Gemeenteraad Proces rond benoeming burgemeester

De burgemeestersvacature is ontstaan vanwege het vertrek van burgemeester Jan van Zanen. Welke stappen werden er genomen om een nieuwe burgemeester voor Utrecht te kiezen? Dat is best een uitgebreide procedure. Op deze pagina leest u wat er gebeurde.

Burgemeester Sharon Dijksma op 16 december beëdigd

Beëdiging Sharon Dijksma niet in TivoliVredenburg

15-12-2020 | Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen die gisteravond door de regering zijn afgekondigd, kan de speciale raadsvergadering niet in TivoliVredenburg plaatsvinden. In plaats daarvan vindt het afscheid van Peter den Oudsten als burgemeester van Utrecht en de beëdiging van Sharon Dijksma als burgemeester van Utrecht in aangepaste vorm plaats in de raadszaal van het stadhuis.

Door de lockdown is de vergadering alleen digitaal te volgen voor publiek. Dat kan vanaf 19.30 uur via:

Livestream gemeenteraad
Livestream UStad
 

Via de link in de livestream gemeenteraad kunt u de bijeenkomst ook terugkijken.


Beëdiging Sharon Dijksma als nieuwe burgemeester

De beëdiging van Sharon Dijksma als nieuwe burgemeester van Utrecht vindt plaats op woensdagavond 16 december tijdens een speciale raadsvergadering in de Grote Zaal van TivoliVredenburg. Haar burgemeesterschap gaat vanaf de volgende dag in.

We nemen die avond ook afscheid van Peter den Oudsten die sinds het vertrek van Jan van Zanen waarnemend burgemeester was.

Volg de vergadering vanaf 19.30 uur via:
Livestream gemeenteraad
Livestream UStad
 

Via de link in de livestream gemeenteraad kunt u de bijeenkomst ook terugkijken.


Gemeenteraad beveelt Sharon Dijksma aan als burgemeester van Utrecht

10-11-20 | De gemeenteraad van Utrecht heeft besloten Sharon Dijksma aan te bevelen voor de functie van Burgemeester van Utrecht. Op dit moment is zij wethouder bij de gemeente Amsterdam. In het openbare gedeelte van de vergadering werd het besluit van de gemeenteraad bekendgemaakt.

De vertrouwenscommissie kwalificeert Sharon Dijksma als volgt: “Sharon Dijksma is een sterke en zeer ervaren bestuurder. Haar brede netwerk past bij de ambitie van Utrecht maar biedt ook kansen in de lobby, wat nodig is om partners te betrekken bij het oplossen van groeipijnen. Ze ziet kansen om onze sterke positie verder uit te bouwen, bundelt daarbij de krachten van alle Utrechters en heeft tegelijkertijd gevoel voor de knelpunten die met groei gepaard kunnen gaan. De commissie heeft er vertrouwen in dat Sharon Dijksma zal handelen met praktische wijsheid, zelfbewust is en laat zien wat ze doet ten dienste van anderen. Ze is zichtbaar, energiek en benaderbaar. En staat zo symbool voor het vertrouwen in onze gezamenlijke toekomst. Voor alle Utrechters. We kijken uit naar de samenwerking met haar.”

Over de nieuwe burgemeester
Sharon Dijksma (1971) is sinds mei 2018 wethouder in Amsterdam. Zij is geboren in Groningen en begon haar politieke loopbaan in 1992 bij de Jonge Socialisten. Ze werd in 1994 als drieëntwintigjarige gekozen als Kamerlid, op dat moment het jongste lid ooit.  Van 2007 – 2010 en van 2012-2017 was Dijksma Staatssecretaris van achtereenvolgens Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Economische Zaken (EZ, met name voor landbouw) en Infrastructuur en Milieu (IM, met name voor milieu) in diverse kabinetten.

Sharon Dijksma volgt waarnemend burgemeester Peter den Oudsten op die het ambt van burgemeester van Utrecht sinds juli 2020 heeft waargenomen na het vertrek van Jan van Zanen naar de gemeente Den Haag.
 
Vervolgproces
De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de commissaris van de Koning van Utrecht, de heer Hans Oosters. Vervolgens stuurt hij deze door aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die het Koninklijk Besluit voorbereidt. Op basis van dat besluit zal mevrouw Dijksma zo spoedig mogelijk officieel als burgemeester van Utrecht worden benoemd.

Op alle aan de openbare aanbeveling ten grondslag liggende stukken, ook nu de aanbeveling is vastgesteld, rust volstrekte geheimhouding.


Bekendmaking aanbeveling nieuwe burgemeester van Utrecht

10-11-2020 | De gemeenteraad van Utrecht doet op voorstel van de vertrouwenscommissie, een aanbeveling voor de benoeming van de nieuwe burgemeester. Dit gebeurt tijdens de openbare raadsvergadering van 10 november 2020.

De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad brengt tijdens een besloten vergadering verslag uit aan de raad, over de eerste en tweede voorkeur voor een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad stemt vervolgens en besluit wie de raad wil aanbevelen als nieuwe burgemeester van Utrecht.

Na afloop van deze besloten vergadering is pers welkom om de openbare vergadering vanuit de Hal van het stadhuis te volgen. Aansluitend aan de vergadering is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de voorzitters van de vertrouwenscommissie.

Aanwezig zijn kan alleen indien er vooraf aangemeld is via persvoorlichting van de raad. Helaas is het vanwege de coronamaatregelen niet toegestaan om in de raadszaal zelf aanwezig te zijn. Ook voor publiek is het stadhuis momenteel gesloten. De raadsvergadering wordt vanavond live uitgezonden via de website van de raad.

Volg de live uitzending van de vergadering


27 Kandidaten voor vacature burgemeester Utrecht

16-09-2020 | Op de burgemeestersvacature in de gemeente Utrecht hebben 27 kandidaten gereageerd. Onder de sollicitanten bevinden zich 11 vrouwen en 16 mannen. Onder de sollicitanten bevinden zich 20 kandidaten met dagelijks bestuurservaring in het openbaar bestuur.
 
Het aantal geïnteresseerden naar politieke kleur: VVD (6), D66 (6), PvdA (5), CDA (4). Daarnaast zijn vier kandidaten geen lid van een politieke partij en van twee kandidaten is dat onbekend.
 
Selectie
De komende periode spreekt de commissaris van de Koning met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Utrecht. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met kandidaten.
 
Aanbeveling
Vervolgens stelt de gemeenteraad een aanbeveling vast met daarop twee namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De naam van de hoogstgeplaatste kandidaat is openbaar. Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure en over de kwaliteit van de kandidaten.
 
De benoeming van de nieuwe burgemeester kan naar verwachting uiterlijk medio januari 2021 plaatsvinden.


Raad overhandigt profielschets nieuwe burgemeester aan commissaris van de Koning

16-07-2020 | Vanmiddag heeft Jony Ferket, namens de raad, de profielschets voor een nieuwe burgemeester van Utrecht aangeboden aan commissaris van de Koning Hans Oosters. De provincie stelt de vacature nu open, waarna kandidaten zich kunnen melden. In een speciaal gemaakte video stellen Utrecht en de Utrechters zich voor aan sollicitanten.

De gemeenteraad stelde vandaag tijdens de raadsvergadering niet alleen een profielschets vast, maar koos ook een vertrouwenscommissie. Deze 12 raadsleden sterke commissie zal de sollicitatiegesprekken voeren en uiteindelijk een burgemeesterskandidaat voordragen.

De commissie heeft raadsleden Heleen de Boer en Dimitri Gilissen aangewezen als voorzitter en plaatsvervangend voorzitter. Gelet op de huidige situatie rond corona is het meer dan ooit belangrijk dat voorzitter en plaatsvervanger nauw samenwerken om elkaar op elk moment te vervangen. Beiden zien de samenwerking met elkaar en de commissie met veel vertrouwen tegemoet.

Bekijk de video ‘Wij zijn Utrecht’ 

Hoe gaat het nu verder?


Ruim 1100 reacties op oproep raad om mee te denken over nieuwe burgemeester

10-07-2020 | Inwoners van Utrecht konden hun ideeën over een nieuwe burgemeester met de raad delen via een online formulier, per e-mail of door het invullen van een wenskaart. Ook scholieren uit het basis- en middelbaar onderwijs dachten creatief mee. Dat leverde complete mindmaps, filmpjes en zelfs proefwerkblaadjes op.

Het resultaat?
De vaakst genoemde wensen en ideeën zijn gebundeld in de afbeelding.

Download de afbeelding (2MB)

De gemeenteraad neemt deze ideeën graag mee bij het maken van een profielschets, waarin staat wat voor burgemeester de raad het liefst ziet komen. Op 16 juli stelt de raad de profielschets vast, die daarna wordt aangeboden aan commissaris van de Koning Hans Oosters. De provincie stelt de vacature vervolgens open, waarna kandidaten zich kunnen melden.

Reacties van Utrechters op de peiling

163 reacties van leerlingen van basisschool Pieterskerkhof, Gerrit Rietveld College en X11College

 • Dat hij/zij duurzaamheid belangrijk vindt.
 • Dat hij/zij aan de stad denkt.
 • Dat hij/zij niet zoals Donald Trump is.
 • Racisme stoppen.
 • Aandacht voor anderen, ook al ben je groot of klein iedereen kan goede input geven.
 • Goed samenwerken en luisteren naar elkaar.
 • De burgemeester moet goed kunnen uitleggen en vertellen, zij/hij moet goede ideeën hebben en lief zijn, zij/hij moet lief zijn voor mensen en zij/hij moet goed in de schoenen staan, zij/hij moet er netjes uitzien, een burgemeester moet goed voor zichtzelf opkomen.
 • Respect voor ander, zelfverzekerd, netjes gekleed, vloeiend Nederlands, slim, goed innerlijk, geen racist, sterk in de schoenen staan.
 • Netjes er uit zien, hij moet vloeiend Nederlands praten, respect hebben voor anderen.
 • Hoofd van de politie, de baas, de burgemeester moet buitenlands zijn, veiligheid.
 • Tekening met uitleg: de burgemeester moet slim zijn, daarom de hersenen, hij moet handig zijn en sterk, daarom de handen, en zelfverzekerd.
 • Donkere burgemeester, niet altijd pak aan doen, sportief, respect, dik maar oorbelletje, gespierd, netjes uitzien, zelfverzekerd, nieuwe regels.
 • Tekening met uitleg: slim en gespierd, handig en zelfstandig.
 • Iemand die naar andere meningen kan luisteren, met verschillende mensen kan omgaan, problemen hardop durft te zeggen, oplossingen zoekt voor problemen, weet hoe het in de politiek werkt. Utrecht blijkt minder hard te groeien dan werd verwacht, ook zijn mensen bezorgd over de beschikbaarheid van betaalbare woonruimtes, en er speelt nog steeds homogeweld in Kanaleneiland maar ook zijn er mooie dingen in Utrecht zoals aandacht voor groen, er worden meer bloemen gezaaid en proberen de stad groener te krijgen, en vanwege het coronavirus nemen mensen het initiatief om anderen te helpen.  Utrecht zoekt een burgemeester die goed naar mensen kan luisteren, oplossingen voor problemen zoekt en het beste met Utrechters voorheeft, hij moet kunnen inspelen mede problemen van de stad zoals te kort aan woonruimte, de groei in Utrecht en geweld op verschillende plekken, ook dat hij de goeie dingen van Utrecht kan zien en waarderen.
 • Zorgen voor veiligheid, orde houden, grote verantwoordelijkheid kunnen hebben, verstoring en overlast kunnen voorkomen, goed met gezag om kunnen gaan, op evenementen goed de burgers kunnen toespreken.
 • De burgemeester is geïnteresseerd in de mensen. De burgemeester moet denken aan iedereen. De burgemeester moet de stad een beetje kennen. De burgemeester moet ideeën meenemen en niet afkraken. De burgemeester moet Utrecht veilig kunnen houden/maken. De burgemeester moet goed zijn met verschillende soorten mensen. De burgemeester heeft bestuurlijke ervaring, hij moet weten wat hij doet. De burgemeester moet weten waar hij heen gaat met de stad.
 • Aardig, kan goede beslissingen maken, kan goed luisteren, neemt alles mee in de beslissingen. Hij/zij moet weten wat ze doet, is gemotiveerd, is aardig tegen mensen.
 • Sterke mening zodat mensen luisteren, jong, tegen racisme, ideeën over oplossing van zwarte piet, sociaal, gezellig, beleefd, meedenkend over ideeën.
 • Neemt de leiding, is een echt mensenmens, helpt anderen, heeft humor maar kan ook serieus zijn, eerlijkheid komt voor, is erg rechtvaardig, probeert maatschappelijke misstanden aan het licht te brengen en op te lossen. Utrecht heeft iemand nodig die de leiding neemt die de verantwoordelijkheid neemt voor dingen iemand die rechtvaardig is en streeft naar gerechtigheid maar vooral ook mensenkennis heeft en goed met mensen is en die weet hoe mensen zijn en denken. Hij moet ook in staat zijn om problemen in Utrecht op te lossen of in ieder geval te verminderen.
 • Contact met jongeren en luisteren naar jongeren, denkt goed en logisch na, actief, aardig, helpt mee, steunt. Wat voor persoon: Betrokken, Meelevend, Positief, Slim/handig, Niet zo vies eigenwijs, Niet te oud, Helpend en zorgzaam, Aardig, Laat van zich horen en geeft meningen over gebeurtenissen.
 • Leiderschapsvaardigheden, richting geven aan de gemeente, van punt a naar punt b te kunnen, beslissingen hebben geen of minder negatief effect, eerlijkheid, belofte alleen wat ze kunnen doen, je zegt wat je hebt gedaan ook als het niet goed is. Goede communicatie, de mogelijkheid om te luisteren, om direct te zeggen wat te doen, anderen boven hen te overtuigen om in de richting te gaan die hij wenst. Wil om moeilijke beslissingen te nemen, moet niet bang zijn om dingen te doen die de mogelijkheid heeft om een negatief effect te hebben, sterkte interne kracht, kan dingen doen die niet makkelijk zijn
 • Moet rekening houden met iedereen zijn mening, houden aan de regels, iemand die leuke dingen organiseert, moet weten waar hij/zij heen wil met de stad, meningen van inwoners doen ertoe, moet sociaal zijn met de mensen, moet orde houden, creatief zijn, moet open minded zijn, meer voor jongeren kunnen bieden, moet met alles en iedereen rekening houden, moet Utrecht veilig kunnen houden,
 • Ervaring: heeft bestuurlijke ervaring, ouder persoon, ervaring in Utrecht. : voor inwoners van Utrecht, op scholen en in openbare ruimtes. Persoonlijkheid: kan zich goed inleven, aardig/zorgzaam, daadkrachtig, zonder vooroordelen en voor verschillende meningen open staan, doel voor ogen, betrokken, duidelijk/concreet. Insteek: veiligheid, stad verbeteren, overlast/verstoring voorkomen, duidelijk naar de inwoners, meer aandacht voor armoede in Utrecht.
 • Past goed bij de stad, stelt het belang van de stad voorop, weet hoe hij/zij de stad moet aanpakken, heeft bestuurlijke ervaring, moet betrokken zijn met mensen, gelegenheid maakt voor de hele stad om zo eenheid te vormen, goed om kan gaan met de stad, ervaring heeft.
 • Goed benaderbare leider, die het voortouw neemt, daadkrachtig, ordelijk en werkt efficiënt, denkt creatief en realistisch, blijft kalm in alle situaties en neemt de verantwoordelijkheid, luistert naar de wensen van de burgers, altijd positief, betrekt burgers bij het maken van beslissingen en deelt zijn gedachten en staat open voor ideeën van burgers. Opkomen voor Utrecht, kent de belangen binnen en buiten de regio Utrecht, probeert aan alle burgers te denken/rekening mee te houden tijdens het maken van grote en belangrijke beslissingen.
 • Weten wat hij doet, sterk in zijn schoenen staan, durven, eerlijk zijn, echt doen wat hij belooft, aan de stad en de mensen denken, bij de stad passen, goed zijn met verschillende soorten mensen, veilig, streng maar goed en eerlijk, hij moet goed kunnen handhaven, moet aan iedereen denken
 • Houdt van natuur, parken, streng, strengere politie, beter handhaven, monumenten onderhouden
 • Moet betrokken zijn met mensen, Moet kunnen omgaan met veel wisselende emoties en gelegenheden, Moet kunnen omgaan met veel wisselende emoties en gelegenheden, Stelt het belang van de stad voorop, Weet hoe hij/zij de stad moet aanpakken, Heeft bestuurlijke ervaring. Utrecht is een leuke stad. De mensen in Utrecht zijn respectvol en kunnen goed omgaan met elkaar. Alleen hangen er in de nacht veel jongeren rond. Dit veroorzaakt overlast in sommige plekken in Utrecht. Daarnaast zijn er de tijd veel ongelukken op de wegen. Nodig: Betrokken is met mensen, Gelegenheden maakt voor de hele stad om zo eenheid te vormen. Ervaring heeft, Goed om kan gaan met de stad.
 • Luisteren, aardig, duidelijk vertellen, de stad kent, geen vooroordelen, eerlijk, betrokken, meedoen met de stad, iemand die weet wat hij/zij doet, suggesties bespreken. Utrecht heeft iemand nodig die duidelijk kan vertellen wat er moet gebeuren en wanneer. Een persoon zonder vooroordelen, waarin ieder persoon in zijn ogen gelijk is. Iemand die weet waar die mee bezig is en goed kan luisteren naar eventuele problemen. Een eerlijk iemand die verteld hoe het zit, een op dat moment een serieus persoon. Het is natuurlijk ook heel leuk als de burgemeester meedoet met dingen en echt betrokken is bij de burgers.
 • Een soort van Elon Musk persoon maar dan voor politiek, weet wat goed is, voor de mensen, houdt van de stad.
 • 1 Iemand die arme mensen helpt, niet alleen mensen op straat maar ook de mensen die wel een huis hebben maar op 80 euro per maand voor eten leven. 2 Diefstal en inbraak verminderen 3 Iemand die naar de mensen luistert,4 iemand die sociaal is. Netjes er uit zien, respect hebben voor anderen, vloeiend Nederlands praten.
 • Utrecht heeft een burgemeester nodig die hun helpt van alle problemen af te komen. Ook omdat er wel veel bijzondere bezienswaardigheden zijn moeten ook die goed beschermd worden. En natuurlijk omdat Utrecht een best bezochte provincie is moeten de inwoners ook goed beschermd worden. Ook moet het een heel vriendelijk en sociaal persoon zijn die er alles voor over heeft om Utrecht veilig te houden. Een provincie waar iedereen zich veilig kan voelen en zonder zorgen elke dag naar school of werk kan gaan, of gewoon even een wandelingetje kan maken.
 • Iemand die orde kan houden, die zich aan de regels houdt. Iemand die om meningen van inwoners geeft. Iemand die evenementen organiseert.
 • Heeft een luisterend oor, is loyaal, is niet onzeker, kan creatief denken, is kritisch, is niet snel overprikkeld, heeft respect
 • Iemand die gemakkelijk in de omgang is, Iemand die het voortouw neemt, Een burgemeester die Opkomt voor zijn stad, Iemand die luistert en vragen stelt. Iemand die de belangen van de regio kent. Een burgemeester die zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. Iemand die sociaal en doelgericht is. Iemand die goed is in onderhandelen. Een burgemeester die Geïnteresseerd is in de mensen en de stad. Iemand die sociaal is. Spreekt begrijpelijke taal. Vriendelijk, Positief, Ordelijk, Doelgericht, sociaal, daadkrachtig, leider, goed benaderbaar, neemt het voortouw, gemakkelijk in de omgang.
 • Graag wil ik een burgemeester die veel om Utrecht geeft en altijd onze stad wilt verbeteren. Iemand die veel aan de inwoners van Utrecht denkt. Hij/Zij moet goed met ons kunnen omgaan en in oplossingen kunnen denken. Hij/Zij moet er plezier in hebben en alles geven. Ten slotte moet de burgemeester ook goed naar de inwoners kan luisteren
 • Iemand die de armoede in controle kan houden, die goed is met iedereen in de stad, die veel van cultuur houdt, iemand die goed weet wat er moet gebeuren en gedaan worden, iemand die die van de mensen houdt, dus de stad in gaat en praat met mensen, die zich in een ander kan plaatsen, die respect heeft voor wie dan ook. Een goede burgemeester is echt geïnteresseerd in de mensen, past bij de stad, zorgt voor veilheid, is trouw, weet wat er aan de hand is in de stad, luistert naar de mensen, gaat naar de stad of het dorp om de mensen zelf te spreken
 • Utrecht heeft een persoon nodig die de drukke wijken rustiger maakt de criminaliteit weg haalt en er een mooie schone stad van maakt.
 • Een bescheiden iemand, iemand die zijn eigen mening opzij kan zetten en ook andere meningen kan aanhoren, iemand die orde houdt, iemand die beleefd is, iemand die leeft voor zijn/haar werk
 • Harry Styles naar Utrecht brengen.
 • Een verbindende persoonlijkheid, iemand met goede ideeën voor openbare orde en veiligheid, staat sterk in zijn schoenen, deze persoon is daadkrachtig. De persoon weet wat het beste is voor de stad en houdt een doel voor ogen.
 • Samenvatting in een brief: - Hij of zij moet geïnteresseerd kunnen zijn in de burgers.
 • - Hij of zij moet interesse kunnen tonen in de mensen en stad.
 • - Hij of zij moet respect kunnen hebben voor wie dan ook.
 • - Moet orde kunnen houden in geval van nood.
 • - Hij of zij moet de meningen van anderen belangrijk vinden en er actie op ondernemen.
 • - Hij of zij moet doelen hebben, dus weten wat hij/zij wil bereiken als burgemeester.
 • - Positief kunnen zijn over de ideeën van de maatschappij.
 • - Hij of zij moet ervaring hebben.
 • - Zichzelf bewijzen en ervoor zorgen dat de stad achter hem of haar staat.
 • - Sterk in de schoenen staan en zeker zijn van de besluiten die hij of zij neemt.
 • - Veel sociaal contact houden/hebben met de burgers.
 • Dat je dingen als voetbalveldjes regelt, een Utrechter, hij moet laten weten wie het is.
 • Het moet een man zijn, niet te oud, iemand die is geboren in Utrecht.
 • Niet heel erg streng, jong iemand, leuke dingen voor kleine kinderen organiseren.
 • Luisteren naar het volk-> wat de mensen willen, mag een vrouw of man zijn, niet te oud en communiceren.
 • Hij moet in Utrecht wonen, hij moet aandacht aan de jongeren geven, hij moet meer over zichzelf vertellen.
 • Moet goed kunnen communiceren, hij/zij moet goed kunnen opkomen voor ons en zichzelf, moet uit Utrecht komen.
 • Voor iedereen zijn (jonge mensen), Utrechter zijn, niet al te oud.
 • Jong, geslacht maakt niet uit, moet zich zorgen maken over de stad, hij/zij meer zorgen maken om ouderen en jongeren.
 • Ik vind het belangrijk dat jij/zij aardig tegen iedereen kan zijn, hij/zij zijn werk serieus neemt, ik heb liever een man als burgemeester.
 • Iemand die zijn werk doet, iemand die niet alleen maar praatjes heeft, iemand die benaderbaar is.
 • Iemand die rekening houdt met alle leeftijdsgroepen, iemand die beslissingen neemt voor de stad en niet voor zichzelf, iemand die zich heeft verdiept in de stad Utrecht en die dus goed kent, iemand die belangrijke beslissingen neem in overleg met gevarieerde leeftijdsgroepen.
 • Iemand die wel vaak buiten is en echt contact maakt met mensen die hier wonen, zoals bij feestdagen (Koningsdag), niet al te rechts, kinderen laat meedenken, iedereen gelijk behandeld, dus ook langs gaan bij feesten van andere culturen, die weet over Utrecht, iemand die het niet voor het geld doet, denkt aan het milieu.
 • Dat hij/zij zijn werk goed doet, zijn beloftes nakomt, iemand die het doet voor het succes van Utrecht en niet voor zichzelf.
 • Iemand die zijn werk doet, die zijn beloftes nakomt, iemand die dingen niet alleen alles voor het geld doet.
 • Iemand die uit Utrecht komt, vriendelijk zijn, luisteren naar iedereen.
 • Iemand die meer activiteiten laat maken voor jongeren, die aan alle doelgroepen denkt, iemand die zich goed kan inleven in iemand anders.
 • Iemand die goed met mensen om kan gaan, die heel aardig is, die goede bedoelingen heeft voor de stad.
 • Sociaal, kan omgaan met alle leeftijden, liefst een man.
 • Geslacht: maakt niet uit, vriendelijk, luisteren naar wat de stad zegt, vuurwerk legaal maken/houden, iemand die het met iedereen goed moet kunnen vinden.
 • Ik vind dat de nieuwe burgemeester heel goed moet luisteren naar de burgers en goed mee moet denken. Ook hoop ik dat de nieuwe burgemeester een camera in de straat gaat zetten zodat de auto's niet zo hard rijden. En sociaal vind ik ook heel belangrijk.
 • Ik weet het niet, man of een vrouw, jong zodat hij ook in ons kan relateren.
 • Helemaal niks, mij maakt het niks uit, ik wil dat hij meer over zichzelf vertelt fysiek bijv. op scholen.
 • Man/vrouw: =man, maakt me eigenlijk niet uit, ze moeten goed naar ons luisteren en de bouwwerken sneller laten worden gemaakt. Want elke keer slopen ze iets snel alleen bouwen het pas na 3 jaar.
 • Man of vrouw maakt niet uit, de burgemeester moet goed dingen kunnen regelen, als er dingen zijn die gaan veranderen moet de burgemeester burgers informeren zodat ze weten wat er gaat gebeuren.
 • Geslacht: maakt niet uit, hij moet dingen kunnen veranderen, en dingen kunnen laten waar komen, het moet iemand zijn die geeft om de mensen van een stad/provincie. Ik vind dat er meer plekken moeten komen waar mensen samen kunnen komen het zou fijn zijn als de burgemeester ook langs scholen zou kunnen gaan zodat de kinderen er ook iets van leren.
 • Ik vind het belangrijk dat de burgemeester contact houdt met jongeren, ik vind het belangrijk dat de supermarkten langer openblijven.
 • Man of vrouw maakt mij niet uit, meer contact met jongeren, meer plekken om rond te hangen.
 • Man-> komt dominant over, goede regels en goede consequenties, ik wil meer nachtwinkel zodat je 's nachts niet verveelt, hond vrije plaatsen, vaker gezien worden in openbaar bijv. scholen.
 • Hij/zij moet aardig zijn
 • Het gesolacht van een burgemeester maakt niet uit, ik vind dat hij of zij rust moet kunnen houden en veel leuke ideeën uit kan voeren, ik vind dat er meer activiteiten op school gegeven moet worden bijv. naar een attractiepark enz.
 • Wat ik graag zou willen is dat het voor puberen goedkoper reizen is met de bus of ja iets waardoor ze makkelijker ergens heen kunnen in plaats de fiets
 • De verantwoordelijkheid nemen voor de handhaving van de openbare orde, dat de burgemeester kan optreden tegen overtredingen van wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de openbare orde, de veiligheid van de gemeente versterken, het voorkomen van gevaar en het waarborgen van een ordelijk verloop van het dagelijks leven
 • sociaal- want jij/zij krijgt met verschillende groepen mensen te maken, identificatie- aangezien hij/zij de burgemeester van Utrecht wordt verwacht ik dat hij/zij zich voor gaat stellen live bij RTV Utrecht, de burgemeester moet goed uitleggen wat zijn of haar plannen voor Utrecht zijn, deze plannen moet hij/zij ook waarmaken, ik hoop dat de burgemeester goed zal samenwerken met de stichting JOU want zij doen een hoop goed dingen voor de jongeren in Utrecht
 • Ik verwacht hetzelfde als dat de vorige burgemeester deed, ik verwacht dat u aardig bent, dat u langs komt dat u hallo zegt
 • Ik verwacht niks.
 • De burgemeester moet zo vaak in staat zijn om problemen van scholen aan te horen, luisteren naar de problemen van kinderen en er echt iets mee doen, vaker om toestemming of ideeën vragen over speeltuinen, school enz.
 • Aan het milieu denkt, naar iedereen luistert, iedereen gelijk behandeld, moeite doet om alles goed aan te pakken.
 • Veel zorgen voor de natuur, dus minder bomen laten kappen en zorgen voor minder milieuvervuiling, meer pleinen/speeltuinen aanschaffen voor jonge kinderen, een keertje langs het Gerrit Rietveld College komen even gedag zeggen.
 • Denk meer aan de natuur/milieu, maak meer sportpleintjes, kom een keer naar GRC denk aan plekken waar mensen kunnen sporten.
 • Scholen in Utrecht bezoeken met hoe het daar precies gaat, dat de burgemeester meertalig is dus spreekt meerdere talen om zo interactie met mensen uit verschillende landen te hebben (Arabisch, Frans etc.), kent alle plekken in Utrecht uit zijn/haar hoofd, zet zich in voor recreatiegebied in Utrecht, gaat wekelijks/maandelijks een live met mensen die vragen aan hem/haar kunnen stellen.
 • Dat hij de corona maatregelen niet al te streng maakt zoals dat de politie zomaar zonder bevel in je huis mag komen en je gasten wegsturen dat vind ik te streng maar 1,5 m afstand houden is wel gewoon goed en ook hoe we nu op school werken, avond klok dat je bijvoorbeeld om 22,00 o 23,00 u thuis moet blijven als je niet hoeft te werken zodat er minder besmettingen komen, om de mening vragen van het volk dus ook een beetje kijken of het niet te streng is want ander kan er ook onrust ontstaan, dat hij mensen laat protesteren over belangrijke dingen zoals black lives matters.
 • Ik hoop dat de nieuwe burgemeester zich houdt aan corona maatregelen en vooral bij demonstraties en protesten, niet dingen belooft die hij/zij niet waar kan maken, sociaal is en veel naar evenementen toegaat, investeert in belangrijke dingen zoals educatie.
 • Goede beslissingen neemt, het werk serieus neemt, beter is dan de vorige burgemeester, en ik verwacht ook dat hij de provincie Utrecht goed zal regeren als het ware.
 • Moet aardig zijn, hij moet eerlijk zijn, luisteren naar de inwoners en niet lui zijn.
 • Ik ken hem niet eens, hij ziet er cool uit denk ik, hoop dat hij goed Utrecht heerst, Mark Rutte is nog steeds beter.
 • Goed kunnen onderhandelen, goed kunnen luisteren maar ook het voortouw kunnen nemen.
 • Hij moet vriendelijk zijn en om het milieu geven. Hij kan dan misschien meer planten en bomen planten, ook wat meer leuke speelplekken voor kleine kinderen neerzetten, hij moet openstaan voor nieuwe ideeën, niet racistisch zijn en gewoon voor iedereen het beste willen.
 • Voetbalvelden.
 • Hij moet aardig zijn en het milieu belangrijk vinden, meer speelgelegenheden voor kleine kinderen, hij moet openstaan voor nieuwe dingen en niet racistisch zijn, voor iedereen het beste willen.
 • Jong,
 • Maakt niet uit welk geslacht het is, aandacht voor veiligheid in Utrecht, leuke recreatiegebieden, discrimineert niet.
 • Meer aandacht voor het uiterlijk van de stad zoals speeltuinen voor kinderen en bloemen in grasvelden, en evenveel aandacht voor héél Utrecht, en meer aandacht voor de veiligheid.
 • Er moet aandacht zijn voor de veiligheid van de bewoners. Meer aandacht moet er worden besteed aan het milieu, er moet meer aandacht komen voor de zieken, armen en ouderen.
 • Man/vrouw= maakt niet uit, aandacht milieuproblemen, aandacht voor onveiligheid in buurten, wat is eraan te doen, genoeg recreatiegebieden voor o.a. jongeren, moet niet discrimineren.
 • Geslacht maakt niet uit, meer aandacht voor de slechteren buurten.
 • Alles is goed alleen is het jammer dat er niet in elke wijk een sportvereniging is.
 • Het milieu is het belangrijkst, als u daar genoeg aandacht aan besteedt, ben ik tevreden.
 • In mijn ogen moet de burgemeester een goede visie hebben op de toekomst en weten wat hij/zij doet. Bij alle plannen boet er gedacht worden over het klimaat.
 • Ik vind het belangrijk dat de nieuwe burgemeester van Utrecht veel aandacht besteedt aan het milieu omdat ik nog heel lang in Utrecht moet blijven. Daarom is het belangrijk dat de natuur goed blijft en Utrecht mooier wordt.
 • Van mij hoeft er niets in Utrecht, want er zijn al genoeg speeltuinen, zwembaden, winkels, ijssalons enz., misschien kunnen er meer oplaadpalen voor elektrische auto's voor het milieu.
 • Een niet racistisch persoon, bekend met de stad, dierenliefhebber, oog voor kinderen, goed voor docenten, mensen in de zorg, grappig.
 • Ik vind het belangrijk dat de burgemeester dicht bij de normale burger staat, dus in de stad woont en dat hij/zij aandacht voor de burgers heeft, ik vind het belangrijk dat de woningbouw niet voor sportgelegenheid moet gaan.
 • Dingen die in ieder geval goed zijn aan Utrecht: in de binnenstad vind ik het heel heel mooi hoe ze de singel weer helemaal rond laten gaan, en het gebied rond de nieuwe bieb is ook zeker mooi, helaas is het gebied rond het Smakkelaarspark nog een beetje een zooitje, met eventuele andere vernieuwingen in de stad zou ik het mooi vinden als zich er veel groen in het nieuwe straatbeeld bevindt.
 • Ik zou het fijn vinden als er minder auto's in de stad zouden mogen komen. Ook zou ik het erg leuk vinden als we een vrouw als burgemeester zouden krijgen, ook lijkt me meer natuur erg fijn.
 • Utrecht is op dit moment een mooie stad die goed onderhouden wordt. Ik zou daarom ook niet vragen om veel verandering. Alleen zou ik willen vragen om twee dingen. Beter infrastructuur, bij enorm veel weten is het nu zo dat er bij een breuk of gat in het asfalt er een klein nieuw stukje wordt gelegd, dit resulteert in lelijke kleine stukjes asfalt op alle wegen. Ik zou blij zijn als er een keer de hele straat wordt gedaan, ook zou ik meer prullenbakken in het Noorderpark willen opdat de enige twee die er staan altijd vol zijn, tot zover mijn voorstel.
 • Ik vind de stad Utrecht prima, ik heb geen behoefte aan verandering. Aantal voetbalvelden, baskets en parken vind ik wel prima, heb ook geen behoefte aan nieuwe winkels. Alleen mogen er wel wat meer prullenbakken op straat komen.
 • Gezellig, serieus, goed kunnen luisteren, duidelijk, goed kunnen samenwerken, niet racistisch, dierenliefhebber, goed belang voor de stad, oog voor alle leeftijden, zorgt voor een veilige en gezellige sfeer.
 • Ik ben tevreden met alles in de stad, vooral met de parken waar je rond kunt lopen en kunt picknicken, het openbaar vervoer is ook heel erg fijn alleen te duur voor jongeren.
 • De stad is prima, alles is precies goed in verhouding. Er kunnen wel meer planten in Utrecht komen. Bijvoorbeeld meer parken, nu zijn er maar weinig parken.
 • Ik ben gelukkig en meer sportverenigingen zou heel fijn zijn.
 • Geslacht= man/vrouw, afkomst geen voorkeur, leeftijd 25/35, meelevend, lollig en serieus in zaken.
 • Vrouw of man maakt niet uit, jong dus tot de 40, goed aanspreekbaar voor jongeren, een gewoon iemand.
 • Jong, voor de toekomst, contact met de inwoners.
 • Iemand die aanspreekbaar is, iemand die zelf ook in Utrecht woont. Het liefst iemand die bezig is met duurzaamheid en groen, iemand die al eerder leidinggevende was, zodat deze persoon wel ervaring heeft.
 • Het moet iemand zijn die neutraal is en ervoor gestudeerd heeft.
 • Afkomst en geslacht doet er niet toe zolang hij/zij gekwalificeerd is. Open kunnen staan voor kritiek en moet kunnen luisteren naar de burgers, niet proberen om de oude burgemeester te overtreffen maar gewoon doen wat het beste is voor de stad.
 • Ik vind dat een burgemeester van Utrecht iedereen zou kunnen worden, niet per se de rijkste of machtigste persoon. Iemand die openstaat voor alle religiën, seksualiteiten, huidskleuren en ideeën aangezien Utrecht een drukke en diverse stad is zou het wel zo slim zijn als de persoon aan de macht ook echt iedereen en alle kanten snapt en respecteert en daarna dus besluiten neemt. Ik vind ook dat het niet verplicht een man, vrouw, moslim of juist ongelovige hoeft te zijn, het kan wel! Maar het maakt uiteindelijk iet uit hoe je eruitziet. Het zou wel een leuk of nieuw idee zijn als het ooit is een (bijvoorbeeld) buitenlands persoon was. Ik denk dat de inwoners van de stad die buitenlands zijn zich dan ook meer verbonden voelen en alsof ze erbij horen aangezien ze vaak toch anders worden behandeld, en dat de burgemeester natuurlijk een beetje opgeleid moet zijn over alles maar niet per se naar de grootste scholen geweest moet zijn en het aller slimst hoeft te zijn.
 • Goed kunnen meedenken over wat iedereen wil dus ook meer wat de jongeren precies willen, verstand hebben van wat je als burgemeester allemaal moet/kunt doen.
 • Hij of zij moet kijken naar de toekomst van de jongeren. Niet alleen naar nu!
 • Onze burgemeester moet oprecht zijn en moet zijn baan serieus nemen.
 • Niet racistisch, investeert in achterwijken als Overvecht, behandelt iedereen goed.
 • Ervoor zorgen dat er minder racisme is, meer gelijke rechten.
 • De nieuwe burgemeester moet veel contact maken met de burgers, bijvoorbeeld door mensen te bezoeken op scholen en bij evenementen komen, klein of groot.
 • Zelfverzekerd.
 • Rekening houden met iedereen, denk aan de toekomst van jongeren.
 • Vrouw, nieuwe ideeën, klaar voor vernieuwing, meer groen.
 • Ik zou het leuk vinden als de nieuwe burgemeester ook zulke mooi toespraken zou kunnen houden. Humor, bij bijvoorbeeld ……?.... Is ook leuk :). Ik denk dat het belangrijk is dat de burgemeester veel met de cultuur van de stad Utrecht bezig is-> muziek. Veel jongeren zouden blij zijn wanneer de burgemeester veel aandacht aan het klimaat besteedt.
 • Voor een burgemeester vind ik het belangrijk dat hij/zij betrokken is bij wat er in de stad gebeurt. Bijvoorbeeld het bezoeken van culturele evenementen, volkstuinen, bedrijven en scholen. Het zou fijn zijn als hij/zij in gesprek gaat met mensen die iets willen veranderen in de stad. Hierdoor is er direct contact en voelen mensen zich gehoord. Het zou fijn zijn als hij/ij zich inzet voor het klimaat en voor cultuur.
 • Liefst een vrouw, rekening houden met het milieu, de inwoners van Utrecht inspraak/een platform geven, jong.
 • Ik zou een vrouwelijke burgemeester willen, meer contact met de bewoners, jong.
 • Vrouwelijk, jong.
 • Ik vind het fijn als er veel ruimte voor fietsers is in de stad. Dat is al wel goed maar dat moet wel blijven. Het water in de Munt moet schoon blijven zodat we er lekker kunnen blijven zwemmen. Ik vind het ook fijn als er veel groen is in de stad. Ik wil graag een burgemeester die dus fietsers en groen in de stad denkt.
 • Ik zou graag willen dat het wat veiliger wordt in Utrecht, af en toe word ik (als vrouw) nog wel eens nageroepen en op dat soort momenten is het wel fijn als er bijv. boa's zijn. Meestal gebeurt dit in parken.
 • Hou het zoals het is. Alles is goed zo, zoals de sfeer, huizen, activiteiten die je kan doen. Als het lukt mag het wel groener, denk aan stroom of planten.
 • Ik vind het goed als een burgemeester aandacht geeft aan alle leeftijdsgroepen, ook vind ik het prettig zoals het nu is.
 • Het is goed zo, de stad is helemaal top, er zijn genoeg pleintjes waar je kan voetvallen, fietspaden, groene plekken. Geen Lot van Hooijdonk als burgemeester.
 • Ik zou een burgemeester willen die veel om de stad geeft en die veel geeft om sporten en bewegen en die zelf niet lui is.
 • Mijn eis is dat je veel om sport geeft en dat je daar veel werk in steekt, ook dat je zorgt dat het onderwijs blijft verbeteren.
 • Mijn eisen voor een burgemeester zijn dat hij/zij een probleem van meerdere perspectieven kan bekijken en evenveel aan iedere doelgroep denkt, ik zou ook een burgemeester willen die veel aan sport denkt en iets tegen racisme doet.
 • Dit zijn de eigenschappen die ik denk dat handig zijn voor een burgemeester. Hij moet goed zijn prioriteiten kunnen stellen, als je alles tegelijk doet lukt er niks. Hij moet empathie kunnen voelen en snappen wanneer iets niet meer goed gaat. Hij moet niet twijfelen om de moeilijke keuzes te maken. Dit zijn een paar van de eigenschappen die ik vind die een burgemeester moet hebben. Ik stop hier omdat ik geen tijd meer heb. Trouwens ik zeg niet hij omdat ik vind dat het een man moet zijn, een vrouw is ook goed.
 • Ik vind het helemaal prima hier, top!
 • In sommige wijken heb je vuilniscontainers die je met pasjes opent en dit vind ik een goed alternatief voor vuilniswagens.
 • Beste aan wie schrijf ik dit eigenlijk, ik ben van mening dat het oude mediamarkt/Hoog Catharijnegebouw weg moet. Vet lelijk in een anders mooie stad.
 • Ook al weet ik dat dit landelijk geregeld wordt; ik vind dat je Nederlands in de bovenbouw moet kunnen laten vallen, ik heb de hoop dat Engels over ongeveer 15 jaar als nationale taal van Nederland wordt toegevoegd. Ik u al mijn hele leven Nederlands les. Ik kan het basis Nederlands wel, maar toch leer ik nu allemaal dingen die totaal niet relevant zijn.
 • Jonge man/vrouw die de plekken om te voetballen goed onderhoudt, veel afval van de straat houden en de parken onderhouden. De stad er goed en verzorgd uit laten zien, gezelligheid in de stad is ook belangrijk.
 • Ik zou graag een burgemeester willen wie denkt aan de speelgelegenheden in Utrecht. Ik zou namelijk meer speeltuinen en voetbalveldjes in Utrecht willen.
 • Man, want wij willen geen Halsema praktijken, moet een hippe gozer zijn en een toffe peer, niet zo'n oude knars, moet goed om kunnen gaan met jongeren en natuurlijk het beste over hebben voor de stad en haar inwoners.
 • De burgemeester moet gehoor geven aan inwoners en dan ook actie ondernemen, voor de rest maakt het mij niet uit. Ik vind het goed hoe het nu gaat dus de burgemeester nu mag wel blijven.
 • Een jonge spontane burgemeester die veel activiteiten organiseert.
 • Een burgemeester die zelf ook aan de jonge kant is en veel activiteiten organiseert, dat hij verbetering zoekt in scholen, stimuleert de ontwikkeling voor kinderen.
 • Ik vind dat de burgemeester iemand moet zijn die hoog is opgeleid, weet wat hij of zij moet doen als het slecht met de stad gaat. Ik vind het alleen belangrijk dat hij of zij weet hoe jij de beste voor de stad heeft.
 • Ik hoop dat we een burgemeester krijgen die denkt aan de jongeren uit Utrecht, want jongeren moeten ook betrokken worden met de politiek en natuurlijk ook met de gemeente.
 • Ik vind dat het niet zou moeten uitmaken of de nieuwe burgemeester een vrouw of een man is. Ook is de seksualiteit geen reden om iemand niet te laten solliciteren. Het zou natuurlijk wel handig zijn als hij of zij een hoge opleiding heeft gedaan, maar of dat nu een Nederlander is of niet is niet belangrijk. Ik heb niet erg veel eisen omdat ik vind dat als iemand toegewijd is om iets te bereiken zoals nu als burgemeester ligt het niet aan het uiterlijk of gender maar aan het feit dat diegene er voor Utrecht is.
 • Ik wil een burgemeester die sociaal is en goed met mensen om kan gaan. Hij of zij moet goed met kinderen om kan gaan.
 • Ik vind dat een burgemeester geen opleiding hoeft te doen, hij hoeft alleen maar goede dingen te doen en daar heb je geen opleiding. Een burgemeester mag een vrouw of man zijn als ze maar het beste willen voor de stad. Het maakt mij niet uit wie we krijgen als hij maar zijn best doet.
 • Ik hoop dat de volgende burgemeester van Utrecht niet de hele dag in zijn kantoor zit maar ook op de straat met burgers praat. Hij hoeft niet persé uit de stad te komen als hij maar het beste met Utrecht voorheeft. Verder maakt het me niet of hij man of vrouw is of wat zijn culturele achtergrond is. Ik vind het belangrijk dat de meest gekwalificeerde kandidaat de baan krijgt.
 • Ik kende de vorige burgemeester niet, dus een introductie zou leuk zijn.
 • Dat hij aardig is.
 • Een burgemeester moet ervaring hebben, hij moet een luisterend oor hebben, de burgemeester moet goed in zijn schoenen staan en moet ook erg betrokken zijn.
 • De burgemeester van Utrecht moet bekender zijn, ik en bijna al mijn Utrechtse leeftijdsgenoten kennen de burgemeester niet. De burgemeester moet groots bekend maken hoe hij/zij de staat gaat verbeteren en wat de plannen zijn.
 • Hij/zij moet denken vanuit verschillende perspectieven zodat sommige groepen/mensen zo min mogelijk benadeeld worden, bijvoorbeeld bij een dilemma.
 • Alles is top!  Fietsen gaat veilig, horeca is genoeg, leuke activiteiten, de grond, de planten, de lucht, de zon, de gebouwen/skyline is mooi. Het boeit me vrij weinig. Ik ga binnenkort toch dood. Wilt u me aub niet meer storen, ik wil gewoon werken. Groetjes
 • Ten eerste vind ik het belangrijk dat de burgemeester kennis heeft en wil opdoen over ongelijkheid onder verschillende groepen mensen. Het lijkt mij dan bijvoorbeeld fijn als de burgemeester een vrouw, een zwart persoon of misschien een persoon uit LHBTI+ gemeenschap is. Die mensen hebben meestal immers de meeste kennis over discriminatie en zullen ook waarschijnlijker voor deze groepen staan. Als de burgemeester niet uit een persoon uit één van deze groepen (of uit twee van de groepen, of uit alle groepen) is, vind ik dat geen groot probleem, maar ik vind het wel belangrijk dat de burgemeester aandacht voor dit soort kwesties heeft. Ten tweede vind ik het erg belangrijk dat de burgemeester aandacht heeft voor klimaatverandering en niet alleen naar de voor-de-hand-liggende oplossingen kijkt maar ook naar maatschappelijke oplossingen. Dus dat de burgemeester niet alleen voor meer elektrische auto's staat maar ook voor dat mensen minder snel de auto gaan/willen pakken. Als laatste denk ik dat het handig is als de burgemeester vanuit verscheidene hoeken naar problemen en oplossingen kijkt. Dus kijken hoe bepaalde kwesties in andere landen worden opgelost en ook zeker input vragen van jongeren. Ps.: ik weet niet of ik echt een goede richtlijn heb gegeven voor een burgemeester omdat ik me er niet echt van bewust ben in hoeverre een burgemeester nou eigenlijk zelf beslissingen mag nemen of met suggesties mag komen in de gemeenteraad, maar ik hoop alsnog duidelijk te hebben gemaakt wat voor burgemeester ik graag zou zien.

 

62 reacties

 • Zou mooi zijn als de burgermeester verbindend is. Tussen de raad maar ook tussen bewoners en raad. Als voorbeeld wil ik gedoe polder rijnenburg benoemen. De raad wil daar windmolens. De meerderheid van de bewoners wil dat niet. Een burgermeester zou dan verbindend kunnen zijn en bijvoorbeeld de raad voorstellen een referendum te doen erover. (Dit zou ook t eerste punt mogen zijn wat mij betreft. En als je een stad “Corona proof” wil maken, dan moet je het groen in de stad laten en alleen bouwen waar er ruimte is: polder dus!
 • Verbindend en zichtbaar in alle wijken zou mooi zijn. Dus niet alleen de binnenring maar ook Leidsche Rijn en Vleuten de Meern in beeld hebben. Het is allemaal gemeente Utrecht.
 • Boven de partijen kunnen staan. Maar dat is vanzelfsprekend lijkt me.
 • Het lijkt mij het verstandigste e/o het beste als de nieuwe burgemeester zo veel mogelijk lijkt op Jan van Zanen. Dus een slimme, realistische, boven politieke regent.
 • Iemand die losstaat van zijn/haar politieke voorkeur en vooral voor de Utrechtse stadsbelangen gaat. Maar wat zijn de stadsbelangen? Om dit goed te achterhalen moet je heel goed naar de mensen luisteren, vooral naar degenen die al in Utrecht wonen.
 • Laat het AJB geen politieke toestand worden. Ik heb nog nooit op de VVD gestemd, en zal dat denk ik ook nooit doen, maar heb ook nog nooit zo’n indrukwekkend goede burgervader gezien.
 • Ik zou graag een nieuwe burgemeester zien, een zelfde profiel als Jan van Zanen. Echter, daar is er maar 1 van
 • Ik vind het belangrijk dat er veel bos en natuur is en dat er aan dieren wordt gedacht. En het klimaat (bijvoorbeeld auto's op zonne-energie) en dat er meer biologisch eten wordt gemaakt.
 • Dat hij/zij duurzaamheid belangrijk vindt
 • Dat hij/zij aan de stad denkt
 • Dat hij/zij niet zoals Donald Trump is 
 • Ingewikkeld wat voor iemand je wilt hebben. ...
 • Een burgemeester die goed nadenkt over het klimaat, dus balans tussen infrastructuur en natuur. Een betrokken burgemeester, een burgemeester die snel actie onderneemt , een burgemeester die goed aan de wateren denkt (Singel, Kromme Rijn, Oude gracht ect)
 • F. (11jaar) we willen een goede burgemeester die goed voor Utrecht zorgt en die ervoor zorgt dat Utrecht een leefbare en groene stad wordt en blijft.
 • Het is fijn als de nieuwe Burgemeester: goed kan luisteren, een goede speech kan houden, goed kan presenteren, netjes gekleed is, goed kan samenwerken, veel energie heeft en een goede opleiding heeft gehad.
 • wil luisteren naar de mening van kinderen in Utrecht en wil zorgen voor veiligheid
 • Hij moet ook voor de goede sfeer zorgen in de hele stad Utrecht!
 • De opvolger dient dan ook zoveel mogelijk dezelfde eigenschappen te bezitten als zijn voorganger.
 • 1.Goede persoonlijke uitstraling en krachtige bestuurder.  2.Die overzicht weet te houden binnen het college en de gemeenteraad en goed zich kan inleven wat er echt bij de burgers leeft voordat er besluiten genomen worden. 3.Moet 1 zijn met en tussen zijn burgers en een zeer goed luisterend oor hebben. 4 .Daarom ook altijd persoonlijk bereikbaar zijn voor de burgers, 5.En daarbij Afspraak is Afspraak.
 • Wat persoon betreft: toegankelijk, een verbinder, staat boven de partijen, luistert goed
 • Vaardig met de voorzittershamer, doortastend in veiligheidskwesties, een goed gevuld adresboekje, beetje gemakkelijk in de omgang (J.G.)
 • HIJ MÓET wél héél EERLIJK kunnen ZÍJN...NÁÁR IEDERÉÉN.  Én HIJ MÓET wél betrouwbaar ZÍJN NÁÁR IEDERÉÉN. ÓÓK náár zichzelf. Zéér GOED (een paar KEER van mijn part) kunnen Nadenken én BESEFFEN DÁT hét om MENSEN GÁÁT én DÁT hét niet OM afval GÁÁT!!! Bétere én veiligere kinderspeelplaatsen in verband DÁT ZE NÍET zouden KUNNEN verdwalen en/ÓF ontvoerd KUNNEN WORDEN. Vóór DE natuur, in verband uitdroging van ONZE planeet. Hóe WE béter mét ELKAAR kunnen omgaan. Snelheidsmonsters aanpakken. MÍNDER vuilnis ÓP/LANGS DE wég. HÓE WE ouderen BÉTER KUNNEN ondersteunen. HÓE ouders nóg véél beterder om KUNNEN gaan mét kLEINE én oudere kinderen/tieners. HÓE WE nare/NÍET nette mensen BÉTER KUNNEN aanspreken én dát ZE LEREN....WAARÓM, waarom ZE béter kunnen luisteren/leren beseffen.
 • Als inwoner van Kanaleneiland vind ik het belangrijk dat onze nieuwe burgemeester. 1. Diplomatiek is; dat hij zich oprecht gemakkelijk kan bewegen tussen alle bewoners van Utrecht, ongeacht hun culturele achtergrond. 2. Altijd goed voorbereid; dossierkennis heeft wanneer hij/zij op huisbezoek gaat. 3. OPRECHT en belangstellend is bij klachten of verdriet en streng/hard bij onzin 4. Bereikbaar/toegankelijk is voor bewoners uit ALLE lagen van de bevolking 5. betrokken is; tussen de mensen kan staan en tóch niet 'one of the boys'. De Utrechtse burgemeester zal er toch 'boven' moeten blijven staan, bijv. bij het nemen van noodzakelijke, impopulaire maatregelen en dit met open vizier meedelen en toelichten aan alle betrokkenen. 6. Streng maar rechtvaardig is en korte metten maakt met de jarenlange gedoogpolitiek van de voorganger. 7. Openlijk en zichtbaar voor inwoners handelt; géén achterkamertjespolitiek, 8. Zich inzet voor vrouwenemancipatie en burgerparticipatie (IEDEREEN moet mee kunnen doen in Utrecht en daartoe eenvoudiger toegang tot de beschikbare middelen krijgen.) Ik beschreef grotendeels Ahmed Aboutaleb, een burgemeester van een grote stad met soortgelijke uitdagingen als die van Utrecht.  Iemand met díe inhoud zou een sieraad voor de stad Utrecht zijn en méér dan de ambtsketen om diens nek.  Utrecht kent serieuze uitdagingen, die vragen om serieuze burgemeester voor ALLE Utrechters
 • De nieuwe burgemeester is er een, die net zo’n mensenmens is als Jan van Zanen is. Echt geïnteresseerd in de ander, in wat de ander meemaakt, wat hem/haar drijft. Zonder aanziens des persoons. Graag een vrouw met “een kleurtje”, oftewel iemand die van oorsprong zelf, of haar ouders, uit een ander land komt/komen. Ik denk bv aan de kamer-voorzitter van de 2e kamer: mevrouw K. Arib. Zij lijkt mij erg geschikt hiervoor. En de nieuwe burgemeester moet verbindend kunnen zijn tussen alle nationaliteiten die er in Utrecht wonen. En vooral ook humor hebben.
 • Gekozen door burgers, m/v met ondernemerservaring en m/v met minimaal 3x werkervaring in bedrijven
 • Graag iemand die context gedreven kan en wil werken. Minder systematisch en rationeel. Praktisch dus. Humor
 • Uitstraling, toegankelijk, humor, standvastig, burgervader
 • Type Ruud Lubbers, warm, tikje brutaal en een groot hart. Humor. Een man met charisme, the soft ikinf. Job Cohen en Femke Halsema vind ik top burgemeesters
 • Hart voor de stad met zijn vele ondernemers die de stad levendig houden. Mensen binder
 • Iemand die Utrecht een warm hart toedraagt. Liefst bekend met de stad
 • Goed op beeld vriendelijk, goed voor de bewoners en de stad
 • Ruimte in de stad voor diverse initiatieven zoals: kunst en cultuur, ondernemen (niet op de traditionele manier, mar creatief), gericht op verbinden en levensverrijken ipv commerciële doelstelling
 • Sociaal, duurzaam, vrouw + iemand die zelfbewoning handhaaft
 • Een gezellige m/v/oia met humor en een groen en links hart
 • Iemand die begrijpt dat we van natuur  afhankelijk zijn voor ons voortbestaan en dat dus op nr 1 zet. Geen VVD er
 • Een meewerkend voorman (of vrouw). Iemand die boven de partijen staat, geen plucheklevende baantjesjager. Conclusie, gewoon een nieuwe Jan van de gemeente
 • Ervaren burgemeester in stad van vergelijkbare omvang. Bestuurlijk/publiek gedreven
 • Iemand die echt geeft om de inwoners van de stad en betrokken is bij de mensen
 • (26/6) Dag gemeenteraad! Persoonlijk heb ik Jan van de gemeente nooit ontmoet, maar veel over hem gelezen, dus wat mij betreft iemand van het kaliber Jan van Zanen lijkt me prima voor mijn Stadsie. Groet, L. d J.
 • Idee van B. (5): een vloggende burgemeester
 • Ik vind dat het tijd wordt voor een rechtse burgemeester want Nederland moet Nederland blijven en Utrechts moet Utrecht blijven, behoud van kerken, Nederland is van oorsprong een christelijk land
 • Het moet iemand zijn die tegen racisme is en discriminatie en iemand met respect voor moslims (O.S.)
 • Boven de partijen staan. Goed in communicatie met alle grepen. Vriendelijk, open en durft te beslissen, lef en moed!
 • Een sterke vrouw
 • Iemand die zich van harte verbindt met onze prachtige stad en al haar inwoners (inclusief de stadsdieren het 'groene') :)
 • Linkse burgemeester
 • Grappig, slim, met veel mensen kunnen praten, sociaal (P., 10 jaar)
 • Een vrouw
 • Handig, slim en veel kennis met de kansen voor Utrecht, groetjes
 • Een vrouw, het is 2020 lieve mensen.
 • Iemand die sturing geeft aan het leefbaar houden van deze stad, die alleen maar voller en voller en voller wordt.
 • Een betrokken en ondernemende persoon, moet bekend zijn met Utrecht en haar ondernemers.
 • Wij vinden dat de nieuwe burgemeester: Alle bevolkingsgroepen dient te verbinden, De woorden racisme, en etnisch profileren terugbrengt naar discriminatie, Discriminatie van autochtonen serieus neemt in de meest kleurige wijken, Klachten/ meldingen doelgericht laat aanpakken!! Beleidsdoelen stelt en evalueert, Stuurt op operationele doelen, Mensen boven bureaucratie stelt, Mensen boven PR stelt, Representatief is, De gemeentelijke instellingen slagvaardig maakt, Stuurt op bezuiniging zonder kwaliteitsverlies, Stuurt op continuïteit en coördinatie van de dienstverlening met prioriteit op Jeugdzorg, het verschil dient te maken als burgermoeder/-vader en vooral als adequaat manager naast besturen!
 • Vrouw, progressief, ervaring met lokaal bestuur, affiniteit met de stad
 • Van belang voor burgemeester Utrecht. Voor mij is het belangrijkst dat een burgemeester op alle niveaus van de stad mensen en mogelijkheden bij elkaar kan brengen.
 • Een vrouw.
 • Een burgemeester van Utrecht moet mensen en mogelijkheden bij elkaar brengen op alle niveaus en speelvelden.
 • Ik vind het goed als hij veel voor de natuur doet en hij moet aardig zijn. Ik wil dat er meer activiteiten in de Meern komen.
 • Mensenmens, stabiel, gepassioneerd met oog voor behoud alle groen + uitbreiding van eea waar mogelijk. Stimuleren weghalen tegels in tuintjes + groen in de plaats. Sociale huurwoningen voor iedereen.
 • Een burgemeester die betrokken is bij de stad, kent geschiedenis en haar inwoners. Oog heeft voor natuur en milieu in de stad. Geen carrièrejager is.
 • Een echte burgervader/moeder die verbindend werkt en midden tussen de Utrechters staat.
 • Charisma, integriteit, mensenkennis

407 reacties

 • Denk aub aan diversiteit!!! Geen witte, oude man in ieder geval.
 • Het zou fijn zijn als de burgemeester een vrouw was en ook jong. Het grootste deel van de Utrechtse bevolking is namelijk tussen de 18-39, dus het zou fijn zijn als het jonge imago van de stad gereflecteerd zou kunnen worden in de burgemeester!
 • Graag een vrouwelijke burgemeester, met daadkracht en het liefst een VVD burgemeester als mooi politiek evenwicht met de gemeenteraad, Anne Marie Jorritsma is een voorbeeld. In het verleden heeft Utrecht goede vrouwelijke burgemeesters gehad, wordt tijd voor de volgende.
 • Jonge Vrouw Progressief!
 • Man met uitstraling, geen Popi Jopie.
 • BENADER Dhr.Wouter Kolf, nu Burgermeester Breda...Zeer geschikt voor Utrecht. En het gezicht van Utrecht.. en nog Studentenlid ook...Deze man heeft alles wat Utrecht nodig heeft.
 • Hoi! Ten eerste vind ik het supergoed dat jullie naar de meningen van de Utrechters praten. Ik vind het zelf heel waardevol als de nieuwe burgemeester een vrouw wordt, en/of iemand van kleur. Ik denk dat dat heel belangrijk is, onder andere als voorbeeld voor jongere mensen, maar ook omdat het voor vrouwen moeilijker is om aan de top te komen terwijl zij juist oog hebben voor dingen waar (witte) mannen sneller overheen kijken. Hetzelfde zou gelden voor iemand van kleur. Ik kan dit niet zo 1 2 3 wetenschappelijk onderbouwen maar een vrouw lijkt me top!  Verder vind ik het belangrijk dat de nieuwe burgemeester zich inzet tegen racisme, tegen discriminatie, voor diversiteit, voor feminisme, voor het klimaat en voor duurzaamheid.
 • Ik wil een burgemeester die dicht bij de mensen staat en hen ook opzoekt. Bovendien is Utrecht toe aan een vrouwelijke burgemeester. Ze heeft een hart voor de stad, zet zich in voor het vergroenen en verduurzamen van Utrecht. Tenslotte is de burgemeester een echte verbinden; zij weet woorden te geven aan het gevoel van Utrechters en spreekt zo namens de stad.
 • Bij gelijke geschiktheid voorkeur voor een vrouw, toegankelijk en betrokken, innovatief, boegbeeld voor de stad.
 • De burgemeester moet wat mij betreft een geboren en getogen Utrechter zijn dus geen “import”. Deze persoon mag absoluut niet aangesloten zijn bij GroenLinks/D66 en moet de echte Utrechter representeren. De ideale kandidaat is niet zo ijdel dat hij/zij liever bij talkshows op de publieke omroep zit dan dat hij zich bezighoudt met de mensen in zijn stad. Graag iemand met ervaring in het bestuur van een grote stad en met aandacht voor mensen van alle economische klassen. Het huizenprobleem en bestrijding van armoede zou hoog op de agenda moeten staan. Ook zou deze persoon met zijn vuist op tafel moeten kunnen slaan wanneer de situatie hier om vraagt.
 • De burgermeester van Utrecht is een burgermeester voor álle Utrechters. Hij/zij woont in de stad en neemt deel aan het openbare leven.
 • De burgermeester bewaakt de kwaliteit van wonen en werk in de stad waar mogelijk en vergroot deze waar noodzakelijk. De ambities van de burgermeester zijn niet groter dan de ambities van de stad. Vergroening en leefbaarheid van de stad, gezondheid van de inwoners, technologische innovatie en de menselijke maat in de stad en wijken zijn speerpunten. Sciencepark Utrecht moet internationale allure opbouwen maar Utrecht moet altijd van de Utrechters blijven.
 • Een burgemeester die de inwoners van de stad goed vertegenwoordigt: een kritisch en progressief persoon. Ik denk dat het ook tijd is voor een vrouwelijke burgemeester!
 • (Relatief jonge) vrouwelijke burgemeester!
 • Hallo, Utrecht gaat prima in mijn ogen. Behalve op één gebied, waar de nieuwe burgemeester topprioriteit van moet maken: GELUID, mede als gevolg van RACEN! (Nee, de caps lock stond niet per ongeluk aan.) Onlangs was in het nieuws dat Utrecht de luidruchtigste gemeente van Nederland was en ik als bewoner aan de Spinozaweg (en de hele toekomstige westelijke stadsboulevard) kan dat alleen maar bevestigen. Wat een herrie leef ik dagelijks in... En het is erger geworden, later we zeggen het afgelopen jaar. En onlangs ook: een dodelijk ongeluk op de Spinozaweg, mijn straat dus, en een tweede niet-dodelijk ongeluk een week later. Hoewel ik de toedracht van beide ongelukken niet ken, heb ik wel het vermoeden dat racen en idiote snelheden een rol hebben gespeeld.  Ik volg het Utrechtse nieuws redelijk goed, en pin me er niet op vast, maar ik kan mij van de afgelopen jaren geen dodelijk ongeluk herinneren waarbij een voetganger dodelijk werd getroffen door een scheurende, racende automobilist. Toen ik tegen een vriend vertelde over het ongeluk was zijn antwoord: "An accident waiting to happen". Inderdaad: je kon er op wachten. Voor de duidelijkheid: ik weet dat ik aan een drukke doorgaande weg woon met dus een zeker niveau van geluidsoverlast. Dat accepteer ik.  Maar waarom word ik dagelijks de hele dag lang geteisterd door automobilisten en motorrijders die hun uitlaten kennelijk zo hebben aangepast om zo veel mogelijk zinloos en nutteloos lawaai te maken, klaarblijkelijk voor hun eigen genot? En die ook met krankzinnige snelheden door rood rijden? Ik hoef maar mijn raam uit te kijken en ik zie iemand door rood rijden, op alle tijdstippen van de dag. Al jaren heb ik het beleid 'ramen en deuren gesloten houden'. En dat is niet vanwege vieze lucht. DOE IETS.  Sterke met de keuze.
 • Wij, moeder en twee kinderen, vinden aandacht voor natuur groen en klimaat heel belangrijk. Dat moet de burgemeester ook in haar of zijn hart hebben.  Ook moet de burgemeester veel zelf fietsen. Dan leer je de stad kennen en weet je waar de veiligheid beter moet. Zij/hij moet ook oog hebben voor jongeren. Bijvoorbeeld ideeën voor meer skateparken steunen en naar jongeren luisteren. Als hoofd van de veiligheidsdriehoek moet zij/hij waakzaam zijn tegen racisme en zorgen voor diversiteit.
 • Zou graag een burgemeester willen met een GroenLinks achtergrond. Die zijn volgens mij al jaren de grootste partij in de stad. Daarbij is het ook wel weer eens tijd voor een vrouw.
 • Utrecht is enerzijds een progressieve stad met veel hoogopgeleiden en creatievelingen, maar het is ook een stad met een ander gezicht: armoede, achterstandswijken, criminaliteit. Tijd dus voor een charismatische, verbindende figuur die zich goed kan onderhouden met zowel de flatbewoners in Overvecht en Kanaleneiland als de bakfietsouders in Buiten-Wittevrouwen.  
 • Jong (onder de 50). Vooruitstrevend. Losstaand van politieke kleur (Aan Van Zanen merkte je zijn VVD kleur maar weinig, hij stond er boven)
 • Veel politieke ervaring. Geen Groen Links
 • Een jonge vrouw!
 • Eigenschappen: vergelijkbaar in toegankelijkheid, belangstelling en inzet als van Zanen was voor de inwoners van Utrecht! Mee aan de slag: NRU-gelden erbij krijgen, waarom gasvrij zo snel. Oftewel: Overvecht is weer de pineut omdat er te weinig naar bewoners wordt gekeken met leefbaarheid op alle vlakken (gezondheid, financieel).
 • Stevige bestuurlijke ervaring maar wel benaderbaar en open. Durft knopen door te hakken waar misschien niet iedereen blij mee is, maar wel zorgt voor resultaat. Desalniettemin wel verbindend. Belangrijk Thema's: duurzaamheid (en niet halfbakken: echte verandering), diversiteit en inclusiviteit. Maatwerk indien nodig.  En stimuleren ideeën en creatieve oplossingen vanuit burgers, wijken, sportclubs, etc.
 • Onno Hoes.
 • Lekker groen, lekker links, zich erg bewust van alle soort van discriminatie die gebeuren en bereid dat veranderen. Geïnvesteerd in het veranderen van ons gebroken schoolsysteem. Probeer bij de sollicitatieprocedure niet te discrimineren op geslacht, kleur of wat dan ook
 • Een burgemeester die wel zijn termijn afmaakt! Vertrouwen in de politiek vergroten moet haar of zijn doel zijn, afbreuk daaraan doen vanwege partijbelang moet een no-go zijn.
 • Een jonge burgemeester (<45 jaar) die middenin de maatschappij staat (bijv. ervaring heeft in de zorg of het onderwijs), die staat voor diversiteit en inclusiviteit, een ambassadeur kan zijn van alle groepen uit de bevolkingssamenstelling van Utrecht én een concrete visie heeft over de toekomst van Utrecht op het gebied van eerlijke verdeling van woningruimte, klimaatmaatregelen, verkeersveiligheid, sociale ondersteuning van minderheden en de leefbaarheid van de stad.
 • NIET Alexander Pechtold. NIET Kajsa Ollongren. Die zijn koud, incompetent, ze kunnen niet luisteren, niet verbinden.
 • De nieuwe burgemeester moet zich wat mij betreft vol inzetten op het verduurzamen van de stad. Meer groen, meer groene daken, tegen plastic etc.
 • Pak de armoede aan, meer betaalbare sociale huurwoningen en koopwoningen. De kloof tussen arm en rijk moet stoppen.  Luister naar de inwoners van Utrecht wat hun wensen en ideeën zijn om Utrecht te behouden als een hechte gemeente.
 • Voorkeur voor AGNES JONGERIUS!!
 • Mijn nieuwe burgermeester moet daadkrachtig zijn en verder denken dan alleen de binnenstad. Bijvoorbeeld verbeteringen ASW en leefbaarheid Zuilen, Utrecht is meer dan centrum en dure oostelijke wijken.
 • De nieuwe burgemeester moet ervaren zijn en ook burgemeester zijn geweest van een grote stad. Hij/zij moet er zijn voor de burgers en niet voor zichzelf. Ook moet hij/zij zichtbaar en benaderbaar zijn. Een mensen mens. Aanpak van criminaliteit en het uitbreiden van het politieapparaat voor meer en betere handhaving zijn de belangrijkste zaken. Daarna staat de huizenmarkt op een goede 3e plaats. Er wordt veel te veel gebouwd. Elk stukje grasveld moet bewoond worden tegenwoordig. Niet goed voor de natuur! En Utrecht is groot genoeg onderhand.
 • Als maar geen groen links is VVD burgemeester zou beste zijn we hebben al veel goede gehad. En niet Spekman of die van de fnv aub.
 • Problemen rond de criminaliteit rondom de Kanaalstraat damstraat drugs gebruik lachgas gebruik hangjongeren die overdag niks te doen hebben en 's avonds laat hangen en afval gooien op straat meer toezicht hierop. In Zuilen hangjongeren die rondzwerven gebruikelijk met Gestolen scooters overvallen plegen onverzekerde scooters rijden.
 • De harde bezem gebruiken die niet mee willen luisteren en harde maatregelen nemen om ze naar kampen te sturen hondenstront op laten ruimen toiletten schoonmaken ramen zemen van ouderen kauwgoms en sigaretten prikken bij meerde de fout in deze keer het kind de stad uitzetten ergens in Texel achterlaten of Schiermonnikoog
 • sociaal ingesteld, buiten de hokjes denken, liefde voor groen, inzetten op meer groen, gezondere lucht, oog voor het behoud van het dorpse karakter van de stad. Dat is juist de charme. Denk aan geen gigantische torens, windmolens en bij nieuwbouw respect voor de omgevingsstijl. Hype het tourisme niet te veel. Willen we daar als stad afhankelijk van worden? Zie het maar eens terug te draaien. Kijk naar wat Amsterdam is geworden. (Een speeltuin voor thrillseekende schreeuwende jongeren). We hoeven geen wereldstad te worden, oog voor cultuur. Culturele activiteiten.
 • Een oprechte sterke niet linksgeoriënteerde persoon die vooral duidelijk en doortastend problemen als criminaliteit, ouderen/senioren woningen en veiligheid promoot. Nuchtere, heldere blik als het gaat om milieu en autoverkeer.
 • Fydan Ekis
 • Annemarie Jorritsma
 • Ik zou graag een burgemeester zien met een pro-pret profiel.
 • De burgemeester heeft 1 portefeuille. Hij/Zij is namelijk verantwoordelijk voor de veiligheid in de stad. De afgelopen jaren heb ik nog nooit gezien dat deze belangrijkste taak is opgenomen in het profiel voor een nieuwe burgemeester in onze stad. Dit terwijl er toch alle reden voor is. Kijk alleen maar naar de aanslag vorig jaar, het feit dat Utrecht drugshoofdstad van Europa is en Utrecht een belangrijke voedingsbodem blijkt te zijn voor grote criminele organisaties. Ook in deze coronatijd wordt van een burgemeester verwacht het juiste te doen om de veiligheid en gezondheid van mensen in de stad te waarborgen. Ik hoop dan ook op een burgemeester met ervaring op het gebied van veiligheid, maar ook een ervaren burgemeester. Burgemeester zijn is een vak. Niet iets wat je zomaar doet. In Amsterdam hebben we gezien dat jarenlange politieke ervaring niet betekent dat je ook automatisch een goede burgemeester bent. Veel succes met jullie zoektocht.
 • Geen ex Groenlinks politicus, aangezien deze vaak moeite lijken hebben met de neutraliteit die bij de burgemeestersfunctie hoort.
 • Iemand die Utrecht goed kent.
 • Gezocht: echte Crime fighter die werkt aan ondermijning onderwereld. Laat de onderwereld wijken niet in hun greep houden.
 • Nieuwe burgemeester dient aan de volgende voorwaarde te voldoen: Affiniteit met Utrecht hebben. Voor eenieder er zijn. Ook belangrijk dat zij/hij veel weet van Utrecht. Zal heel mooi zijn als men in Utrecht is geboren of getrouwd is. Iemand die de uitstraling heeft van burgemeester. Iemand die zijn contract van zijn/haar termijn uit zit en half jaar voor einde van contract aangeeft of weer en vol termijn burgemeester wil zijn en uit dient. Voor de rest veel succes alle met aanwijzen van onze nieuwe burgemeester.
 • Verbinder, niet links en niet rechts, open minded, humor, bescheiden.
 • Grote bek, niet diplomatiek, binding met de stad, voor samenleving en tegen speculatie op de woningmarkt. Haat jegens hoogbouw en bezit een multi culturele achtergrond.
 • Jos Wienen Burgemeester van Haarlem, is denk ik bijna eenzelfde soort persoon als Jan van Zanen. Ook bindend.
 • Ik denk dat Hans Spekman een hele goede burgemeester voor Utrecht zou zijn. Zijn betrokkenheid bij de stad is onbegrensd en zijn bestuurlijke ervaring is groot.
 • René Verhulst zou een prima kandidaat zijn. Op en top iemand die Utrecht heel goed kent.  
 • Naar mijn mening is nu het belangrijk dat er een volledig nieuwe kijk op de stad nodig is. Niet meer alles voor de middenstand in de binnenstad maar de aandacht moet verschoven worden naar de mensen die in de binnenstad wonen. Daarvoor is het nodig om naar links te buigen. Er zijn drie namen die wat mij betreft aan mijn profielschets voor nieuwe burgemeester voldoen. De vraag is natuurlijk of ze deze baan zien zitten en of zij vrij zijn of vrij te maken zijn. Hier komen ze; Pepijn Zwanenberg, hij is in de buurt, je kunt je het hem zo vragen, Emile Roemer, waarnemend burgemeester van Heerlen. Hij wil dit vast en hij is zeer competent. Hij doet het heel goed in Heerlen en als hij daar lang blijft willen ze hem nooit meer kwijt. Agnes Kant, een geweldig bestuurder. Heeft zich als partijleider bewezen en is er voor de noeste werkers. De gewone mens op straat en in de binnenstad. Op dit moment is zij werkzaam bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Een zeer belangrijke functie maar wat is een mooiere baan dan burgemeester van de mooiste stad van Nederland. Maar wie u dan ook mag worden, alstublieft geen VVD-er of PVDA-er meer en zeker niet iemand van het politieke midden. In dat geval heb je niks. Geen boter op je brood of bij de vis. En vooral geen mening.
 • Geen Lot
 • Een burgervader als Jan van Zanen lijkt wel uniek in zijn soort in het land der burgemeesters. Wij hebben het voorrecht gehad "Jan van de gemeente" in onze gelederen te hebben. Een vrouw als burgemeester is voor een bruisende, kolkende stad een prima optie! Op een enkele uitglijer na is "ons Femke" er het voorbeeld van. Een vader/moeder figuur die de wethouders onder zijn of haar hoede neemt en een sociale functie bekleedt. Jan van de gemeente is niet te evenaren, maar een integer en sociaal persoon kan altijd een poging wagen.
 • Iemand als Kamervoorzitter Arib. Vrouw, met progressief en sociaal en niet wit profiel. Passend bij vooruitstrevend en divers imago van Utrecht.
 • Ik heb graag een burgemeester die creativiteit in de stad - initiatieven op gebied van kunst, cultuur en ondernemerschap - stimuleert. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er meer woningen in het middensegment beschikbaar komen. Beide aandachtspunten om te voorkomen dat starters de stad verlaten.
 • Moet Als ik Boven op de Dom sta uit z’n hoofd kunnen zingen
 • Utrecht is een progressieve stad en verdient dus een progressieve burgemeester. Een burgemeester die depolariseert, de ongelijkheid in de stad aan de kaak stelt en de stad leidt naar een duurzame ontwikkeling mbt klimaatverandering. Het zou Utrecht sieren als de burgemeester een vrouw is en/of uit een etnische minderheid komt, maar dit wel bij gelijke geschiktheid.
 • Agnes Jongerius is volgens mij heel geschikt als burgemeester van Utrecht. En alsjeblieft GEEN Alexander Pechtholt!
 • Een burgemeester die daadkrachtig kan optreden, veel ervaring heeft, niet pronkt met zijn partij en openminded is voor o.a. de gay community.
 • Progressief Duurzaam Feeling met jongere generatie.
 • Graag een vrouw die linksdenkend is.
 • De nieuwe burgemeester moet een standvastige, makkelijk toegankelijke persoon zijn. Die duidelijke boven de partijen staat en de belangen van de stad en haar burgers stevig weet te bewaken.
 • Ik zie graag dat er een transseksuele stotteraar burgemeester wordt van deze stad.
 • Geen politieke partij maar iemand die echt tot de minderheid behoord die onverstaanbaar stottert en transseksueel is.
 • Beste sollicitatiecommissie, Een half jaar geleden heb ik met burgemeester van Zanen gesproken over ideeën om Utrecht nog duurzamer te maken. Veel van de ideeën hadden te maken met meer naar kinderen te luisteren en hun ideeën serieus te nemen. Ik hoop dat de nieuwe burgemeester (het liefst een vrouw) deze ideeën leest, blijft luisteren naar kinderen en Utrecht nog duurzamer maakt.
 • Iemand die laagdrempelig is en zich 1 voelt met Utrecht en de inwoners. Die de belangen van de huidige bewoners afweegt tegen nieuwe ontwikkelingen (lees Merwedekanaalzone) en zorgt voor een tijdige, eerlijke en duidelijke communicatie. Iemand die huidige bewoners van de stad serieus neemt en ze als ‘klant’ van de Gemeente ziet; dit gevoel heb ik nu nl. niet. Iemand die een cultuurverandering bij de gemeente Utrecht kan inzetten.
 • Iemand die: - begaan is met de inwoners die duurzaamheid boven economische groei stelt - aandacht heeft voor leefbaarheid en groen in de stad.
 • M.i. is een frisse wind in de stad noodzakelijk. Een liberaal als Jan van Zanen is een pré. Met de eigenschappen van de jongere, nieuwe generatie. Een burgemeester die bij wil dragen aan het verbeteren van het leefklimaat en het aanpakken van de criminaliteit heeft ook een streepje voor.
 • Hoi! Ik zou graag een burgemeester willen met een niet-witte huidskleur. Ik denk dat het daar de hoogste tijd voor is en dat de stad enorm kan profiteren van deze vorm van diversiteit. Een vrouw zou ik ook erg tof vinden. Qua eigenschappen zou ik iemand willen die echt verbinding kan maken met de stad en haar inwoners.
 • Sowieso een burgemeester die wat meer tegengas geeft aan het groene deel van de gemeenteraad.
 • Een vrouw, progressief, jong. Onderwerpen die ik belangrijk vind: groen, station en andere niet-auto-bereikbaarheid prioriteit geven, Betaalbare woningen, middenhuur woningen realiseren. Ben benieuwd!!
 • Een vrouw! En jong iemand (<45 jaar)
 • Bestuurder die niet verbonden is aan een politieke partij.
 • Kies een vrouw, die niet boven maar echt tussen de mensen staat. Utrecht zijn wij samen en het wordt tijd voor een vrouwelijke burgemeester in ons Uut!
 • Een luisterend oor en hiervoor tijd en aandacht hebben. Kordaat kunnen optrede .
 • Met ongeveer 30.000 studenten aan de UU en als stad waar 1 op de 4 inwoners tussen de 20 en 30 is, bestaat Utrecht voor een groot en belangrijk deel uit studenten en starters. Utrecht is daarnaast ook de meest "hoogopgeleide" stad van Nederland. Hier mogen we trots op zijn en dit mag een burgemeester wat mij betreft ook uitdragen. Het zou fijn zijn als de nieuwe burgemeester zich hard maakt voor de jonge, studerende of net afgestudeerde inwoners van Utrecht en bijvoorbeeld begint met het vinden van oplossingen voor het enorme woningtekort onder deze doelgroep. Ook is het fijn als de burgemeester enige affiniteit heeft met, of in ieder geval kennis heeft van het studenten- en verenigingsleven om ook dit belangrijke onderdeel van de stad goed tot zijn recht te laten komen.
 • Wij zien graag WeerMan Martin voor de aankomende tijd als burgemeester van Utrecht worden. Hij is super sociaal en zou een goede burgemeester van Utrecht zijn.
 • De burgemeester die wij heel graag hier in Utrecht willen is de burgemeester van Rotterdam. Wat een kracht gaat eruit van deze burgemeester geweldig.
 • Ik vind dat de nieuwe burgemeester een sterke persoonlijkheid moet zijn en zich inzet voor alle bewoners van Utrecht, of het een vrouw of man wit of zwart is maakt mij niet uit. Als het maar geen type als Halsema is, daar krijg je alleen maar gedonder en verdeeldheid door.
 • Mijn voorkeur gaat uit naar een vrouwelijke en/of jonge burgemeester, met aandacht voor gelijkheid, toegankelijkheid en milieu/duurzaamheid.
 • Ik zou graag iemand zien die bij de stad Utrecht past. Die luistert naar de mensen en niet alleen voor de vorm op komt dagen. Ik denk dat een sociaal en progressief persoon goed bij de stad past maar dat is natuurlijk mijn persoonlijke mening :)
 • VVD burgemeester weer!
 • Graag weer een vrouw, dan houden we het in evenwicht. Bij voorkeur een vrouw met een andere etniciteit, met uiteraard verstand van zaken maar dat spreekt voor zich.
 • Iemand, die kan verbinden, boven de partijen staat en een grote affiniteit met onze stad heeft.
 • Een vrouw of man die aantoonbaar boven de partijen kan staan en een brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring meeneemt. Iemand die affiniteit heeft met de stad en die het open gesprek met inwoners niet schuwt, maar gebruikt om mensen actief te betrekken bij het stadsbestuur. Hij/zij combineert pragmatisme en daadkracht als het gaat om openbare orde.
 • Graag een echte verbinder die middels bijvoorbeeld spreekuren, ook echt tijd maakt voor individuele bewoners en organisaties. Dus geen “regent” als Wolfsen destijds was.
 • Een vrouwelijke burgemeester of een burgemeester met een migratie achtergrond is een pre. Geef hoge prioriteit aan betaalbare huur en koopwoningen bouwen (of opkopen van huurwoningen en betaalbaar maken). Ik ben een jonge, startende docent, ben alleenstaand en ik moet de helft mijn nettosalaris uitgeven aan huur. Maar ook voor veel starters is dit een groot probleem in Utrecht. Een stad als Utrecht moet niet, net zoals Amsterdam alleen iets worden voor de rijken (of de yuppen). Please, doe hier iets mee. Daarnaast zie ik graag meer initiatieven rondom homo-emancipatie en acceptatie en rijkere kansen voor gemarginaliseerde groepen.
 • Een jonge onervaren Politicus! Maar wel daadkrachtige man of vrouw die reeds in bedrijfsleven deel heeft genomen. Hij/zij moet gewerkt hebben als leraar, bankier, arts, of whatever als die maar echte werkervaring heeft gehad.
 • Zou wel zo democratisch zijn als het een keer iemand van de grootste partij (GroenLinks) is!
 • Vrouw, jong en migratieachtergrond zou passen bij de waarden van deze stad.
 • Liever niet de "veilige" keuze, m.a.w. een oud en ervaren bestuurder, maar iemand met durf. En innovatieve ideeën op het gebied van veiligheid & openbare orde. Dat past bij een stad waar dingen best goed gaan; wij kunnen vooroplopen met degene die we kiezen als visitekaartje van de stad.
 • De nieuwe burgemeester moet zijn: Henk Westbroek een echte Utrechter.
 • Het lijkt mij waardevol als onze nieuwe burgemeester een burgermoeder is. Met aandacht voor niet het eeuwige centrum met onbetaalbare gelegenheden, maar een burgermoeder voor iedereen. Het moet in de gehele stad fijn en veilig zijn om te wonen, wie je ook bent. Aandacht voor de grote wijken Overvecht en Kanaleneiland. Aandacht voor veel nieuwe en betaalbare woningen, aandacht voor leefbaarheid en het tegengaan van overlast, juist ook aan de randen en rondom de snelwegen. De luchtvervuiling, straatvervuiling, ongedierte plagen, lachgaslurkers, al die enorm vervelende dingen zorgen ervoor dat de Utrechters ziek worden en doodgaan. Een boompje meer of minder is geen oplossing, het moet structureel. Leuk een stadsboulevard, maar daardoor staan de aanvoerwegen muurvast en daar wordt niets aan gedaan. Laat die bewoners maar stikken want het is geen hooigraven of oog in al. Dat kan zo niet langer. Nu is het tijd voor een echte Utrechter met oog voor iedereen en niet alleen de witte grachtengordel.
 • Milieu.
 • Gerdie Verbeet lijkt mij een geweldige Burgemeester voor onze mooie stad! Ze is charismatisch, is een verbinder, heeft visie en ook nog bestuurlijke kwaliteiten! Een uitstekende kandidaat voor de positie!
 • De nieuwe burgemeester van Utrecht moet iemand zijn die onderdeel wil zijn van de Utrechtse samenleving, zichzelf laat zien op straat, en zich inzet voor een inclusieve stad waarin iedere inwoner zich thuis voelt en zichzelf kan ontwikkelen. Aandachtspunt hierin is kansengelijkheid in het onderwijs en integratie van nieuwkomers.
 • Alexander Pechtold
 • Een burgemeester zou iemand moeten zijn die in staat is verbinding te maken tussen het gemeentebestuur en de burgers. En iemand die het gat waar daar nu bestaat wil verbinden. Iemand die vanuit zin /haar positie actief verbinding als belangrijkste onderwerp ziet voor de komende jaren.
 • Graag meenemen in de vacature; inclusiviteit. Een voorkeur voor een vrouw of iemand met een andere achtergrond dan onze vorige mannelijke kandidaten.
 • De Stad teruggeven aan de bewoners.  De Burgemeester moet echt boven de politieke partijen staan. Zodat er ruimte is voor wat bewoners willen. Daarbij komen kwaliteiten als, benaderbaar, charisma, authentiek, taal van het gewone volk spreken.  Utrecht moet geen 2e Amsterdam worden. De Utrecht promotie om meer toeristen hiernaartoe te halen moet echt minder.  Banen heeft de stad nodig in andere sectoren. Utrecht centrum van creativiteit en wetenschap. En natuurlijk huizenbouw zodat de populatie van de stad divers blijft.  Ook in het centrum aandacht en ruimte voor starters en gezinnen, verdrijf deze groep niet naar nieuwbouw aan de rand van de stad.
 • Last but not least het groen in de stad.   We mogen dan wel al jarenlang een groep college hebben.  Maar ik zie het groen in de stad steeds meer verdwijnen. Succes met de zoektocht. Ik ga het toch zeggen, jammer dan van Zanen zich vanwege partij politiek heeft laten overhalen naar Den Haag te gaan.
 • Henk Westbroek gezicht van Utrecht.
 • Ik wil graag een vrouwelijke burgemeester.
 • Verbinder - bestuurder Utrechtse stijl (geen stugge afstandelijk bestuurder, maar open en benaderbaar) - gevoel voor vraagstukken die raken aan tweedeling in de stad. Nog steviger gevoed door deze crisis is dit de grootste uitdaging in Utrecht. De nieuwe bm zou veel moeten betekenen in het bij elkaar brengen en houden van alle Utrechters.
 • Niet lullen maar poetsen.
 • De rijke geschiedenis van Utrecht (willen leren) kennen en willen investeren in het uitdragen hiervan. De diversiteit van de stad omarmen (zwart-wit en alles ertussen, rijk arm en alles ertussen, jong-oud en alles ertussen).  Dat betekent ook investeren in mensen tussen de 30 en 50 met een middeninkomen (ook koopwoningen!) De nieuwe burgemeester moet een burger van Utrecht zijn en er niet boven staan.
 • Ik nomineer Henk Westbroek. Hij is een echte Utrechter, kent de stad als zijn broekzak.
 • Graag zou ik een burgemeester zien die afstand bewaart van de partijpolitiek en -standpunten. Iemand die echt ervaren en bekwaam is gebleken in het besturen, in plaats van met name in het formuleren en verdedigen van de genoemde partijstandpunten. Graag een intelligent en onafhankelijk rustpunt als hoofd van de gemeente en als hoeder van de openbare orde.
 • Belangrijkste thema’s voor de stad Utrecht zijn woningtekort (meer sociale huur), leefbaarheid, duurzaamheid en diversiteit. Na een lange reeks van oude blanke elite als burgermeesters zou het echt goed zijn dat Utrecht eens jongere kandidaat kiest, bij voorkeur vrouw en/of allochtone afkomst.  Sinds 1970 heeft enkel VVD of PVDA een burgermeester geleverd. Met Groenlinks en D66 die samen de helft van de gemeenteraad bezet lijkt het mij absurd als de opvolger van Van Zanen niet van één van die twee partijen komt.
 • De nieuwe burgemeester is: een vrouw, met een multiculturele herkomst, links (dus niet van D66), is transparant en benaderbaar, heeft geen uitgesproken profiel, maar 'staat' wel, heeft affiniteit met Utrecht, kent geen sociale drempels, dus makkelijk in de omgang met een brede diversiteit aan mensen. met een 'neus' voor mensen in de marge , weet urgente maatschappelijke issues te agenderen en oplossingen op te halen uit de gehele stad, laat Utrecht niet 'verstenen, weet de stad te vergroenen. Kan bevolkingsgroei in toom houden evenals de economie, stimuleert en faciliteert sociaal ondernemerschap, zet zich extra extra in voor kinderen, speciaal voor kinderen met achterstand en kinderen met een beperking en ontvangt met graagte 41,6666667 kind uit het vluchtelingenkamp Moira op Lesbos, evenals de 11 andere provinciehoofdsteden.
 • Oog hebben voor en nieuwsgierig zijn naar verschillende bewonersgroepen. Geografische kennis hebben van de stad, wijken, buurten. Overeenkomsten en verschillen zien: helicopterview. Een visie hebben op het heden en de toekomst van de stad, die delen met anderen. Open staan voor inbreng bewoners, honoreren van die invloed. Dus van mening durven veranderen en dan pal staan, tegen populisme in. Vrouw : ivm vb. Functie voor meisjes en vrouwen.
 • Weer een burgemeester die meevaart in een kekke outfit tijdens Utrecht Pride!
 • In het kader van belangrijke thema's die op dit moment spelen zoals diversiteit en inclusiviteit zou een (gekleurde) vrouw als burgemeester natuurlijk fantastisch zijn! Denk aan type Jacinda Ardern. De aanpak van COVID-19 in landen waar vrouwen aan de top staan is zeer succesvol en meer van dat soort energie zou fijn zijn. Het is immers wetenschappelijk aangetoond dat een divers bestuur leidt tot betere resultaten. Los daarvan, man of vrouw (of anders), moet het wat mij betreft in ieder geval iemand zijn met hart voor alle burgers van Utrecht, die écht betrokken is. Iemand die met beide benen op de grond staat en het ‘echte’ leven kent en niet vanuit een leven vol privileges komt en denkt vanuit een ivoren toren. Iemand die het beste voor heeft met alle bewoners en onze stad. Iemand die gericht is op geluk in plaats van ‘de economie’. Iemand met een warme persoonlijkheid die toegankelijk is. Denk aan de hartelijke, vriendelijke uitstraling van Jan van Zanen. Gewoon een ‘echt mens’ dus. Daarnaast ook iemand die kan verbinden en die de boel bij elkaar houdt, met alle verschillende belangen en meningen. Tot slot heeft deze persoon een duidelijke visie voor Utrecht en vindt deze persoon echte verbinding met en betrokkenheid vanuit de bewoners zeer belangrijk.
 • Utrecht heeft een burgemeester nodig die bekend is met de stad, niet Utrecht een tweede Amsterdam wilt maken en bestuurlijke ervaring heeft.
 • Een persoon die betrokken is bij de stad, ook in Utrecht woont. Die luistert naar de gewone man, zichtbaar is, opgewekt, kennis van zaken heeft, benaderbaar, gevoel voor humor, zich verdiept in wat er speelt en niet bang is om besluiten te nemen. We hebben in Utrecht een goed balans nodig tussen bereikbaarheid, woongenot, gezondheid.
 • Eigenschappen: verbindend, laagdrempelig, open voor alle culturen, gezaghebbend, gevoel voor humor, optimistisch en positief, daadkrachtig (type Bruls van Nijmegen) Aandachtsgebieden: hij/zij moet een overall oog houden voor diversiteit: de stad moet divers blijven.
 • huisvesting voor alle lagen van de bevolking, inclusief jong en oud; - goede scholings- en opleidingsmogelijkheden; - werkgelegenheid voor laag, middelbaar en hoog opgeleiden; - gezondheid is belangrijk (sport en spel, inkomensondersteuning, cultuur voor alle lagen van de bevolking etc.) Als eerste aan de slag met: de gemeente weer uit het dal zien te krijgen na de corona crisis en natuurlijk de veiligheid is een constant punt van aandacht (en dan alle soorten veiligheid, verkeersveiligheid, veilige buurten, veilige gezondheid, terrorisme tegengaan, etc.).
 • De nieuwe burgemeester van Utrecht moet de stad Utrecht en de bewoners een warm hart toedragen, lijkt mij logisch toch. Wat houdt dit in: de nieuwe burgemeester woont in Utrecht zelf en niet in een aanliggende gemeente. Iemand die de stad echt kent, weet waar de problemen en kansen liggen. Iemand die zorgt dat de stad voor de inwoners is en er geen toeristische trekpleister van wil maken, de (binnen)stad is al druk genoeg met het aantal toeristen die er jaarlijks komen. Iemand die betrokken is bij alle inwoners ongeacht afkomst, religie, geaardheid etc..... Waar hij/zij als eerste mee aan de slag zou moeten heb ik geen mening over. Politieke partij is ondergeschikt aan de juiste kandidaat. Zou mooi zijn dat de nieuwe burgemeester de stad boven de politiek stelt.
 • Graag een jongere vrouw a la Jacinda Ardern! En getint...
 • In ieder geval een burgemeester die een eind maakt aan straatroven. Deze zijn de meest laffe daden, altijd met een groep tegenover een individu, die gepleegd worden. Zeer traumatisch voor slachtoffer en omgeving.
 • Moet uit Utrecht komen. Moet rechts georiënteerd zijn om zo enig tegenwicht te geven aan linkse raad die denken alle wijsheid in pacht te hebben en zich onaantastbaar voelen.
 • We hebben een burgemeester nodig die boven de partijen staat, dus niet een type Halsema die allerlei linkse ideeën prevaleert boven de inwoners. Verder een burgemeester met veel bestuurlijke ervaring, een rustige uitstraling en ook hard durft op te treden in de wijk om overlast aan te pakken.
 • Een persoon die: - meeleeft - daadkrachtig is,-  betrokken, - midden rechts qua politiek landschap, - geen man of vrouw maar een mens ......die gewoon het meest geschikt is. Dat ligt niet aan je sexe.
 • Burgermeester hoort net als Jan een goed hart te hebben met de belangen van Utrecht voorop. Een burger vader.
 • Iemand met hart voor de stad, die net als Jan van Zanen, in het stadion van de FC niet op de hoofdtribune zit maar tussen "jan met de pet". Geen blaaskaak, maar iemand die ziet, hoort en voelt hoe mooi onze stad is. En bij voorkeur nu eens een echte Utrechter, hier geboren en getogen!
 • Het is tijd voor een vrouwelijke burgemeester.
 • Graag een vrouwelijke burgemeester!! Dankjewel!
 • Ik vind alles prima zolang degene die de tekst 'Zie jij een vrouwelijke burgermeester wel zitten, of liever iemand met veel ervaring?' geschreven heeft maar niets te maken heeft met het verkiezingsproces.
 • Een competente burgemeester. Secundaire kenmerken als geslacht en huidskleur dienen irrelevant te zijn voor de selectieprocedure voor een functie, dat is immers discriminatie.
 • Ik wil een vrouwelijke burgemeester!
 • Tja ik vind ervaring belangrijk. Was het maar mogelijk dat een vrouw ervaring had. Dit is misschien niet heel realistisch but a girl can dream, toch? Verder lijkt het me goed als het voortbestaan en ontstaan van woongroepen meer gefaciliteerd wordt.
 • Ik zou graag een vrouwelijke burgemeester zien. In ieder geval een burgemeester die zich veel focust op het verduurzamen van de stad waar mogelijk en iemand die zich inzet tegen discriminatie en racisme.
 • Na die blunder van 'In de Buurt' graag een vrouwelijk burgemeester met veel ervaring.
 • Een vrouw, liefst zwart. Iemand die milieu en inclusiviteit op 1 heeft staan.
 • Ervaren burgemeester, open, ondernemende houding, bruggenbouwer, heeft bewezen goed in contact te zijn met inwoners, staat voor zijn/haar mening, kan omgaan met kritiek, ziet fouten maken als kans om van te leren. Binnenskamers dezelfde als daarbuiten.
 • Betrokken met de gemeenschap, initiatiefrijk en bovenal ruim voldoende ervaring.
 • Een vrouw en het liefst ook van kleur of iemand uit de LHBTIQA-gemeenschap. Het liefst ook iemand die niet zo oud is.
 • Verkiezingen, zoals het hoort in een democratie.
 • Iemand die van een, qua handhaving, reactief slapend overal achter schuilend dorp een actieve gemeente maakt die handhaving zien als instrument en niet als zoethoudertje alleen wanneer de mensen erom vragen.
 • Het wordt tijd dat Utrecht opnieuw een vrouw als burgemeester krijgt. Het liefst iemand die de stad goed kent en oog heeft voor alle Utrechters.
 • Maarten van Ooijen
 • Er zijn veel ZEER geschikte kandidaten, ook zijn dat vrouwen en/of personen van een niet Nederlandse etniciteit.
 • Emancipatie, integratie, discriminatie zijn punten die bovenaan de lijst horen te staan.
 • Ik ben een voorstander van meer vrouwen in de rol van burgemeester. Zoals duidelijk is te zien, oa in de media, krijgt Halsema veel meer kritiek over zich heen dan een man in haar functie zou krijgen. Waarom worden vrouwen harder bekritiseerd? Waarom worden er vaker vraagtekens geplaatst of zij genoeg skills en ervaring hebben voor het werk? Door daadwerkelijk meer vrouwen in hogere functies te zien, wordt dat beeld ook genormaliseerd. Hoogste tijd. En ik hoef toch niet uit te leggen dat er genoeg vrouwen en (mensen met een niet-westerse achtergrond) bekwaam zijn voor het burgermeesterschap.
 • - Het faciliteren van verduurzaming. Energie uit zon, wind en water beschikbaar maken voor iedereen.  
 • - Investeren in (hoog)bouw om in woonbehoefte te kunnen voorzien voor zorgmedewerkers, agenten en docenten.
 • - Faciliteren van flexibele mobiliteitsbehoefte zoals diensten als car2go
 • Wat mij betreft is Utrecht klaar voor een progressievere burgemeester, die vrouw is en/of een cultureel diverse achtergrond heeft (liefst beide!!). Een inclusiever stadsie, waarbij er meer binding is tussen de verschillende wijken, een diverser straatbeeld in de binnenstad ontstaat en zoveel mogelijk representatie van verschillende bevolkingsgroepen in hogere functies binnen de Gemeente Utrecht, zijn wat mij betreft focuspunten. Daarnaast meer ruimte bieden aan kunst en cultuur in de openbare ruimte.
 • Fijn dat jullie input van Utrechters meenemen! Uiteraard zie ik graag een nieuwe burgemeester die bekwaam is, bekend met de diversiteit aan inwoners die de stad rijk is en die zich uitspreekt voor duurzaamheid. Het zou voor mij veel betekenen als onze nieuwe burgemeester een vrouw en/of iemand van kleur is.
 • Een vrouw met geen ervaring.
 • Het wordt tijd voor een vrouw!
 • - Geluidsoverlast ring voor bewoners aan de randen van de stad aanpakken.
 • - Meer faciliteiten (met water: zwemmen in de zomer schaatsen in de winter) skaten, koffietentjes in de wijken ter ontspanning voor bewoners Utrecht, zoals bijvoorbeeld Spoorpark Tilburg.  Aanpak krotten, verzakte trottoirs en fietswrakken. Toerisme vormgeven, musea aantrekkelijker maken. Onze burgemeester moet een moderne bestuurder zijn met een wereldse blik op de maatschappij, een intellectueel die in staat is verschillende Utrechters als eenheid aan te spreken. Utrecht mag meer smoel krijgen en trotser worden!
 • Milieu, fijnstof, geluidoverlast verkeer snelwegen en rondweg, geluidswallen in zuid Utrecht bij snelweg
 • Geen verdere wegen bij Amelisweerd of waar dan ook in Utrecht. Binnenstad autovrij, snelheid autoverkeer binnen en rond Utrecht naar beneden, elektrische fietsen merkteken zodat ze voor andere weggebruikers als snelle fietsen herkenbaar zijn. Openbaar vervoer op dit niveau handhaven of uitbreiden. Beperken toerisme, geen uitbreiding hotels, woonfunctie binnenstad handhaven en bevorderen, meer sociale woningbouw ook in duurdere wijken, bomen meer variabel aanplanten, diversiteit vergroten dus,
 • Omdat we het knooppunt zijn van Nederland wat betreft verkeer, openbaar vervoer het gaat verliezen van de auto vanwege Corona is volgens mij de grootste opdracht de luchtvervuiling en behoud van de natuurlijke randen van de stad, daarnaast natuurlijk straks de werkloosheid en armoede......
 • Zij/hij zou aandacht moeten hebben voor het verder duurzaam en leefbaar maken van de stad. Minder of geen autoverkeer in de binnenstad, betere maatregelen tegen verontreiniging (lucht en geluid) door omliggende snelwegen. Daarbij moet zij/hij zich ook inzetten voor verdere ontwikkeling en ondersteuning van cultuur (in brede zin) in de stad.
 • Claudia de Breij
 • Een vrouw met net zoveel ervaring als Lien Vos-van Gortel en Annie Brouwer-Korf.
 • Een vrouwelijke burgemeester. Geen voormalig nationale politieke lijsttrekker, voorkom politieke afslachting zoals bij Femke Halsema. Bijvoorbeeld een Jantine Kriens.
 • Naast de benodigde kwalificaties ook woonachtig in het centrum van de stad om zo meer feeling te hebben met de actuele en toekomstige vraagstukken.
 • Mijn nieuwe burgemeester is: kalm, vriendelijk, stabiel, opgewekt, geeft het goede voorbeeld, iemand waar alle Utrechters zich in kunnen herkennen, gericht op samenwerking zowel binnen als buiten de gemeente. Iemand met visie: waar gaan we heen? Wat voor stad willen we samen zijn?
 • De burgemeester moet iemand zijn die mededogen heeft voor de zwakkeren in de samenleving, in het bijzonder de sekswerkers. Deze groep wordt in Utrecht en andere steden stelselmatig gepest en getreiterd door gemeenteambtenaren en politie. Jan van Zanen was in het algemeen prima, maar werkte helaas mee aan het dakloos maken van sekswerkers door ze uit huis te zetten bij het overtreden van bepaalde regeltjes. Hiermee heeft hij de levens van vooral vrouwen verwoest. De burgemeester zou iemand moeten zijn die oog heeft voor de zwakkeren en zich niet door conservatieve ambtenaren en politie laat gebruiken om vrouwen te pesten.
 • Ik hoop op een burgemeester die leiderschap en durf toont. Iemand die met een nieuwe blik kijkt naar het welzijn van mensen in de stad. Die zoekt naar een economie die waarde creëert in plaats van geld onttrekt uit de stad. Die de gemeentelijke organisatie als voorbeeld maakt voor andere grote partijen in de stad om de eigen economische kracht in te zetten voor eerlijke werkgelegenheid, lokale inkoop, democratisch eigenaarschap over de publieke ruimte.  Die ziet wat mensen in buurten in wijken doen in het omzien naar elkaar en de creatieve en doortastende oplossingen die zij hebben om de stad inclusief en veerkrachtig te maken.   
 • Een uitmuntend bestuurder, boven partijen en naast de burgers staand en een open mind naar een nieuwe maatschappij van gelijkheid voor iedereen
 • Een authentieke persoonlijkheid, die gevoel kan laten zien en kan laten voelen. Iemand die creatief kan besturen en kan meeveren op de beleving van de burgers van de stad. De nieuwe burgemeester kan ook besturen zonder foto’s in de krant. Deze persoon kan ingaan op gevoelens van ongenoegen van burgers, hij/zij gaat echt een gesprek aan. Deze figuur stuurt wethouders aan met wijsheid, geeft ruimte en kan tegelijk de menselijke maat blijven zien en de behoefte van de burgers. Utrecht is de beste plek voor burgers ipv het beste jongetje van de klas. De oude stad wordt weer gekoesterd als een uniek juweel. Het stationsgebied, HC, stadskantoor, zijn zakelijke partners, niet meer en niet minder. Grote evenementen en festivals zijn klaar, Utrecht is geen Den Haag, Amsterdam of Rotterdam, Utrecht is uniek en blijft authentiek, Utrechtse burgers ervaren met de komst van de nieuwe burgemeester  geen overlast meer van festivals, Utrecht is niet langer een lawaai papegaai. Tijd om de juwelen de waarde te geven die hen toekomt, incl. de burgers!
 • Open, communicatief iemand die de stad en de inwoners kent!
 • Een 2e Jan van Zanen bestaat natuurlijk niet, maar zou de huidige burgemeester van Nijmegen niet iets zijn voor Utrecht? Die man geeft blijk zoiets aan te kunnen, zegt waar het op staat en is altijd paraat.
 • De burgemeester moet aimabel, empathisch en een mensenmens zijn. Ook moet hij/zij stevig optreden waar nodig. De nieuwe burgemeester moet geïnteresseerd zijn in alle wijken in Utrecht, waaronder ook Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Verder maatschappelijk betrokken zijn en gevoel voor humor hebben. En af en toe FC Utrecht supporteren.
 • Utrecht groeit het komende decennium hard. Het aantal inwoners neemt sterk toe. De druk op de openbare ruimte, in het singelgebied, in de parken in de stad en in de recreatiegebieden om de stad heen neemt toe. Ook op straat raken we aan de grenzen van wat past. We moeten met elkaar zien te voorkomen dat het verkeer in de stad vastloopt. Het gebruik van de fiets combineert een enorme bijdrage aan de bereikbaarheid van de stad met een heel bescheiden ruimtegebruik, zowel onderweg als gestald. Fietsen draagt bovendien bij aan een gezonde bevolking: fietsers zijn creatiever, fitter, hebben minder overgewicht en zijn minder vaak ziek. Jan van Zanen heeft in zijn ambtsperiode in Utrecht grote bijdragen geleverd aan een positief beeld van de fiets. Hij was enthousiast gastheer van de Tourstart in 2010 en heeft zich sterk gemaakt voor de start van de Vuelta in Utrecht. Belangrijker nog is dat "Jan-van-de-gemeente" op de fiets in de stad zelf heel zichtbaar, benaderbaar en aanspreekbaar was voor alle inwoners. Dat is wat we zoeken in een nieuwe burgemeester: iemand die zich actief uitspreekt voor het gebruik van de fiets en de vele voordelen van de fiets in woord en daad uitdraagt. En die daardoor volkomen vanzelfsprekend de fietsburgemeester wordt van wereldfietsstad nummer 1. Onze fietsburgemeester.
 • Het behoud van rafelrandjes in wijken waar creativiteit mogelijk blijft. Utrecht zal haar kunstig verleden de ruimte moeten geven om door te kunnen groeien en ontwikkelen. Ook moet er meer ingezet worden op het tegengaan van gentrificatie door wijken gemengder te maken. Sociaal gemengde woonplekken met draagkracht voor zorggroepen of statushouders moet voorrang krijgen op financieel onbereikbare woningen. Door wijken zo in te richten dat een sociale cohesie gewaarborgd blijft. Blijven voortbouwen aan de ecologische structuren in de stad en daar ook de ruimte voor bieden binnen toekomstige wijken en bouwprojecten. Ook zal er een veilige plek moeten worden geboden aan de LGBTQ+ en de diverse achtergronden in de stad. Laat diversiteit een kracht worden en iedereen meedraaien aan de toekomst van het prachtige Utrecht.
 • Fijn als de nieuwe burgemeester zich weet te verbinden aan mensen op allerlei niveaus en pluimage; de diversiteit van Utrecht en zijn inwoners, een hart heeft voor deze stad en de Utrechtse cultuur. Leiding kan en durft te geven aan het Utrecht van de toekomst; met grote uitdagingen op het gebied van infrastructuur, voldoende woonruimte en veiligheid. Trots voelen en uitdragen om bestuurder te mogen zijn van deze geweldige stad, kansen en mogelijkheden zien vanuit een positieve en breed maatschappelijke blik en zich verbonden weten met klein en groot in deze bruisende en tegelijkertijd ‘kleinschalige’ stad!
 • ik wil dat onze burgemeester een ambassadeur voor een duurzame toekomst is en de diversiteit van de stad uitdraagt.
 • Verbindend, sociaal, vrouw, boven de partijen, senioriteit, humor
 • Progressief, betrokken bekend & woonachtig in Utrecht, goed kunnen luisteren, steunen van lokale initiatieven, representatief voor Utrechters (betreft politieke kleur) en houdt van fietsen. Wellicht Pia Dijkstra?  
 • Probeer iemand te vinden die heel anders is als Jan van Zanen. Als je moet proberen in zo grote voetstappen te treden is dat vak een belemmering.
 • Ik zie graag iemand van D66, GroenLinks of PvdA als burgemeester. Het liefst ook iemand die geboren en getogen in Utrecht is. En zich ervan bewust is dat Black Lives Matter!
 • Ik zou graag zien dat Utrecht een burgemeester krijgt die zich er op betrokken en innemende wijze voor inzet dat de stad zonder vooroordelen open staat voor al haar burgers, dat wil zeggen: de burgers ongeacht afkomst, bezit en persoonlijke voorkeuren de mogelijkheid biedt om hier te wonen, te studeren, te werken, te recreëren en mee te praten over het stadsbeleid, ook als het deze burgers tegenzit, maar vanuit de driehoek wel streng durft op te treden tegen asociaal en crimineel gedrag, en bovenal raad en college stimuleert om op democratische en transparante wijze tot besluiten te komen die echt in het belang zijn van de huidige burgers en de toekomstige generaties, ook door jongeren actief bij het stadsbestuur te betrekken.
 • Een minister die zich inzet voor kunst en cultuur, zorg, onderwijs en woningruimtes
 • Wat de stad Utrecht nodig heeft: een ruime blik, openheid en daarbinnen alle ruimte voor kritisch denkvermogen. Belang hechten aan multidisciplinair denken en het inzetten van ieders kwaliteiten. Omarmen van nieuwe perspectieven, vooruitdenken, heel groots maar ook heel klein denken. Belang hechten aan de natuur: daar zijn we met zijn allen onderdeel van!
 • Een sterke persoonlijkheid. Iemand die bijdraagt aan diversiteit en levendigheid in de stad. Met oog voor vernieuwing en authenticiteit van Utrecht.
 • Ik wil super graag een vrouwelijke burgemeester, het liefst iemand met een diverse achtergrond! Utrecht is progressief en kleurrijk. We kunnen nu niet wéér een witte, oude man als burgemeester hebben. Het feit dat we nog steeds véél meer witte, oude én mannelijke burgemeesters kennen is geen toeval. We zijn gewend aan deze soort 'leiders'. Ik zou het supermooi vinden als juist Utrecht, een gemeente waar ik zo trots op ben, deze gedachte weet te doorbreken. Juist in Utrecht zouden we niet meer een oude, witte en mannelijke burgemeester moeten leveren. En ik zeg hiermee niet dat de vorige burgemeester niet goed zijn werk heeft gedaan. Ik wil wél zeggen dat een vrouw het werk óók goed had kunnen doen, maar dat in dit geval een vrouw niet de kans heeft gekregen om zich te laten zien.
 • Fuat Akdeniz
 • Ik zou heel graag een vrouw als burgemeester willen, het liefst van D66 of Groenlinks.
 • Een goede burgemeester is een burgemeester die zelf maar ook anderen aan de beginselen van de rechtsstaat laat houden. Verder vind ik het prettig dat hij of zij zichzelf vaker laat zien in deze mooie stad. Mensen hebben behoefte aan vertrouwen en het gevoel dat ze niet alleen zijn. De burgemeester kan daar een verbindende rol bij spelen.
 • Een verbinder, iemand met kennis van besturen en het liefst met kennis van de stad. Kunnen we Victor Everhardt niet verleiden terug te komen, maar nu in de rol van burgemeester ;-)
 • Het moet vooral een verbinder zijn die boven de politieke partijen uitstijgt. Hoewel ik verre van VVD-stem voelde Jan van Zanen als mijn burgemeester. Een verbinder tussen arm en rijk in de stad, tussen hoog en laagopgeleid, tussen links en rechts etc. Idealiter een vrouw maar verbindende kracht is belangrijker dan geslacht.
 • Stevige doch warme bestuurder, die stevig in de schoenen staat, een lans breekt voor terugkeer van het zandpad en de werkers die al jaren in de steek worden gelaten. En bovenal een krachtig weerwoord en vuist maakt tegen de malversaties van de wethouder milieu en verkeer.
 • Iemand met een groot netwerk in Den Haag, Nederland en erbuiten/ type Jan van Zanen/ bewezen leiderschap/ waardige vertegenwoordiging van de mooie en sterk groeiende stad Utrecht
 • Graag een burgemeester die de diversiteit van de Utrechtse bewoners in lichaam en geest uitdraagt (dus iemand die niet de oude, witte heteroman zonder handicap is) met frisse ideeën voor de stad.
 • Wat mij betreft blijft Utrecht een groene stad, en staat de burgemeester voor duurzaamheid, groen en biodiversiteit. Grote delen van Nederland gaan gebukt onder slechte luchtkwaliteit en andere vormen van vervuiling, en wereldwijd is klimaatverandering een groot probleem. Laat Utrecht een voorbeeld zijn van hoe het ook kan: schone lucht, weinig vervuiling en veel aandacht voor groen en het milieu. Een burgemeester kan daar geweldig aan bijdragen. Minstens net zo belangrijk is diversiteit. Minderheden - mensen met een handicap, mensen die niet wit zijn, de LHBT-gemeenschap en vrouwen - voelen zich met regelmaat benadeeld, terwijl dit totaal niet nodig zou hoeven zijn. Maak van Utrecht een inclusieve gemeenschap, waar ruimte is voor iedereen en iedereen gelijk is. Dit krijgt al aandacht, maar ook de nieuwe burgemeester moet wat mij betreft staan voor inclusiviteit en gelijkheid. Tot slot: een burgemeester moet sterk zijn, een leider, en aandacht hebben voor iedereen. Dat betekent dat ook jongeren gehoord moeten worden, zij zijn de toekomst. Dat betekent dat minderheden gehoord moeten worden, ouderen, mannen en vrouwen. Een goed burgemeester staat voor de democratie die Claudia de Breij vorig jaar zo mooi beschreef: "Democratie is een regering van de meerderheid die rekening houdt met de noden en wensen van de minderheid, met daarbij een vrije pers en een onafhankelijke rechtsstaat. "Als onze nieuwe burgemeester zich daaraan kan houden, komen we volgens mij een heel eind.
 • Analytisch vermogen om problemen in hapklare brokken te kunnen delen en op te lossen. Mateloos zelfvertrouwen omdat er velen zullen zijn die melden dat plannen niet haalbaar zijn. Redelijk kennisniveau, niet te veel omdat hij/zij zich met ieder detail gaat bemoeien en vakmensen geen kans geeft. Een tobber zijn om aan te voelen waar is iets mis zal gaan en daar ter plaatse te zijn of preventief op te treden. Gevoel voor humor hebben omdat zonder relativeringsvermogen zij/hij van de eerdergenoemde eigenschappen gek zou worden.
 • Het profiel zou moeten zijn zoals Jan van Zanen maar daar is er maar 1 van; Dus tussen de burgers staan en een duidelijk luisterend oor naar de wensen en meningen van de bewoners (Afspraak is Afspraak).
 • Een jonge vrouw die het beste voor heeft met de stad en de natuur en milieu. Maar ook iemand die steun geeft aan ZZP'ers en ondernemers.
 • Inzetten op aanpak ondermijnende criminaliteit, overlast en verkeersaso's.
 • Net zo vertrouwend al Jan Van Zanen ,die echt een hart voor Utrecht heeft en met Utrecht mee leeft.
 • Een Utrechter die affiniteit heeft met maatschappelijke vraagstukken zoals Armoedebestrijding, Integratie, emancipatie, LGBTI en Veiligheid!
 • Onze burgemeester moet een Utrechter in hart en nieren zijn. Liefst iemand die hier is opgegroeid en die de stad goed kent. Dus niet zomaar een partijkartel-poppetje. Liever ook een partijloos iemand.
 • Hans Spekman, Zonder twijfel de beste keuze. Bevlogen houdt van Utrecht en kent de stad echt heel goed. Wars van dikdoenerij!
 • Ik zou graag zien dat de nieuwe burgemeester van Utrecht pal staat voor de diversiteit en verscheidenheid van de stad (zoals Jan van Zanen dat ook altijd deed). Daarnaast hoop ik dat de nieuwe burgemeester Utrechters blijft inspireren om op een positieve en verbindende manier samen te leven.  Raad en griffie, veel succes met deze mooie opdracht!
 • Een vrouw.
 • Een vrouw van kleur lijkt me nu aan de beurt.
 • Iemand als Vonhoff, Vos-van Gortel, Opstelten (in zijn goede dagen), Van Zanen, maar bij voorkeur een geboren en getogen Utrechter/se die tegenwicht kan bieden aan de frivoliteiten en megalomane plannen van de buitensteedsen in het gemeentebestuur.
 • Zij (bij voorkeur) of hij moet in ieder geval de belangen van de stadsbewoners behartigen en die bij lastige keuzes zwaarder laten wegen dan die van speculanten, grote investeerders, huisjesmelkers, roofkapitalisten etc. Dat komt op twee manieren tot uiting
 • 1. Zij/hij steunt lokale ondernemers en beschermt daarmee de binnenstad tegen de winkelketens, horeca-investeerders die er een eenheidsworst van maken. Utrecht moet geen Giethoorn, Amsterdam of Klein-Venetië worden. Actief beleid tegen Airbnb en dergelijke.
 • 2. Huisvesting: hou de prijzen laag voor bewoners (huur en koop), zodat de stad bewoonbaar blijft voor de inwoners, de starters etc.
 • Een burgemeester uit Utrecht is het beste voor onze stad en regio eenzelfde type. Een man die van aanpakken houdt en er gelijk bovenop zit en gelijk maatregelen neemt.
 • Een gekozen burgemeester waarbij er een echte keuze kan worden gemaakt uit kandidaten die zich aanmelden en niet 2 onbekende leiden van 1 partij. Uiteraard moeten ook inwoners van de stad kandidaat kunnen zijn en niet alleen politici die een baantje willen.
 • Mouwenopstroper, cultuuromarmer, verbinder, beslisser, aanpakker, Utrechter, niet bang om de criminaliteit aan te pakken.
 • Ik hoop dat de nieuwe burgemeester zich richt op een betaalbare huizenmarkt voor Utrechters, zodat ze kunnen doorstromen naar een ander huis in hun stad; Meer fietsveiligheid; Ik zie graag een betrokken burgemeester, die dicht bij de mensen staat.
 • Veel ervaring als bestuurder. Niet te erg gebonden aan eigen partij. Veiligheid moet voorop staan, bijvoorbeeld in Overvecht. Een geboren leider. Betrouwbaar is enorm belangrijk. De gehele stad moet zich met zijn uitspraken of gedrag kunnen identificeren. Staat boven partijen en boven de diversiteit aan mensen. Hij kan met allen omgaan. Sociaal. Begripvol. Kan ook impopulaire besluiten nemen, indien nodig.
 • Fuat Akdeniz als burgemeester!
 • Een burgemeester die er voor iedereen is. Voor alle nationaliteiten en voor alle onderwijssectoren, van PO tot WO en als het moois wat er tussenin zit.
 • Graag een burgemeester die niet blank en man is of een elitaire achtergrond heeft. Laat zien dat er meer is dan dat zodat andere Utrechters zich ook herkennen in hun vertegenwoordiger en jongeren een voorbeeld zien.
 • Iemand met bestuurlijke ervaring en niet uit het rechtse politieke spectrum.
 • Belangrijk om aan de slag te gaan om woningen betaalbaar te houden voor lagere inkomens. Een midden huur is hu leuk maar over en paar jaar is dat ook geen middenhuur meer na de verhogingen. Utrechters worden nu de stad uit gedreven omdat ze het niet kunnen betalen en sociale structuren die belangrijk zijn vervallen.
 • Hitte effect in de stad aanpakken door openbaargebied niet te asfalteren of asfalt om te zetten naar groen waar de natuurzijn gang kan gaan. Meer bomen.
 • Stoppen met de wijkraden want dat is al 2 decennia geen afspiegeling meer van de bewoners. Raden waarin vertegenwoordigers van bestaande bewonersgroepen verenigingen etc. zitten laten samen werken en vacatiegeld in plaats van subsidie geven voor de betreffende organisatie ten behoeve van hun actieve deelname en inzet voor de raad en wijk/stad.
 • Een intelligente, warme burgemeester. Een bestuurder die alle partijen in de raad en alle verschillende burgers in de stad respecteert en hun belangen bevordert. Die er is voor de arme mensen, voor de rijkeren, voor de kunstenaars, voor alle religies. Een bestuurder, geen politicus. Hans Spekman. Edith Schippers. Een rustige persoon, geen hystericus of hysterica. Iemand met liefde voor het milieu, maar geen milieufanaat. Iemand met oog voor de lokale economie, maar geen consultanttype. Een democraat die tegen kritiek kan. Iemand met zelfspot.
 • De burgemeester moet een duidelijke band hebben met Utrecht en deze stap niet zien als een opstapje naar een volgende plek als carrièrepoliticus. Utrecht is groot genoeg om een kandidaat te vinden die uit Utrecht komt of daar tenminste een hele goede band mee heeft.
 • Geen Groen Links figuur!
 • Een Jan van Zanen!
 • Het liefste zie ik een vrouwelijke burgermeester met een hart voor Utrecht. Het moet een warm iemand zijn die het beste met iedereen voor heeft. Het zou fijn zijn als de burgermeester onze mooie stad een beetje groener wil maken en zorgt dat wanneer onze stad zich ontwikkelt het wel echt Utrecht blijft. Utrecht is een speciaal soort stad met een speciaal gevoel, dit moet je als burgermeester begrijpen en inzien, Utrecht is namelijk niet te vergelijken met bijvoorbeeld Amsterdam of Den Haag. Ik hoop dat het een burgermeester wordt die mensen die het minder hebben wilt helpen. Bovenal hoop ik dat het iemand is die open staat voor nieuwe ideeën en verandering en iemand die echt luistert naar de inwoners van Utrecht.
 • Het zou fijn zijn als de burgemeester zich in kan zetten voor single dertigers met een middeninkomen, die geen huis kunnen kopen en elke maand zo'n torenhoge huur betalen om in de stad te wonen dat ze ook niet kunnen sparen. Ik heb het idee dat mensen met een laag of geen inkomen (sociale huur) óf juist met een hoog inkomen (vrije sector/koopwoningen) op hun wenken bediend worden, en ik overal tussen wal en schip val. Terwijl ik hier het allerliefst zou blijven wonen, maar op een gegeven moment geen uitweg meer zie. Verder hoop ik dat Utrecht de lieve, vrije, veilige stad blijft die het is.
 • Een burgemeester voor alle inwoners van Utrecht. Bij voorkeur een vrouw of iemand met een migratie-achtergrond.
 • Utrecht heeft een vernieuwende, energieke burgemeester nodig. Niet iemand die hier komt zitten omdat het goed op een CV staat, of omdat het een logische vervolgstap is. Iemand die trots en zich vereerd voelt om dit te mogen doen.
 • Een vrouwelijke burgemeester met oog voor duurzaamheid!
 • Graag een vrouw!
 • Graag een vrouw, het liefst van kleur!!
 • Het moet een vrouw zijn met een ambitieuze, progressieve visie op de stad en een hart voor haar werk en voor Utrecht.
 • Een vrouwelijke burgemeester, liefst van een linkse partij (Alles linker dan D66).
 • De nieuwe burgemeester moet een vrouw worden!
 • Bezig met duurzaamheid, zet zich in tegen racisme en voor diversiteit.
 • Geen afdankertjes uit politiek Den Haag!
 • We hebben een burgemeester nodig die Utrecht als een promotie ziet en wellicht al ervaring heeft in een kleinere stad en dus geen gevallen partijleiders die ook nog een klusje willen doen.
 • Verder moet je meteen denken “die past bij de stad” omdat hij/zij een duidelijke klik heeft.
 • Bij voorkeur geboren in Utrecht of al langere tijd wonend in Utrecht.
 • Een burgemeester die niet wegkijkt en eindelijk eens durft te handhaven op huftergedrag in het verkeer, kleine criminaliteit, roedels van met name licht-getinte (want ja, laten we het maar eens benoemen wat de meesten denken) jongeren die voor overlast en geweldsdelicten zorgen (zie Tolsteegplantsoen eind 2019 en talloze andere voorbeelden elders in Utrecht). Het wordt hoog tijd dat het tuig in Utrecht harder wordt aangepakt en dat we wordt gehandhaafd als buurtbewoners daarom vragen. Aub geen Pechtholt of een andere D66'er. Ook geen GroenLinks aub.
 • Naar wat ik over hem lees kan het zomaar zijn dat de heer Den Oudsten een zeer geschikte burgemeester blijkt te zijn voor Utrecht. Misschien inzetten op het behouden van hem voor onze mooie stad?
 • Verbinder, charismatisch en visionair (durf fouten te maken).
 • Ik vind het hoog tijd dat een vrouw burgemeester wordt! Utrecht is een diverse stad, en ik denk dat iemand met een bi culturele achtergrond dit mooi zou vertegenwoordigen. Daarnaast denk ik dat het belangrijk is dat een burgemeester de stad goed kent, en de waarden weet te bewaken. Zo hebben we in Utrecht al heel lang een linkse, en groene, gemeenteraad, en het is mooi als de burgemeester dit weerspiegeld. Na een VVD'er dus wel weer tijd voor een PvdA/GroenLinks burgemeester.
 • Een burgemeester die durft te kiezen voor duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Die kan luisteren en compassie toont, die opkomt voor kwetsbare inwoners. Bij voorkeur geen witte man.
 • Voor alle bewoners, verbindend, een goed luisterend oor, open en transparant, boven de partijen staand, in bezit van een goed (landelijk) netwerk, sociaal en empathisch.
 • Een burgemeester moet in de eerste plaats een verbinder zijn. Dit is voor mij het voornaamste aandachtsgebied. Omdat een burgemeester geen gekozen functie is kan diegene in haar/zijn rol juist verschillende partijen met elkaar verbinden in het belang van de stad. Het is dan ook van belang dat een nieuwe burgemeester deze ruimte optimaal weet te benutten. De burgemeester moet opkomen voor collectieve belangen en daaraan mensen weten te verbinden.
 • Het ambt heeft ook een symbolische functie en om die goed uit te kunnen voeren is er iemand nodig die sterk is in het intermenselijk contact en houdt van de diversiteit van onze stad. Kortom, Utrecht verdient een dienstbare burgemeester die boven de partijen kan staan en makkelijk in contact treedt met alle Utrechters.
 • Stevige doch warme bestuurder, die stevig in de schoenen staat, een lans breekt voor terugkeer van het Zandpad en de werkers die al jaren in de steek worden gelaten. En bovenal een krachtig weerwoord en vuist maakt tegen de malversaties van de wethouder milieu en verkeer.
 • Ik vind het belangrijk dat het een jonge burgemeester is met bestuurlijke ervaring. Iemand met een groene/progressieve achtergrond. En bovenal: iemand die gemaakte fouten eerlijk toegeeft.
 • Ik vind het een belangrijk dat de nieuwe burgemeester zich in het midden van het politieke landschap bevindt. Amsterdam heeft al een erg linkse burgemeester, dus voor de verdeling in de grote steden is het goed als het iemand met VVD, CDA of PvdA achtergrond is.
 • Belangrijkste speerpunt voor mij; betaalbare woningen voor iedereen. Ergens las ik de naam Agnes Jongerius, lijkt mij een hele goede optie!
 • De burgemeester moet sociaal maatschappelijk betrokken zijn, iemand die zijn gezicht ook op straat aan de burger laat zien. Voorbeeld door een middag 1x in de week of om de twee weken standaard in zijn agenda gereserveerd te hebben. Dit zal bijdragen aan het krijgen van meer feeling met de stad en bieden gepaste oplossingen. Dit kan benut worden om gevraagd en ongevraagd buurtgroepen of ondernemers te bezoeken.
 • Een persoon met een groot draagvlak bij de verschillende doelgroepen. Iemand bij wie de politieke kleur niet naar voren komt maar er echt voor iedereen is! Zoals Jan van Zanen.
 • Opkomen voor de armere mensen, niet bang om tegen het grote geld in te gaan, een echte Utrechter die begaan is met de stad en het beste voor ogen heeft met de bewoners. Vooral het woningprobleem aanpakken, duidelijke schriftelijke afspraken maken met woningbouwverenigingen voordat er vergunningen worden gegeven om te bouwen.
 • Een vrouw!
 • Goed voor de stad en zijn bewoners zijn. Kordaat kunnen optreden bij calamiteiten. Duidelijk zijn naar de bewoners wat van hun verwacht wordt. Grote en kleine projecten bezoeken interesse tonen wat de bewoners doen. Criminele plekken opschonen.
 • De burgemeester van Utrecht mag representatief zijn aan onze jonge, gekleurde en inclusieve studentenstad. Hij of zij zal ervaren zijn, maar mag ook zeker leren. Zal kwaliteit tonen en stappen durven nemen waar anders zouden wijken. Het lijkt mij mooi als dit een vrouw wordt, omdat we de afgelopen twee keer een man hebben gehad. Ook mag de burgemeester wat mij betreft jonger zijn.  Verder moet de partijkeuze niet uitmaken, echter betekent dat ook dat de partijkeuze niet bepaald wordt door kleinere partijen. Het moet een neutraal proces zijn.
 • Uiteindelijk zal de burgemeester van het mooie Utrecht kunnen begrijpen hoe ons stadje in elkaar zit, hoe de Utrechtse mentaliteit begaanbaar is met anderen en hoe wij specifiek als grote stad een hele gebonden en gezamenlijke community zijn. Het individuele gevoel van elke persoon telt moet niet, zoals in veel andere grote en groeiende steden, verloren gaan met een nieuwe burgemeester.
 • Een burgemeester zou moeten open staan voor iedereen in de stad. Iemand die staat voor diversiteit en acceptatie, iemand van de stad.
 • Ik zie in de burgermeester van Utrecht liefst: Iemand met een binding met/hart voor de stad Utrecht, liefst al geruime tijd woonachtig of werkzaam in stad of regio. Iemand die de kleurrijke bevolking van Utrecht representeert in woord, daad en voorkomen. Wellicht iemand van kleur? Wellicht iemand uit de LHBTQ-gemeenschap? Iemand met kennis van/ervaring met de woningmarkt, één van de meest problematische aspecten van de stad. Iemand die bij tijd en wijlen niet vies is van de harde aanpak, maar vooral de rust kan bewaren.Iemand die problemen eerlijk durft te benoemen.Iemand die écht luistert naar de Utrechters, Iemand met hart voor groen en milieu. Iemand die Utrecht (inter)nationaal nog meer op de kaart kan zetten.
 • Misschien voor de afwisseling/balans weer eens iemand die niet van de VVD komt?
 • Neem Bas Smit aan als burgemeester! Hij heeft ambities hoorde ik
 • Iemand die wil en kan luisteren, knopen doorhakt, van mensen houdt, bestuurlijke ervaring heeft, zich niet gek laat maken door politieke items, die bij tegenstrijdige belangen het gemeenschappelijk belang naar boven weet te halen, daadkracht toont bij calamiteiten. Iemand die het beste wil voor Utrecht: vrede, veiligheid, saamhorigheid, werk en woonruimte voor iedereen (ook verslaafden, daklozen, jongeren, vluchtelingen).
 • Bied naast PvdA ook een burgemeester van Groenlinks en van D66 aan. Niet weer een keuze uit PvdA en PvdA, zoals jaren geleden.
 • Als degene maar met ons meedenkt en belangrijkste wat hij/zei belooft ook waarmaakt.
 • Een vrouwelijke burgemeester zou weer goed zijn, liefst met een hart voor mensen, sport en gezond leven in de stad.
 • In de lijn van Burgemeester Jan van Zanen. Keurige burgemeester waar je als inwoner van Utrecht volledig achter staat. Niet iemand zoals Halsema of Roemer, waar je je als stad voor moet schamen.
 • Een burgemeester die oog heeft voor de ontwikkelingen in de stad. Eentje die begrijpt dat er mensen zijn die in de minderheid zijn in de stad en dat zij bepaalde dingen zien vanuit een ander perspectief. Eentje die weet wat er in Overvecht gebeurt en die weet welke mensen in Overvecht wonen en wat voort hulp zij nodig hebben. Iemand discriminatie, segregatie, racisme, criminaliteit en ondermijning in de stad in welke vorm dan ook wil bestrijden. Een burgervader die actief het gesprek aangaat met stadsgenoten. Een luisterend oor hebben wij nodig. Iemand die de spagaat tussen de gemeente en bewoners wil verkleinen en zichtbaarheid van de gemeente in bepaalde wijken wil vergroten.
 • Oog voor de waarde van groen in de stad voor leefbaarheid (milieu en klimaat). Stevig kunnen staan in belangen tussen stad, provincie en het Rijk (waar het bijvoorbeeld over verbreding A27 gaat). Zich kunnen vinden in het profiel van Utrecht als creatieve, lieve, historische stad, waar mensen van allerlei pluimage zich thuis voelen. Zelf over het voetlicht kunnen brengen hoe dat voor haar of hem geldt (een eigen inspirerend verhaal daarover kunnen vertellen). Stimulerend voor jongeren en toekomstgerichte initiatieven, gegrond in de grootstedelijke en wereldwijde uitdagingen (samenleven, polarisering, verdelingsvraagstukken, harmonie en conflict).
 • Een vrouw zou mooi zijn. Maar Victor Everhardt mag ook terugkomen. ;-)
 • Iemand met hart voor de stad, verbindend, oog voor mensen uit andere culturen en mensen die het moeilijker hebben om zich in de samenleving staande te houden.  
 • Ik vind het belangrijk dat de burgermeester zich hard maakt om genoeg betaalbare woningen te realiseren in Utrecht.
 • Voor de balans een burgemeester met andere politieke kleur dan de gemeenteraad. Een iemand die bewezen boven de partijen kan staan en burgemeester is voor ALLE Utrechters
 • Innovatief, digivaardig en creatief. Liefde voor Utrecht en voor de natuur en de leuke dingen die je in de stad kan doen.
 • Een jonge burgemeester en het liefst een keer een vrouw!
 • Een weldenkende goede vrouw, in de grote driehoek hebben we er nu maar 1. Utrecht heeft goede ervaringen met vrouwelijke burgemeesters. Misschien is Kajsa Ollengren beschikbaar.
 • Belangrijkste: eerlijke sociale en betaalbare woningmarkt (ook huur). Woningmarkt/inwoners staan op ontploffen. Leuk al die nieuwbouwprojecten, die zich alleen maar richten op rijke mensen. Inclusieve stad, (al lekker bezig met zwarte piet bannen), ruimte voor bewoners (indammen toeristen) en airbnb en huisje/hotelmelkers aanpakken. En ten slotte: TIJD VOOR EEN VROUW, hoeft niet al te serieus, leuk als ze biertje durft te drinken op terras in de stad.
 • Het moet in ieder geval een vrouw worden.
 • Liefst een niet-witte vrouw.
 • Woonachtig in Utrecht en bekend met de problemen die hier spelen.
 • Ik zou graag een burgemeester met lef en visie willen, die echt het gezicht kan zijn van het Utrecht van de toekomst. Met daarin aandacht voor het doorzetten van de duurzaamheidsplannen, voor mobiliteit, voor inclusiviteit en voor burgerparticipatie.
 • Emiel Roemer
 • Iemand die gericht is op verbinden en sterk is in het uitleggen dat collectief belang voor individueel belang gaat. Warm, ‘streng maar rechtvaardig’, nieuwsgierig, open minded, buiten de hokjes kleuren indien nodig en dat goed kunnen uitleggen, los in de omgang en een vleugje humor zal ook wonderen doen. Succes met deze zoektocht!
 • Een jonge vrouw die echt vanuit duurzaamheid gaat werken. Niet alleen toerisme, economie en bijbouwen maar ook binnenstedelijke ecologie, zorg, bottum up projecten aandacht geeft. Het zijn deze informele zaken die een stad maken. Plus ze moet gewoon lekker zwanger zijn/kindjes hebben én fulltime werken à la de minister-president in Scandinavië.
 • Een vrouw met aandacht voor groen, duurzaamheid, de fiets. Verbindend en empathisch. Die Utrecht een leefbare lieve stad wil houden, zonder megalomane projecten.
 • Een Vrouw!! Een vrouw van kleur! Iemand die zich in kan leven en hard kan maken voor de armsten en zwaksten van de stad en daar altijd aan zal denken, bij welk lint ze ook knipt of handtekening die ze zet. Naast een Groen en Duurzaam accent, is het nu nodig dat mensen die minder geld hebben en slechtere woonomstandigheden het VEEL beter krijgen. Basisinkomen invoeren graag.
 • Een burgemeester die er ook is voor ouderen. Die stimuleert om levensbestendige woningen in bv Utrecht Oost te bouwen voor 55-plussers. Is in Utrecht veel te weinig aandacht voor. Dus een mensen mens burgemeester. Die boven de politiek staat.
 • Verbindend, empathisch, oog voor duurzaam en natuur.
 • Een burgemeester die boven de partijen staat en kaliber heeft en met gezond verstand. In elk geval geen GroenLinks. Dan krijg je allerlei maatregelen door de strot geduwd die geen enkel effect hebben. GroenLinks ben je als je het je kunt veroorloven om groen te zijn. Ze staan los van de samenleving en zo'n burgemeester moeten we niet hebben. Zo iemand komt met maatregelen die elkaar tegenspreken. Aan de ene kant beweerde maatregelen voor het milieu en aan de andere kant maatregelen die dit tegengaan denk aan massa-immigratie. Dat is funest voor het milieu en leidt tot veel meer problemen als krapte op de huizenmarkt. Dan moet er meer gebouwd worden en dus weer slecht voor het milieu en het groen. Dan heb ik het nog niet eens over andere problemen. Men heeft niet de capaciteit om dit allemaal met elkaar te verbinden. Daarom geen burgemeester uit die hoek.
 • Een duurzame visie voor onze mooie stad en een solidair beleid is nu absoluut key. Zorg dat alle inwoners (zowel particulieren als de ondernemers) van Utrecht zich werkelijk gehoord en gezien voelen door de nieuwe burgemeester. Hoe dan? Betrek ze direct vanaf het aantreden van de nieuwe burgemeester bij zoveel mogelijk initiatieven en laat het geen wassen neus zijn. Laat de nieuwe burgemeester minstens een keer per maand iemand kort bezoeken met een hulpvraag, telkens een andere wijk. De hulpvraag komt van de burgemeester en NIET van de bewoner. Zorg dat de nieuwe burgemeester, net als Jan van Zanen en net als Maxima, een persoon is die zich werkelijk kan verbinden met de inwoners van Utrecht. Geen elitaire of stugge hork dus maar een creatief en visionair persoon. Laat het een persoon met lef en daadkracht zijn, die gaat staan voor de waarden van deze stad (bv. duurzaam, solidair en innovatief). Druk die waarden duidelijk uit naar de buitenwereld en laat het geen holle frasen zijn, die kennen we al. We leven nu in tijden van (economische) onzekerheid en de burgers zijn steeds gefrustreerder. Geef ze een stem voordat ze protesterend voor het stadskantoor staan. De leegstand van winkelruimtes in de stad als gevolg van de coronacrisis kan een nieuwe wending geven aan het consumeergedrag van ons allemaal. Praat met de commerciële verhuurders die hun pand niet verhuurd krijgen en koppel ze aan sociaal ondernemers. Maak gebruik van de gemeenschappelijke kennis die in onze stad aanwezig is. Bouw een platform hiervoor. Waar zowel particulieren, ondernemers, bedrijven en start-ups elkaar kunnen vinden. Succes: jullie keuze maakt het verschil! Groet van een rasechte Utrechtse,
 • Stevig optreden als voorzitter van de raad en het college, goed kunnen luisteren, mogelijkheden voor verbinding zoeken, ervaring op het gebied van orde en veiligheid, meer gericht op welzijn dan op economische groei, verbaal soepel en prettig in het gehoor.
 • Een burgemeester die begrijpt dat bewoners van een stad zeer belangrijk zijn. Een burgemeester die inziet en eraan werkt dat een stad leefbaar moet zijn. Iemand die de druk van horeca en andere economie kan weerstaan om de stad leefbaar te houden voor bewoners. Iemand die zorgt voor goede handhaving. Iemand die goed met mensen om kan gaan, van allerlei soort. Iemand die van allerlei dingen houdt, niet te elitair.  Geen liefhebber van PretPark Utrecht. En niet Alexander Pechtold.
 • Bij voorkeur een vrouw!
 • Integer, zelfbewust, oog voor de menselijke maat, streng voor partijen die alleen uit zijn op eigenbelang, milieu van groot belang vindt, een einde maakt aan criminele activiteiten en de zwakkere wijken daadkrachtig verbeterd.
 • Burg van Zanen was een fijne burgemeester, echt een burgervader. Dus je kunt zo zijn eigenschappen overnemen in het nieuwe profiel. Zelf vind ik burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort heel geschikt als opvolger. Misschien dat jullie hem kunnen vragen om te solliciteren!
 • De nieuwe burgemeester moet passie en liefde voor de stad hebben. Een bruggenbouwer die brede ervaring heeft in verschillende delen van de samenleving.  Die oog heeft voor cultuur, onderwijs en diversiteit. Die onconventioneel kan denken en inspireren. Die lokaal, nationaal en internationaal gemakkelijk tussen de mensen kan bewegen. Mensen neemt zoals ze zijn. Daadkrachtig en positief. Bij voorkeur geen carrièreburgemeester of iemand die nog aan een baantje moet worden geholpen. Misschien woont onze burgemeester nu al in Utrecht.
 • Bij voorkeur een Utrechter in hart en nieren. Een mensen mens met een 'doe normaal dan doe je al gek genoeg' mentaliteit. De ideale kandidaat heeft het liefst geen politieke voorkeur en anders (voor het evenwicht) geen GroenLinks of D66. Kandidaten met een 'over the top mentaliteit"' (Femke Halsema of Pechtold) passen beter bij de hoofdstad en wat mij betreft niet in Utrecht. Ik zie liever iemand een sterke persoonlijkheid, die zich onder de mensen begeeft, weet wat er speelt, liefde heeft voor de stad Utrecht en niet te snel meegaat in groeizucht/grootheidswaanzin van het Utrechtse college/wethouders.
 • Inwoner en opgegroeid in Utrecht. Geen lid van een politieke partij. Dus géén mislukte politicus die dan maar ergens burgemeester gemaakt wordt, want "je moet iets met zo'n persoon".
 • Een Utrechter die affiniteit heeft met maatschappelijke vraagstukken zoals armoedebestrijding, integratie, emancipatie, LGBTI en Veiligheid!
 • 1. staat boven alle partijen; bij voorkeur een landelijk onbekende persoon met grote staat van dienst achter de schermen
 • 2. integer
 • 3. geen (verborgen) politiek activisme ; kijk naar eventuele akkefietjes uit het verleden met betrekking tot gedrag van kandidaat
 • 4. problemen durven te benoemen in plaats van deze te bagatelliseren of weg te wuiven; zachte heelmeesters maken stinkende wonden(!)
 • 5. de waan van de dag pas mee laten wegen wanneer dit op feitelijkheden gestoeld is
 • 6. geen benoeming op basis van positieve discriminatie
 • 7. groene inborst is prima, maar leg dit niet op; ga in plaats hiervan het gesprek aan met tegenkrachten
 • 8. minimaal 45 jaar oud
 • 9. geslacht, etniciteit, religie etc. maken niks uit
 • 10. daadkrachtig, doch menselijk
 • Speerpunten moeten zijn leefbaarheid en duurzaamheid. De belangen van bewoners moeten voorop staan.
 • Een burgemeester die eindelijk ook is denkt aan de automobilisten.
 • Jan van Zanen
 • Liefst een vrouw maar geen D66 of GroenLinks. De persoon moet geen onnodige uitgaven doen en opletten dat het budget niet overschreden wordt. Meer aandacht voor de voedselbanken. Ook meer aandacht voor overlast en criminaliteit.
 • Maarten van Rossem
 • Iemand die goed bekend is met Utrecht. Misschien zelfs een daadwerkelijke Utrechtenaar.
 • Een gekozen burgemeester waarbij er een echte keuze kan worden gemaakt uit kandidaten die zich aanmelden en niet 2 onbekende leiden van 1 partij. Uiteraard moeten ook inwoners van de stad kandidaat kunnen zijn en niet alleen politici die een baantje willen
 • Een vrouw
 • Jong en vrouw, want er staan hopeloos weinig vrouwen aan de top in Nederland. Deze dynamische, hoogopgeleide en jonge stad verdient een boegbeeld dat past bij de stad. Weer een grijze muis in pak past niet bij deze stad in beweging. Liefst ook geen VVD'er of iets in die richting. Gezien het stemgedrag van de inwoners van de stad zou Groen Links, PvdD, PvdA of D66 meer passend zijn. Wil Utrecht onderscheidend worden, dan graag iemand met aandacht voor kunst en cultuur, iets dat daadwerkelijk van toegevoegde waarde is voor onze stad. Maar laten we ook de jeugd niet vergeten. De sluiting van bibliotheken is bijvoorbeeld niet wenselijk geweest. Ook een tekort aan zwemfaciliteiten is zorgelijk.
 • Wouter Kolff. Huidige burgemeester van Dordrecht. Kolff was van 2007 tot 2010 voorzitter van de VVD in de stad Utrecht.
 • Zeer geschikte kandidaat
 • De burgemeester moet een duidelijke band hebben met Utrecht en deze stap niet zien als een opstapje naar een volgende plek als carrièrepoliticus. Utrecht is groot genoeg om een kandidaat te vinden die uit Utrecht komt of daar tenminste een hele goede band mee heeft.
 • Ondernemend, ambassadeur voor de stad, icoon, staat voor vrijheid en verantwoordelijkheid van individu, verdedigt onze vrije democratie en vrijheid van meningsuiting. Heeft netwerk naar Den Haag en is krachtig bestuurder. Is tot slot daadkrachtig en sterk.
 • Het zou fijn zijn als deze burgermeester niet gekozen wordt omdat hij/zij van een bepaalde politiek signatuur is, maar omdat hij/zij de beste kwaliteiten heeft: iemand met hart voor de stad, in staat boven partijen te staan en te verbinden, een groot internationaal netwerk, in staat de stad te 'verkopen'.
 • Michael moet het worden.
 • Ik zoek een burgemeester die de balans kan vinden in handhaving/veiligheid, bedrijfsleven en mensen die het zwaar hebben. Lastige balans soms, dat realiseer ik me. Maar vooral iemand die kan luisteren en acteren op wat er speelt in de stad en geen ego heeft om zijn eigen stempel te geven. Want ego om een eigen stempel te maken hebben we in Utrecht niet nodig.
 • Dat de burgemeester van Utrecht zich hard maakt voor betaalbare woningen voor starters en vooral ook de middeninkomens. De huidige wethouder en coalitie doen veel te weinig en zien dit niet als een serieus probleem. De arrogantie moet eruit, de betaalbaarheid moet terugkomen het maakt zoveel mensen ongelukkig. Utrechters in hard en nieren worden de stad uit gejaagd door gelukszoekers en mensen zonder opleiding en inkomen. Maar daar bouwt deze coalitie wel voor.
 • Meer betaalbare woningen in de stad, de gemeente denkt alleen maar aan geld.
 • Woningen die bereikbaar zijn voor mensen met een gewoon middeninkomen, die zijn er niet.
 • Betaalbaar wonen is geen speerpunt van de huidige wethouder, dat moet snel veranderen anders komen veel mensen in de problemen.
 • Betaalbaar kunnen leven en vooral wonen in onze stad, door het beleid van de linkse coalitie is dit steeds moeilijker geworden en wordt het alleen maar lastiger.
 • Wonen is in Utrecht een luxe geworden in plaats van een betaalbaar iets. Doe er wat aan. Geen woorden maar daden.
 • Betaalbare Woningen aanbieden voor Jan modaal en niet alleen maar kijken naar duurzaamheid.
 • De woningmarkt in de stad voor gewone mensen bereikbaar maken en niet alleen voor yuppen.
 • Betaalbare huizen regelen, geen 400k voor duurzame huizen, maar betaalbare woningen.
 • Huizenmarkt in onze stad bereikbaar maken voor inwoners van de stad op basis van inschrijfduur.
 • Doe wat aan de onbetaalbaarheid van wonen in Utrecht, je wordt als geboren en getogen Utrechter de gemeente uitgejaagd en de wethouder boeit het niet met de hoge prijzen.
 • Normale huizenprijzen regelen middels koopgarant en meer sociale koopwoningen voor middeninkomens.
 • De burgemeester moet een duidelijke band hebben met Utrecht en deze stap niet zien als een opstapje naar een volgende plek als carrièrepoliticus. Utrecht is groot genoeg om een kandidaat te vinden die uit Utrecht komt of daar tenminste een hele goede band mee heeft.
 • Serieus, degelijk, niet-politiek.
 • Iemand die boven de politiek staat. Die de problemen en aspiraties van mensen hier (in al hun diversiteit) begrijpt. Die de baan wil om de gemeente tot actie te krijgen. Goed onderhandelaar. Goede communicatie. Ervaring met leiding geven. Visie. Probleemoplosser.
 • Ik wil als burgemeester een jonge niet-witte vrouw.
 •  Hart voor de stad, ervaren bestuurder die niet bang is, besluitvaardig, open en toegankelijk.
 • Graag deze keer geen man van middelbare leeftijd maar wat meer diversiteit! Verder hoop ik dat de burgemeester zorgt voor een groen en mooi Utrecht voor alle Utrechters.
 • Realistisch, verbindend, partij onafhankelijk. Dichtbij de mensen en duidelijk. Persoon moet niet boven stad uitreiken, maar voor de stad gaan. Het gaat niet om de persoon maar om de stad. Communicatief sterk. Geen politicus, maar een bestuurder.
 • Het gaat natuurlijk vooral om of iemand bekwaam is, maar voor de diversiteit zou het wel eens leuk zijn om een niet witte, niet heteroman als burgemeester te hebben. Iemand met oog voor de zwakkeren in de samenleving, die groen en cultuur belangrijk vindt en zich niet van slag laat brengen door roeptoeters op sociale media.
 • Betrokken, sociaal, doortastend, geen VVD' er, actief in de stad, iemand die overal zijn/haar gezicht laat zien.
 • Een vrouw van een kleine partij als D66 of Groenlinks. Of Jan van Zanen terug.
 • Een burgemeester met een groen hart!
 • We hebben een daadkrachtige persoon nodig, die buiten de lijnen durft te kleuren. Hij of zij heeft ambitie en komt met onorthodoxe oplossingen voor probleemwijken en criminelen. Geen beroepspoliticus en populist. Noemt dingen gewoon bij de naam én is een verbinder. Zet ook Utrecht op de kaart.
 • Gezien de vrij linkse samenstelling van de raad adviseer ik een burgemeester die links en rechts kan verbinden. Burgemeester van Utrecht is geen erebaantje voor politici.
 • Een duurzame en sociale burgemeester.
 • Een burgemeester die duurzaamheid & vitaliteit hoog in het vaandel heeft staan.
 •  Een burgemeester die initiatieven aanmoedigt om de stad duurzamer en groener te maken.
 • Voor een stad waar voetgangers en fietsers voorrang hebben op de auto.
 • Aanpak van armoede in kwetsbare wijken. Kunst, cultuur en natuur boven economie. Aanpak gender-ongelijkheid en racisme.   
 • Iemand die binding heeft met Utrecht, progressief, benaderbaar/toegankelijk naar inwoners, kennis over veiligheid en bij voorkeur geen witte man van in de 50.
 • Graag een mensen mens dat hebben we nodig in zware periodes. Jan van Zanen heeft de stad op een rechtvaardige en menselijke manier geleid. Graag iemand die die eigenschappen ook bezit.
 • Een burgemeester die verbindend is, strategisch is, onpartijdig is, saamhorigheid hoog in het vaandel heeft staan, toekomstgericht is en verantwoordelijkheidsbesef heeft.
 • Rechts
 • De nieuwe burgemeester moet bewonersparticipatie vooropstellen. Dus waarde hechten aan de mening van bewoners en hen de gelegenheden en mogelijkheden geven om hun stem te laten horen. De gemeenteraad is weliswaar het orgaan dat in het bestuur de bewoners vertegenwoordigd. Maar in Overvecht ervaren wij dit niet. Graag een burgemeester die oog heeft voor bewoners. En niet alleen een charmante persoon die zich populair weet te maken.
 • Maar een die beslissingen durft te nemen. Zoals Aleid Wolfsen durfde toen hij de prostitutiezone aan het Zandpad sloot.
 • Ook is het belangrijk dat er bv. in het grondbeleid niet alleen voor geld gegaan wordt, waardoor de huizenprijzen in nieuwbouwprojecten de pan uit gaan reizen (zie Merwedezone). Utrechters willen in Utrecht wonen en niet de stad uitgejaagd worden.
 • Dus een burgemeester die primair naar bewoners luistert en zich voor hen inzet.  
 • Bied naast PvdA ook een burgemeester van Groenlinks en van D66 aan. Niet weer een keuze uit PvdA en PvdA, zoals jaren geleden.
 • De burgemeester moet het belang van de digitale omgeving en ontwikkelingen snappen en er een visie over hebben.
 • Dit ook vanwege de Green deal ontwikkeling van Europa en common ground ontwikkeling van de VNG.
 • Ik zou het fijn vinden als een van de belangrijkste eigenschappen van onze nieuwe burgemeester zou zijn het vermogen om de hele bevolking te verbinden, wat Jan van Zanen ook zo goed deed.  Daarvoor is volgens mij ook nodig dat zij/hij goed kan luisteren, veel 'onder de mensen' is en niet al te partijpolitiek geprofileerd is (zie voor de nadelen daarvan Femke Halsema, die nog steeds meer een politiek imago heeft dan dat van een boven de partijen staande burgemeester).
 • Een andere eigenschap die ik waardeer in een burgemeester is bescheidenheid. Daarmee bedoel ik vooral dat iemand zichzelf enigszins op de achtergrond kan plaatsen en zich in dienst kan stellen van de stad. Dus geen ijdeltuit en haantje de voorste graag (zoals Alexander Pechtold, over wie het gerucht gaat dat hij de meeste kans maakt om onze burgemeester te worden).
 • En natuurlijk is het ook heel belangrijk dat onze nieuwe burgemeester van onbesproken gedrag is en heel integer!
 • Terugdringing van Horeca in de binnenstad, LUISTER NAAR JE BURGERS in plaats van naar de Horeca!!
 • Start met het bouwen van betaalbare woningen en appartementen in Utrecht en omstreken
 • Start met het verhuren van betaalbare appartementen in Utrecht (huur maximaal € 700)
 • Stop projectontwikkelaars en particuliere beleggers en verminder het woningtekort
 • Stop met het verkwanselen van bestuurs- stads- en bewonersrechten aan beleggingsinstellingen zoals Klépierre
 • Dwing het bedekken van platte daken met sedum in de binnenstad af, te beginnen met de woningbouwcorporaties
 • Ga vooral door met het mede-organiseren van ons fantastische culturele aanbod in de stad!!
 • Breng een groot aantal buslijnen terug in onze stad, zowel in frequentie als routes
 • Zorg voor betere bereikbaarheid van industrieterrein Lage Weide met fiets en OV
 • Hou het groen en leefbaar, we zijn op de goede weg....
 • Net als mw. Brouwer en dhr. Van Zanen iemand met een open hart voor LGBT+emancipatie. Juist voor degenen die in een moeilijk positie LGBT+ zijn, zoals ouderen, vluchtelingen/asielzoekers of mensen die opgroeien in een intolerante omgeving.
 • Een burgemeester met een werkelijk warm hart. Ik vind prioriteit nummer één de aanpak van de vele, vele vragen over 5G. In de loop van zeker de laatste 3 decennia is er enorm veel onafhankelijke studie gedaan naar de effecten van elektromagnetische straling. Studies die door de belanghebbende overheidsinstanties en telecombedrijven gebagatelliseerd worden. Over de hoofden en zonder toestemming van de burgers vindt er intussen toch een uitrol van 5G plaats. Totaal onacceptabel. Laat de nieuwe burgemeester deze zaak alsjeblieft héél serieus nemen en niet accepteren dat dit verder plaatsvindt in Utrecht. Het goeie nieuws is nl. dat we wel degelijk ons digitaal netwerk kunnen gebruiken, zonder schade. Ook daar zijn studies over verricht en suggesties voor gedaan.
 • Jan van Zanen: KLONEN.
 • Graag een verbindende burgemeester die helpt met het verder uitrollen van Vreedzame Wijken volgens het gedachtegoed van de Vreedzame School in de hele stad. Graag een burgemeester die het handhaven van de wet niet schuwt. Graag een burgemeester die nijpende knelpunten in de stad durft te benoemen. Graag een burgemeester die (kleinschalige) burgerinitiatieven serieus neemt.
 • Wat ik fijn zou vinden: een "zichtbare" burgemeester. Iemand die zijn/haar betrokkenheid bij de stad laat zien door aanwezig te zijn bij (de meer of wat mindere) belangrijke gebeurtenissen/evenementen. Iemand die zich uitspreekt en dan ook met de burgers in gesprek gaat. Iemand die ik bijvoorbeeld tegen zou kunnen komen in het Centraal Museum, omdat hij/zij ook van kunst houdt, of in Tivoli Vredenburg. Wat hij of zij ook kiest als eerste prioriteit, het zou fijn zijn als dat uitgesproken werd en gecommuniceerd met ons. In een maandelijks bericht met een persoonlijke touch of zoiets. Iemand met charisma, die de stad en haar inwoners beleeft als een kado!
 • Een empathisch persoon met veel bestuurlijke ervaring en een open mind, iemand die ook out of the box kan denken.
 • De burgemeester moet academisch ingesteld zijn!
 • Vreedzame Stad Utrecht vraagt een burgemeester die inclusief is en de dialoog aangaat met alle inwoners van Utrecht. Te beginnen met moeilijker bereikbare personen en gemeenschappen.
 • Herbruikbare containerwoningen bouwen om woningnood snel te kunnen opvangen
 • Ik val gelijk met de deur in huis en doe een voorstel voor een persoon die alle Utrechters goed kennen. Het is een sociaal bewogen persoon, kent de stad als zijn binnenzak, beschikt over een groot inlevingsvermogen met name voor de zwakkeren in onze stad, beschikt over goede bestuurlijke kennis van zaken, is integer, en beschikt over een goed netwerk. Het kennen van de stad is een pre net als de heer Jan van Zanen die lang wethouder is geweest in onze stad, was hierdoor een echte burgervader voor de Utrechters. Een burgemeester die de stad heel goed kent en dat zie ik zeker terug in de heer Hans Spekman.
 • Hij moet de kwaliteiten van Van Zanen hebben! Ondanks dat ik geen VVD er ben kies ik hiervoor. Of iemand zoals Abdoe Taleb uit Rotterdam.
 • De persoon moet een goede uitstraling hebben, dat de bewoners kunnen zeggen
 • dat is een goede burgemeester. Hij moet goed kunnen opstreden tegen als er iets niet goed gaat in Utrecht en wij moeten kunnen zeggen, daar staat een burgemeester van Utrecht die vaan wanten is.
 • Een vrouw! Iemand met hart voor de stad, die Utrecht nog groener maakt!
 • Ervaren, enthousiast, toegankelijk, geen partijpoliticus. Besluitvaardig, optimistisch. Begrijpt dat Utrecht vooral het thuis is van velen, en pas daarna het dagje uit van anderen.
 • Laten we door gaan met multiculturele evenementen.
 • En dan bedoel ik niet Marokkaanse evenementen maar echt multicultureel, dus ook Hindoestaanse, Afrikaanse (West, Zuid, Oost), Zuid-Amerikaanse, Surinaamse, Antilliaanse.
 • Rasa is gesloten, er zijn bijna geen multiculturele feesten meer.
 • Utrecht verarmt heel erg op het ogenblik.
 • Een vrouw!!
 • We zoeken, wat mij betreft, een "jochie, of meissie van de stad", (bij voorkeur nu al, maar zeker na de benoeming) woonachtig in Utrecht, een 'verbinder', die met iedereen en op elk niveau het gesprek aan kan en durft te gaan. Iemand die boven de partijen weet te staan en daarom misschien bij voorkeur liever niet een partijpolitieke coryfee. Daarnaast hoop ik niet dat de kandidaat al bij voorbaat de ambitie heeft om zo snel mogelijk 'verder door te groeien' naar de burgemeesterspositie van één van de grote drie....
 • Zijn/haar prioriteiten zouden mijns inziens in eerste instantie moeten liggen op het gebied van huisvesting, leefbaarheid en milieu en de demografische ontwikkeling binnen onze stad.
 • Tenslotte hoop ik dat de nieuwe burgemeester ook een beetje een gezellig persoon zal zijn. Wat mij betreft mag het een bestuurder zijn, waaraan je niet ten alle tijden merkt dat het een bestuurder is ....  
 • We zoeken iemand die boven de partijen kan staan. Partijkleur is minder belangrijk dan het kunnen zijn van een verbinder. Verbinder in die prachtige diverse stad die we hebben. Het zou daarom mooi zijn als de diversiteit van de stad ook terugkomt in de keuze van de burgermeester. Geen burgervader maar een burgermoeder bijvoorbeeld!
 • Utrecht is een groene stad, met mensen die het goed hebben. Een importstad voor jonge werkenden, studenten maar ook een groeiende groep gezinnen. Het verbinden van jong en oud, mensen van verschillende achtergrond, sociale positie zal centraal moeten staan.
 • Daarnaast is Utrecht bekend om z'n voorkeur voor groene politiek: dat mag en moet echt centraal staan in wat de burgermoeder gaat doen! Minder auto's, meer fiets, een leefbare stad voor iedereen. En daar moet de burgermeester ook in Den Haag stevig voor kunnen pleiten.
 • Vrouwelijke burgemeester, een linkse burgemeester, een burgemeester met andere huidskleur, een respectvolle burgemeester, een burgemeester die nadenkt.
 • Een vrouw!
 • Links van het midden, doortastend en empathisch, bestuurlijk ervaren en gedegen. De weg weten in Den Haag.
 • Opkomend voor zwakkere in onze stad, bezorgd over gebrek aan woningen voor m.n. starters, oog voor ouderen die (soms letterlijk) overlopen dreigen te worden door te veel jongeren. Ondernemend in aanpak. Oog voor leefbare binnenstad, waar horeca wonen niet onmogelijk maakt.  
 • Zoek een man of vrouw met liefde voor de stad Utrecht en betrokkenheid bij de inwoners van deze stad.  Bij voorkeur iemand die hier al langer woont. Het moet iemand zijn die de bewoners serieus neemt, naar hun inbreng wil luisteren en daar ook dingen voor wil organiseren. Een eventueel lidmaatschap van een politieke partij moet ondergeschikt zijn aan het ambt van Burgemeester.  Dus geen ex politici die na jaren in Den Haag nu in onze stad geparkeerd moeten worden omdat ze door hun partij een baantje gegund wordt.
 • Zij moet een verbinder zijn, die zeker de kansarmen in de Utrechtse samenleving weer vertrouwen weet te geven door te luisteren en te handelen.
 • Utrecht gun ik een burgemeester die doortastend is, maar geen despoot. Die communicatief is, maar niet alleen maar in marketing clichés denkt en praat. Een burgemeester die hart heeft voor mensen, empathisch is, maar ook een rationele kijk op dingen heeft. Een burgemeester die verbindend is, ruimdenkend is en principes heeft - geen bedrijfsman die alleen maar pragmatisch is.
 • Iemand die zorgt voor behoud van het groen en het culturele leven in Utrecht.
 • Het moet een Burgemeester zijn die stevig de rechtsorde kan leiden en de democratie in de overlegorganen kan bevorderen, zich gelijkwaardig kan gedragen en handelen om de burger van Utrecht dichter te betrekken bij de samenleving.
 • Ik wil graag een rechtse burgermeester. Iemand die tegen hoogbouw is binnen een straal van 10 km van de dom. (niet hoger dan de dom! ).
 • Een burgervader c.q. moeder die er voor alle Utrechters is en de wet respecteert.
 • Onze burgemeester moet verbindend zijn, goede bestuurservaring hebben, inzetten op verduurzaming voor alle inwoners betaalbaar maken, oog hebben voor kwetsbaren in de stad, niet een global Utrecht, maar een local Utrecht stimuleren.
 • Graag weer net zo’n warme, zichtbare, persoonlijke, toegankelijke burgemeester die oprecht geïnteresseerd is in mensen, ruime ervaring heeft als burgemeester (niet te jong), van participatie en gesprekken met de burger houdt, goed luistert, oog heeft voor armoede in achterstandswijken & andere uitdagingen van de grote stad
 • De nieuwe burgemeester zou Utrechters een plezier doen als hij ervoor zorgt dat er een eis komt die ervoor zorgt dat ambtenaren die in een beleidsfunctie werken ook in Utrecht moeten wonen.
 • Tevens is het wenselijk dat het voor burgers veel eenvoudiger wordt om in contact te treden met ambtenaren die zich bezighouden met de dagelijkse gang van zaken. Nu kom je bij een (help)desk uit die alleen als doorgeefluik fungeert en je jezelf als burger vaak af geserveerd voelt omdat er nooit een directe oplossing komt en je ook niet geïnformeerd wordt over de afloop en het waarom van de beslissing die tot de afloop heeft geleid. Kortom, zij/hij moet ervoor zorgen dat burgers weer een echte stem krijgen!
 • Alexander Pechtold
 • 1. Als ik me meer verbonden wil voelen met een burgemeester, waar moet ik dan beginnen? Ik heb nog nooit een burgemeester gezien, of gehoord van iemand dat ze een burgemeester gezien of gesproken hebben. Utrecht is natuurlijk een grote stad, waarbij het logisch is dat veel inwoners nooit de kans gehad hebben om een interactie aan te gaan (daar is gewoon geen tijd voor). Maar het is lastig om me verbonden te voelen met of gerepresenteerd te voelen door iemand die ik nog nooit gezien heb. Ik zou ook niet weten waar ik een openbare meeting bij zou kunnen wonen waar ik de burgemeester zou kunnen zien spreken, of waar ik online zou moeten beginnen met zoeken om die informatie te vinden.
 • 2. Ik ben erg enthousiast over het faciliteren van burgerinitiatieven. Ik weet dat hier diverse potjes geld voor gereserveerd zijn in onze stad (onder andere het initiatieven fonds), waar meer aanspraak op gemaakt zou kunnen worden. Het zou fijn zijn als het gemakkelijker gemaakt zou worden voor mensen met een goed idee om toegang te krijgen tot het geld wat daar eigenlijk al voor beschikbaar is.
 • 3. In een rijke stad als Utrecht zou onvrijwillige dakloosheid niet moeten bestaan. Als we dit als stad niet aan willen pakken puur op het feit dat deze mensen een stabiel, veilig en gelukkig leven verdienen, zijn er waarschijnlijk ook financiële voordelen voor de gemeente.
 • Gelukkig wordt hier al aan gewerkt, maar het moet wat mij betreft een prioriteit blijven.
 • 4. Een opt-in programma met gratis groenten en gemakkelijke recepten om die groenten klaar te maken, voor iedereen die dat wil. Maak gezond eten de gemakkelijkste en goedkoopste optie. Ik denk dat zo'n investering zichzelf in ieder geval voor een deel terug kan betalen door een vermindering in zorgkosten op de lange termijn.
 • 5. Ik zou graag meer transparantie zien over besluiten die genomen worden. Als iets besloten is, welke feiten ondersteunden dan de keuze? Op welk onderzoek is dat gebaseerd? Niet ver weggestopt in een document wat niet te lezen is voor de gemiddelde burger, maar overzichtelijk in bullet points, met verwijzingen naar meer gedetailleerde documenten voor mensen die meer willen weten. Voorbeeld met fictieve getallen:
 • We gaan de Maliebaan sluiten voor alle auto's.- In onderzoek A staat dat een afname van 20% auto verkeer voor 50% minder schadelijke stoffen zorgt in de omliggende buurt.- In onderzoek B staat dat een verhoging van voetverkeer voor 10% meer aankopen in de omliggende winkels zorgt. -In een vragenlijst die 1500 buurtbewoners ingevuld hebben over dit plan kwam naar voren dat... De grootste zorgpunten die naar voren kwamen waren... Wij denken dat we de zorgpunten op de volgende manieren kunnen compenseren... Klik op de link om een volledig overzicht te zien van de resultaten van de vragenlijst.
 • Vlot in de omgang. Genuanceerd. Verbindend. Ervaring openbare orde taken.
 • Ik vind dat onze burgemeester iemand moet zijn met ruime bestuurlijke ervaring (gemeentelijk en/of landelijk), verbindend op kan treden tussen verschillende partijen en nooit de stip op de horizon verliest. Bovendien is hart voor de stad essentieel. Als aandachtspunt zou ik stadsinrichting en woningbouw willen meegeven. Met de bouw van het nieuwe zakelijke district bij de jaarbeurs, spelen veel vragen bij bewoners (hoe erg stijgen de huizenprijzen, worden er wel voldoende woningen bijgebouwd). Ik voorzie dat Utrecht de komende tien jaar de kans heeft om zich, als de kleinste van de vier Randsteden, te laten zien als zowel woon- als werkstad. Ik hoop daarin dat Utrecht niet doorslaat als Amsterdam, waar ontzettend veel werkgelegenheid is, maar de mogelijkheid tot wonen in een fijne omgeving heel beperkt.
 • Utrecht is een groeiende stad met voornamelijk steeds meer jonge mensen. Het zou mooi zijn als de burgemeester daar ook een afspiegeling van is. Dus geen oude, witte man.
 • De wooncrisis! Betaalbare woningen voor iedereen (in verhouding tot inkomen EN vermogen).
 • Mensen mens, laagdrempelig, luisterend oor, visionair, daadkrachtig, oog voor de hele stad incl. buitenwijken, boven de partijpolitiek staan.
 • Hij/zij moet verbinding kunnen maken met jongeren, de jonge generatie. Een betrouwbare, ruimdenkende en energieke burgemeester.
 • Graag een burgemeester met heel veel gezond verstand, die kalm en empathisch optreedt in crisissituaties, die beseft dat wonen een eerste levensbehoefte is en dat een fatsoenlijk huis voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet zijn en het bestrijden van dakloosheid de hoogste prioriteit geeft, die oog heeft voor het belang van goed onderwijs in alle wijken, die politieagenten respecteert en op vanzelfsprekende manier overtuigt van dat zelfbeheersing bij geweldsituaties het allerbelangrijkst is, die het aanbod van cultuur in de stad heel belangrijk vindt, die zich niet laat misleiden door activistische identiteitspolitiek, die boven de partijen staat, die het belang van de inwoners van de stad voorop stelt (boven het belang van bedrijven) en ambtelijke corruptie bestrijdt, die nuchter blijft over de klimaataanpak en niet te voortvarend de stad van het gas afhaalt (want gas is relatief schoon) en nieuwe ontwikkelingen op gebied van energietransitie op de voet volgt (zoals de inzet van waterstofgas met gebruikmaking van het uitstekende gasleidingennetwerk in de stad), die het onfatsoenlijk vindt om mensen met een (bijstands)uitkering te dwingen om onzinwerk te doen maar juist beleid stimuleert om mensen aan zinvol betaald werk te helpen, die doordrongen is van het besef dat goed leiderschap nederigheid nodig heeft én goede omgangsvormen, die in zijn of haar vrije tijd naar Bach én naar popmuziek luistert, die sportief is maar geen belastinggeld meer verspilt aan nog een reddingsactie van de FC Utrecht maar inzet op breedtesport, die vertrouwt op de intelligentie en redelijkheid van de Utrechtse bevolking, die uitstekend met geld kan omgaan en het vanzelfsprekend vindt dat gemeenschapsgeld besteed wordt aan zaken die de Utrechtse bevolking ten goede komen. Dat zou fijn zijn.
 • Een burgemeester die zich graag laat zien in de stad en er bij voorkeur ook zelf woont. Met ervaring als bestuurder en bemiddelaar. Die zich niet gek laat maken door landelijke politiek maar kijkt wat het best is voor Utrecht, en onze stad voorop wil laten lopen in de energietransitie. Een burgermeester die diversiteit in Utrecht een warm hart toedraagt.
 • Ruimte voor fiets, auto en voetganger. Niet de hele binnenstad autovrij maken. Hoe moet ik als bewoner met fysieke beperkingen dan nog ergens komen? En geen fiets in de binnenstad? Totaal onpraktisch, binnenstad is niet alleen om te recreëren maar ook gewoon om afspraken te maken waar je makkelijk heen moet kunnen gaan.
 • Veel meer ruimte voor professionele kunsten (dans, muziek, theater, beeldend, woorden, literatuur) in kleinere settingen dan in de paar grote theaters, culturele instellingen die er nu nog zijn.
 • Betaalbare ruimte voor de losse winkels en winkeltjes in plaats van voor alle grote winkelketens waardoor het niet meer uitmaakt of je nou in Utrecht de stad in gaat of in Den Bosch of zelfs naar steden in het buitenland met dezelfde eindeloze winkelketens.
 • Verder een burgemeester die net als Jan van Zanen toegankelijk is en open staat voor een gesprek. Mensen die voor Utrecht gaan zoals bijvoorbeeld Henk Westbroek!
 • Jan van Zanen, maar dan vrouw, met een progressieve signatuur,
 • Een prettig pienter mens is de nieuwe burgemeester. Een kordate, empathische, gecultiveerde, communicatieve ('Jan van Zanentechniek') innovatieve en samenbindende persoonlijkheid, 40+ster/40+er, die geboren en getogen is in een grote, dynamische West-Nederlandse stad (dus niet 'uit de provincie'). Een die anders dan bijv. de huidige burgemeester van Amsterdam wél raad weet met het feit dat de burgemeester door de bevolking voor veel meer wordt aangezien ('moeder'/ 'vader' van de stad e.m.) dan waarvoor het burgemeestersambt puur wettelijk gezien staat.
 • Feesttaarten, bloemen, lintjes uitdelen en linten doorknippen door de burgemeester is allesbehalve klein bier. Het pakt enorm krachtig, inspirerend uit in welke sociale context dan ook: zij of hij moet dit snappen en hiervoor echt kunnen en willen gaan! Het is de zachte kant tegenover het niet-zelden hardere: handhaven van openbare orde en veiligheid.
 • Gemakkelijk toegang reeds hebben dan wel gemakkelijk verkrijgen tot het Torentje, de top van departementen, Parlement, Hoge Colleges van Staat, Provinciehuis, B.N.G. en in staat zijn om de stevige positie en rol van magistraat van de gemeente soepel te combineren met het eerste onder gelijken zijn als voorzitter van het college van B en W, Dit moet Utrechts nieuwe Nummer-1 kunnen en ook willen.
 • Zij of hij is een die de macht van het ambt weet te combineren met het gezag dat haar of hem op basis van bewezen kwaliteiten, capaciteiten én persoonlijkheid kán worden toegekend door/vanuit de samenleving. Die een goede overzicht- en inzichthebber (v/m) is van 'de straat' t/m het stadskantoor en alles en iedereen dat daarin en tussenin zit.
 • Die met heldere kijk, gehoor en mond spelers op het culturele, economische, onderwijs- en wetenschaps-, ecologie- en milieuveld weet te inspireren en motiveren o.a. tot het versterken van hun positie en het innemen van nieuwe speler posities in en voor de stad met zijn thans ruim 350.000 bewoners.
 • De nieuwe  burgermoeder of burgervader ontwikkelt en leidt Stadsgesprekken (naar Amerikaanse grassroots-formules) en zorgt via direct koppelingen daarmee met de Gemeenteraad  die zij/hij leidt als voorzitter.
 • Zij of hij heeft niet a priori een (hoog) ambtelijke beroepsachtergrond, kan bogen op ervaringen met beroepen zonder inkomensgaranties (bijv. als zelfstandige ondernemer)
 • Een die ook nog eens absoluut niet lijdt aan het ontwrichtende neoliberale gif dat sinds de 1990er jaren, na de val van De Muur,  nogal ontwrichtend heeft uitgepakt op de samenleving. En het is een persoon die gemakkelijk 'zwemt' tussen bevolkingsgroepen, beroepsgroepen etc., en die weet en dit hanteert: hard work means hard rest (niet onbelangrijk!)
 • Zo'n vrouw of man snapt dat de stad met de meest hoogopgeleide bevolking van NL (hbo, wo) (numeriek, statistisch aldus het CBS) uitdaagt, niet op tegenovergestelde wijze tegemoet mag worden getreden. Dus geen gewone-man-1950er-jaren-romantiek.
 • Kortom, deze 4de stad van Nederland heeft een hierbij passende burgermoeder of burgervader nodig, een bijzonder 'schaap' met -gewoon- vier, niet vijf poten (want met vijf struikelt elke meervoeter).
 • Dat u hier geen positieve discriminatie-achtige opmerkingen aantreft - wb gender, etniciteit etc - komt omdat zowel de Grondwet, de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens als mijn gezonde verstand dit gewoon niet toestaan.
 • Een persoon die staat voor de stad Utrecht. Die betrokken is. Een persoon die er is en klaar staat voor de Utrechtse bevolking. Een krachtig persoon die het college en de raad kan leiden. Iemand met gevoel voor humor en ook kan doorpakken. Dus eigenlijk iemand die qua besturen lijkt op Jan van Zanen.
 • Zwaargewicht, vrouw met kleur, humaan, zichtbaar, verbindster voor alle inwoners uit diverse culturen en met verschillende geloofsachtergronden, benaderbaar, duidelijk in woord en daad, in en buiten stad.
 • Bij voorkeur een vrouw van een linkse partij of partijloos die een duidelijke verbinding met Utrecht heeft.
 • Ik vind het heel belangrijk dat een burgemeester veel aandacht heeft voor de noodzaak iets te doen aan klimaatverandering, en hoe een gemeente hier optimaal aan kan bijdragen. Ook wil ik dat zij of hij veel aandacht heeft voor de dieren en mensen die meestal vergeten worden, omdat er vooral aandacht is voor geld en eigenbelang. Dus iemand die zorgdraagt voor de zwakkeren in de samenleving en daar geld voor vrij wil maken, in plaats van de rijkere ondernemers en evenementenorganisatoren in Utrecht (zoals Centrummanagement Utrecht met zijn bobo's). Meer geld en aandacht voor groen, dieren en mensen die het moeilijk hebben. Ook hoop ik dat zij of hij plantaardig eten in de gemeente stimuleert, want vlees is slecht voor dieren, natuur, milieu en ook de mens.
 • Graag een keer een linkse burgemeester, met een sociaal hart.
 • Ik zou het mooi vinden in deze tijd als de nieuwe burgemeester iemand is die zelf diversiteit uitstraalt. Progressief, misschien een vrouw, jong, bijvoorbeeld Anke Klein. Iemand die een rolmodel kan zijn voor jongeren en hen ook aanspreekt. De jongere generatie krijgt ontzettende klappen te verduren door coronamaatregelen en is tegelijkertijd opener dan ooit, kijk maar naar de samenstelling van de BLM-actie in Utrecht. Welke burgemeester verbindt hen?
 • - Menselijk
 • - Ervaring in het veiligheidsdossier
 • - Een hart voor sport/cultuur, iemand die mensen aanmoedigt om talenten te ontwikkelen
 • - En die de stad net als dhr. Van Zanen bij een groot evenement als de Tour de France (in 2022 de Vuelta?) kan vertegenwoordigen
 • 100% GEEN Pechtold of Van Hooijdonk
 • Utrecht is een jonge stad. Het zou zooooo goed zijn als Utrecht dan ook een jonge burgemeester zou krijgen! Een verfrissend gezicht van de stad met een toekomstgerichte blik. Iemand die de belichaming is van een inclusief en vooruitstrevend Utrecht. En sorry maar dat betekent dus als-je-blieft geen old boys network. Niet iemand die altijd overal jasje dasje verschijnt. Iemand die benaderbaar is voor alle lagen van de bevolking. Een échte Utrechtenaar: een verbinder, een creatieveling, een vernieuwer, iemand die het woord 'Utrechtenaar' (t.a.v. Utrechter) omarmt en met trots uitdraagt en de lokale gemeenschap blijft verbinden. Terwijl Utrecht steeds groter en groter en groter wordt.
 • Onze nieuwe burgemeester moet staan voor leefbaarheid van de stad, veilige woonomgeving en verkeerssituaties. Hij/zij moet een warm hart hebben voor de zwakkeren in de samenleving, m.n. mensen met een handicap of chronische ziekte. Ook werkgelegenheid is erg belangrijk en goede huisvesting. Een rechtvaardige samenleving.
 • Als actief vrijwilliger bij de verspreiding van de kennis van het Utrechtse Erfgoed bij Gilde&OudUtrecht zie ik graag een burgemeester die belangstelling, kennis en verantwoordelijk heeft van de unieke stadsgeschiedenis en van wat daar nu nog te zien is.
 • "Onze Jan" had dat. Hij zou zelfs in ons historisch café een presentatie geven over zijn liefde voor de Utrechtse geschiedenis. Mocht de nieuwbenoemde burgemeester door de behoefde voelen, zijn wij graag bereid zijn/haar kennis met stadswandelingen, cursus en/of lezing op peil te brengen.
 • Tegenwicht kunnen bieden t.o.v. groene gemeenteraad, zeer ervaren, betrokken, no nonsens.
 • Progressief, groen, voldoende bestuurlijke ervaring in grote stad en liefst een vrouw. Mooi als ze Utrecht al kent, dan weet ze/hij dat terugbrengen van kleine ondernemers in de binnenstad, betaalbare huren voor winkelpanden en woningen topprioriteit is. Geef de binnenstad terug aan de Utrechters, maak je sterk voor een beleid waarin niet alleen kleding en schoenen te koop zijn in de binnenstad. Stel paal en perk aan vastgoedbazen. Leer van Amsterdam: stel een grens aan toerisme en airbenb.
 • Zorg verder goed voor de mensen die onder het sociaal minimum moeten leven. En graag ook voor het groen in de stad!
 • Cities exist for their residents to thrive in, and thus I want a mayor whose focus is on that. What does that mean? Here are a few major themes, in no particular order:
 • - Healthy environment: strong controls on pollution (air, water, noise, etc). Maintain and encourage green spaces. Plenty of spaces for recreation. Real action towards a circular economy and mitigating climate change.- Easy and safe transit: plentiful public transport, accessibility for all, and a focus on cycling and walking within city limits.- Community & culture: facilitate activities that bring our communities together and expand our experiences. Encourage the arts.- Business: support local businesses, including grants for new (small) businesses serving the community.- Civic engagement: more citizen participation than just voting for a representative every few years, for example initiatives like citizen juries to solve contentious issues.- Education. Always promote education! It's a foundation of a healthy society. I hope this is helpful, and thank you for the chance to engage. Excuses for the English.
 • Geen Alexander Pechtold.
 • Utrechts.
 • Een verbinder (m/v) die boven de partijen staat. Iemand die het bijzondere van Utrecht herkent en voorbij de waan van de dag stabiliteit en visie brengt.
 • Een vrouw
 • Een mensenmens die net zoals Jan van Zanen een luisterde oor voor de inwoners van de stad heeft en geen onderscheid maakt tussen rang en stand. En niet bang Is om de criminaliteit aan te pakken en zaken/ bedrijven te sluiten als het nodig is. Maak mij niet uit of het één jochie of meissie wordt.
 • Het belangrijkste is dat dit een goede bestuurder is die "boven de partijen kan staan" dus een duidelijke team player. Iemand die dat uitstekend zou kunnen is m.i. Khadija Arib.  
 • De burgemeester moet een duidelijke band hebben met Utrecht en deze stap niet zien als een opstapje naar een volgende plek als carrièrepoliticus. Utrecht is groot genoeg om een kandidaat te vinden die uit Utrecht komt of daar tenminste een hele goede band mee heeft.
 • Een persoon waarvan je kunt ZIEN en HOREN dat hij/zij LUISTERT. (Niet iemand in een ivoren toren die zijn werkje komt doen).
 • Een persoon die het klimaatprobleem meer dan serieus neemt.
 • De binnenstad werd verlost van het zwerfvuil. DANK hiervoor en houden zo!
 • Een persoon die het belangrijk vindt de gemeente ter dienst van de inwoners te houden/in te richten. Daarmee bedoel ik te blijven toetsen wat er leeft en speelt in de stad, participatie mogelijk maakt en de relatie als tweerichtingsverkeer inrichten. Een toegankelijk en warm gemeente.
 • Graag een burgemeester die inclusiviteit hoog in het vaandel heeft staan, zowel gender, kleur als validiteit. Daarnaast progressief is in de aanpak van klimaat en dierenwelzijn en daarmee de leefbaarheid voor ons allemaal hoog acht.
 • Graag een burgemeester die verbindend is. Die zichtbaar is, de wijken ingaat. Die fan van de stad en zijn inwoners is. Bij gelijke kwaliteiten voorkeur voor een vrouw.
 • Empathisch.
 • Ik vind het belangrijk dat de burgemeester zijn of haar best doet om binnen het gemeentelijk apparaat een gedachtenverandering te bewerkstelligen. Ik zal dit toelichten.
 • Als bewoner heb ik altijd heel prettig met de gemeente kunnen samenwerken, bijvoorbeeld in het kader van leefbaarheidsbudget etc. Maar: sinds ik ook ondernemer ben, loop ik keer op keer tegen beperkingen aan. En zeker het "regels zijn regels" blijkt een uitspraak om je eenvoudig achter te verschuilen in plaats van verantwoordelijkheid te nemen en mee te denken met de gestelde vraag. Dat valt me echt enorm tegen. Ik zou het daarom fijn vinden als de burgemeester de ondernemers in de stad, van groot tot klein, als belangrijke groep ziet en dit ook zo overbrengt aan de medewerkers van de gemeente. Hen motiveert om met ondernemers mee te denken, en hen verantwoordelijkheid geeft om zaken samen voor elkaar te krijgen. Wanneer je tegen een 'regels zijn regels-situatie' aanloopt waarvan je beiden weet: dit is eigenlijk niet helemaal eerlijk... samen naar een oplossing zoeken. Hopelijk vinden jullie iemand met niet alleen een warm burger-, maar ook met een warm ondernemershart!
 • Zij/hij is een invoelend en spontaan mens, die dit combineert met beslissingen o.b.v. intelligent en rationeel inzicht.
 • De burgermeester moet zichtbaar zijn, verbindend, humor hebben, makkelijk benaderbaar. Het uitgezette beleid ondersteunen en uitdragen. Oog voor kansen en kwaliteiten van mensen en organisaties.
 • Wat ik aan Jan van Zanen waardeerde, en dus ook graag terug wil zien in de nieuwe toekomstige burgemeester, is de enorme toegankelijkheid en benaderbaarheid voor 'normale burgers'. Hij fietste rond door de stad, bezocht wijken in zijn eentje, wandelde over straat, haalde een broodje bij de bakker etc. Zonder een heel team van assistenten om hem heen of persvoorlichters of reutemeteut. Gewoon in zijn eentje. Niet de stijfheid van bijvoorbeeld de burgemeester van Eindhoven die zo'n bestuurlijkheid uitstraalt dat je je gewoon geneert om hem rond te zien wandelen buiten zijn kantoor.
 • Burgemeester moet leven als een burger, werkt als burger, denkt als burger, gespeeld op straat als burger, heeft armoede als burger meegemaakt, gewoon op doorlopend school als burger, woont als burger tussen mensen, in gewone autorijden als burger, geen cent in zak als burger, weet dat je op komt voor elkaar als burger, geeft om elkaar als burger, etc. als burgemeester dit heeft meegemaakt dan ben je burgervader van Utrecht! Want dan zit je daar niet voor je eigen belang maar voor het belang van de burger. Burgemeester hoeft ook niet vanuit politieke noch van t raad gekozen worden, MAAR vanuit ons midden, tussen al die Utrechters. Das pas uniek!! ongeacht ras, cultuur, geloof, educatie, etc.  
 • Sympathiek iemand, liever geen GroenLinks want geen fan van Femke Halsema, iemand zoals Jan eigenlijk.
 • Bezig met duurzaamheid, zet zich in tegen racisme en voor diversiteit.
 • Rustig, uitstekend kunnen luisteren, sorry kunnen zeggen als je iets verkeerd ingeschat hebt, zeer zeer zeer integer, geen persoonlijk gewin nastreven, echt boven de partijen, uitstekend samenwerken, warmhartig, oog voor de zwakkeren in de samenleving.
 • De nieuwe burgemeester van Utrecht is iemand die in woord en daad strijdt voor het behoud van Amelisweerd en tegen de snode plannen van het Rijk voor nog meer asfalt. Iemand die Utrechters verbindt, goed oog heeft voor de regio en niet schroomt om samen met de andere grote steden het gevecht aan te gaan met Den Haag.
 • De burgemeester van Utrecht is, een goede bestuurder en verbinder. Die luistert naar zorgen en ideeën van inwoners en daar ook iets mee doet richting ambtelijk apparaat. Zorgt dat bij participatietrajecten ook echt geparticipeerd wordt en niet alleen dat er participatie voor de bühne is. Gaat energie steken in Utrecht zelf (en heeft dus niet zoveel nevenfuncties). Het moet iemand zijn met hart voor Utrecht.
 • Iemand die authentiek is; die flexibel is; die helder en goed communiceert, duidelijke taal spreekt die voor iedereen te begrijpen is; bewezen heeft in eerdere functies goed met crisissituaties om te kunnen gaan.
 • Iemand die bij het besturen van de stad zeker oog heeft voor de volgende aspecten:De klimaatverandering; De onderlaag van de bevolking in de stad; De financiën, voorkomen van prestigeprojecten ter meerderde eer en glorie van hem/haarzelf of  een wethouder zijn ed. Toekomstvisie voor een grote stad. Kanaliseren toerisme, zodat het niet zo uit de hand loopt als in Amsterdam.

In totaal 493 reacties op de vragen via Instagram.

 • Onder de mensen komen
 • Enthousiast
 • Bottom up aanpak
 • Anti-racist
 • Moet visie hebben
 • Gericht op de gemeenschap
 • Verbinder
 • Communicatief vaardig
 • Inlevingsvermogen
 • Zakelijk
 • Rechtvaardig
 • Benaderbaar
 • Ondernemers mentaliteit
 • Empathie
 • Charismatic
 • Besluitvaardig
 • Open minded
 • Ondernemend
 • Iemand die met mensen kan praten niet alleen een bepaalde groep
 • Communicatief vaardig
 • Leadership
 • Menselijk
 • Compassie
 • Zorgzaam
 • Goed luisteren
 • Luisteren en verbinden
 • Eerlijk
 • Oplossingsgericht
 • Humor
 • Flexibel
 • Daadkrachtig
 • Intelligent
 • Betrokken
 • Open minded
 • Warm
 • Sterke leider
 • Statig
 • Visionair
 • Op de fiets springen en de stad leren kennen
 • Bekijk de economische effect van corona
 • Huizenmarkt voor starters
 • Kunst en Cultuur
 • Kennismaken met personeel
 • Speech geven wat hij gaat doen voor de stad: zorgen dat iedereen zich welkom voelt in de stad
 • Een dag doorbrengen als local in de stad | leer de ondernemers en mensen kennen
 • Bromfietsen verbieden in het centrum op fietspaden
 • Kijken naar jeugdzorg
 • Kijken thuisloze mensen | wat kun je hieraan doen
 • Fietstocht door de stad
 • Overlast en veiligheid aanpakken
 • Veiligheid in de stad
 • Sociale huurwoningen en huisvesting
 • Basisonderwijs
 • Onderwijs goed inrichten en praten met docenten zorgen dat racisme geen onderdeel is van scholen
 • Bezoek scholen, praat met de kinderen en leraren
 • Woning (duurzaam en betaalbaar)
 • Koffie rondje in elke wijk met een vertegenwoordiger van die wijk
 • Saamhorigheid van de stad uitdragen
 • Duurzaamheid | vuil (heel vaak genoemd)
 • Creëer ruimte in de stad voor verschillende initiatieven niet alleen voor machtige projectontwikkelaars
 • Meer gelijkheid voor iedereen
 • Betaalbaar wonen (heel vaak genoemd)
 • Beklim de toren
 • Armoede bestrijden
 • Richten op inclusiviteit (heel vaak genoemd)
 • Drink koffie
 • Voorstellen aan de bewoners van Utrecht geen mening geen agenda | alleen voorstellen
 • Auto's in het centrum
 • Ervoor zorgen dat mensen zich houden aan corona regels
 • Ga de straat op en praat met mensen
 • Samenbrengen van verschillende culturen
 • Utrecht een stad maken voor iedereen
 • Stel jezelf voor aan de bewoners
 • Betaalbare werkplekken
 • Meer cultuur
 • Meer betaalbare woningen voor starters
 • Betaalbare woningen (heel vaak genoteerd)
 • Duurzame woningen
 • Open zijn voor andere vormen van wonen
 • Iemand die Utrecht als stad serieus neemt en kijkt naar lange termijn
 • Kijken naar potentie vd kandidaat niet alleen ervaring
 • Meer groen in de stad (meerdere malen genoemd)
 • Veilige voetgangerspaden
 • Duurzame oplossingen minder vuil
 • Gelijkheid van alle mensen
 • Koopwoningen voor starters en investeerders weghouden
 • Openheid en diversiteit
 • Oplossing woningnood
 • Geen Amsterdam worden en alleen toeristen trekken
 • Stad is te druk, verspreiden van mensen
 • Kom achter je bureau vandaan en ga de stad in en zie het effect van jullie beleid
 • Verbeter de probleemwijken
 • Vleuten en Leidse Rijn bij Utrecht betrekken en niet apart houden
 • Diversiteit in de stad koesteren
 • Leegstand in het centrum tegen gaan

Kennismaking waarnemend burgemeester Peter den Oudsten

06-07-2020 | Maandagavond maakt de gemeenteraad kennis met waarnemend burgemeester Peter den Oudsten. U kunt het kennismakingsgesprek live volgen vanaf 19.30 uur via onze website. Op donderdag 9 juli zal burgemeester Den Oudsten zijn eerste raadsvergadering in het stadhuis voorzitten.

Volg de livestream via de website


Peter den Oudsten beëdigd tot waarnemend burgemeester

1-7-2020 |  De commissaris van de Koning Hans Oosters heeft op woensdag 1 juli waarnemend burgemeester Peter den Oudsten de verklaring en belofte afgenomen. De commissaris heet de nieuwe burgemeester van harte welkom in de provincie Utrecht.

De waarnemend burgemeester zal aanblijven tot aan de benoeming van een nieuwe kroonbenoemde burgemeester. De gemeenteraad van Utrecht zal op 16 juli de profielschets voor een nieuwe burgemeester vaststellen. De procedure voor een benoeming van een burgemeester duurt doorgaans 6 maanden.


Peter den Oudsten waarnemend burgemeester

18-06-2020 | Per 1 juli  wordt Peter den Oudsten (68, PvdA) benoemd tot waarnemend burgemeester van Utrecht.
Lees meer over de benoeming


Afscheid burgemeester Jan van Zanen

18-06-2020 | Op 30 juni neemt de gemeenteraad afscheid van burgemeester en voorzitter van de raad, Jan van Zanen. Dit gebeurt tijdens een buitengewone raadsvergadering. Tijdens de bijeenkomst spreken verschillende mensen de burgemeester toe, zoals de commissaris van de Koning, Hans Oosters, de nestor van de gemeenteraad, Peter van Corler en de voorzitter van de burgemeesterskring Koos Janssen.

Wanneer en waar is het afscheid?

Wanneer: dinsdag 30 juni
Hoe laat: 16.00 - 17.00 uur
Waar: Grote Zaal van TivoliVredenburg

Hoe kunt u het afscheid zien?

Door de coronamaatregelen kan er helaas geen publiek aanwezig zijn bij de vergadering. U kunt het afscheid wel live volgen via:

Een week voorafgaand aan de vergadering vindt u de agenda in onze kalender terug.


Gesprek met Commissaris van de Koning

02-06-2020 | De fractievoorzitters hebben op 2 juni een gesprek gevoerd met Hans Oosters, Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, over de ontstane vacature van burgemeester van Utrecht. Het was een constructief en goed gesprek. De Commissaris is nu aan zet voor de benoeming van een waarnemer.


De stappen om een nieuwe burgemeester te kiezen

29-05-2020 | Jan van Zanen wordt per 1 juli voorgedragen als burgemeester van Den Haag. Welke stappen moeten er genomen worden om een nieuwe burgemeester voor Utrecht te kiezen? Dat is best een uitgebreide procedure en wordt geleid door de Commissaris van de Koning (CdK) van de provincie Utrecht. De gemeenteraad stelt een vertrouwenscommissie samen, die de gesprekken voert met kandidaten. Bij de selectie van de kandidaten houdt de vertrouwenscommissie zich aan de profielschets die is opgesteld door de gemeenteraad. De CdK doet - op basis van geschiktheid - een voorselectie van kandidaten, al staat het de vertrouwenscommissie vrij om alle sollicitatiebrieven in te zien. Op basis van de gesprekken brengt de vertrouwenscommissie verslag uit in een besloten raadsvergadering, waarin de eerste en tweede voorkeur worden vastgesteld. De kandidaat van de eerste voorkeur wordt vervolgens door de gemeenteraad aanbevolen om te worden benoemd. 

Omdat 1 juli al snel is, kan er in Utrecht een waarnemend burgemeester benoemd worden ter overbrugging. Maar dit is niet verplicht. De CdK kan een waarnemend burgemeester aanstellen als hij dit in het belang van de gemeente Utrecht vindt. Een waarnemend burgemeester is niet gelijk aan een locoburgemeester. De locoburgemeester is een wethouder, Lot van Hooijdonk, die de burgemeester of waarnemend burgemeester vervangt bij afwezigheid. Een wethouder annex locoburgemeester kan niet tegelijkertijd de waarnemend burgemeester zijn. 

Meer informatie over de algemene procedures kunt u lezen op:


Reactie wethouders op voordracht Jan van Zanen burgemeester Den Haag

28-05-2020 | De wethouders van de gemeente Utrecht hebben zojuist kennisgenomen van de voordracht van burgemeester Jan van Zanen als burgemeester van Den Haag en feliciteren hem van harte. Als burgemeester heeft hij diepe indruk gemaakt in Utrecht. Met Jan van Zanen krijgt Den Haag een hele betrokken burgemeester die hart heeft voor alle inwoners en ondernemers in de stad. Jan van Zanen is sinds 1 januari 2014 burgemeester van Utrecht.