Bestuur en organisatie Vragen en antwoorden Tozo bedrijfskrediet

Op deze pagina staan alle vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)-bedrijfskrediet.

Voor het aanvragen en de voorwaarden kijkt u op www.utrecht.nl/tozobedrijfskrediet.

 

Vragen en antwoorden

U leest alle voorwaarden op www.utrecht.nl/tozobedrijfskrediet. U kunt daar vanaf begin juli tot en met 30 september online een aanvraag doen.

 

Ja, u kunt Tozo 5 ook aanvragen als u Tozo 1, 2, 3 en/of 4 niet hebt aangevraagd.

U kunt Tozo 5 bedrijfskrediet aanvragen tot maximaal € 10.157 met 2% rente. U kunt dit bedrag maximaal lenen voor Tozo 1, 2, 3, 4 en/of 5 samen. Hebt u al een deel van dit bedrag geleend? Dan kunt u het restbedrag nog aanvragen.

U krijgt geen Tozo bedrijfskrediet als u surseance of faillissement hebt aangevraagd of gekregen voor:

 • uzelf
 • uw onderneming
 • of 1 van de vennoten waarmee u samenwerkt.

U betaalt 2% rente vanaf de datum waarop u Tozo bedrijfskrediet ontvangt. Over de maanden januari 2021 tot en met december 2021 betaalt u geen rente.

Het terugbetalen is uitgesteld. U start met terugbetalen vanaf 1 januari 2022. De looptijd is 5 jaar. Dit is vanaf het moment dat u Tozo bedrijfskrediet hebt ontvangen.

Ja, dat kan. Neem dan contact met ons op via tozobedrijfskrediet@utrecht.nl

Wij kunnen uitstel geven als daar bijzondere persoonlijke omstandigheden voor zijn.

Om uw vaste bedrijfslasten en overige kosten te betalen die u door de coronacrisis niet meer kunt betalen.

 • Bent u zelfstandige en uw partner niet? De vraagt u Tozo bedrijfskrediet aan en uw partner tekent mee. Uw partner is medeaansprakelijk.
 • Bent u allebei zelfstandige? En werkt u samen in hetzelfde bedrijf? Dan vraagt u samen Tozo bedrijfskrediet aan en tekent beiden. Een van beiden logt in. Tijdens de aanvraag wordt uw partner gevraagd om ook in te loggen. U kunt maar 1 keer het maximale bedrag van € 10.157 aanvragen.
 • Bent u allebei zelfstandige? Maar hebt u beiden een eigen bedrijf? Dan kunt u allebei Tozo bedrijfskrediet aanvragen van maximaal € 10.157. U tekent beiden voor het bedrijfskrediet voor uw eigen bedrijf en dat van uw partner.
 • Werken binnen uw bedrijf werken meerdere vennoten (vof) of maten (maatschap)? Dan kunt u maar voor 1 bedrijf 1 keer Tozo bedrijfskrediet aanvragen. Alle vennoten/maten tekenen tijden de aanvraag mee voor het bedrijfskrediet.

Als u de lening niet zelf kunt terugbetalen, helpt uw partner u met terugbetalen. U bent samen met uw partner verantwoordelijk voor de lening.

Dit kan bijvoorbeeld subsidie zijn maar ook de TOGS en NOW tellen mee. Twijfelt u? Stuur dan een e-mail naar tozobedrijfskrediet@utrecht.nl en stuur een overzicht van uw ontvangen staatssteun mee.

De overheid mag maar beperkte steun aan bedrijven geven. Over de afgelopen 3 jaar mag u niet meer dan € 200.000 aan staatssteun ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld subsidie zijn maar ook de TOGS en NOW vallen hieronder. Twijfelt u? Stuur dan een e-mail naar tozobedrijfskrediet@utrecht.nl en stuur uw ontvangen staatssteun mee in een overzicht.

Ja, dat kan, als u aan de voorwaarden voor Bbz voldoet. Anders dan bij Tozo kijken wij bij eenBbz aanvraag naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf. en naar uw mogelijkheden om af te lossen. Ook geldt voor Bbz kredieten een hogere rente. Dit is 8%. Van 1 januari tot 1 oktober 2021 is dit tijdelijk 2%. Kijk voor meer informatie en het doen van een aanvraag op www.utrecht.nl/bijstandzelfstandigen.

Ja, dat kan als uw liquiditeitsprobleem is ontstaan door het coronavirus. Maar Tozobedrijfskrediet is niet voor het herfinancieren van bestaande kredieten.

Dat weten we nog niet. Wij volgen hierover de beslissingen van het ministerie.

Dat kan. Alle vennoten moeten aansprakelijkheid aanvaarden, tenzij 1 van de vennoten alleen arbeid inbrengt in het maatschap. In dat geval hoeft hij/zij geen aansprakelijkheid te aanvaarden. Dit staat als volgt in de tozo regeling:

Artikel 11. Zelfstandigen in een samenwerkingsverband

 1. Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal aan de zelfstandige die het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent in de vorm van een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een besloten vennootschap of een coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid, wordt slechts verleend indien hoofdelijke aansprakelijkheid voor de uit de bijstandsverlening voortvloeiende verplichtingen wordt aanvaard door:
  • a. alle vennoten of leden waarmee het bedrijf of zelfstandig beroep wordt uitgeoefend;
  • b. de besloten vennootschap en de coöperatieve vereniging met wettelijke aansprakelijkheid.
 2. De eis van aanvaarding van hoofdelijke aansprakelijkheid geldt niet voor de commanditaire vennoot wiens inbreng uitsluitend uit kapitaal bestaat.
 3. Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wordt niet verleend aan de vennoot in een maatschap die daar alleen arbeid inbrengt. Deze vennoot behoeft geen hoofdelijke aansprakelijkheid te aanvaarden voor de aan de andere vennoten verleende bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.

De FBA Adviesgroep en Friedeberg Consultancy helpen ons bij het behandelen van de grote hoeveelheid aanvragen. Daarom kan het zijn dan een medewerker van 1 van deze organisaties contact met u opneemt.

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur