Gemeenteraad Nieuwe commissie-indeling gemeenteraad

De gemeenteraad gaat op een andere manier werken. In plaats van de raadscommissies Stad & Ruimte en Mens & Samenleving komen 6 meer gespecialiseerde commissies.

 

Elke commissie heeft een vaste voorzitter. In de nieuwe manier van werken volgt er op elke 3 donderdagen met 2 commissies 1 donderdag met een raadsvergadering. De eerste vergaderingen vinden plaats op:

  • Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed – 14 oktober
  • Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport – 14 oktober
  • Onderwijs, Werk en Economie – 4 november
  • Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen – 4 november
  • Veiligheid, Bestuur en Financiën – 18 november
  • Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte – 18 november

De raad denkt zo op een betere manier tot besluiten te komen via de route:
informeren (raadsinformatiebijeenkomst) – debatteren (commissie) – besluiten (raadsvergadering).

Wil je contact opnemen met de commissies? Dat kan via het secretariaat: commissies@utrecht.nl

Verdeling onderwerpen per commissie

Commissie Ruimtelijke ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed:
Ruimtelijke ontwikkeling, Omgevingsvisies, Grondzaken, MWKZ, Stationsgebied, Leidsche Rijn en Vastgoed (incl. forten en torens)

Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport:
Cultuur (incl. amateurkunsteducatie), Volksgezondheid (incl. verslavingszorg), Jeugd en jeugdzorg, Welzijn, Maatschappelijke Ondersteuning incl. WMO, Agenda 22, Hulp bij huishouden, Toegankelijkheid, Asiel en Integratie, Erfgoed (incl. HUA en Utrecht 900), Sport

Commissie Onderwijs, Werk en Economie:
Onderwijs, MBO, Bibliotheek en laaggeletterdheid, Onderwijshuisvesting, Werk & Inkomen, Economische zaken, Citymarketing, Toerisme, Evenementenbeleid, La Vuelta

Commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen:
Energie, Duurzaamheid, Circulaire economie (incl. afval), Milieu en Emissieloos vervoer, Wonen en Samen voor Overvecht

Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën:
Openbare orde en Veiligheid, Handhaving en Vergunningen, prostitutie, Representatie, Bestuurlijke zaken, Internationale zaken, Wijkgericht werken en Participatie, Burgerzaken incl. verkiezingen, Publieksdienstverlening, Organisatie, Financiën en inkoop, Ombudszaken, Klachtafhandeling en Diversiteit (incl. Utrecht zijn we samen)

Commissie Mobiliteit, Groen en Openbare Ruimte:
Mobiliteit, Groen (incl. agrarische zaken, volkstuinen, NME, Amelisweerd etc.), Dierenwelzijn, Openbare ruimte (incl. Werven), Klimaatadaptatie (incl. water), Markten en havens