Bestuur en organisatie Maatregelen voor onze huurders

Door het coronavirus zijn organisaties en ondernemers veel omzet misgelopen. Om deze groep te helpen heeft de gemeente voor haar huurders een pakket van steunmaatregelen samengesteld.

In het steunpakket maken we onderscheid tussen huurders met een subsidierelatie en huurders zonder subsidierelatie met de gemeente Utrecht. Het uitgangspunt van de maatregelen is dat de pijn van de crisis gezamenlijk gedragen wordt.

Voor alle huurders: betalingstermijn van 180 dagen

In maart is besloten om de betalingstermijn van facturen te verlengen van 30 naar 180 dagen. Deze maatregel geldt voor alle huurders van de gemeente en geldt tot 1 oktober 2020.

Voor huurders met een subsidierelatie

De gemeente gaat in gesprek met organisaties die een subsidie ontvangen en problemen hebben om de huur op te brengen. Ook hier gaat het om maatwerk. In overleg met de huurder bepalen we welke maatregelen noodzakelijk zijn en welke afspraken we het beste kunnen maken.

Voor huurders zonder subsidierelatie

Huurders van de gemeente Utrecht kunnen huurkorting aanvragen als zij:

  • niet financieel ondersteund worden door een beleidsprogramma, en
  • 30% of meer omzetverlies hebben geleden

Vraag huurkorting aan

Voor de huurkorting geldt verder:

  • de huurkorting hangt af van het percentage omzetverlies per maand
  • de korting varieert van 30 - 50 % van de huursom per maand
  • deze steunmaatregel geldt voor een periode van 4 maanden, van maart tot en met juni
  • er wordt een toets op uitgestelde opbrengsten gedaan
  • vanaf eind juli kunnen deze huurders een verzoek indienen voor huurkorting voor de periode maart tot en met juni
  • in 2021 toetsen we de verstrekte huurkorting op basis van de accountantsverklaring

Voor het bepalen van de huurkorting gebruiken we de volgende tabel.

Huurkorting op basis van omzetverlies
OmzetverliesHuurkorting
Minder dan 30%Geen huurkorting
30% tot 50%30% huurkorting
50% tot 70%40% huurkorting
Meer dan 70%50% huurkorting

Toets op uitgestelde opbrengsten

Naast omzetverlies kunnen ook de uitgestelde opbrengsten van invloed zijn op het toekennen van huurkorting. Uitgestelde opbrengsten zijn inkomsten die in de periode maart, april, mei en/of juni zijn weggevallen en die in de 3 maanden daarna alsnog ingehaald worden. Bij het aanvraag van de huurkorting moet de huurder hier een inschatting van maken. Om huurkorting te ontvangen moet de omzet van de huurder onder de 120% blijven, vergeleken met het inkomen in dezelfde maanden van het voorgaande jaar.

Na 1 juli 2020

We onderzoeken of het pakket aan maatregelen effectief en voldoende is. Na de zomer geven we meer duidelijkheid over de periode vanaf 1 juli 2020.

Hulp en contact Huurders van de gemeente

Telefoon

14 030

E-mail

huurdersuvo@utrecht.nl