Gemeenteraad Vereniging Oud-raadsleden

Doelen van de vereniging

(pas-)foto's van leden van de vereniging
  • De band van oud-raadsleden van Utrecht met het gemeentebestuur van Utrecht in stand te houden.
  • Het onderling contact tussen de oud-raadsleden te bevorderen.
  • Het op de hoogte houden van de leden van de ontwikkelingen in de stad Utrecht.
  • De leden hun kennis, ervaring en bekendheid ten dienste te doen stellen van de stad Utrecht.
  • En voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruime zin des woords.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door jaarlijks een contactdag voor oud-raadsleden in samenwerking met de stad Utrecht te organiseren, en voorts door het aanwenden van alle andere nuttige middelen welke voor het bereiken van het gestelde doel nuttig of nodig worden geacht.

Uit de statuten van de vereniging.

Oprichting

Het initiatief voor de oprichting is genomen tijdens de viering van het 800-jarig bestaan van de Utrechtse gemeenteraad in 1996. De vereniging is op 13 december 1996 opgericht.

Hulp en contact

Postadres

Vereniging van Oud-raadsleden Utrecht
Antwoordnummer 9977
3500 VB  UTRECHT

E-mail

vor@utrecht.nl