Bestuur en organisatie Studenten en coronavirus

Onder studenten leven vragen over welke regels voor hen gelden. Er is onderscheid tussen situaties buiten (in de ‘publieke ruimte’) en situaties in het studentenhuis en de bijbehorende tuinen, balkons, dakterrassen of galerijen.

Read the information on this page in English

In de publieke ruimte

  • In de publieke ruimte gelden voor studenten dezelfde regels als voor iedereen. Dit geldt ook voor studenten die met elkaar in een huis wonen. Studenten vallen namelijk niet onder het begrip 'gemeenschappelijk huishouden'.
  • Het begrip ‘gemeenschappelijk huishouden’ is bedoeld om gezinnen met kinderen of inwonende (groot)ouders de ruimte te bieden om samen naar buiten te gaan. Daar worden geen uitzonderingen op gemaakt, want die staan haaks op het uitgangspunt van 'social distancing' en geven een verkeerd signaal aan de rest van de samenleving.
  • Gemeenschappelijke tuinen, balkons en galerijen bij studentenhuizen vallen onder de publieke ruimte als ze vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Dat is meestal het geval. Hier gelden dus ook de regels voor het houden van 1,5 meter afstand én het verbod op samenkomsten (zoals een barbecue of een feestje).
  • Voor studenten geldt het advies om zoveel mogelijk thuis (op 1 locatie; dat wil zeggen in de studentenwoning of bij de ouders thuis) te blijven en het openbaar vervoer alleen te gebruiken als het echt niet anders kan.

In en om het studentenhuis

  • In het studentenhuis is geen sprake van publieke ruimte. In het algemeen geldt wel voor iedereen het advies om binnen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. We begrijpen dat dit in de praktijk niet in ieder studentenhuis mogelijk is.
  • Daarnaast adviseren we studenten om het aantal bezoekers te beperken om zo de geadviseerde afstand van 1,5 meter tot elkaar te kunnen houden. Een groot aantal bezoekers, zoals een feestje, kan worden gezien als samenkomst. Hier wordt tegen opgetreden.
  • Deze regels gelden ook voor de tuin, balkon, galerij of dakterras voor zover die horen bij het studentenhuis. Dat wil zeggen: ze horen bij hetzelfde adres, worden alleen gebruikt door de bewoners op dat adres en zijn niet publiek toegankelijk. Ook hier geldt het verbod op samenkomsten. Een picknick of barbecue met grote aantallen mensen is hier niet toegestaan.

Tot besluit: 'social distance' blijft hard nodig in de aanpak van het coronavirus. Er zijn altijd situaties te bedenken die niet naadloos aansluiten bij de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vandaar de oproep om het gezond verstand te blijven gebruiken, in lijn met de richtlijnen van de rijksoverheid.

Videoboodschap van burgemeester Jan van Zanen aan alle Utrechtse studenten

Hulp en contact Corona

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag, 8.30 - 17.30 uur

Uw mening