Bestuur en organisatie Uitbreiding terrasruimte voor horeca

Tot uiterlijk 1 november mogen in Utrecht bestaande terrassen tijdelijk worden uitgebreid. Dit gebeurt wel binnen de landelijke voorwaarden die gelden. Horecaondernemers kunnen vanaf vrijdag 22 mei uitbreiding aanvragen bij het horecaloket.

Dit is een vervolgstap in de uitwerking voor het gebruik van de openbare ruimte. De stap is ontstaan uit het afwegingskader dat dinsdag 19 mei bekend werd. Het is wel belangrijk dat de stad toegankelijk blijft voor iedereen.

De verruiming geldt voor verschillende sectoren en gebeurt in fases. De horecasector start als eerste. Uitbreiding van de terrasruimte geeft ruimte om te kunnen ondernemen binnen de voorwaarden om 1,5 meter afstand te houden. Op die manier kunnen we kijken wat werkt en bijsturen waar nodig. Daarna volgt een uitwerking voor andere sectoren zoals de sport- of culturele sector.

Voorwaarden

  • de gezondheid van bewoners, bezoekers en werknemers is beschermd
  • de stad blijft toegankelijk en veilig
  • ondernemers beperken overlast zoveel mogelijk
  • bewoners moeten veilig over straat kunnen en 1,5 meter afstand kunnen houden
  • woningen moeten goed toegankelijk blijven
  • verkeersdeelnemers moeten veilig zijn

Dit kan alleen als de terrasruimte over de hele stad verspreid is. Er is daarom meer ruimte voor uitbreiding op terrassen buiten de binnenstad.

Aanvraag voor uitbreiding - vanaf 22 mei

Ben u horecaondernemer en wilt u een aanvraag voor uitbreiding doen? Dan kan dat vanaf vrijdag 22 mei bij het horecaloket. Het college beoordeelt de eerste aanvragen. Op deze terrassen komen maximaal het aantal tafels en stoelen dat in de oorspronkelijke vergunning van de horecagelegenheid is opgenomen.

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur