Bestuur en organisatie Maatregelen voor onze huurders

Door het coronavirus zijn organisaties en ondernemers veel omzet misgelopen. Daarom hebben we voor onze huurders een pakket van steunmaatregelen samengesteld.

Huurkorting aanvragen

In het steunpakket maken we onderscheid tussen huurders met een subsidierelatie en huurders zonder subsidierelatie met de gemeente Utrecht. Het uitgangspunt van de maatregelen is dat de pijn van de crisis gezamenlijk gedragen wordt.

Voor alle huurders: betalingstermijn van 180 dagen

In maart is besloten om de betalingstermijn van facturen te verlengen van 30 naar 180 dagen. Deze maatregel geldt voor alle huurders van de gemeente en geldt tot 1 juli 2021.

Voor huurders met een subsidierelatie

De gemeente gaat in gesprek met organisaties die een subsidie ontvangen en problemen hebben om de huur op te brengen. Ook hier gaat het om maatwerk. In overleg met de huurder bepalen we welke maatregelen noodzakelijk zijn en welke afspraken we het beste kunnen maken.

Voor huurders zonder subsidierelatie

De steunmaatregelen voor de huurders zonder subsidierelatie gelden van maart 2020 tot en met april 2021 en zijn opgesplitst in 3 periodes:

  • Maart tot en met juni 2020: deze aanvraagperiode is op 1 oktober 2020 verstreken.
  • Juli tot en met december 2020: huurders konden tot 18 januari tot en met 18 maart 2021 huurkorting aanvragen.
  • Januari tot en met april 2021: huurders kunnen vanaf 25 mei 2021 huurkorting aanvragen.

U kunt als huurder huurkorting aanvragen als u niet standaard al subsidie van ons krijgt en 30% of meer omzet heeft verloren.

Verder geldt:

  • De huurkorting hangt af van het percentage omzetverlies per maand.
  • We vergelijken de gegevens met 2019 om het percentage omzetverlies per maand te bepalen. Bijvoorbeeld: uw omzet in maart 2021 met uw omzet in maart 2019.
  • De korting varieert van 30-50 % van de huursom per maand.
  • We doen een toets op uitgestelde opbrengsten.
  • Achteraf toetsen we de verstrekte huurkorting op basis van een accountantsverklaring.
  • Huurkorting aanvragen voor de periode maart tot en met december 2020 kan niet meer.

Voor het bepalen van de huurkorting gebruiken we de volgende tabel.

Huurkorting op basis van omzetverlies
OmzetverliesHuurkorting
Minder dan 30%Geen huurkorting
30% tot 50%30% huurkorting
50% tot 70%40% huurkorting
Meer dan 70%50% huurkorting

Toets op uitgestelde opbrengsten

Naast omzetverlies kunnen ook de uitgestelde opbrengsten van invloed zijn op het toekennen van huurkorting. Uitgestelde opbrengsten zijn inkomsten die in de periode juli 2020 tot en met april 2021 zijn weggevallen en die u in de 3 maanden daarna alsnog inhaalt. Bij het aanvragen van de huurkorting moet u als huurder hier een inschatting van maken. Om huurkorting te ontvangen moet uw omzet onder de 120% blijven vergeleken met het inkomen in dezelfde maanden van het voorgaande jaar.

Hulp en contact Huurders van de gemeente

Telefoon

14 030

E-mail

huurdersuvo@utrecht.nl