Bestuur en organisatie Vragen en antwoorden Tozo levensonderhoud

Tozo is gestopt op 1 oktober 2021. U kunt geen aanvraag meer doen. Hebt u een Tozo-uitkering ontvangen en daar vragen over? Kijk dan of u het antwoord op uw vraag hieronder kunt vinden.

Hebt u een Tozo bedrijfskrediet ontvangen en daar vragen over? Kijk dan op Vragen en antwoorden Tozo bedrijfskrediet.

Vragen over uw situatie na Tozo

Zoekt u naar mogelijkheden om uw onderneming sterker te maken voor de toekomst? Of wilt u (aanvullend) werken in loondienst? Of hulp bij uw administratie? Met die vragen en andere vragen bent u welkom bij Ondernemer Centraal. In een toekomstgesprek kijken wij samen met u hoe wij u verder kunnen helpen. Dit gesprek is vrijblijvend. U bepaalt zelf of u verder wilt gaan met ons aanbod. Het kost u niets en kan u veel opleveren. U kunt zich aanmelden voor een toekomstgesprek via www.utrecht.nl/ondernemercentraal.

Dan kunt u In sommige situaties bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit is de Bbz-regeling. Een aanvraag kunt u doen via www.utrecht.nl/bijstandzelfstandigen.

 

Vragen over als u Tozo hebt ontvangen

Veranderingen in uw financiële, persoonlijk of woonsituatie kunt u aan ons doorgeven via www.utrechtnl/tozoverandering.

Bij uw aanvraag geeft u een schatting door van uw inkomsten (en die van uw eventuele partner) over de eerste maand. U krijgt na elk kwartaal een inkomstenverklaring om in te vullen. Dat is het moment waarop u uw werkelijke inkomsten aan ons doorgeeft. Zijn uw inkomsten hoger dan bij uw aanvraag? Dan verrekenen wij het te veel betaalde bedrag aan uitkering met een volgende betaling. U krijgt dan die maand een lager bedrag aan uitkering. Houd daar dan alvast rekening mee. Zijn uw inkomsten lager dan bij uw aanvraag? Dan krijgt u het bedrag waar u nog recht op hebt bij een volgende betaling. U krijgt dan die maand een hoger bedrag aan uitkering. U hoeft een verandering in uw inkomsten nu dus niet aan ons door te geven. U krijgt de inkomstenverklaring vanzelf.

Als u Tozo hebt aangevraagd, krijgt u na elk kwartaal een inkomensverklaring. Daarin vult u uw werkelijke inkomen in. Als uw inkomen hoger was dan u had verwacht, verrekenen wij dit met een volgende betaling. Bent u niet eerlijk over uw financiële situatie? Dan moet u het bedrag waar u geen recht op had terugbetalen en krijgt u een boete.

Als u voldoet aan de voorwaarden is de Tozo-uitkering een gift. U hoeft dit niet terug te betalen. Hebt u een voorschot ontvangen? Dan verrekenen wij dit nog wel.

Bent u niet eerlijk over uw financiële situatie? Dan moet u het bedrag waar u geen recht op had terugbetalen en krijgt u een boete.

De netto inkomsten uit arbeid (loondienst, freelance werk, uitzendwerk, eigen bedrijf) die zijn verdiend gedurende de Tozo-uitkeringsperiode worden verrekend. Dat betekent dat als u in februari nog werk had, dat in maart is uitbetaald, deze niet meetelt voor de verrekening. Ook werk dat u na de uitkeringsperiode verricht, wordt niet meegenomen in de verrekening.

 

Ja, de uitkering telt mee als inkomen. U geeft dit inkomen dus op bij de belastingaangifte.

De uitkering die u van ons ontvangt, is al inclusief 5% vakantiegeld.

Neem eerst contact met ons op. Dit kan via tozo@utrecht.nl of telefonisch via 030-286 52 11. Vermeld hierbij uw zaaknummer. Wij kunnen het besluit dan aan u uitleggen. Vaak maakt dit al veel duidelijk. Bent u het daarna nog steeds niet eens met ons besluit, dan kunt u bezwaar maken. In de brief met het besluit staat hoe u bezwaar kunt maken.

Vragen over de Tozo jaaropgave 2021 en belastingaangifte

Ja, de gemeente betaalt loonheffing over uw Tozo-uitkering. Deze loonheffing tellen wij mee in het bedrag op uw jaaropgave.

Gebruik de jaaropgave als u belastingaangifte doet over 2021. Dat kan vanaf 1 maart 2022. Geef uw Tozo-uitkering op als inkomsten. De Tozo-uitkering is dus geen onderdeel van de omzet van uw onderneming. Zo geeft u uw Tozo-uitkering door:

  • Log in op de site van de Belastingdienst.
  • Kijk onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’.
  • Vink aan: ‘uitkeringen, zoals AOW, WW, WAO, WIA en Wajong’.
  • Kies voor ‘Bijstandsuitkering (Participatiewet)'.
  • Voer hier de hoogte van de uitkering en de ingehouden loonheffing in. Die vindt u op uw jaaropgave.

U krijgt allebei een jaaropgave, omdat de Tozo-uitkering voor een huishouden is en niet voor u alleen. Dus voor u en uw partner samen. Het bedrag tot waar wij uw inkomen aanvullen is hoger als u een partner heeft dan het bedrag voor een alleenstaande. Dit is ook zo als u allebei zelfstandigen bent. Op elke jaaropgave staat daarom de helft van de Tozo-uitkering die u hebt ontvangen.

Het kan zijn dat u meer belasting moet nabetalen. We adviseren u hier alvast een bedrag voor opzij te zetten. Het kan ook zijn dat u minder belasting terugkrijgt dan u dacht. U hoort dit bij uw definitieve belastingaanslag.

Wij betalen als gemeente loonbelasting over uw Tozo-uitkering. Daarbij rekenen wij de algemene heffingskorting mee. Dit is een korting op die loonbelasting. Daardoor houdt u meer uitkering over. Hebt u of heeft uw partner een inkomen uit loondienst? En hebt u of heeft uw partner daarvoor loonheffingskorting gekregen? Dan kan het zijn dat de loonheffingskorting een keer teveel is toegepast. Er is dan te weinig loonbelasting over uw totale inkomen of het totale inkomen van uw partner betaald. Deze belasting betaalt u dan achteraf. U hoort dit van de Belastingdienst na uw belastingaangifte.

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur