Bestuur en organisatie Vragen en antwoorden Tozo-levensonderhoud

Op deze pagina staan alle vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)-levensonderhoud.

Voor het aanvragen en de voorwaarden kijkt u op www.utrecht.nl/tozo.

Aankondiging nieuwe Tozo

De nieuwe Tozo loopt van 1 juni tot en met 31 augustus. Wij verwachten dat u deze nieuwe Tozo kunt aanvragen vanaf 10 juni. De nieuwe Tozo heeft iets strengere regels dan de vorige. Bij de nieuwe Tozo wordt het inkomen van uw eventuele partner wel meegenomen.

Nee, dat kan nog niet. Wij doen ons best om dit zo snel mogelijk, mogelijk te maken. Wij verwachten dat het nieuwe formulier op 10 juni online komt. Houd de website in de gaten. Zodra u dit kunt aanvragen, kunt u dit doen op de website www.utrecht.nl/tozolevensonderhoud of www.utrecht.nl/tozobedrijfskrediet.

Nee die vraagt u aan via onze website zodra het formulier klaar is. Wij moeten ons aan andere regels houden.

Ja, voor levensonderhoud geldt dat u ook een aanvraag kunt doen als u dat niet eerder hebt gedaan.
Voor bedrijfskrediet geldt dat u maximaal € 10.157 kunt lenen. Bij de nieuwe regeling, kunt u dit zelfde bedrag aanvragen als u nog niet eerder Tozo-bedrijfskrediet hebt aangevraagd. Als u in de eerste ronde een lager krediet heeft aangevraagd en ontvangen, kunt u – als dat nodig is – het resterende bedrag aanvragen.

 

Uitbetaling voorschot

Wij hebben veel aanvragen ontvangen. Hierdoor lukt het ons helaas niet iedereen binnen 4 weken een voorschot te betalen. Wij vinden dit natuurlijk erg vervelend voor u. Wij doen ons uiterste best om het voorschot zo snel mogelijk te betalen. Wij vragen u daarom nog geduld te hebben. U ontvangt het voorschot uiterlijk binnen 6 weken na uw aanvraag.

Hebt u geen geld meer om boodschappen te doen? En kunt u geen geld lenen van familie of andere personen in uw omgeving? Wilt u dan een mail sturen naar bbz@utrecht.nl. Vermeld in het onderwerp: acute nood en uw zaaknummer.

Zorg ervoor dat de volgende stukken in uw zaakdossier zitten:

 • een afschrift van uw privé rekening met naam, rekeningnummer en het logo van uw bank
 • een kopie van uw identiteitskaart of paspoort en ook van uw eventuele partner
 • een kopie van uw KVK-inschrijving

Dan behandelen we uw aanvraag met voorrang en krijgt u zo snel mogelijk een voorschot.

Let op: dit is dus alleen als u geen geld hebt om levensmiddelen in de supermarkt te kopen. Dit is niet voor het betalen van andere kosten.

Het kan zijn dat er dan iets mis is gegaan met uw aanvraag. Neem dan contact met ons op via bbz@utrecht.nl. Vermeld in het onderwerp: voorschot en uw zaaknummer.

Rond 30 mei krijgen de meeste ondernemers van ons per brief het besluit over de aanvraag Tozo-levensonderhoud. In deze brief leggen we uit hoe we eventuele inkomsten gaan verrekenen met de 3e betaling. U krijgt een formulier waarin u uw inkomsten invult. Hebt u helemaal geen inkomsten gehad? Stuur dan het formulier leeg aan ons terug. We maken dan de 3e betaling zo snel mogelijk aan u over. U ontvangt uw betaling rond 15 juni. Hebt u wel inkomsten gehad, dan verrekenen wij die met de 3e betaling. Dit duurt iets langer. Komt u hierdoor in acute nood? Stuur dan een e-mail naar bbz@utrecht.nl met in de onderwerpregel ‘acute nood’ en uw zaaknummer. Wij nemen uw aanvraag dan met voorrang in behandeling.

Vragen voor de aanvraag levensonderhoud

Dat hangt af van de huishoudsamenstelling.

 • Als u samenwoont met een partner is dit maximaal  € 1.500.
 • Voor een alleenstaande € 1.050.
 • Voor jongeren tussen de 18-21 jaar is dit € 259 voor een alleenstaande of € 519 voor als u samenwoont met een partner.

Ja, de gemeente vult uw inkomen aan tot aan het sociaal minimum. Het sociaal minimum is:

 • als u samenwoont met een partner € 1.500
 • als alleenstaande € 1.050
 • voor jongeren tussen de 18-21 jaar is dit € 259 voor een alleenstaande of € 519 voor als u samenwoont met een partner.

In het aanvraagformulier kunt u aangeven hoeveel inkomsten u hebt of verwacht te hebben. Dit bedrag wordt verrekend met uw voorschot. Daarnaast geeft u aan ons door wat uw werkelijke inkomsten waren. Deze worden later teruggevorderd. U kunt een document aan uw dossier toevoegen met daarop uw inkomsten. U kunt dit ook e-mailen naar bbz@utrecht.nl. Vermeld hierbij uw zaaknummer.

Nee, dan kunt u de gewone BBZ aanvragen op www.utrecht.nl/bvz

Wij vragen u alleen Tozo aan te vragen als u het echt nodig hebt of even wacht met aanvragen als u nog ruimte hebt. Zo kunnen wij de mensen die niet kunnen rondkomen eerst helpen. Doordat de Rijksoverheid heeft besloten dat de vermogenstoets vervalt, om de snelheid erin te houden, kunt u Tozo aanvragen ook als u geld op uw rekening hebt. Wij controleren dit dus niet.

Bekijk eerst goed de informatie op www.utrecht.nl/tozo. U kunt een aanvraag indienen en deze wordt dan door ons beoordeeld. U hoort dan u vanzelf of u het recht hebt of niet. U kunt ook een e-mail sturen naar bbz@utrecht.nl of bellen naar 030-286 52 11. Houd er rekening mee dat het erg druk is. Wij begrijpen dat u zo snel mogelijk geholpen wilt worden en wij doen ons uiterste best.

Is 1 van de volgende situaties op u of uw partner van toepassing? Let op: dat heeft gevolgen voor de hoogte van uw uitkering.

 • u bent gedetineerd
 • u vervult uw militaire of vervangende dienstplicht
 • u verblijft momenteel of de komende 3 maanden langer dan 4 weken in het buitenland
 • u bent jonger dan 21 en verblijft in een inrichting
 • u hebt onbetaald verlof
 • u bent jonger dan 27 en studeert met behulp van studiefinanciering

Voor Ronde Venen en Stichtse Vecht. Inwoners van Gemeente Lekstroom kunnen voor de uitkering levensonderhoud bij Werk en Inkomen Lekstroom terecht (WIL).

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over 2020. U geeft dit inkomen dus op bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Dit kan betekenen dat u hierdoor een hoger bedrag aan belasting betaalt.

Ja, de Rijksoverheid heeft de regeling aangepast. Ondernemers die voor 17 maart 2020, 18.45 uur ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel mogen ook gebruik maken van de regeling.

U vraagt Tozo aan in de gemeente waar u woont. Woont u in de Gemeente Stichtse Vecht of Ronde Venen? Dan doet u de aanvraag bij gemeente Utrecht, omdat wij de regeling voor deze gemeenten uitvoeren. Voor Nieuwegein, Houten, IJsselstein en Lopik dient u de aanvraag in bij Werk en Inkomen Lekstroom. Voor vragen stuurt u een e-mail naar zzp@wil-lekstroom.nl Hebt u al een aanvraag gedaan bij de gemeente Utrecht? Dan sturen wij hem voor u door. U hoeft niet opnieuw een aanvraag te doen.

Ja. U kunt een aanvraag indienen, als u aan de overige voorwaarden voldoet.

Nee, dan kunt u geen Tozo aanvragen.

Aanvragen bedrijfskrediet

U kunt bedrijfskrediet aanvragen op www.utrecht.nl/tozobedrijfskrediet U kunt bedrijfskrediet aanvragen tot 31 mei 2020. Wat er daarna met bedrijfskrediet gebeurt weten wij nog niet.

De regeling houdt in:
Zelfstandige ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2 %. Deze is binnen 4 weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft u niet af te lossen.

Levensonderhoud aanvragen met een partner

Als u samenleeft dan doet u samen een aanvraag voor Tozo-levensonderhoud, ook als u niet voor hetzelfde bedrijf werkt. U hebt dan recht op bijstand voor een meerpersoonshuishouden. Hebt u beiden nog inkomsten? Dan kijken wij naar het inkomen van de minstverdienende partner.

Vragen over de aanvraag levensonderhoud

Na uw aanvraag ontvangt u direct automatisch een mail waarin staat welke documenten u moet toevoegen aan uw zaakdossier. Hebt u die mail niet ontvangen? Dan is er misschien iets misgegaan met uw aanvraag. Wilt u dan een mail sturen naar bbz@utrecht.nl. Vermeld in het onderwerp: 'geen ontvangstbevestiging ontvangen'.

 

Dat is geen probleem. Dien de aanvraag zo compleet mogelijk in, zodat wij het recht op inkomensondersteuning kunnen beoordelen.

Van uw privérekening waar u de bijstand op wilt ontvangen.

Start uw computer opnieuw op en probeer het opnieuw. Lukt het dan nog niet? Probeer het dan op een ander tijdstip, het kan zijn dat ons formulier overbelast is.
Lukt het nog steeds niet? Neem dan contact op met Bureau Zelfstandigen bbz@utrecht.nl of via 030-286 5211. Houd er rekening mee dat het erg druk is. Wij begrijpen dat u zo snel mogelijk geholpen wilt worden en wij doen ons uiterste best.

U kunt extra documenten toevoegen aan uw zaakdossier. Leg uit in een document wat er fout is gegaan en voeg het document toe aan uw zaakdossier.

Kunt u het aanvraagformulier niet helemaal invullen, maar u denk wel dat u wél in aanmerking komt voor Tozo? Stuur dan een mail naar bbz@utrecht.nl waarin u aangeeft waarom u denkt dat u in aanmerking komt. Vermeld hierbij uw zaaknummer.

Uw partner moet inloggen omdat we dan kunnen vaststellen dat u een samenwonende norm hebt voor Tozo-levensonderhoud. De gegevens van de partner worden verder niet gebruikt. Dit is alleen om het recht vast te stellen.

Als u uw Tozo wilt stoppen, kunt u uw aanvraag intrekken. Dit doet u door een e-mail sturen naar bbz@utrecht.nl met in het onderwerp ‘intrekken tozo’ en uw zaaknummer.
Wilt u minder dan 3 maanden Tozo ontvangen omdat u weer inkomen heeft? Dan kunt u uw inkomsten doorgeven op het formulier wat wij u via e-mail toesturen nadat u een beschikking hebt ontvangen en uw recht is vastgesteld. Dan wordt dit verrekend.

Vragen over het proces van Tozo-levensonderhoud


Ja, de Rijksoverheid heeft ons gevraagd een extra verklaring af te nemen. Dit omdat de Rijksoverheid de gemeenten in Nederland nog niet had laten weten wat de voorwaarden voor de regeling Tozo-levensonderhoud precies waren. Die zijn nu bekend: u vindt ze in de verklaring.

Geef dit dan door aan de gemeente. Dan verrekenen wij het. U krijgt dan geen boete. Maakt u bewust misbruikt? Dan krijgt u wel een boete. U kunt uw inkomsten doorgeven door een document aan uw dossier toe te voegen of een e-mail te sturen naar bbz@utrecht.nl met in het onderwerp ‘inkomsten tozo-levensonderhoud’ en uw zaaknummer.

Als u voldoet aan de voorwaarden is Tozo-levensonderhoud een gift, dit hoeft u niet terug te betalen. Tozo-bedrijfskrediet betaalt u wel terug.

3 maanden. U krijgt de bijstand als voorschot uitgekeerd. Hebt u inkomsten in deze periode? Geeft dit dan aan ons door. Wij verrekenen dit achteraf.

De wettelijke termijn is 4 weken. Wij doen ons best u ook binnen deze termijn uit te betalen. Doordat de regels door de Rijksoverheid tussendoor zijn aangescherpt en doordat wij meer dan 11.000 aanvragen hebben gehad, kan het iets langer duren. Wij hopen dat u een klein beetje extra geduld hebt.

De uitbetalingen zijn elke maand aan het einde van de maand. Voor de eerste 3 maanden hoeft u maar 1 aanvraag in te dienen.

De netto inkomsten uit arbeid (loondienst, freelance werk, uitzendwerk, eigen bedrijf) die zijn verdiend gedurende de Tozo-uitkeringsperiode worden verrekend. Dat betekent dat als u in februari nog werk had, dat in maart is uitbetaald, deze niet meetelt voor de verrekening. Ook werk dat u na de uitkeringsperiode verricht, wordt niet meegenomen in de verrekening.

 

U bent verplicht ons uw netto-inkomsten tijdens de uitkeringsperiode door te geven. Dit kunnen we dan verrekenen met uw uitkering Tozo-levensonderhoud (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers).

Het gaat om een schatting van uw netto inkomen, bestaande uit inkomsten uit onderneming, loon, uitkering en overige inkomsten.

1. Netto-inkomsten uit onderneming:
Om uw netto-inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst. Dat is alle omzet/baten uit uw bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik).  Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten. Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

2. Nettoloon
Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook.

3. Netto- uitkering en overige inkomsten:
Toeslagen vallen niet onder de netto-uitkering of overige inkomsten. De onderstaande inkomstenbronnen wel:

 • WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering
 • ziektewetuitkering
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet)
 • overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften)

Overige vragen

De regeling is gewijzigd. Als u voor 17 maart 2020, 18.45 uur uw bedrijf hebt opgericht, mag u toch gebruikmaken van Tozo. Zijn er andere belemmeringen? Neem dan contact op met het buurtteam, zij kunnen met u meekijken. Op www.buurtteamsutrecht.nl vindt u het telefoonnummer van het buurtteam bij u in de buurt. 

Wij wachten hiervoor nog op reactie van de Rijksoverheid. Zij laten ons weten of het mogelijk is om dan ook Tozo aan te vragen. Zodra er meer over bekend is, plaatsen wij de informatie op onze website.

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur

Uw mening