Bestuur en organisatie Onderwijsprofessionals

De deuren zijn weer open. Daar horen duidelijke afspraken bij. Zodat iedereen elkaar voldoende ruimte kan geven onderweg, in en rondom de school(route) en kinderdagverblijven.

De situatie is op iedere locatie anders. Ouders krijgen daarom informatie van de school of de opvanglocatie. Enkele adviezen voor scholen, opvang en kinderdagverblijven zijn:

  • Vervoer: lopend óf met de fiets

Vraag ouders/verzorgers duidelijk om kinderen vooral lopend of per fiets naar school of de kinderopvang te brengen. Autoverkeer neemt (te) veel ruimte in beslag en vergroot het risico op ongevallen. Verzoek ook leerlingen in het voortgezet onderwijs om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. Op deze manier wordt het openbaar vervoer zo min mogelijk belast.

  • Spreiding: niet allemaal tegelijk

Vooral bij grote scholen en kinderopvanglocaties is het verstandig om aankomst- en vertrektijden te spreiden. Geef ouders van (jonge) kinderen bijvoorbeeld een tijdvak van 5 of 10 minuten om kinderen af te zetten/op te halen. Of geef alle klassen een andere begin/eindtijd om zo spreiding te kunnen garanderen.

  • Houd 1,5 meter afstand: geen filevorming bij in- en uitgang

Voorkom dat ouders of leerlingen te dicht op elkaar staan bij de in- en uitgang. Spreek bijvoorbeeld af dat alleen ouders van groep 1 t/m 3 mee mogen tot aan de schooldeur. Kinderen van groep 7 en 8 worden afgezet op de hoek, of komen als dat kan zelfstandig naar school. Denk ook aan de mogelijkheid om plekken te markeren waar ouders afscheid kunnen nemen van hun kinderen. Of waar ze hun kinderen kunnen opwachten aan het eind van de dag. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen ouders die lopend komen en op de fiets.

  • Duidelijke route: voorkom kruising

Om de 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, moeten we (onnodige) kruising van elkaar voorkomen. Denk hierbij, als het mogelijk is, aan een duidelijke splitsing van de in- en uitgang op het schoolplein. Door de ene deur erin, door de andere deur eruit. Dit geldt natuurlijk vooral voor personeel en andere volwassen.

  • Spreek elkaar aan

Hoe lastig het ook is, we moeten elkaar blijven aanspreken op de voorzorgsmaatregelen. Het helpt als rondom de school de gedragsregels goed zichtbaar zijn.

Heeft u als school of opvanglocatie behoefte aan meer toelichting bij bovenstaande punten? Of wilt u graag tips? Neem dan contact op met ruimterondschool@utrecht.nl

Hulpmiddelen en aanpassingen in de openbare ruimte

De Rijksoverheid heeft in samenwerking met de PO-Raad downloadbare posters gepubliceerd met voorzorgsmaatregelen, met als motto: we kunnen op een goede manier naar school, als iedereen het volgende doet. Ook de toolkit ‘Verantwoord naar school’ kan helpen. Hebt u meer hulpmiddelen nodig en wilt u hierbij graag hulp van de gemeente? Mail dan naar ruimterondschool@utrecht.nl en dan kijken we wat we voor u kunnen betekenen.

In sommige situaties zijn er maatregelen nodig om de situatie op straat veilig en overzichtelijk te houden. Denk hierbij aan concrete zaken als het (tijdelijk) verwijderen van parkeervakken, fietsenrekken bijplaatsen of verplaatsen, het tijdelijk afzetten van de straat voor autoverkeer of het aanpassen van laad- en lostijden. Werkt u op een school of kinderopvangorganisatie en vindt u dit rondom uw school of locatie wenselijk? Mail dan naar: ruimterondschool@utrecht.nl. Dan kijken we samen met u welke aanpassingen in de openbare ruimte er op korte termijn mogelijk zijn.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben? Neem dan vooral contact op met ruimterondschool@utrecht.nl.

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur