Bestuur en organisatie Zorgprofessionals en coronavirus

Aangepaste dienstverlening zorgpartners door coronavirus

De Utrechtse organisaties in het sociale domein zorgen ervoor dat de ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk blijft doorgaan. Tegelijkertijd willen we de gezondheid van zowel cliënten als medewerkers zo goed mogelijk beschermen. Gemeente Utrecht en de samenwerkingspartners volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Hebt u vanuit uw organisatie aanvullende informatie voor deze pagina? Geef die informatie dan door aan uw accounthouder bij gemeente Utrecht.

Blijf ook goed in gesprek met uw partnerorganisaties in de buurt en in de stad over de maatregelen, over benodigde ondersteuning in een huishouden /gezin en over wat dit betekent voor uw dienstverlening. Neem bij twijfel, vragen of mogelijke knelpunten contact op met uw accounthouder. Dan kunnen we samen zoeken naar een manier om het goede te blijven doen voor onze inwoners.

Inwoners met een bijstandsuitkering krijgen hun uitkering op tijd. Het kan zijn dat wij een inwoner eerder gevraagd hebben om activiteiten te doen. En dat het nu niet lukt vanwege de maatregelen. Inwoners hoeven zich daar geen zorgen over te maken. Dit heeft geen gevolgen voor de uitkering. Activiteiten die zij wel kunnen doen, blijven zij doen. Zoals gevraagde bewijsstukken opsturen en wijzigingen in hun situatie doorgeven. Dit kan online met de formulieren op www.utrecht.nl/contactwerkeninkomen

Voor afspraken geldt dat wij vooraf contact opnemen. Het kan zijn dat de afspraak wordt verplaatst of niet doorgaat. Ook kan een afspraak omgezet worden naar een telefoongesprek. Bij vragen kunnen inwoners terecht bij hun werkmatcher of kijken op de contactpagina van Werk en Inkomen.

 

De dienstverlening van de buurtteams gaat door. U kunt het buurtteam bellen of mailen. Vanaf 3 juni kunt u tijdens aangepaste openingstijden bij een aantal buurtteams weer langskomen. Kijk voor meer informatie op de pagina van het buurtteam in uw wijk. Zie ook de website van buurtteams Utrecht

 

De dagondersteuning (een welzijnsvoorziening) is op dit moment gesloten, maar de aanbieders hebben nauw contact met de bezoekers. Waar dat gewenst is, bieden ze ondersteuning aan huis of op afstand. Voor de dagbegeleiding (aanvullende zorg) is een plan van aanpak opgesteld waarmee de aanbieders doorgaan met het organiseren van begeleiding aan huis voor wie dat passend en voldoende is. Daarnaast ontstaat er nu – binnen strikte richtlijnen- ruimte om een beperkte groep ouderen op te vangen op de locatie. De opvang op locatie richt zich alleen op de groep voor wie ondersteuning aan huis niet langer verantwoord is. Het gaat dan om ouderen met een groot risico op bijvoorbeeld dwalen, niet meer eten/drinken en onveiligheid.

Gemeente Utrecht heeft de aanbieders Arbeidsmatige Activering uitgenodigd om weer aangepast open te gaan voor zover dat nog niet het geval was. Dit is  volgens de richtlijnen voor dagbesteding van het ministerie van VWS. Vanaf deze week is 75% van de aanbieders van Arbeidsmatige Activering weer open. Daarnaast heeft de gemeente met de aanbieders Sociale Prestatie geïnventariseerd welke deelnemers van de Sociale Prestatie in de meest risicovolle doelgroep vallen. Het gaat om ongeveer 25 deelnemers voor wie vanaf deze week de Sociale Prestatie weer toegankelijk is. Instellingen zijn telefonisch bereikbaar en houden contact met cliënten die nog wel thuis zitten.

Bij huisbezoek of begeleidingsafspraak zoeken medewerkers telefonisch contact om te onderzoeken of er gezondheidsklachten zijn zoals benoemd door het RIVM. Als er gezondheidsklachten zijn kijken de medewerkers hoe zij op een andere manier begeleiding (telefonisch of via beeldbellen) of ondersteuning kunnen bieden. Medewerkers gaan niet naar binnen. Bewoners worden zoveel mogelijk thuisgehouden om het aantal reisbewegingen en grote aantallen mensen zoveel mogelijk te beperken.

Alle gecontracteerde partijen blijven zorg leveren. Wel treffen zij daarbij maatregelen om risico’s voor medewerkers en cliënten zoveel mogelijk te beperken. Maaltijdbezorgers vermijden fysiek contact en gaan niet bij mensen naar binnen. Hulp bij invullen van de bestellingen gebeurt waar mogelijk telefonisch.

Er is sprake van een grote afname van het aantal ritten (15 – 20% van normaal).  Aan klanten wordt gevraagd om bij griepverschijnselen geen ritten te boeken. Ook aan chauffeurs wordt gevraagd om bij griepverschijnselen thuis te blijven. Alle ritten die nu nog wel worden gereden, zijn individuele ritten en geen gecombineerde ritten meer.

Tijdelijke noodopvang

Aan Maliebaan 59-61 komt een tijdelijke noodopvang voor daklozen uit Utrecht die in isolatie moeten omdat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Lees meer over de tijdelijke noodopvang

Daklozenopvang

Alle nachtopvang voor rechthebbenden is voor de duur van de Coronamaatregelen omgevormd tot 24-uursopvang. Dit geldt zowel voor de Sleep Inn als de NoiZ en de tijdelijke locatie de Stadsbrug. De Sleep Inn blijft ook na de Coronamaatregelen 24-uursopvang. De NoiZ zou 24-uursopvang worden op de verbouwde locatie in het najaar van 2020. De Stadsbrug is een tijdelijke locatie om de druk op de opvang te verlichten. Het is de bedoeling dat deze locatie sluit zodra wij toe kunnen met de reguliere capaciteit. De Stadsbrug wordt normaal gebruikt voor andere activiteiten, zoals Arbeidsmatige Activering en Sociale Prestatie. Het is nog onduidelijk of De Stadsbrug 24-uursopvang blijft als de Coronamaatregelen niet meer gelden.
Naast opvang voor rechthebbenden worden ook ongedocumenteerden 24 uur opgevangen bij de Weerdsingel en de Toevlucht. Daarnaast is er voor de duur van de Coronamaatregelen een 24-uursopvang geopend aan de Marco Pololaan. Hier worden ook niet rechthebbenden opgevangen, voornamelijk mensen uit Midden- en Oost-Europa. Met ingang van 1 juni worden in overeenstemming met de nieuwe richtlijn vanuit VWS geen nieuwe niet rechthebbenden opgevangen. De huidige niet rechthebbenden in de opvang zullen uiterlijk 1 juli niet meer opgevangen worden.
In alle locaties zijn de hygiënemaatregelen aangescherpt.

Dagopvang

De dagopvang bij Herstart is weer de hele dag open. Bezoekers mogen naar binnen voor toiletbezoek/douchen, eten/drinken, kledingruil, sociaal medische zorg, toeleiding naar opvang, noodzakelijke vragen en een beperkte sociale functie op 1,5 meter afstand. Er mogen maximaal 25 bezoekers tegelijkertijd binnen zijn. De hygiënemaatregelenzijn aangescherpt.

Stadsteam Herstel

Het Stadsteam Herstel zet de outreachende werkzaamheden met een aangepast rooster voort. Er zijn dagelijks tussen 11.00 en 17.00 uur trajectbegeleiders aanwezig bij Herstart aan de Nieuwegracht 92, er is een spreekuur van 11.00 tot 12.00 uur en er blijven veldwerkers in de stad actief. Zover mogelijk worden mensen telefonisch ter woord gestaan. Meer informatie op Stadsteamherstel.nl

Sociaal medische zorg Volksgezondheid Gemeente Utrecht

Volksgezondheid probeert de sociaal medische spreekuren in Herstart op maandag, dinsdag en donderdag zoveel mogelijk aangepast door te laten gaan. Mensen met een eigen huisarts dienen bij klachten naar hun eigen huisarts te gaan. Indien nodig is Volksgezondheid bereikbaar op 030-2863535 (9.00-12.00 en 13.30-16.00). Buiten kantooruren kunnen mensen bij dringende medische problemen, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, contact opnemen met de huisartsenpost (088-1309670).

Maaltijdvoorziening

Het Smulhuis staakt voorlopig de maaltijdvoorziening. Daklozen kunnen maaltijden krijgen bij de 24-uurs opvang waar zij verblijven.

Overlast

De gemeentelijke toezichthouders gaan extra surveilleren in gebieden in de binnenstad waar overlast kan voorkomen. Dagelijks vindt overleg plaats met de toezichthouders, politie en de zorginstellingen over signalen van overlast. Waar nodig worden extra maatregelen ingezet.

Spreekuur Stichting GOUD

Stichting Goud heeft per 11 mei de normale dienstverlening weer hervat. Voor meer informatie kijk op www.stichtinggoud.nl

Aanbieders hebben crisisteams ingericht zodat zij snel en adequaat kunnen inspelen op de laatste ontwikkelingen. Hygiëne-instructies zijn geïntensiveerd en er zijn protocollen opgesteld. Er zijn weloverwegen keuzen gemaakt waar hulp op fysieke locaties in stand blijft, wanneer cliënten worden bezocht en waar cliënten op afstand, via beeldbellen of telefonisch worden begeleid.

De teams bezoeken alleen cliënten die dat echt nodig hebben. Elke dag wordt dit per team bekeken. De overige cliënten worden met beeldbellen of telefonisch begeleid.

De inzet is om de kern van de dienstverlening, het bieden van veiligheid en bescherming, maximaal door te laten gaan. De bezetting op de opvanglocaties, de bezetting van de Aware teams, en de bureaudiensten hebben prioriteit. Met ambulante cliënten is zo veel als mogelijk telefonisch contact. Alle groepsbijeenkomsten vanuit preventie zijn afgelast, evenals de multidisciplinaire overleggen met meerdere personen.

U kunt ook chatten met Moviera. Kijk hiervoor op www.moviera.nl

Vrijwilligers krijgen het advies om geen bezoek af te leggen, maar wel contact te houden met de mensen via telefoon, skype, et cetera. En eventueel een klusje te doen zonder direct contact.

Buurtcentra, speeltuinen en jongerenhuiskamers

De gemeentelijke buurtcentra en jongerenhuiskamers zijn per 6 juli weer open voor alle activiteiten en vrije inloop. Ook de 21 beheerde speeltuinen zijn vanaf 6 juli weer volledig open. Kinderen kunnen weer gebruik maken van alle faciliteiten, zowel binnen als buiten. De buurtcentra en speeltuinen volgen een beheerprotocol met maatregelen om verspreiding van corona te voorkomen.

Bekijk het overzicht van beheerde speeltuinen

NIZU

Het NIZU, Netwerk Informele Zorg Utrecht, heeft samen met partners zoals DOCK Utrecht een website en telefoonnummer waar hulpverleners en Utrechters terecht kunnen voor aanbod aan informele ondersteuning. Denk aan boodschappenhulp en telefonisch contact. Op deze manier kan het aanbod van alle vrijwillige ondersteuning zo snel mogelijk bij hulpbehoevenden worden gebracht.

Telefoonnummer Infolijn Informele Zorg: 030-2361745. Website: www.nizu.nl/corona

Sociaal makelaars

De Sociaal makelaars van DOCK Utrecht ondersteunen bewoners en brengen buurtinitiatieven verder. Ook in deze tijd van coronamaatregelen adviseren zij bewoners met ideeën en koppelen hulpvraag aan aanbod. Sociaal makelaars en sociaal beheerders blijven in contact met inwoners die voorheen meededen aan sociale activiteiten in buurtcentra en speeltuinen. Contactgegevens van sociaal makelaars in jouw buurt vind je op: www.dock.nl/utrecht

Steunpunt Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg blijft bereikbaar per telefoon en mail. De medewerkers bieden een luisterend oor en zoeken naar manieren om mantelzorgers te ondersteunen. Ze schakelen bijvoorbeeld vrijwilligers in die boodschappen kunnen doen. Ook is aan het buurtteam gevraagd extra oog te hebben voor de mantelzorgers die zij in begeleiding hebben.

Alle informele taal en digitale activiteiten in groepsverband gaan voorlopig niet door. Verder wordt geprobeerd om zoveel mogelijk met iedereen contact te houden en op afstand (telefonisch) beschikbaar te zijn voor vragen of knelpunten.

Bij het formeel taalonderwijs (NLeducatie) zijn alle groepen overgeschakeld naar leren op afstand en volgen de cursisten lessen vanuit huis.

COA Haydnlaan

Bewoners van het AZC blijven zo veel mogelijk binnen. De activiteiten in het AZC en bij Plan Einstein vinden online plaats. Vanaf juni worden een aantal activiteiten weer voorzichtig opgestart met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. De kinderen gaan vanaf 11 mei weer hele dagen naar school.

Vluchtelingenwerk en Nidos

Vluchtelingenwerk en Nidos zetten de (ambulante) begeleiding van (minderjarige) asielzoekers zo veel mogelijk digitaal en telefonisch voort. Wanneer nodig hebben Nidos en Vluchtelingenwerk ook face-to-face contact met cliënten op de woonlocaties op 1,5 meter afstand.

LVV

Alle opvang in kader van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening, inclusief de Toevlucht, is voorlopig 24-uursopvang. Cliënten kunnen binnen blijven in huizen en andersoortige kleinschalige opvang. Zij krijgen voorlichting over maatregelen tegen het coronavirus. Ubuntu en Villa Vrede zijn beperkt open. Ongedocumenteerden die mogelijk besmet zijn met het coronavirus kunnen terecht in een tijdelijke noodopvang aan de Maliebaan. Het aanmeldloket LVV werkt zoveel mogelijk met telefonische en digitale aanmeldingen.

Ambulante hulpverlening gaat met (beeld)bellen en digitale afstemming zoveel mogelijk door. Zoals bij KOOS Utrecht, Spoor030 en de buurtteams. Daarnaast zijn er waar nodig mogelijkheden voor persoonlijk contact. Voorzieningen voor groepen kinderen zoals dagbehandeling zijn meestal tijdelijk gesloten. Er is aandacht voor opvangknelpunten van ouders met een cruciaal beroep. Ondersteuning en opvang voor kinderen uit gezinnen waar veiligheidsissues spelen, wordt met maatwerk opgepakt. De gemeente heeft samen met de partners van de Utrechtse Onderwijs Agenda (UOA), de buurtteams, leerplicht en de jeugdgezondheidszorg (JGZ) een afwegingskader gemaakt. Dit kader is binnen betrokken organisaties verspreid. U kunt het afwegingskader opvragen per mail bij jeugd@utrecht.nl.

Voor kinderen en jongeren die thuis geen digitale middelen hebben en of die laagdrempelige ondersteuning nodig hebben bij het onderwijs thuis is het volgende afgesproken:

  • De school is voor ouders de centrale plek om extra ondersteuning of hulp te vragen. Die ondersteuning kan vervolgens geboden worden door de partners waarmee scholen samenwerken.
  • Stichting Leergeld Utrecht zorgt voor digitale middelen, in afstemming met de scholen (zie ook hieronder).
  • Taal doet Meer coördineert de laagdrempelige ondersteuning en initiatieven voor kinderen en jongeren bij het thuis onderwijs volgen.

Informatie van het NJI

Bekijk ook de informatie van het Nederlands Jeugdinstituut voor kinder- en jeugdprofessionals over hoe te handelen bij zorgen over de veiligheid in een gezin.

Laptops voor thuisonderwijs

Sommige kinderen hebben thuis geen mogelijkheden om te leren, door het ontbreken van bijvoorbeeld een laptop of goede wifi-verbinding. Verwijs deze ouders naar de mogelijkheden die scholen hebben om mee te denken en helpen. Bijvoorbeeld een leenlaptop, of het aansluiten op gratis wifi-verbinding (wordt geboden door onder andere KPN). Als ouders niet kunnen of durven aankloppen bij hun school, kunnen zij contact opnemen met Stichting Leergeld Utrecht. Stichting Leergeld probeert gezinnen extra snel te helpen, zodat kinderen zo snel mogelijk een laptop krijgen.

Vanwege de landelijke maatregelen om het coronavirus te bestrijden, gaat de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) anders werken. De JGZ locaties in de stad zijn open.

Vaccinaties die doorgaan:

  • 22-wekenprik voor zwangere vrouwen
  • DKTP-Hib-HepB, Pneu, BMR en MenACWY voor kinderen tot en met 14 maanden
  • DKTP bij 4-jarigen
  • Alle vaccinaties voor nieuwkomers
  • Meningokokken (Men ACWY) voor jongeren

Alle overige vaccinaties gaan voorlopig niet door.

Informatie voor ouders

Overige afspraken met ouders worden zo veel mogelijk telefonisch uitgevoerd. In overleg met de ouder plannen we zo nodig een afspraak op een van onze locaties. Kijk op www.jeugdengezinutrecht.nl voor de meest recente informatie en vragen over opvoeden en opgroeien.

Informatie voor jongeren

Jongeren kunnen met vragen over hun gezondheid terecht bij een van onze medewerkers of www.jouwggd.nl.

De kantoren in Utrecht, Almere, Amersfoort, Nieuwegein en Veenendaal blijven wel open, maar met de minimaal noodzakelijke bezetting. SVMN doet er alles aan om de dienstverlening aan cliënten zoveel mogelijk door te laten gaan (waaronder ook de begeleide omgangen bij echtscheidingsproblematiek), maar niet direct aan de zorg en begeleiding gekoppelde activiteiten, zoals klachtgesprekken, worden waar mogelijk uitgesteld. Huisbezoeken worden alleen afgelegd na telefonisch contact vooraf door de medewerker met het betreffende gezin over de situatie ter plekke. De crisisdienst van Veilig Thuis draait gewoon 24/7 door. Bekijk actuele informatie

Onveiligheid in relaties/ gezinnen

Aanbieders in zowel basiszorg, aanvullende zorg als jeugdbescherming hebben extra aandacht voor een mogelijke toename van onveiligheid in de relationele en gezinssfeer. Aanbieders leggen actief contact met de gezinnen waarvan zij inschatten dat dit risico zich voordoet en handelen waar dit nodig blijkt. Waar nodig schakelen zij met Veilig Thuis om advies in te winnen en/of een melding te doen conform de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De gemeente stemt op dit moment met de buurteams, Veilig Thuis en Save af over de mogelijkheden voor extra inzet voor kwetsbare gezinnen.

De locaties van het jongerenwerk zijn gesloten en groepsactiviteiten gaan niet door. Met de scholen is afgesproken dat de school jongerenwerkers steun kunnen bieden voor leerlingen die in deze weken extra aandacht nodig hebben. Jongerenwerkers leggen zowel online als op straat contact met jongeren. Jongerenwerkers spreken jongeren aan om te horen hoe het gaat, hen te wijzen op risico’s, en waar nodig, te vragen om hun gedrag aan te passen.

De gebiedsmanagers veiligheid van de gemeente monitoren de situatie in hun wijken en hebben hierover dagelijks contact met de wijkpartners zoals politie, jongerenwerk, buurtteams, gebiedsteams, sociaal makelaars en toezichthouders. Als u signalen heeft over overlast, maatschappelijke onrust of veiligheidsproblemen in de wijk, dan kunt u dit melden bij de betreffende gebiedsmanager veiligheid. U kunt hen telefonisch bereiken via het algemene nummer 14 030 en via de mailadressen van de wijkbureaus.

Communicatiemiddelen over preventie en publieksvragen

Op de website van de Rijksoverheid staan communicatiemiddelen over preventie en publieksvragen. Organisaties kunnen deze middelen gebruiken om mensen te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En over het telefoonnummer en de website waar zij terecht kunnen voor vragen over het virus. Er zijn ook speciale middelen voor laaggeletterden en in andere talen.

Daarnaast biedt de website van de Rijksoverheid voor doven en slechthorenden informatie over het coronavirus aan in Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Ook op de website van Pharos staat begrijpelijke en up-to-date informatie en vindt u communicatiemiddelen voor voorlichting over het coronavirus.

Op de website corona.steffie.nl legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen die een stap-voor-stap-uitleg met veel beeld prettig vinden. Zoals mensen met een verstandelijke beperking.

Dienstverlening gemeente Utrecht algemeen

Onze dienstverlening blijft beperkt beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Het stadskantoor en het wijkservicecentrum Vleuten-De Meern zijn open. Wel maken we vanwege het coronavirus aanpassingen.

Bekijk alle vragen en antwoorden

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030