Bestuur en organisatie Vragen en antwoorden Tozo levensonderhoud

Op deze pagina staan alle vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)-levensonderhoud.

Voor het aanvragen en de voorwaarden kijkt u op www.utrecht.nl/tozo.

Verandering doorgeven

Veranderingen in uw financiële, persoonlijk of woonsituatie kunt u aan ons doorgeven via www.utrecht.nl/tozoverandering. U kunt ook een andere ingangsdatum doorgeven van de periode waarover u Tozo wilt ontvangen.

Hebt u Tozo 3 (aangevraagd) en wilt u een verandering in uw inkomsten doorgeven? U krijgt na elk kwartaal een inkomstenverklaring om in te vullen. U hoeft een verandering in uw inkomsten nu dus niet aan ons door te geven. U krijgt de inkomstenverklaring vanzelf. Een verandering in uw inkomsten betekent een verandering in uw uitkering. Wilt u een verandering in uw inkomsten toch liever eerder doorgeven? Dat kan dan via www.utrecht.nl/tozoverandering.

Vragen voor de aanvraag Tozo 3

U kunt een aanvraag doen voor Tozo 3 op www.utrecht.nl/tozo.

De hoogte leest u op www.utrecht.nl/tozo

De voorwaarden leest u op www.utrecht.nl/tozo.

Voor maximaal 6 maanden, over de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021. U kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden u een uitkering wilt aanvragen. Vanaf april komt de vermogenstoets als extra voorwaarde in Tozo 3. U kunt in de loop van maart een aanvraag doen over de maanden april tot en met juni 2021.

Meer over de vermogenstoets leest u bij de vraag: De vermogenstoets in Tozo 3 is tijdelijk vervallen tot 1 april 2021. Wat is de vermogenstoets?

 

Tozo 3 kan niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aangevraagd worden. Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende tot 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Vanaf 1 december 2020 kunt u Tozo 3 aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet.

Bijvoorbeeld: U vraagt Tozo 3 aan op 15 november 2020. Dan kunt u Tozo 3 aanvragen vanaf 1 oktober 2020.

Bijvoorbeeld: U vraagt Tozo 3 aan op 15 december 2020. Dan kunt u Tozo 3 aanvragen vanaf 1 december 2020. U kunt dus vanaf 1 december 2020 geen Tozo 3 aanvragen vanaf 1 oktober 2020.

Wij kunnen uw gegevens bij uw aanvraag en achteraf controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die wij nodig hebben. Ontvangt u te veel uitkering? Dan moet u het te veel ontvangen bedrag terug betalen. Ontvangt u te weinig uitkering? Dan betalen wij het bedrag na. Geef u met opzet onjuiste gegevens? Dan moeten wij een boete opleggen en moet u de uitkering terugbetalen.

Ja, maar dat kan niet in 1 aanvraag. U moet dan voor beide perioden apart een aanvraag doen.

Voor Ronde Venen en Stichtse Vecht. Inwoners van Nieuwegein, IJsselstein, Houten en Lopik kunnen voor de uitkering levensonderhoud bij Werk en Inkomen Lekstroom terecht (WIL).

U vraagt Tozo aan in de gemeente waar u woont. Woont u in de Gemeente Stichtse Vecht of Ronde Venen? Dan doet u de aanvraag bij gemeente Utrecht, omdat wij de regeling voor deze gemeenten uitvoeren.

Ja. U kunt een aanvraag indienen, als u aan de overige voorwaarden voldoet.

Nee, dan kunt u geen Tozo aanvragen.

Tozo 3 is een nieuwe regeling en wordt niet automatisch verlengd. Daarom moet u opnieuw een aanvraag doen. Mogelijk is de afgelopen maanden ook iets veranderd in uw situatie. Uw inkomsten zijn bijvoorbeeld hoger of lager geworden. Dat kunt u dan in uw aanvraag meteen doorgeven. U kunt een verkorte aanvraag doen op www.utrecht.nl/tozo.

Ja, een stagevergoeding wordt als inkomsten gerekend.

Vragen over de tijdelijk vervallen vermogenstoets in Tozo 3

In Tozo 3 zou een extra voorwaarde komen: een beperkte vermogenstoets. Met de extra maatregelen om het coronavirus te bestrijden, past die extra voorwaarde nu niet. Op 28 september heeft het kabinet gezegd dat de vermogenstoets tijdelijk niet in Tozo 3 wordt ingevoerd. De vermogenstoets komt wel in Tozo 3 over de maanden april tot en met juni 2021. U kunt in de loop van maart 2021 voor die maanden een aanvraag doen. 

De vermogenstoets betekent dat u met meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen niet in aanmerking kan komen voor Tozo 3. Met beschikbare geldmiddelen wordt bedoeld middelen die u tot geld kunt omzetten.

De beschikbare geldmiddelen worden meegeteld van:

 • uzelf
 • uw partner
 • uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar
 • die van uw bedrijf als u een eenmanszaak heeft.

De beschikbare geldmiddelen van het inwonende, minderjarige, kind tellen mee als het op het woonadres van de ondernemer is ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Persoonsgegevens).

Tozo is een bijstandsuitkering voor het levensonderhoud van het gehele gezin. Daarom kijken wij naar het vermogen van het gehele gezin.

De vermogenstoets als extra voorwaarde in Tozo 3 is tijdelijk vervallen. De vermogenstoets komt wel in Tozo 3 over de maanden april tot en met juni 2021. U kunt in de loop van maart 2021 voor die maanden een aanvraag doen.

De beschikbare geldmiddelen die meetellen zijn: 

 • contant geld
 • geld op betaal- en spaarrekeningen (zowel in Nederlandse als buitenlandse valuta), exclusief (spaar)deposito’s die niet direct beschikbaar kunnen worden gemaakt. Een depositorekening moet wél meegerekend worden als u een boete moet betalen om het geld per direct beschikbaar te krijgen. Een depositorekening moet niet meegerekend worden als de voorwaarden het direct beschikbaar maken onmogelijk maken
 • cryptovaluta (zoals bitcoins)
 • de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot).
  Uitgezonderd zijn:
  • Aandelen in de eigen onderneming
  • Aandelen op uw naam
  • Aandelen welke niet direct in geld kunnen worden omgezet (bijvoorbeeld een aandeel waar een pandrecht op rust dat niet snel opgeheven kan worden)

Geldmiddelen die niet mee tellen zijn:

Ander vermogen dan hierboven genoemd, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden. Daarnaast is er lijst met uitkeringen en vergoedingen op krijgiktozo.nl (pdf, 15 kB) die worden vrijgelaten.

Hebt u een eenmanszaak? De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) en een tegemoetkoming uit de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hoeft u tot 3 maanden na uitbetaling niet mee te rekenen. Dit volledige bedrag mag u gedurende deze 3 maanden van het totale bedrag aan beschikbare geldmiddelen aftrekken.

Nee, dat kan niet. U kunt alleen perioden kiezen binnen de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021. In de loop van maart 2021 kunt u een aanvraag doen voor Tozo 3 met de vermogenstoets over de maanden april tot en met juni 2021.

Vragen over de aanvraag Tozo

Na uw aanvraag ontvangt u direct automatisch een mail waarin staat welke documenten u moet toevoegen aan uw zaakdossier. Hebt u die mail niet ontvangen? Dan is er misschien iets misgegaan met uw aanvraag. Wilt u dan een mail sturen naar tozo@utrecht.nl. Vermeld in het onderwerp: 'geen ontvangstbevestiging ontvangen'.

 

Uw partner moet inloggen omdat we dan kunnen vaststellen dat u een samenwonende norm hebt voor Tozo-levensonderhoud. Bij de nieuwe Tozo wordt het inkomen van uw partner meegeteld.

Dan doet u samen een aanvraag, ook als u niet voor hetzelfde bedrijf werkt. U hebt dan recht op bijstand voor een meerpersoonshuishouden.

Dat is geen probleem. Doe de aanvraag zo compleet mogelijk. Dan kunnen wij het recht op Tozo beoordelen.

Start uw computer opnieuw op en probeer het opnieuw. Lukt het dan nog niet? Probeer het dan op een ander tijdstip, het kan zijn dat ons formulier overbelast is.
Lukt het nog steeds niet? Mail dan naar tozo@utrecht.nl of bel naar 030 - 286 52 11.

U kunt extra documenten toevoegen aan uw zaakdossier. Leg uit in een document wat er fout is gegaan en voeg het document toe aan uw zaakdossier.

Kunt u het aanvraagformulier niet helemaal invullen, maar denkt u dat u wél in aanmerking komt voor Tozo? Stuur dan een mail naar tozo@utrecht.nl waarin u aangeeft waarom u denkt dat u in aanmerking komt. Vermeld hierbij uw zaaknummer als u die hebt.

U kunt uw aanvraag intrekken. Dit doet u door een e-mail sturen naar tozo@utrecht.nl met in het onderwerp ‘intrekken Tozo’ en uw zaaknummer.

Verhuist u vanuit Utrecht naar een andere gemeente? Zet uw aanvraag dan stop in Utrecht en vraag in uw nieuwe gemeente opnieuw Tozo aan. Verhuist u van een andere gemeente naar Utrecht? Zet dan uw aanvraag stop in de andere gemeente. Als u bij de gemeente Utrecht ingeschreven staat, kunt u in Utrecht opnieuw Tozo aanvragen.

U bent partners als u samen een huishouden hebt. Wonen u en uw partner voornamelijk in dezelfde woning? En zorgt u (financieel) voor elkaar? Dan hebt u een partner. U kunt maar met 1 partner samen een huishouden hebben. Dit kan uw partner zijn in een liefdesrelatie, maar ook bijvoorbeeld een broer, zus, kleinkind, grootouder, of goede vriend. U moet wel beiden 18 jaar of ouder zijn.

U hebt in ieder geval samen een huishouden als er bij u in de woning iemand woont:

 • met wie u getrouwd bent, of bent geweest in de afgelopen 2 jaar
 • met wie u een geregistreerd partnerschap hebt
 • met wie u een samenlevingscontract hebt
 • met wie u een kind hebt
 • van wie u een erkend kind hebt, of die uw kind erkend heeft
 • met wie u ergens anders geregistreerd staat als partners. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wij zien niet als partner:

 • uw vader of moeder
 • uw kind, ook niet als uw kind ouder dan 18 jaar is
 • uw grootouder, kleinkind, broer of zus, als 1 van u beiden dagelijks veel zorg van de ander nodig heeft
 • een kamerhuurder of kostganger die een commerciële prijs voor de huur of kost betaalt.

 

 

Vragen over (terug)betaling Tozo

U ontvangt de uitkering over de maand(en) waarop u recht hebt op Tozo 3 steeds rond de 24e in die maand(en). Houd er wel rekening mee dat wij ongeveer 3 weken nodig hebben om uw aanvraag te behandelen. In de maand oktober 2020 is de betaling iets later in de maand.

U hoeft dan niets te doen. Wij nemen zelf telefonisch contact met u op. Wij wilden iedereen voor 1 oktober bellen. Dat is ons helaas niet gelukt. Wij doen ons best u voor 1 december te bellen.

Als u het bedrag niet in 1 keer kunt terugbetalen, kunnen wij met u een terugbetalingsregeling afspreken. Hebt u ook Tozo 2 aangevraagd? Dan verrekenen wij de te veel ontvangen Tozo 1 uitkering met de eerste betaling van Tozo 2.

Hebt u Tozo aangevraagd en nog geen Tozo uitkering? En hebt u geen geld meer om bijvoorbeeld boodschappen te doen? Kunt u ook geen geld lenen van familie of vrienden? Stuur dan een mail naar tozo@utrecht.nl en leg de situatie uit. Wij kijken dan of wij uw aanvraag met voorrang behandelen. Op www.utrecht.nl/ondernemen-geldzorgen leest u waar u nog meer terecht kunt voor (financiële) hulp.

Hebt u al een Tozo uitkering? Dan kunt u geen voorschot krijgen op uw uitkering.

Vragen over als u Tozo hebt (aangevraagd)

Bij uw aanvraag geeft u een schatting door van uw inkomsten (en die van uw eventuele partner) over de eerste maand. U krijgt na elk kwartaal een inkomstenverklaring om in te vullen. Dat is het moment waarop u uw werkelijke inkomsten aan ons doorgeeft. Zijn uw inkomsten hoger dan bij uw aanvraag? Dan verrekenen wij het te veel betaalde bedrag aan uitkering met een volgende betaling. U krijgt dan die maand een lager bedrag aan uitkering. Houd daar dan alvast rekening mee. Zijn uw inkomsten lager dan bij uw aanvraag? Dan krijgt u het bedrag waar u nog recht op hebt bij een volgende betaling. U krijgt dan die maand een hoger bedrag aan uitkering. U hoeft een verandering in uw inkomsten nu dus niet aan ons door te geven. U krijgt de inkomstenverklaring vanzelf. Wilt u een verandering in uw inkomsten toch liever eerder doorgeven? Dat kan dan via www.utrechtnl/tozoverandering.

