Bestuur en organisatie Vragen en antwoorden Tozo levensonderhoud

Op deze pagina staan alle vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)-levensonderhoud.

Voor het aanvragen en de voorwaarden kijkt u op www.utrecht.nl/tozo.

Verandering doorgeven

Veranderingen in uw financiële, persoonlijk of woonsituatie kunt u aan ons doorgeven via www.utrecht.nl/tozoverandering. U kunt ook een andere ingangsdatum doorgeven van de periode waarover u Tozo wilt ontvangen.

Hebt u Tozo (aangevraagd) en wilt u een verandering in uw inkomsten doorgeven? U krijgt na elk kwartaal een inkomstenverklaring om in te vullen. U hoeft een verandering in uw inkomsten nu dus niet aan ons door te geven. U krijgt de inkomstenverklaring vanzelf. Een verandering in uw inkomsten betekent een verandering in uw uitkering. Wilt u een verandering in uw inkomsten toch liever eerder doorgeven? Dat kan dan via www.utrecht.nl/tozoverandering.

Vragen voor de aanvraag Tozo 5

Nee, dat is niet mogelijk. U kunt een aanvraag doen voor Tozo 5. Dit is voor maximaal 3 maanden van juli tot en met september 2021.

U kunt geen aanvraag meer doen voor Tozo 1, 2, 3 of 4. Tozo 4 kon u aanvragen tot en met 30 juni 2021.

U kunt een aanvraag doen voor Tozo 5 op www.utrecht.nl/tozo.

De hoogte leest u op www.utrecht.nl/tozo

De voorwaarden leest u op www.utrecht.nl/tozo.

U kunt een aanvraag doen tot van juli tot en met september 2021.

En in de maanden mei en juni vanaf de eerste in de maand daarvoor:

 • Vraagt u de uitkering aan in juli? Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 juli, voor maximaal 3 maanden.
 • Vraagt u de uitkering aan inaugustus? Dan kunt u de uitkering ook aanvragen vanaf 1 juli, voor maximaal 3 maanden.
 • Vraagt u de uitkering aan in september? Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 augustus, voor maximaal 2 maanden.

Tozo 4 kon u aanvragen tot en met 30 juni 2021. Tozo 5 kunt u aanvragen van 1 juli tot en met 30 september 2021. De voorwaarden zijn gelijk gebleven. Ook bij Tozo 5 kunt u hulp en advies krijgen. Als u dit nodig hebt, krijgt u bij Tozo 5 hulp en advies die past bij uw situatie.

Wij kunnen uw gegevens bij uw aanvraag en achteraf controleren. Wij mogen bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die wij nodig hebben. Ontvangt u te veel uitkering? Dan moet u het te veel ontvangen bedrag terug betalen. Ontvangt u te weinig uitkering? Dan betalen wij het bedrag na. Geef u met opzet onjuiste gegevens? Dan moeten wij een boete opleggen en moet u de uitkering terugbetalen.

Ja, maar dat kan niet in 1 aanvraag. U moet dan voor beide perioden apart een aanvraag doen.

Voor Ronde Venen en Stichtse Vecht. Inwoners van Nieuwegein, IJsselstein, Houten en Lopik kunnen voor de uitkering levensonderhoud bij Werk en Inkomen Lekstroom terecht (WIL).

U vraagt Tozo aan in de gemeente waar u woont. Woont u in de Gemeente Stichtse Vecht of Ronde Venen? Dan doet u de aanvraag bij gemeente Utrecht, omdat wij de regeling voor deze gemeenten uitvoeren.

Ja. U kunt een aanvraag indienen, als u aan de overige voorwaarden voldoet.

 • Bent u jonger dan 27 jaar? Dan krijgt u geen Tozo als u studeert en studiefinanciering kunt krijgen.
 • Bent u 27 jaar of ouder?
  • En bent u alleenstaand? Dan krijgt u geen Tozo als u onderwijs volgt en studiefinanciering kunt krijgen.
  • En hebt u een (studerende) partner? Dan krijgt u misschien Tozo als u studeert en studiefinanciering kunt krijgen. Wij kijken dan bij uw aanvraag of u Tozo nodig hebt voor uw levensonderhoud.

Tozo 5 is een nieuwe regeling en wordt niet automatisch verlengd. Daarom moet u opnieuw een aanvraag doen. Mogelijk is de afgelopen maanden ook iets veranderd in uw situatie. Uw inkomsten zijn bijvoorbeeld hoger of lager geworden. Dat kunt u dan in uw aanvraag meteen doorgeven. U kunt een aanvraag doen op www.utrecht.nl/tozo.

Ja, een stagevergoeding moet u als inkomsten opgeven.

Vragen over de aanvraag Tozo

Na uw aanvraag ontvangt u direct automatisch een mail waarin staat welke documenten u moet toevoegen aan uw zaakdossier. Hebt u die mail niet ontvangen? Dan is er misschien iets misgegaan met uw aanvraag. Wilt u dan een mail sturen naar tozo@utrecht.nl. Vermeld in het onderwerp: 'geen ontvangstbevestiging ontvangen'.

 

Uw partner moet inloggen omdat we dan kunnen vaststellen dat u een samenwonende norm hebt voor Tozo-levensonderhoud. Bij de nieuwe Tozo wordt het inkomen van uw partner meegeteld.

Dan doet u samen een aanvraag, ook als u niet voor hetzelfde bedrijf werkt. U hebt dan recht op bijstand voor een meerpersoonshuishouden.

Dat is geen probleem. Doe de aanvraag zo compleet mogelijk. Dan kunnen wij het recht op Tozo beoordelen.

Start uw computer opnieuw op en probeer het opnieuw. Lukt het dan nog niet? Probeer het dan op een ander tijdstip, het kan zijn dat ons formulier overbelast is.
Lukt het nog steeds niet? Mail dan naar tozo@utrecht.nl of bel naar 030 - 286 52 11.

U kunt extra documenten toevoegen aan uw zaakdossier. Leg uit in een document wat er fout is gegaan en voeg het document toe aan uw zaakdossier.

Kunt u het aanvraagformulier niet helemaal invullen, maar denkt u dat u wél in aanmerking komt voor Tozo? Stuur dan een mail naar tozo@utrecht.nl waarin u aangeeft waarom u denkt dat u in aanmerking komt. Vermeld hierbij uw zaaknummer als u die hebt.

U kunt uw aanvraag intrekken. Dit doet u door een e-mail sturen naar tozo@utrecht.nl met in het onderwerp ‘intrekken Tozo’ en uw zaaknummer.

Verhuist u vanuit Utrecht naar een andere gemeente? Zet uw aanvraag dan stop in Utrecht en vraag in uw nieuwe gemeente opnieuw Tozo aan. Verhuist u van een andere gemeente naar Utrecht? Zet dan uw aanvraag stop in de andere gemeente. Als u bij de gemeente Utrecht ingeschreven staat, kunt u in Utrecht opnieuw Tozo aanvragen.

U bent partners als u samen een huishouden hebt. Wonen u en uw partner voornamelijk in dezelfde woning? En zorgt u (financieel) voor elkaar? Dan hebt u een partner. U kunt maar met 1 partner samen een huishouden hebben. Dit kan uw partner zijn in een liefdesrelatie, maar ook bijvoorbeeld een broer, zus, kleinkind, grootouder, of goede vriend. U moet wel beiden 18 jaar of ouder zijn.

U hebt in ieder geval samen een huishouden als er bij u in de woning iemand woont:

 • met wie u getrouwd bent, of bent geweest in de afgelopen 2 jaar
 • met wie u een geregistreerd partnerschap hebt
 • met wie u een samenlevingscontract hebt
 • met wie u een kind hebt
 • van wie u een erkend kind hebt, of die uw kind erkend heeft
 • met wie u ergens anders geregistreerd staat als partners. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Wij zien niet als partner:

 • uw vader of moeder
 • uw kind, ook niet als uw kind ouder dan 18 jaar is
 • uw grootouder, kleinkind, broer of zus, als 1 van u beiden dagelijks veel zorg van de ander nodig heeft
 • een kamerhuurder of kostganger die een commerciële prijs voor de huur of kost betaalt.

 

 

Vragen over als u Tozo hebt (aangevraagd)

Bij uw aanvraag geeft u een schatting door van uw inkomsten (en die van uw eventuele partner) over de eerste maand. U krijgt na elk kwartaal een inkomstenverklaring om in te vullen. Dat is het moment waarop u uw werkelijke inkomsten aan ons doorgeeft. Zijn uw inkomsten hoger dan bij uw aanvraag? Dan verrekenen wij het te veel betaalde bedrag aan uitkering met een volgende betaling. U krijgt dan die maand een lager bedrag aan uitkering. Houd daar dan alvast rekening mee. Zijn uw inkomsten lager dan bij uw aanvraag? Dan krijgt u het bedrag waar u nog recht op hebt bij een volgende betaling. U krijgt dan die maand een hoger bedrag aan uitkering. U hoeft een verandering in uw inkomsten nu dus niet aan ons door te geven. U krijgt de inkomstenverklaring vanzelf. Wilt u een verandering in uw inkomsten toch liever eerder doorgeven? Dat kan dan via www.utrechtnl/tozoverandering.

Als u Tozo hebt aangevraagd, krijgt u na elk kwartaal een inkomensverklaring. Daarin vult u uw werkelijke inkomen in. Als uw inkomen hoger was dan u had verwacht, verrekenen wij dit met een volgende betaling. U krijgt dan geen boete. Bent u niet eerlijk over uw financiële situatie? Dan moet u het bedrag waar u geen recht op had terugbetalen en krijgt u een boete.

Als u voldoet aan de voorwaarden is Tozo-levensonderhoud een gift, dit hoeft u niet terug te betalen.

LET OP: het verstrekte voorschot wordt dus nog wel verrekend.

De netto inkomsten uit arbeid (loondienst, freelance werk, uitzendwerk, eigen bedrijf) die zijn verdiend gedurende de Tozo-uitkeringsperiode worden verrekend. Dat betekent dat als u in februari nog werk had, dat in maart is uitbetaald, deze niet meetelt voor de verrekening. Ook werk dat u na de uitkeringsperiode verricht, wordt niet meegenomen in de verrekening.

 

Ja, de uitkering telt mee als inkomen. U geeft dit inkomen dus op bij de belastingaangifte.

De uitkering die u van ons ontvangt, is al inclusief 5% vakantiegeld.

Neem eerst contact met ons op. Dit kan via tozo@utrecht.nl of telefonisch via 030-286 52 11. Vermeld hierbij uw zaaknummer. Wij kunnen het besluit dan aan u uitleggen. Vaak maakt dit al veel duidelijk. Bent u het daarna nog steeds niet eens met ons besluit, dan kunt u bezwaar maken. In de brief met het besluit staat hoe u bezwaar kunt maken.

Ja, dan hebt u nog recht op Tozo. Uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft nu een andere datum gekregen. Stuur bewijsstukken naar ons op van de oude en nieuwe situatie, of het wijzigingsformulier van de Kamer van Koophandel.

Misschien kunt u gebruik maken van HalloWerk. Dit is online hulp bij het vinden van werk. Neem hierover contact op via hallowerk@utrecht.nl. U kunt ook vacatures zoeken op de website van UWV: www.werk.nl. Bent u op zoek naar vacatures waar u leert en werkt? Kijk dan op de website van het Leerwerkloket Utrecht: utrecht.lerenenwerken.nl

U mag maximaal 4 weken in het buitenland verblijven. En u moet binnen die 4 weken weer teruggaan naar uw woning.

U ontvangt de uitkering over de maand(en) waarop u recht hebt op Tozo 5 steeds rond de 24e in die maand(en). Houd er wel rekening mee dat wij ongeveer 3 weken nodig hebben om uw aanvraag te behandelen.

Hebt u Tozo aangevraagd en nog geen Tozo uitkering? En hebt u geen geld meer om bijvoorbeeld boodschappen te doen? Kunt u ook geen geld lenen van familie of vrienden? Stuur dan een mail naar tozo@utrecht.nl en leg de situatie uit. Wij kijken dan of wij uw aanvraag met voorrang behandelen. Op www.utrecht.nl/ondernemen-geldzorgen leest u waar u nog meer terecht kunt voor (financiële) hulp.

Hebt u al een Tozo uitkering? Dan kunt u geen voorschot krijgen op uw uitkering.

Vragen over de Tozo jaaropgave 2020 en belastingaangifte

De gemeente betaalt loonheffing over uw Tozo-uitkering. Deze loonheffing is meegeteld in het bedrag op uw jaaropgave.

Gebruik de jaaropgave als u belastingaangifte doet over 2020. Dat kan vanaf 1 maart 2021. Geef uw Tozo-uitkering op als inkomsten. De Tozo-uitkering is dus geen onderdeel van de omzet van uw onderneming. Zo geeft u uw Tozo-uitkering door:

 • Log in op de site van de Belastingdienst.
 • Kijk onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’.
 • Vink aan: ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’.
 • Kies voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'.
 • Voer hier de hoogte van de uitkering en de ingehouden loonheffing in. Die vindt u op uw jaaropgave.

U krijgt allebei een jaaropgave, omdat de Tozo-uitkering voor een huishouden is en niet voor u alleen. Dus voor u en uw partner samen. Het bedrag tot waar wij uw inkomen aanvullen is hoger als u een partner heeft dan het bedrag voor een alleenstaande. Voor een alleenstaande zelfstandige vulden wij het inkomen in 2020 aan tot € 1.050 netto. Voor gehuwden en samenwonenden vulden wij het inkomen aan tot een bedrag van € 1.500 netto. Dit is ook zo als u allebei zelfstandigen bent. Op elke jaaropgave staat daarom de helft van de Tozo-uitkering die u hebt ontvangen.

Het kan zijn dat u meer belasting moet nabetalen. We adviseren u hier alvast een bedrag voor opzij te zetten. Het kan ook zijn dat u minder belasting terugkrijgt dan u dacht. U hoort dit bij uw definitieve belastingaanslag.

Het inkomen van uw partner telde inderdaad niet mee bij het berekenen van de hoogte van deze uitkering. Bij Tozo 1 bent u niet gekort op uw uitkering als uw partner zelf een inkomen had. De totale Tozo 1 uitkering hebt u op 1 bankrekening ontvangen. Maar de Tozo 1 uitkering is wel voor u en uw partner samen. De helft van de uitkering komt dan bij het inkomen van uw partner erbij. Daarom moet uw partner daar belasting over betalen. De uitkering telt ook mee voor de berekening van de heffingskorting op het totale inkomen van uw partner.

Wij betalen als gemeente loonbelasting over uw Tozo-uitkering. Daarbij rekenen wij de algemene heffingskorting mee. Dit is een korting op die loonbelasting. Daardoor houdt u meer uitkering over. Hebt u of heeft uw partner een inkomen uit loondienst? En hebt u of heeft uw partner daarvoor loonheffingskorting gekregen? Dan kan het zijn dat de loonheffingskorting een keer teveel is toegepast. Er is dan te weinig loonbelasting over uw totale inkomen of het totale inkomen van uw partner betaald. Deze belasting betaalt u dan achteraf. U hoort dit van de Belastingdienst na uw belastingaangifte.

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur