Gemeenteraad Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op woensdag 16 maart 2022 is de gemeenteraadsverkiezing. Dan worden de raadsleden gekozen die tot 2026 de gemeenteraad vormen.

Op deze speciale raadspagina leest u informatie over de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart 2022. De pagina wordt regelmatig geactualiseerd met informatie over bijvoorbeeld bijeenkomsten voor partijen en de stemhulp.

Naast deze pagina is er ook een algemene verkiezingssite. Hier vindt u informatie over het formele verloop van het verkiezingsproces (zoals stembureaus en stempassen).

2de informatiebijeenkomst politieke partijen op 1 december

Tijdens de eerste bijeenkomst in september hebben de aanwezige vertegenwoordigers van de politieke partijen die meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 gekozen voor Kieskompas als stemhulp. Op woensdagavond 1 december (19.00 uur) gaan we in het Stadhuis met Kieskompas aan de slag tijdens de zogenaamde stellingenbijeenkomst. Iedere partij maakt een lijst met maximaal 10 issues/dilemma’s die in de gemeente spelen en een plek zouden moeten krijgen in het gemeentelijke Kieskompas. Kieskompas maakt van deze issues een groslijst aan stellingen. Op 1 december bespreken we de groslijst en maken we een lijst met ongeveer 40 stellingen. Op woensdagavond 19 januari vindt de laatste bijeenkomst met Kieskompas plaats.

1ste bijeenkomst politieke partijen

Op 1 september vond de eerste bijeenkomst plaats van nieuwe en zittende partijen die meedoen aan de verkiezingen. Tijdens die bijeenkomst ging het over 3 onderwerpen:

  • Integriteit
  • Keuze stemhulp
  • Algemene info over de verkiezingen

De aanwezige partijen hebben gekozen voor KiesKompas als in te zetten stemhulp.

Is ook uw partij van plan mee te doen aan de verkiezingen? Stuur dan een mail met contactgegevens naar raadswissel2022@utrecht.nl en de griffie neemt contact met u op.

Integriteit

Thema’s als integriteit, weerbaarheid, geweld en agressie binnen het openbaar bestuur staan hoog op de agenda. Mensen met een politiek ambt werken immers in een glazen huis. Het is van groot belang dat politieke partijen alert zijn en er alles aan doen om te voorkomen dat er integriteitsproblemen ontstaan. Als mensen niet integer zijn, is dat niet alleen slecht voor de betrokken persoon en haar/zijn politieke partij, maar ook voor het vertrouwen in de politiek en de lokale democratie.

De overheid heeft hier een aantal handreikingen voor opgesteld:

Informatie verkiezingsprogramma’s

Als inwoner, bedrijf of instelling kunt u aan de partijen, ook aan de nieuwe, laten weten wat voor beleid u de komende 4 jaar graag in Utrecht zou wensen. En wat u daarom graag in de verkiezingsprogramma’s wilt zien. Ook die informatie kunt u sturen naar het mailadres raadswissel2022@utrecht.nl. De griffie zorgt dat de informatie bij de deelnemende partijen terecht komt en maakt alle reacties openbaar via ibabs.

Op de website worden ook uw contactgegevens vermeld zodat de deelnemende partijen contact met u kunnen opnemen. Als u niet wilt dat deze gegevens openbaar worden gemaakt, geeft u dat aan in uw reactie.

Lees meer over hoe de gemeente omgaat met uw persoonsgegevens

Hulp en contact

Telefoon

Algemeen nummer griffie: 030 - 286 10 69
Projectleider raadswissel 2022: 06 - 13 17 44 90

E-mail

raadswissel2022@utrecht.nl

Bezoekadres griffie

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht