kunnen in stappen huurkorting aanvragen, eerste stap is oktober - december 2021, tweede stap is januari – maart 2022, derde stap is april - juni 2022. U kunt tot 1 oktober 2022 de aanvraag over de derde periode indienen.

U kunt als huurder huurkorting aanvragen als u niet standaard al subsidie van ons krijgt. Verder geldt:

  • we vergelijken de gegevens met 2019 om het percentage omzetverlies per maand te bepalen. Bijvoorbeeld: uw omzet in december 2021 met uw omzet in december 2019.
  • achteraf toetsen we de gegeven huurkorting op basis van een accountantsverklaring of een samenstellingsverklaring of een ondertekende jaarrekening van uw administratiekantoor (afhankelijk van de hoeveelheid huurkorting).

Hoogte huurkorting

Voor het bepalen van de huurkorting houden we rekening met de tegemoetkoming vaste lasten (TVL-regeling). Bij deze methode trekken we het volgende deel van de TVL af van de huurprijs: het deel waar een huurder recht op heeft en dat gaat over de huurlasten. Het percentage omzetverlies dat door corona veroorzaakt is, verdelen we vervolgens 50/50 tussen verhuurder en huurder.

Deze methode bereken je als volgt: huurkorting = (afgesproken huurprijs – deel TVL voor huur) x percentage omzetdaling x 50%.

Omzetdrempel vervallen

1 van de voorwaarden voor huurkorting was dat u minimaal 30% van uw omzet had verloren. Deze voorwaarde geldt niet meer sinds oktober 2021.

Hebt u nog niet eerder huurkorting bij ons aangevraagd?

Dan kunt u met terugwerkende kracht deze alsnog bij ons aanvragen. Stuur een e-mail naar huurdersuvo@utrecht.nl voor meer informatie.

Hulp en contact Huurders van de gemeente

Telefoon

14 030

E-mail

huurdersuvo@utrecht.nl