Bestuur en organisatie Maatregelen voor onze huurders

Door het coronavirus zijn organisaties en ondernemers veel omzet misgelopen. Daarom hebben we voor onze huurders een pakket van steunmaatregelen samengesteld.

Huurkorting aanvragen

In het steunpakket maken we onderscheid tussen huurders met een subsidierelatie en huurders zonder subsidierelatie met de gemeente Utrecht. Het uitgangspunt van de maatregelen is dat de pijn van de crisis gezamenlijk gedragen wordt.

Betalingstermijn

Het afgelopen jaar hadden de meeste facturen van de gemeente een betaaltermijn van 180 dagen. Dat kwam door de coronacrisis. De meeste maatregelen zijn versoepeld. Daarom gaat de betaaltermijn weer terug naar 30 dagen. Dit gebeurt in stappen. Voor facturen vanaf 1 oktober 2021 geldt een betaaltermijn van 90 dagen.

Voor huurders met een subsidierelatie

We gaan in gesprek met organisaties die een subsidie ontvangen en problemen hebben om de huur op te brengen. Ook hier gaat het om maatwerk. In overleg met de huurder bepalen we welke maatregelen noodzakelijk zijn en welke afspraken we het beste kunnen maken.

Voor huurders zonder subsidierelatie

De steunmaatregelen voor de huurders zonder subsidierelatie gelden van maart 2020 tot en met september 2021 en zijn opgesplitst in 4 periodes:

  • maart tot en met juni 2020.
  • juli tot en met december 2020
  • januari tot en met april 2021
  • mei tot en met september 2021: huurders kunnen vanaf 1 oktober 2021 huurkorting aanvragen.

U kunt als huurder huurkorting aanvragen als u niet standaard al subsidie van ons krijgt en 30% of meer omzet heeft verloren.

Verder geldt:

  • De huurkorting hangt af van het percentage omzetverlies per maand.
  • We vergelijken de gegevens met 2019 om het percentage omzetverlies per maand te bepalen. Bijvoorbeeld: uw omzet in maart 2021 met uw omzet in maart 2019.
  • De korting varieert van 30-50 % van de huursom per maand.
  • We doen een toets op uitgestelde opbrengsten.
  • Achteraf toetsen we de verstrekte huurkorting op basis van een accountantsverklaring of een samenstellingsverklaring.
  • Huurkorting aanvragen voor de periode januari tot en met april 2021 kan niet meer.

Voor het bepalen van de huurkorting gebruiken we de volgende tabel.

Huurkorting op basis van omzetverlies
OmzetverliesHuurkorting
Minder dan 30%Geen huurkorting
30% tot 50%30% huurkorting
50% tot 70%40% huurkorting
Meer dan 70%50% huurkorting

Toets op uitgestelde opbrengsten

Naast omzetverlies kunnen ook de uitgestelde opbrengsten van invloed zijn op het toekennen van huurkorting. Uitgestelde opbrengsten zijn inkomsten die in de periode maart 2020 tot en met september 2021 zijn weggevallen en die u in de 3 maanden daarna alsnog inhaalt. Bij het aanvragen van de huurkorting moet u als huurder hier een inschatting van maken. Om huurkorting te ontvangen moet uw omzet onder de 120% blijven vergeleken met het inkomen in dezelfde maanden van het voorgaande jaar.

Hulp en contact Huurders van de gemeente

Telefoon

14 030

E-mail

huurdersuvo@utrecht.nl