Bestuur en organisatie Onderwijsprofessionals

Scholen zijn fysiek gesloten vanaf woensdag 16 december 2020. Dit duurt in ieder geval tot vrijdag 25 januari 2021 voor het primair onderwijs, en tot 8 februari in het voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen dan onderwijs op afstand. Voor specifieke groepen leerlingen blijft fysiek onderwijs op school nog wel mogelijk. Het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs blijven bijna allemaal open.

Scholen dicht, onderwijs op afstand

Meer informatie over de sluiting en de gevolgen voor scholen is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Deze informatie wordt steeds aangevuld.
Op www.lesopafstand.nl vindt u hulp en ondersteuning om afstandsonderwijs vorm te geven. Op die site vindt u ook veelgestelde vragen over de schoolsluiting en kunt u bij het loket terecht met specifieke hulp- en adviesvragen.

Laptops en tablets voor onderwijs op afstand

Scholen zijn ervoor verantwoordelijk om te zorgen dat alle leerlingen onderwijs op afstand kunnen volgen. Niet alle kinderen hebben thuis een laptop of tablet om onderwijs te volgen. Kunnen zowel uw school als ouders niet voorzien in een apparaat voor een kind? Dan kan uw school gebruikmaken van fondsen en landelijke mogelijkheden van SIVON.

Schoolbesturen kunnen vanaf dinsdag 22 december tot en met vrijdag 15 januari laptops of tablets aanvragen bij SIVON, de ict-coöperatie van schoolbesturen. Van schoolbesturen wordt een eigen bijdrage gevraagd van 25 %. Vanaf begin januari zijn de eerste apparaten beschikbaar.

Voor het voorgezet onderwijs kunnen leerlingen gebruikmaken van de U-pas (maximaal € 350 van hun tegoed). Voor het basisonderwijs is zo’n regeling er niet. Voor deze leerlingen kunnen ouders of scholen terecht bij de stichting Leergeld voor individuele aanvragen.

Toolkit 'Verantwoord naar school'

Voor scholen die nog open zijn tijdens de strenge lockdown kan de toolkit ‘Verantwoord naar school’ van de Rijksoverheid handig zijn. Hiermee kunt u in en buiten uw school wijzen op de geldende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur