Gemeenteraad Programma raadsinformatiebijeenkomsten

Wil jij aanwezig zijn bij een raadsinformatiebijeenkomst? Dan vinden wij het prettig als je je even aanmeldt via ons aanmeldformulier. Aanmelden is niet verplicht.

Hieronder vind je een overzicht van de komende bijeenkomsten. Voor meer informatie over een bijeenkomst en de bijbehorende stukken, verwijzen we naar onze agenda. Zoek hier de dag waarop de bijeenkomst plaatsvindt en klik op de link ‘raadsinformatiebijeenkomst’.


Programma vanaf september

De Utrechtse gemeenteraad vergadert niet van 20 juli tot en met 31 augustus.
De eerstvolgende raadsinformatiebijeenkomsten vinden plaats donderdag 5 september.


Het Nieuwe Zandpad

Datum: donderdag 5 september
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Tijdstip: 14.00 - 15.45 uur

U bent bij deze technische bijeenkomst van harte welkom als toehoorder. Alleen genodigde experts kunnen meepraten.


Voortgangsrapportage WiGo4It

De raadsleden worden geïnformeerd over de voortgang van het project WiGo4It.
Dit project gaat over de digitale dienstverlening aan burgers op het terrein van Werk,
Inkomen en Zorg.

Datum: donderdag 5 september
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Tijdstip: 15.30-17.00 uur 

U bent bij deze bijeenkomst van harte welkom als toehoorder.


Dierenwelzijn

Datum: donderdag 5 september
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Tijdstip: 14.00-15.30 uur
Werkvorm: Vragen stellen

Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater en toehoorder. Aanmelden hoeft alleen als u wil meepraten en kan hier.  Indien u meer wilt weten over het programma kan dat hier.


Het Nieuwe Zandpad

Datum: donderdag 5 september 
Tijdstip: 19.15 - 22.30 uur

Programma:
19.15 uur: Verzamelen aan het Zandpad, ter hoogte Marnixbrug
19.30 uur: Schouw/ indiener burgerinitiatief licht initiatiefvoorstel toe.
20.00 uur: Vertrek naar plenaire locatie; Zimihc Stefanus, Braziliëdreef 2
20.30 uur: Plenaire bijeenkomst
22.00 uur: Raadsleden en aanwezigen individueel of in groepjes met elkaar in gesprek.

Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater en toehoorder. Aanmelden hoeft alleen als u wil meepraten en kan hier.


Herinrichting Maliebaan

Datum: donderdag 5 september 
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Tijdstip: 19.30 - 21.30 uur

Bij deze bijeenkomst bent u welkom als meeprater en toehoorder. Aanmelden hoeft alleen als u wil meepraten en kan hier


Regionale Energiestrategie (RES)

Datum: donderdag 12 september 
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Tijdstip: volgt

U bent bij deze technische bijeenkomst van harte welkom als toehoorder. Alleen genodigde experts kunnen meepraten.


Vastgoedbeleid, casus pand Broese

Datum: donderdag 12 september 
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Tijdstip: volgt
Werkvorm: ideeënuitwisseling tussen raadsleden en betrokken ambtenaren.

U bent bij deze technische bijeenkomst van harte welkom als toehoorder.


Werkwijze Utrechts Planproces

Datum: donderdag 12 september 
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Tijdstip: volgt

U bent bij deze bijeenkomst van harte welkom als toehoorder en als meeprater. Aanmelden hoeft alleen als u wil meepraten en kan hier


Hulp en contact Gemeenteraad

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht