Bestuur en organisatie Vragen en antwoorden Tozo-levensonderhoud

Op deze pagina staan alle vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)-levensonderhoud.

Voor het aanvragen en de voorwaarden kijkt u op www.utrecht.nl/tozo.

Vragen over brief besluit Tozo

De maatregelen door het coronavirus zijn halverwege maart ingegaan. De meeste ondernemers hebben over de maand maart nog inkomsten gehad. Wij hebben daarom Tozo standaard toegekend van 1 april tot en met 30 juni. Dit hebben wij gedaan omdat dit voor de meeste ondernemers het meest gunstig is. Wilt u liever een andere ingangsdatum, geef dit dan aan in het formulier inkomstenverklaring.

Let op! Wilt u ook de verlengde Tozo (Tozo 2) aanvragen? Dan raden wij u aan om Tozo 1 in te laten gaan op 1 maart 2020. U maakt op deze manier maximaal gebruik van de beide Tozo-regelingen, namelijk 3 maanden Tozo 1 (maart-april-mei) en maximaal 4 maanden Tozo 2 (juni-juli-augustus-september), 7 maanden in totaal.

Dit komt omdat Tozo 2 alleen aangevraagd kan worden voor de maanden juni, juli, augustus en/of september. Voor de maand waarvoor u al Tozo 1 heeft aangevraagd, kunt u niet ook Tozo 2 aanvragen. Door te kiezen voor ingangsdatum 1 maart 2020 voor Tozo 1, voorkomt u dus een dubbeling voor de maand juni. Voor Tozo 2 geldt wel dat wij kijken naar het inkomen van uw eventuele partner.

Tozo kan alleen over maximaal 3 aaneengesloten kalendermaanden worden aangevraagd. De ingangsdatum is de eerste van de maand.

In de toelichting (pdf, 158 kB) leggen wij uit hoe u het juiste bedrag aan netto inkomsten aan ons doorgeeft. Deze toelichting leest u ook in de mail die u hebt ontvangen over het invullen van het formulier inkomstenverklaring. Hebt u daar nog vragen over? Mail dan naar bbz@utrecht.nl. Vermeld in de mail uw naam en zaaknummer.

Nee, dat mag niet. U mag alleen zakelijke lasten aftrekken van de netto-omzet. Er wordt van u verwacht dat u uw privélasten zelf betaalt.

De strengere voorwaarden gelden alleen voor Tozo 2. Voor Tozo 1 gelden de oude voorwaarden, ook al ligt uw uitkeringsperiode van Tozo 1 (gedeeltelijk) na 1 juni 2020.

De uitkering die u van ons ontvangt, is al inclusief 5% vakantiegeld.

Deze verrekenen wij met uw inkomsten en uw Tozo-uitkering. Dit kan zowel met uw eventueel laatste Tozo 1 uitkering, of met uw daarop volgende Tozo 2 uitkeringen. Het kan zijn dat u dan tijdelijk geen betaling over een maand van ons ontvangt als het te verrekenen bedrag even hoog, of hoger is dan het recht op de uitkering dat u heeft voor die maand.

Hebt u geen Tozo 2 aangevraagd en hebt u uiteindelijk te veel Tozo 1 ontvangen? Wij nemen dan zelf telefonisch contact met u op.

Onder acute geldnood verstaan wij dat u geen geld meer heeft om eten te kunnen kopen en u kunt ook geen geld lenen of krijgen van familie of vrienden. Stuur in dit geval een e-mail naar bbz@utrecht.nl. Vermeld in het onderwerp uw zaaknummer en ‘acute geldnood’. Wij proberen uw aanvraag dan met voorrang te behandelen.

Ja dat klopt, het is 4 maanden. Op het moment dat wij de tekst van het besluit maakten, was dat nog niet bekend.

Neem eerst contact met ons op. Dit kan via bbz@utrecht.nl, via telefonisch via 030-2865211. Vermeld hierbij uw zaaknummer. Wij kunnen het besluit dan aan u uitleggen. Vaak maakt dit al veel duidelijk. Bent u het daarna nog steeds niet eens met ons besluit, dan kunt u bezwaar aantekenen. De bezwaarprocedure wordt uitgelegd in de brief met het besluit.

Betaling Tozo

Als u uw inkomstenverklaring voor 18 juni hebt opgestuurd, dan hebt u inmiddels een uitkeringsspecificatie ontvangen. Hierop ziet u welk bedrag er aan u is uitgekeerd. Dit bedrag staat op uw rekening. Het kan ook zijn dat door het verrekenen van het voorschot u over de maand juni geen recht op betaling hebt.

Hebt u de inkomstenverklaring na 18 juni opgestuurd? Dan is de uitbetaling uiterlijk op de 2e donderdag na de datum waarop u de inkomstenverklaring hebt opgestuurd.

Bij 'terugvordering' staat het bedrag dat u als voorschot hebt ontvangen. Dit bedrag moet u wel vergelijken met de bedragen die u hebt ontvangen op uw bankrekening. Het kan zijn dat het bedrag op de uitkeringsspecificatie lager is dan wat u werkelijk als voorschot hebt ontvangen. Het voorschot is meestal  2 x € 1052,32 voor een alleenstaande of 2 x € 1503,31 voor een gezin. Dan moet u het verschil nog aan ons terugbetalen. Wij nemen hierover dan telefonisch contact met u op. Het kan wel enkele maanden duren voordat wij u bellen. U kunt ervan uitgaan dat dit voor 1 oktober is. Als u het bedrag niet in 1 keer kunt terugbetalen, kunnen wij met u een terugbetalingsregeling afspreken. Hebt u ook Tozo 2 aangevraagd? Dan verrekenen wij de te veel ontvangen Tozo 1 uitkering met de eerste betaling van Tozo 2.

U hoeft niets te doen. Wij nemen dan zelf telefonisch contact met u op. Het kan wel enkele maanden duren voordat wij u bellen. U kunt ervan uitgaan dat dit voor 1 oktober is. Als u het bedrag niet in 1 keer kunt terugbetalen, kunnen wij met u een terugbetalingsregeling afspreken. Hebt u ook Tozo 2 aangevraagd? Dan verrekenen wij de te veel ontvangen Tozo 1 uitkering met de eerste betaling van Tozo 2.

De uitkering van Tozo 2 kent een aantal voorwaarden:

  • U hebt uw aanvraag voor Tozo 2 volledig en juist gedaan.
  • Hebt u ook Tozo 1 aangevraagd? Dan hebt u uw inkomstenverklaring al naar ons teruggestuurd.

Daarnaast hebben wij gemiddeld 3 weken nodig om uw aanvraag te behandelen. Hebt u in een maand recht op Tozo 2? Dan ontvangt u de uitkering rond de 24ste in die maand, als wij uw aanvraag op tijd hebben ontvangen.

Als uit uw inkomstenverklaring blijkt dat het aan u verstrekte voorschot hoger was dan uw recht op uitkering, dan nemen wij contact met u op. In dat geval verrekenen wij het te veel betaalde voorschot met uw recht op Tozo 2. Daarna ontvangt u het eventuele restant.

Dat is binnen 6 weken, maar wij bellen u voor 1 oktober als u een bedrag aan ons moet terugbetalen. Wij kunnen dan ook gelijk een betalingsregeling met u afspreken als u dat wilt. U ontvangt daarna nog wel een brief. Daarin staat welk bedrag u moet terugbetalen en voor wanneer. U hoeft geen contact meer met ons op te nemen als wij telefonisch al een betalingsregeling hebben afgesproken. U heeft daarover dan een bevestiging per e-mail ontvangen.

Kunnen wij u telefonisch niet bereiken? Wij proberen dit 3 keer. Als dat niet lukt, krijgt u een brief van ons. Als u dan een betalingsregeling wilt, moet u zelf contact opnemen met ons team Incasso op: 030 - 286 55 33.

Het bedrag dat u moet terugbetalen maakt u over op:

  • Bankrekeningnummer: NL92 BNGH 0285 1786 01
  • Ten name van: Gem Utrecht W&I ontv.
  • Zet in de omschrijving: uw naam en uw zaaknummer.

Betaalt u vanuit het buitenland? Dan gebruikt u ook de BIC-code: BNGHNL2G.
Deze informatie staat ook in de brief die u krijgt.

 

Vragen voor de aanvraag levensonderhoud

De voorwaarden zijn iets anders. Daarom krijgt u Tozo 2 niet automatisch. U kunt opnieuw een aanvraag doen op www.utrecht.nl/tozo.

Ja, als u Tozo 1 niet hebt aangevraagd, kunt u nu wel Tozo 2 aanvragen.

De hoogte hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. De maximumbedragen leest u op www.utrecht.nl/tozolevensonderhoud

Voor Ronde Venen en Stichtse Vecht. Inwoners van Nieuwegein, IJsselstein, Houten en Lopik kunnen voor de uitkering levensonderhoud bij Werk en Inkomen Lekstroom terecht (WIL).

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over 2020. U geeft dit inkomen dus op bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Dit kan betekenen dat u hierdoor een hoger bedrag aan belasting betaalt. U hoeft uw Tozo 1 inkomen NIET op te geven bij de door ons toegestuurde Inkomstverklaring voor Tozo 1.

U vraagt Tozo aan in de gemeente waar u woont. Woont u in de Gemeente Stichtse Vecht of Ronde Venen? Dan doet u de aanvraag bij gemeente Utrecht, omdat wij de regeling voor deze gemeenten uitvoeren.

Ja. U kunt een aanvraag indienen, als u aan de overige voorwaarden voldoet.

Nee, dan kunt u geen Tozo aanvragen.

Vragen over de aanvraag levensonderhoud

Tozo 2 kunt u tot en met 30 september 2020 aanvragen op www.utrecht.nl/tozo.

Na uw aanvraag ontvangt u direct automatisch een mail waarin staat welke documenten u moet toevoegen aan uw zaakdossier. Hebt u die mail niet ontvangen? Dan is er misschien iets misgegaan met uw aanvraag. Wilt u dan een mail sturen naar bbz@utrecht.nl. Vermeld in het onderwerp: 'geen ontvangstbevestiging ontvangen'.

 

Uw partner moet inloggen omdat we dan kunnen vaststellen dat u een samenwonende norm hebt voor Tozo-levensonderhoud. Bij de nieuwe Tozo wordt het inkomen van uw partner meegeteld.

Dan doet u samen een aanvraag, ook als u niet voor hetzelfde bedrijf werkt. U hebt dan recht op bijstand voor een meerpersoonshuishouden.

Dat is geen probleem. Dien de aanvraag zo compleet mogelijk in, zodat wij het recht op Tozo kunnen beoordelen.

Van uw privérekening waar u de bijstand op wilt ontvangen.

Start uw computer opnieuw op en probeer het opnieuw. Lukt het dan nog niet? Probeer het dan op een ander tijdstip, het kan zijn dat ons formulier overbelast is.
Lukt het nog steeds niet? Neem dan contact op met Bureau Zelfstandigen bbz@utrecht.nl of via 030-286 5211. Houd er rekening mee dat het erg druk is. Wij doen ons best u zo snel mogelijk te helpen.

U kunt extra documenten toevoegen aan uw zaakdossier. Leg uit in een document wat er fout is gegaan en voeg het document toe aan uw zaakdossier.

Kunt u het aanvraagformulier niet helemaal invullen, maar denkt u dat u wél in aanmerking komt voor Tozo? Stuur dan een mail naar bbz@utrecht.nl waarin u aangeeft waarom u denkt dat u in aanmerking komt. Vermeld hierbij uw zaaknummer als u die hebt.

U kunt uw aanvraag intrekken. Dit doet u door een e-mail sturen naar bbz@utrecht.nl bbz@utrecht.nl met in het onderwerp ‘intrekken Tozo’ en uw zaaknummer.

Verhuist u vanuit Utrecht naar een andere gemeente? Zet uw aanvraag dan stop in Utrecht en vraag in uw nieuwe gemeente opnieuw Tozo aan. Verhuist u van een andere gemeente naar Utrecht? Zet dan uw aanvraag stop in de andere gemeente. Als u bij de gemeente Utrecht ingeschreven staat, kunt u in Utrecht opnieuw Tozo aanvragen.

Vragen over het proces van Tozo-levensonderhoud

Geef dit dan door aan de gemeente. Dan verrekenen wij het. U krijgt dan geen boete. Maakt u bewust misbruikt? Dan krijgt u wel een boete. U kunt uw inkomsten doorgeven door een document aan uw dossier toe te voegen of een e-mail te sturen naar bbz@utrecht.nl met in het onderwerp ‘inkomsten Tozo-levensonderhoud’ en uw zaaknummer.

Als u voldoet aan de voorwaarden is Tozo-levensonderhoud een gift, dit hoeft u niet terug te betalen.

LET OP: het verstrekte voorschot wordt dus nog wel verrekend.

De netto inkomsten uit arbeid (loondienst, freelance werk, uitzendwerk, eigen bedrijf) die zijn verdiend gedurende de Tozo-uitkeringsperiode worden verrekend. Dat betekent dat als u in februari nog werk had, dat in maart is uitbetaald, deze niet meetelt voor de verrekening. Ook werk dat u na de uitkeringsperiode verricht, wordt niet meegenomen in de verrekening.

 

U bent verplicht ons uw netto-inkomsten tijdens de uitkeringsperiode door te geven. Dit kunnen we dan verrekenen met uw uitkering Tozo-levensonderhoud (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).

Het gaat om een schatting van uw netto inkomen, bestaande uit inkomsten uit onderneming, loon, uitkering en overige inkomsten.

1. Netto-inkomsten uit onderneming:
Om uw netto-inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst. Dat is alle omzet/baten uit uw bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik).  Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten. Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

Let op: als u met deze berekening uitkomt op een bedrag lager dan nul, dan vult u als inkomen nul in.

2. Nettoloon
Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook.

3. Netto- uitkering en overige inkomsten:
Toeslagen vallen niet onder de netto-uitkering of overige inkomsten. De onderstaande inkomstenbronnen wel:

  • WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering
  • ziektewetuitkering
  • arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet)
  • overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften)

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur