Bestuur en organisatie Sterker uit de crisis

Op deze pagina leest u verhalen over het herstel van de stad na corona.

Investeren in kwaliteit en toekomst van de stad

Door vaccineren en testen krijgen we steeds meer vrijheid. We zien uit naar een toekomst waarin we weer voluit kunnen leven en werken. Dat kan als we ons voorlopig aan de basismaatregelen blijven houden.

Tegelijkertijd investeert Utrecht in de kwaliteit en toekomst van de stad om snel en sterk uit de coronacrisis te komen. Mensen die hard zijn geraakt door de crisis krijgen extra hulp. Werkzoekenden krijgen goede begeleiding en scholing. We bieden steun aan evenementen, sport, cultuur en welzijn en investeren versneld in projecten op bijvoorbeeld het gebied van wonen, verkeer en groen. Dat doen we samen met het rijk, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Lees hoe Utrecht snel en sterk uit de crisis komt


Laatste nieuws

Update 6 september | Beroepentuin

In een voormalig tuincentrum op de Gageldijk in Overvecht zit sinds vorig jaar de Beroepentuin. Een plek waar mensen die moeilijk werk kunnen vinden, kunnen leren en werken tegelijk. Bijvoorbeeld voor een baan in de zorg of het onderwijs. De Utrechtse Beroepentuin stoomt werkzoekenden binnen 2 maanden klaar om aan de slag te kunnen in de bouw en techniek.

Met de Beroepentuin komt vraag en aanbod bij elkaar. Er is werk voor iedereen en het is van belang dat mensen aan werk komen voor langere tijd. Zo verduurzaamt Utrecht de komende periode 40.000 woningen en hiervoor is heel veel vraag naar personeel.
Lees in DUIC: 'De Beroepentuin: de kortste route naar betaald werk.'


Update 15 juli | Morgen Mooier Maken

De binnenstad kreeg zware klappen te verduren door corona. Inmiddels staan er in de Lange Elizabethstraat, Bakkerstraat en Steenweg meerdere panden leeg. Met het actieplan Morgen Mooier Maken gaat Utrecht met haar partners de binnenstad voorbereiden op herstel na de coronacrisis. Door zelf initiatieven te organiseren én in overleg te gaan met marktpartijen, organisaties en bewoners om hen uit te nodigen ook met ideeën te komen die het centrum levendiger en sterker te maken.

Morgen Mooier Maken is een van de maatregelen waarmee Utrecht investeert in de kwaliteit en toekomst van de stad om snel en sterk uit de coronacrisis te komen. De gemeente biedt steun aan evenementen, sport, cultuur en welzijn en investeert versneld in projecten op bijvoorbeeld het gebied van wonen, verkeer en groen. Stap voor stap werkt de gemeente samen met inwoners, het rijk, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een gezonde stad, waarin weer volop ruimte is voor leven en werken.

Lees meer in dossier DUIC: Leegstand in de binnenstad wordt aangepakt met Morgen Mooier Maken


Update 30 juni | DOMunder gaat door

Net als veel andere culturele instellingen en erfgoedlocaties kreeg ook de historische beleving DOMunder onder het Domplein zware klappen te verduren door corona. De inkomsten uit ticketverkoop vielen weg. Door de noodsteun van de gemeente Utrecht en de provincie is dit erfgoed gered. Sterker nog, achteraf blijkt de coronacrisis ook kansen te bieden. Met geld uit verschillende fondsen konden de wandelpaden worden verbreed en verlaagd. Door dieper in de historie te graven, zijn er ook weer nieuwe dingen te zien.

De steun aan DOMunder is een van de maatregelen waarmee Utrecht investeert in de kwaliteit en toekomst van de stad om snel en sterk uit de coronacrisis te komen. De gemeente biedt steun aan evenementen, sport, cultuur en welzijn en investeert versneld in projecten op bijvoorbeeld het gebied van wonen, verkeer en groen. Stap voor stap werkt de gemeente samen met inwoners, het rijk, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan een gezonde stad, waarin weer volop ruimte is voor leven en werken.

Lees meer in dossier DUIC: DOMunder weer open na coronajaar, maar ook een jaar met steun van gemeente en provincie (duic.nl)

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur