Gemeenteraad Programma raadsinformatiebijeenkomsten

Wil jij aanwezig zijn bij een raadsinformatiebijeenkomst? Dan vinden wij het prettig als je je even aanmeldt via ons aanmeldformulier. Aanmelden is niet verplicht.

Hieronder vind je een overzicht van de komende bijeenkomsten. Voor meer informatie over een bijeenkomst en de bijbehorende stukken, verwijzen we naar onze agenda. Zoek hier de dag waarop de bijeenkomst plaatsvindt en klik op de link ‘raadsinformatiebijeenkomst’.


2020


Actieagenda Utrechters Schuldenvrij

Datum: nader te bepalen
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Tijdstip: volgt
Werkvorm: gesprek tussen raadsleden en betrokkenen.

U bent bij deze bijeenkomst van harte welkom. Wilt u deelnemen aan het gesprek, dan kunt u zich hier, als de datum is vastgesteld, aanmelden.


Concept locatieprofielen Evenementen

Datum: nader te bepalen
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Tijdstip: volgt
Werkvorm: gesprek tussen raadsleden en vijf genodigden.

Bij deze bijeenkomst bent u van harte welkom als toehoorder.  Helaas kan op zienswijzen van toehoorders niet worden ingegaan.


Evaluatie Utrecht Marketing

Datum: nader te bepalen
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Tijdstip: volgt
Werkvorm: gesprek tussen raadsleden en genodigden.

U bent bij deze bijeenkomst welkom als toehoorder.


Onderzoek Rekenkamer naar regie en handhaving veiligheid in openbare ruimte

Datum: nader te bepalen
Locatie: Stadhuis, Stadhuisbrug 1
Tijdstip: volgt
Werkvorm: gesprek Rekenkamer met de raadsleden 

Bij deze bijeenkomst bent u van harte welkom als toehoorder.


Hulp en contact Gemeenteraad

Telefoon

030 - 286 10 69

E-mail

griffie.gemeenteraad@utrecht.nl

Bezoekadres

Stadhuisbrug 1

Postadres

Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Uw mening