Bestuur en organisatie Zorgprofessionals en coronavirus

Informatie over de corona-vaccinatie

Op de website van het RIVM staat extra informatie voor zorgverleners over de corona-vaccinatie. Bent u als professional betrokken bij de uitvoering van het vaccineren? Dan kunt u op de hoogte blijven via de nieuwsbrief van het RIVM. In de toolkit van de Rijksoverheid staan communicatiemiddelen om zorgprofessionals te informeren over het vaccin.

Bel het RIVM voor vragen over de corona-vaccinatie

Hebt u als zorgprofessional vragen over de corona-vaccinatie? Dan kunt u bellen naar het RIVM: 088-678 8900. U kunt tijdens kantoortijden bellen, maar ook buiten kantoortijden als er grootschalig gevaccineerd wordt. Als u belt, hoort u een keuzemenu. U kunt kiezen uit de volgende opties:

  • Logistieke vragen: vragen over vaccins, vaccinlevering, vaccinbeheer, productklachten en vaccinincidenten.
  • Medisch-inhoudelijke vragen: vragen waar geen antwoord op te vinden is in de professionele richtlijn Uitvoering COVID-19-vaccinatie en de webpagina COVID-19-vaccinatie voor professionals. Medisch-inhoudelijke vragen na 17.00 uur, die niet kunnen wachten tot de volgende dag, worden doorgeschakeld naar een achterwacht. Minder dringende medisch inhoudelijke vragen kunnen ook per mail aan de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding worden gesteld via LCI.voorwacht@rivm.nl.
  • Registratievragen: opvragen van vaccinatiegegevens die in CIMS geregistreerd zijn.

Aangepaste dienstverlening zorgpartners door coronavirus

De Utrechtse organisaties in het sociale domein zorgen ervoor dat de ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk blijft doorgaan. Tegelijkertijd willen we de gezondheid van zowel cliënten als medewerkers zo goed mogelijk beschermen. Gemeente Utrecht en de samenwerkingspartners volgen daarbij de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Hebt u vanuit uw organisatie aanvullende informatie voor deze pagina? Geef die informatie dan door aan uw accounthouder bij gemeente Utrecht.

Blijf ook goed in gesprek met uw partnerorganisaties in de buurt en in de stad over de maatregelen, over benodigde ondersteuning in een huishouden /gezin en over wat dit betekent voor uw dienstverlening. Neem bij twijfel, vragen of mogelijke knelpunten contact op met uw accounthouder. Dan kunnen we samen zoeken naar een manier om het goede te blijven doen voor onze inwoners.

Communicatiemiddelen over preventie en publieksvragen

Op de website van de Rijksoverheid staan communicatiemiddelen over preventie en publieksvragen. Organisaties kunnen deze middelen gebruiken om mensen te informeren over maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En over het telefoonnummer en de website waar zij terecht kunnen voor vragen over het virus. Er zijn ook speciale middelen voor laaggeletterden en in andere talen.

Daarnaast biedt de website van de Rijksoverheid voor doven en slechthorenden informatie over het coronavirus aan in Nederlandse Gebarentaal (NGT).

Ook op de website van Pharos staat begrijpelijke en up-to-date informatie en vindt u communicatiemiddelen voor voorlichting over het coronavirus.

Op de website corona.steffie.nl legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen die een stap-voor-stap-uitleg met veel beeld prettig vinden. Zoals mensen met een verstandelijke beperking.

Hulp en contact Informatie voor professionals

Meedoen naar Vermogen

meedoennaarvermogen@utrecht.nl

Jeugd

jeugd@utrecht.nl

Telefoon

14 030