Gemeenteraad Commissies

In de raadscommissie vormen raadsleden en commissieleden hun mening en worden besluiten voorbereid. Dat doen zij door debat te voeren over voorstellen en allerlei andere onderwerpen. De gemeenteraad heeft 6 gespecialiseerde commissies en een aparte adviescommissie Controle & Financien.

Wilt u contact opnemen met de woordvoerders per commissie? Dat kan via:

Elke commissie heeft een vaste voorzitter. Standaard volgt er op elke 3 donderdagen met 2 commissies 1 donderdag met een raadsvergadering.

Een week voor de vergadering staan de agenda en stukken in dit overzicht.