Als u Tozo 3 hebt aangevraagd, krijgt u na elk kwartaal een inkomensverklaring. Daarin vult u uw werkelijke inkomen in. Als uw inkomen hoger was dan u had verwacht, verrekenen wij dit met een volgende betaling. U krijgt dan geen boete. Bent u niet eerlijk over uw financiële situatie? Dan moet u het bedrag waar u geen recht op had terugbetalen en krijgt u een boete.

Als u voldoet aan de voorwaarden is Tozo-levensonderhoud een gift, dit hoeft u niet terug te betalen.

LET OP: het verstrekte voorschot wordt dus nog wel verrekend.

De netto inkomsten uit arbeid (loondienst, freelance werk, uitzendwerk, eigen bedrijf) die zijn verdiend gedurende de Tozo-uitkeringsperiode worden verrekend. Dat betekent dat als u in februari nog werk had, dat in maart is uitbetaald, deze niet meetelt voor de verrekening. Ook werk dat u na de uitkeringsperiode verricht, wordt niet meegenomen in de verrekening.

 

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over 2020. U geeft dit inkomen dus op bij de belastingaangifte over het jaar 2020.

Hebt u Tozo 3 aangevraagd? Dan krijgt u de inkomstenverklaring steeds na een kwartaal. In de toelichting (pdf, 158 kB) leggen wij volledig uit hoe u het juiste bedrag aan netto inkomsten aan ons doorgeeft.

Het gaat dus om een schatting van uw netto-inkomen. Dit zijn:

1. Netto-inkomsten uit onderneming:

Daarvoor berekent u eerst uw winst. Dat is/zijn alle omzet/baten uit uw bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik). Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten. Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen, mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

Voorbeeld 1

Omzet en andere baten (inkomsten) uit onderneming € 5.000
Zakelijke kosten (bijv. huisvestingskosten, inkopen, afschrijving gebouwen/inventaris) € 4.900
Winst € 100
Voorziening belastingen 18% van de winst € 18
Netto inkomsten = bedrag van de inkomsten € 82

Voorbeeld 2

Omzet en andere baten (inkomsten) uit onderneming € 4.000
Zakelijke kosten (bijv. huisvestingskosten, inkopen, afschrijving gebouwen/inventaris) € 4.900
Verlies = Netto inkomsten = € -900 (€ 0*)
*Als u uitkomt op een bedrag lager dan 0, vult u bij het bedrag van inkomsten uit onderneming 0 in.

2. Nettoloon:

Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. Meestal is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook.

3. Netto- uitkering en overige inkomsten:

Toeslagen vallen niet onder de netto-uitkering of overige inkomsten. Deze inkomsten wel:

 • WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering
 • ziektewetuitkering
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet)
 • overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften)

 

Nee, dat mag niet. U mag alleen zakelijke lasten aftrekken van de netto-omzet. Er wordt van u verwacht dat u uw privélasten zelf betaalt.

De uitkering die u van ons ontvangt, is al inclusief 5% vakantiegeld.

Neem eerst contact met ons op. Dit kan via tozo@utrecht.nl of telefonisch via 030-286 52 11. Vermeld hierbij uw zaaknummer. Wij kunnen het besluit dan aan u uitleggen. Vaak maakt dit al veel duidelijk. Bent u het daarna nog steeds niet eens met ons besluit, dan kunt u bezwaar maken. In de brief met het besluit staat hoe u bezwaar kunt maken.

Ja, dan heeft u nog recht op Tozo. Uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft nu een andere datum gekregen. Stuur bewijsstukken naar ons op van de oude en nieuwe situatie, of het wijzigingsformulier van de Kamer van Koophandel.

Op dit moment is dat nog niet mogelijk. Het Rijk laat ons nog weten welk budget wij hiervoor krijgen. Wij verwachten dat wij u in januari 2021 informatie kunnen geven over extra (financiële) hulp. U kunt vacatures zoeken op de website van UWV: www.werk.nl. Bent u op zoek naar vacatures waar u leert en werkt? Kijk dan op de website van het Leerwerkloket Utrecht: utrecht.lerenenwerken.nl

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur