Bestuur en organisatie Schietincident 24 Oktoberplein

Op maandag 18 maart 2019 werd Utrecht opgeschrikt door een aanslag op willekeurige burgers in de tram op het 24 Oktoberplein. Er is een evaluatie gemaakt van het optreden van de crisisorganisatie. Op het 24 Oktoberplein komt een herinneringsplek. Ook is een deel van het gezondheidsonderzoek klaar.

Evaluatie optreden crisisorganisatie

Vrijwel direct na het schietincident op 18 maart gaf de burgemeester samen met de crisispartners aan dat hij van het incident wilde leren. Om die reden heeft het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement een leerevaluatie gemaakt van het optreden van de crisisorganisatie in Utrecht (die bestaat uit de politie Midden-Nederland, het Openbaar Ministerie, de gemeente Utrecht en de Veiligheidsregio Utrecht). Crisislab heeft een reflectie gemaakt van het optreden van de gemeentelijke crisisorganisatie (‘Bevolkingszorg’).

Leerpunten

Uit de evaluaties blijkt “dat de crisisorganisatie actief heeft gehandeld en begrijpelijke keuzes heeft gemaakt, gegeven de beschikbare informatie van dat moment, in een situatie die gepaard ging met dreiging, urgentie en onzekerheid”. Daarnaast zijn er leerpunten. De Utrechtse crisisorganisatie gaat hiermee aan de slag:

  • Het is belangrijk om bij een advies om binnen te blijven ook te vertellen hoe lang dit geldt en wat de noodzaak is.
  • De betekenis, rolverdeling en communicatie van het afkondigen van dreigingsniveau 5 kan beter.
  • Van enkele organisaties is de informatiebehoefte onvoldoende tijdig onderkend.
  • In crisissituaties blijft het lastig om gezamenlijk een eenduidig beeld van de situatie te krijgen.

Evaluaties

Naast de Utrechtse crisisorganisatie zijn ook de opschaling van de nationale crisisstructuur en het optreden van de Nationale Politie geëvalueerd.

Evaluatie nazorg

Het deelonderzoek naar de nazorg aan hulpverleners en professionals is klaar. Hierin staat de aanbeveling om aandacht te besteden aan de organisatie van nazorg aan betrokken professionals. Het onderzoek naar de effecten op de gezondheid van getroffenen en getuigen, is midden 2020 afgerond.

Herinneringsplek 24 Oktoberplein

De gebeurtenissen op 18 maart en het leed dat daarbij zoveel mensen is aangedaan, maakte op de Utrechters diepe indruk. Die kwam tot uiting in de overweldigende bloemenzee, de stille tocht en de vele kaarsjes die werden achtergelaten. Bewoners van de stad – en ook andere betrokkenen – spraken snel na 18 maart de wens uit dat er een blijvende herinneringsplek zou komen. Om op passende wijze medeleven te tonen en de slachtoffers te herdenken.

Op het 24 Oktoberplein komt een herinneringsplek waar mensen kunnen stilstaan bij wat er op 18 maart is gebeurd. Een plek waar ruimte is voor verdriet en verbondenheid. Het ontwerp voor de herinneringsplek verbeeldt de golf van ongeloof en verdriet die door de stad Utrecht ging na het schietincident. Begin 2020 starten we met de aanleg van de herinneringsplek. We verwachten klaar te zijn op 18 maart 2020.

Waar kan ik terecht voor hulp na deze gebeurtenis?

U kunt voor ondersteuning en vragen terecht bij Slachtofferhulp Nederland: 0900 - 01 01.

De GGD Regio Utrecht heeft folders voor volwassenen en voor ouders:

Uw mening