Gemeenteraad Programma raadsinformatiebijeenkomsten

Aanmelden meepraters en toehoorders

Als u mee wilt praten over een onderwerp op de agenda, dan vragen wij u zich aan te melden via het aanmeldformulier. Voor alle raadsinformatiebijeenkomsten zoekt de raad een passende werkvorm. U leest hier meer over op de pagina meepraten.

Voor de agenda en stukken kunt u hier terecht.


Programma maart 2019


Gemeentelijke Maatschappij Maatschappij Kanaleneiland

Vorig jaar verdienden buitenlandse beleggers in korte tijd miljoenen aan het kopen en opknappen van sociale woningen in Kanaleneiland. Er kwam een onderzoek dat nu klaar is. Op 21 maart stelt de gemeenteraad vragen aan de onderzoekers en de betrokken ambtenaren. Wat is hiervan geleerd en hoe kan de raad in de toekomst beter controleren? Ben u hier ook benieuwd naar? U bent welkom mee te komen luisteren.

Locatie: Varrolaan 100
Datum: 21 maart 
Tijdstip: 9.30 - 11.00 uur
Werkvorm: Technische bijeenkomst


Kantorenbrief

Is er nieuwe kantoorruimte nodig en wat zijn dan de gevolgen voor de stad Utrecht? Op 21 maart krijgen de raadsleden daar meer informatie over. Lijkt het u leuk daar ook meer over te horen? Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater en toehoorder. Aanmelden hoeft alleen als u wilt meepraten en kan hier.

Locatie: Varrolaan 100
Datum: 21 maart 
Tijdstip: 11.00-12.30 uur
Werkvorm: Reguliere bijeenkomst


Verdere planontwikkeling Kop ASW/Oude Daalstraat

Hoe gaat de locatie op de Kop van de Amsterdamsestraatweg en de
Oude Daalstraat er straks uitzien? Er zijn verschillende ideeën in beeld gebracht en de wethouder koos er twee uit.  Op donderdag 21 maart praat de wethouder de gemeenteraad hierover bij. Hij vertelt ook hoe hij de omwonenden blijft betrekken. 

Wilt u hier ook meer over horen? U bent van harte welkom op het Stadskantoor. Aanmelden hoeft alleen als u wilt meepraten en kan hier.

Locatie: Stadskantoor V32 & V33
Datum: 21 maart
Tijdstip: 20.00 - 21.30 uur
Werkvorm: Reguliere bijeenkomst


Evenementen op Koningsdag/ LET OP: Bijeenkomst geannuleerd!

Vanavond staat de Raadsinformatiebijeenkomst over 'evenementen op Koningsdag' gepland.  Hierbij zijn professionals betrokken die vanwege het schietincident, het lopende onderzoek en de zorg voor betrokkenen deze week andere prioriteiten hebben. Om die reden wordt deze bijeenkomst verschoven naar een latere datum.


Programma april 2019


Plan van aanpak lerarentekort

Op locatie, adres volgt
Datum: 2 april 
Tijdstip: 20.00-22.30 uur
Werkvorm: Reguliere bijeenkomst

Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater en toehoorder. Aanmelden hoeft alleen als u wil meepraten en kan hier.


Rekenkamerrapport Participatiewet

Locatie: Varrolaan 100
Datum: 4 april 
Tijdstip: 11.30-13.00 uur
Werkvorm: Reguliere bijeenkomst

Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater en toehoorder. Aanmelden hoeft alleen als u wil meepraten en kan hier.


Staatloosheid en nationaliteit onbekend

Locatie: Stadskantoor, Stadsplateau 1, V33
Datum: 4 april
Tijdstip: 14.00-16.00 uur
Werkvorm: Reguliere bijeenkomst

Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater en toehoorder. Aanmelden hoeft alleen als u wil meepraten en kan hier


Nota Uitgangspunten Voorschoolse Educatie

Locatie: Varrolaan 100 
Datum: 4 april 
Tijdstip: 15.45-17.00 uur 
Werkvorm: Reguliere bijeenkomst

Bij deze bijeenkomst bent u welkom als toehoorder en als meeprater. Aanmelden hoeft alleen als u wil meepraten en kan hier


Expertmeeting Voedsel en voedselbeleid

Locatie: Stadskantoor, 6 e verdieping
Adres: Stadsplateau
Datum: 4 april 
Tijdstip: 19.30-22.30 uur
Werkvorm: Reguliere bijeenkomst

Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater en toehoorder. Aanmelden hoeft alleen als u wil meepraten en kan hier.


Hulp en contact

Telefoon

030 - 286 10 99

E-mail

raadsinformatie
bijeenkomst@utrecht.nl

Adres

Varrolaan 100
Postbus 16200
3500 CE Utrecht