Gemeenteraad Programma raadsinformatiebijeenkomsten

Wil jij aanwezig zijn bij een raadsinformatiebijeenkomst? Dan vinden wij het prettig als je je even aanmeldt via ons aanmeldformulier. Aanmelden is niet verplicht.

Hieronder vind je een overzicht van de komende bijeenkomsten. Voor meer informatie over een bijeenkomst en de bijbehorende stukken, verwijzen we naar onze agenda. Zoek hier de dag waarop de bijeenkomst plaatsvindt en klik op de link ‘raadsinformatiebijeenkomst’.


September


Ambitiedocument Sterk Utrechts MBO

Wat vinden betrokkenen uit de praktijk van het plan Sterk Utrechts MBO? En hoe staat het met de stagegarantie voor MBO-studenten, stagediscriminatie en aanpak jeugdwerkeloosheid?
U bent bij deze bijeenkomst van harte welkom als meeprater en toehoorder.
Aanmelden hoeft alleen als u wil meepraten en kan hier

Datum: donderdag 26 september 
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Tijdstip: 15.00-16.55 uur
Werkvorm: gesprek tussen raadsleden en betrokken genodigden.
 


Gezondheid

Gezondheid voor Iedereen.
Kom meepraten over de gezondheidsplannen voor Utrecht die in de 'Nota Volksgezondheid' staan, denk hierbij aan onderwerpen als obesitas.
Van u, als inwoner of betrokkene, hoort de gemeenteraad graag hoe u over die plannen denkt.

Datum: donderdag 26 september 
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Tijdstip: 19.30-21.00 uur
Werkvorm: gesprek tussen raadsleden en betrokken genodigden.

U bent bij deze bijeenkomst van harte welkom als meeprater en toehoorder. Aanmelden hoeft alleen als u wil meepraten en kan hier


Doorontwikkeling Jongerenfonds

Datum: donderdag 3 oktober 
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Tijdstip:  in de avond/ precieze tijd volgt nog
Werkvorm: gesprek tussen raadsleden en betrokken genodigden.

Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater en toehoorder. Aanmelden hoeft alleen als u wil meepraten en kan hier


Actieagenda Werkbeweging

Datum: donderdag 3 oktober 
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Tijdstip:  in de avond/ precieze tijd volgt nog
Werkvorm: gesprek tussen raadsleden en betrokken genodigden.

Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater en toehoorder. Aanmelden hoeft alleen als u wil meepraten en kan hier


Samen Stad maken op de Utrechtse manier

Het college heeft samen met de stad het actieprogramma ‘Samen Stad maken op de Utrechtse manier’ opgesteld.De raadsleden zijn benieuwd naar de mening van bewoners en maatschappelijke organisaties over dit actieprogramma. Daarnaast horen de raadsleden ook graag de mening van inwoners over het bewonersbod.
U bent van harte welkom om met de raadsleden in gesprek te gaan.

Datum: donderdag 3 oktober
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Tijdstip: in de avond/ precieze tijd volgt nog
Werkvorm: gesprek tussen raadsleden en betrokkenen.

Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater en toehoorder. Aanmelden hoeft alleen als u wil meepraten en kan hier


Plan 'de Mix'

Datum: donderdag 3 oktober
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Tijdstip: in de avond/ precieze tijd volgt nog
Werkvorm: gesprek tussen raadsleden en betrokkenen.

Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater en toehoorder. Aanmelden hoeft alleen als u wil meepraten en kan hier.


Toekomst van het OV in Utrecht

Datum: donderdag 3 oktober 
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Tijdstip:  in de avond/ precieze tijd volgt nog
Werkvorm: gesprek tussen raadsleden en betrokken genodigden.

Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater en toehoorder. Aanmelden hoeft alleen als u wil meepraten en kan hier.


Hulp en contact Gemeenteraad

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Uw mening