Bestuur en organisatie Regels en voorwaarden evenementen

Het is weer mogelijk om evenementen te organiseren. Wel gelden er extra regels en voorwaarden. Zo zorgen we samen dat iedereen 1,5 meter afstand kan houden zodat het virus maximaal onder controle blijft. Voor een evenement in de openbare ruimte moet u een vergunning aanvragen. De gemeente toetst daarbij op de algemene regels voor evenementen en ook op de extra regels vanwege het coronavirus. Voor straat- en buurtfeesten geldt een meldingsplicht. Ook voor evenementen in binnenlocaties gelden extra regels.

Uitgangspunt voor de behandeling van vergunningaanvragen is de reserveringskalender. Aanvragen voor evenementen die op de kalender staan, krijgen voorrang. Bij aanvragen voor andere evenementen beoordelen we of we die kunnen inpassen tussen de al geplande activiteiten.

Noodverordening

De gemeente toetst alle initiatieven waarvoor een vergunning nodig is aan de Noodverordening, de bestaande wet- en regelgeving, de samenhang met al genomen maatregelen in de stad vanwege het coronavirus en de samenhang met andere initiatieven. We willen op deze manier voorkomen dat het op sommige plekken te druk wordt in de stad. Ook houden we bij de toetsing de grenzen aan de inzet van toezicht en handhaving en de hulpdiensten in het oog.

Evenement op buitenlocatie

 • Zorg ervoor dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar houdt. Mensen uit 1 huishouden en kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden. Ook hoeven jongeren tot 18 jaar onderling geen afstand te houden.
 • Zorg voor een goede doorstroming en dat de bezoekersstromen gescheiden zijn.
 • Zorg ervoor dat iedereen de hygiëneregels in acht neemt.
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.
 • Reserveren, een gezondheidscheck en zitplaatsen zijn verplicht als er meer dan 250 gasten zijn. Dit is niet nodig voor samenkomsten waarbij sprake is van doorstroming, zoals markten, kermissen en betogingen.
 • Voor een evenement op een buitenlocatie hebt u een vergunning nodig. Ga naar Evenement, vergunning aanvragen. Meer informatie vindt u op www.utrecht.nl/evenementen.

Straat- en buurtfeesten

 • Zorg ervoor dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar houdt. Mensen uit 1 huishouden en kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden. Ook hoeven jongeren tot 18 jaar onderling geen afstand te houden.
 • Zorg ervoor dat iedereen de hygiëneregels in acht neemt.
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan.
 • Doe de vergunningcheck om te kijken of u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Evenement op binnenlocatie

 • Zorg ervoor dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar houdt. Mensen uit 1 huishouden en kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te houden. Ook hoeven jongeren tot 18 jaar onderling geen afstand te houden.
 • Zorg ervoor dat iedereen de hygiëneregels in acht neemt.
 • Dansvoorzieningen zijn niet toegestaan. Buiten dansen mag met maximaal 250 personen en met 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Zitplaatsen zijn verplicht. Dit geldt niet voor bibliotheken, winkels en musea.
 • Zingen en schreeuwen is niet toegestaan. Zingen is wel toegestaan bij religieuze samenkomsten.
 • Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht als er meer dan 100 gasten per ruimte zijn.
 • Voor een evenement in een binnenlocatie hebt u meestal geen vergunning nodig. Bekijk de informatie op Evenement organiseren: Binnenlocaties.

Hulp en contact Evenement organiseren

Telefoon

14 030

E-mail

evenementen@utrecht.nl

 

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8375
3503 RJ  Utrecht